"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

«Jezu, Maryjo, Józefie - niech mój dom będzie waszym domem»

 

Jezus mówi:

 

« Pisz:

 

Najświętszy Królu, Serce godne uwielbiania, mój Mistrzu i mój Panie

— proszę Cię — bądź Królem mojego domu.

 

Niech Twoje Serce pełne miłosierdzia rozsiewa w nim i po­śród tych,

którzy w tym domu mieszkają — Twoje miłosier­dzie.

 

Niech Twoja Mądrość wychowuje w Dobroci — w Two­jej Dobroci

— serca, które w tym domu mieszkają.

 

Niech w nim króluje tylko Twoja Moc,

aby żadna myśl, czyn ani pragnienie ludzkie nie zastąpiło tego czego Ty pragniesz.

 

Od tej chwili i na zawsze bądź tym, Który tu rządzi, kieruje i do­radza.

 

Oddajemy się Tobie z duszą i z ciałem.

Twoi, zawsze twoi — dla Ziemi i na Ziemi, dla Nieba i w Niebie.

 

 

I Ty — Maryjo, Matko najukochańsza, Lilio Trójcy Przenajświętszej –

kwitnij w tym domu Twoim uśmiechem i zapachem Ła­ski.

Zgromadź nasze serca w cieniu Twojej czystości,

zamknij je w kielichu Twojej macierzyńskiej miłości

i broń od Piekła i od jego okrutnych legionów.

Przytul nas do Twojego nie pogwałconego łona i niepokalanego serca.

Matko i Królowo — bądź naszą Mamą i naszą Królową.

 

 

Józefie — wierny opiekunie Tych dwojga Najświętszych —

opiekuj się nami, bo my chcemy należeć do Nich.

Czujny i pracowity — prowadź nas i pomagaj nam na ścieżkach zdro­wia

i w niebezpieczeństwach życia.

 

 

Jezu, Maryjo i Józefie — poprzez waszą stałą obecność uczyńcie z tego domu

— dom Nazaretański.

 

Serce Jezusa — Serce Maryi — Serce Józefa

— dajcie nam waszą miłość i weźcie naszą.

Zbawcie nas teraz i w godzinie śmierci.

 

Niech się tak stanie.

 

 

Odmówisz tą modlitwę, aby poświecić dom i każde jego pojedyncze pomieszczenie.

 

Pamiętajcie — ty i ci, którzy żyją z tobą, że tam gdzie My jesteśmy,

nie może mieć miejsca nic, co mogłoby urazić naszą świętość ».

 

 

 

 

 

 

«Jezu,  Maryjo i  Józefie – niech mój dom będzie waszym domem»


2020/03/14