"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

 

Dziś Bóg jest zagniewany i z bólem mówi do ludzkości: Jesteście mniej zjednoczeni, niż szczep małp. (KCz)    

 

ABYŚMY  JEDNO  BYLI  (J1,21)

 

Nie chodzi tu o zmieszanie wszystkich religii dla stworzenia jednej uniwersalnej.

Wierność doktrynie katolickiej przejawia się również w osobistym dążeniu do jedności z wszystkimi ludźmi dobrej woli bez żadnych wyjątków, przy własnym zachowywaniu doktryny.  Pokój i wzajemny szacunek winien być podstawową więzią łączącą wszystkich ludzi.

Jedność osiąga się dzięki miłosierdziu - tej miłości czynnej, która po ludzku myśląc wcale się źle nastawionemu nie należy. 

A zatem

Miłość Boga Ojca, Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i Dar Jedności w Duchu Świętym - niech będą z nami wszystkimi.

Niech Prawda objawi się temu, kto jej pragnie i szuka. 

 

 

Obdarzać

miłością i dobrocią mogą tylko ludzie szczęśliwi.

Bo tylko tacy mają

dobroć i miłość

w swym sercu - i dlatego są szczęśliwi.

Jezus  

 

(Słowo pouczenia)  

 

 

Jesteście mniej zjednoczeni,

 niż szczep małp. 

 

(Koniec czasów)

 

 

Rozumiecie? Nie potrzebuję waszych dzieł, potrzebuję waszej miłości jako aktu wynagrodzenia.    IC 

(PŻwB 10.01.03)

 

 

Płakałem nad nimi, uskarżałem się, chcąc zapobiec ich kroczeniu po drodze śmierci, lecz oni na nic nie zważali.

Kiedy zstąpię na nich jako Sędzia, jako Panujący i oskarżę ich o ich zbrodnie – gdyż w istocie to są zbrodnie – ukażę im z wielką mocą, jak rozdzierali Moje Mistyczne Ciało. (...) Całkowicie ignorujecie Moje Słowa w Pismach. (...)

Moje drogi są drogami wspaniałymi, prowadzącymi do doskonałości. Jesteście wezwani do bycia doskonałymi. (Por. Mt 5,48)  

(02.05.2001 PŻwB)

 

 

 „ (...) Moje dzieci, proszę was o pokój, pokój między ludźmi, pokój w rodzinach, pokój między narodami i mocarzami świata. Moje dzieci, pokój między ludźmi musi być poza jakimkolwiek narodem, jakąkolwiek religią, jakąkolwiek rasą. Pokój oznacza także szacunek dla różnych wyznań wiary, ale wy kochajcie się jak bracia w miłości jednego Boga, Jezusa, który stał się człowiekiem i umarł za was na krzyżu za wasze zbawienie i za wasze grzechy, którym zostawił Swoje Słowo, które jest jedno, dla wszystkich i na zawsze. Wszystkie religie nie mogą być w jednej modlitwie w Domu Bożym, mój Kościół zostanie zbawiony dzięki waszej wierze. Teraz was błogosławię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen”.                                 Orędzie z Trevignano Romano z 3.07.2019

Jestem zraniony w takim stopniu, że nie można Mnie roz­poznać. Wznieś twoje oczy ku Niebu, a ujrzysz, jak płaczą Moi anio­łowie... Ach, pokolenie! Sprowadzasz na siebie gniew Mojego Ojca, ściągasz Jego gniew, który rozpali się i wybuchnie płomieniem. Kiedy się to stanie, On przyjdzie do ciebie w płomieniu pochłaniającego og­nia. Spłoniesz i zamienisz się w popiół, ty i twój bunt wraz z całym złem przebranym za dobro. Biada wam, którzy przebraliście się za sługi prawości i pełnicie służbę w Moim Kościele, lecz wy jedynie naśladujecie sługi, służąc zgodnie ze wskazaniami Bestii. Mówię wam: ściągniecie na siebie gniew Mojego Ojca i również skończycie w płomieniach, chyba że się nawrócicie.

 

Nie jesteście zadowoleni z tego, który zasiada na tronie Piotra i który stale przypomina wam o świętym wypełnianiu Moich przyka­zań, gdyż one są święte. Jesteście niezadowoleni z jego wezwań do zachowywania Tradycji Kościoła i do życia codziennie życiem Eu­charystycznym. Wasze obawy budzi zbliżenie się Kościoła Wschodu do Kościoła Zachodu i urzeczywistnienie się Jedności!

 

Pokolenie niegodziwe i zepsute! Jak długo mam znosić twój bunt? Jednak mówię ci: to, czego się boisz, dokona się. To, czego się lę­kasz, urzeczywistni się. Na koniec Mój Kościół się zjednoczy i będzie jeden. Moja Modlitwa do Ojca  zostanie wysłuchana.

 

Czy obecnie będziecie wciąż trwać w waszych złych zamiarach? Słudzy Bestii, pewnego dnia - razem z Fałszywym Prorokiem, czyli drugą Bestią - poniesiecie jarzmo waszych win jak Śmierć. Dziś, jeszcze w tajemnicy, bierzecie za cel Tron Piotra, posługując się waszymi ludźmi, których umieszczacie na najwyższych stanowiskach, by zmienić Prawdę w liberalizm lub w coś innego. Fałszujecie Moje Święte Prawo i niszczycie je, aby usunąć Moją Tradycję. To dlatego Mój Ojciec pozbawi was wszystkiego, co posiadacie, podkładając ogień pod waszych dziesięć Wież i obnażając ich fundamenty. Wszyst­kie wasze drogocenne kamienie zostaną rozbite, a was samych poch­łonie ogień. Jeśli nie usłyszę waszego krzyku nawrócenia, wykonam wszystkie te rzeczy w krótkim czasie. Kościół ożyje! 

 

Prawdziwe Życie w Bogu

 

 

*

 

Potrzeba modlitwy o jedność chrześcijan. Możemy być pierwocinami jedności gromadząc się i modląc jednym sercem i jednym głosem.

 

 

 

Matka Boża:

„Błagam Moje dzieci o zjednoczenie się w sercach i w słowach, i o odbudowanie pierwotnego Kościoła Mego Syna w sercach. Mówię: Kościół pierwotny Mego Syna, gdyż ten Kościół zbudowany został na Miłości, Prostocie, Pokorze i Wierze... Rozumiem przez to, że odbudujecie budowlę we wnętrzu swych serc.” (23.09.91);

 

 

 

 Kluczem Mego Królestwa jest MIŁOŚĆ – Miłość w całej swej chwale. Miłość i Pokora staną się jeszcze innym kluczem: Kluczem do JEDNOŚCI” (9.08.89);

 

 

 

Jedność nadejdzie z pokorą i miłością. A teraz wasze serca niech cenią sobie to co mówię: aby osiągnąć jedność, potrzebuję zadośćuczynienia. (30.09.93);

 

 

 

Potrzebuję waszych serc, aby zbudować jedność w waszych sercach. Potrzebuję ofiar dla zjednoczenia Dwóch Sióstr!” (Kościola katolickiego i prawosławnego) (7.07.95).

 

 

by  nie należeć do większości, na której wypełniają się  proroctwa,  że  w tych czasach zamętu i deprawacji nawet dobrzy i wybrani

zostaną zwiedzeni, wciągnięci w pokusę i zniszczenie...; 

 by podobać się Bogu i dojść do przynależności do zachowanej, wiernej "Reszty"

12 December 2020
   «Przyjdźcie w procesji» – powiedziałam do Bernadety, pokornej dziewczynki, ukazując się jej w ubogiej massabielskiej grocie.    Dlaczego o to poprosiłam?    Ponieważ chcę, aby wszystkie Moje dzieci szły razem, zjednoczone w
08 December 2020
Skrót Orędzia: Nadeszły dla was wszystkich czasy wielkiej próby... Jeśli żyjecie w grzechu, wpadacie na nowo w niewolę szatana – poddani jego diabelskiej mocy. Wtedy dar Odkupienia dokonanego dla was
07 December 2020
  Moja umiłowana, pójdź, aby się nauczyć. Kto Mnie najbardziej wysławił? Powiem ci, kto Mnie najbardziej wysławił: Nowa Ewa. Tak! Niewiasta obleczona w słońce, z księżycem pod Stopami, mająca za koronę
07 December 2020
  Wartość dogmatów Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. J Ratzinger, a później jako Papież Benedykt XVI w wielu artykułach,  książkach i dokumentach przypominał podstawowe prawdy wiary. Szczególnie o konieczności zachowywania w

Zbawienie to przyjęcie Prawdy i Miłości.

 

12 December 2020
   «Przyjdźcie w procesji» – powiedziałam do Bernadety, pokornej dziewczynki, ukazując się jej w ubogiej massabielskiej grocie.    Dlaczego o to poprosiłam?    Ponieważ chcę, aby wszystkie Moje dzieci szły razem, zjednoczone w modlitwie i miłości.   Dziś Mój przeciwnik usiłuje wszelkimi sposobami was podzielić, odizolować wzajemnie od siebie, postawić jednych przeciw drugim. Ten, który od początku jest ojcem kłamstwa i siewcą nienawiści, usiłuje coraz bardziej rozerwać waszą braterską jedność.   Jakże często – nawet pod ujmującymi pozorami dobra – jedni powstają przeciw drugim, jedne grupy zwalczają inne, w ciągłym poszukiwaniu sukcesu osobistego, co czyni bezowocnymi wiele dobrych wysiłków.   Jestem Mamą wszystkich, dlatego pragnę, żebyście szli do Mnie razem. Chcę was wszystkich uczyć modlitwy, pokuty i wzajemnej miłości.   Teraz bardziej niż kiedykolwiek trzeba żyć nowym przykazaniem, danym przez Jezusa w Wielki Czwartek w czasie Jego Ostatniej Wieczerzy: «Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem». Pragnę was nauczyć wzajemnej miłości. Jest absolutną koniecznością dawanie świadectwa miłości właściwej dla Kościoła jako wspólnoty. Okazywanie sobie tej doskonałej miłości powinno was łączyć w tym celu, byście mogli odpowiedzieć na taktykę podziału i izolacji stosowaną przez Mojego przeciwnika.