"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych
 

Mój ukochany Jezu,
jestem szczęśliwy w Twojej obecności.
Twój psalmista mówił:

„Być blisko Boga to moje szczęście".
Brakuje słów, by opisać, co znaczy mieć Ciebie -
Boga z Boga, Światłość ze Światłości,
Boga prawdziwego z Boga prawdziwego -
tak blisko...
Jesteś ukryty, ale Cię widzę.
Jesteś milczący, ale Cię słyszę.
Jesteś nieruchomy, lecz wychylasz się, by mnie pochwycić
i przyciągnąć do Twojego Serca.
 

 

 

Ten, kto Cię posiada w Sakramencie Twojej Miłości,
posiada wszystko,

Ponieważ tutaj jesteś, niczego mi nie braknie.
Ponieważ tutaj jesteś, niczego nie muszę się lękać.
Ponieważ tutaj jesteś, nie jestem samotny.
Ponieważ tutaj jesteś, całe niebo zstępuje i miriady aniołów
adorują Ciebie i ofiarują Ci pieśni uwielbienia i chwały.
Ponieważ tutaj jesteś, nie muszę Cię szukać gdziekolwiek indziej.
Ponieważ tutaj jesteś, moja wiara ma Cię w posiadaniu,
moja nadzieja jest w Tobie zakotwiczona,
a moja miłość obejmuje Cię i nie pozwoli Ci odejść. 

In Sinu Jesu

 

 


 

 

 

 

† Przyjdź do Mnie, a ja przemówię Sercem do twojego serca, jak przyjaciel rozmawia z przyjacielem. Ten dialog miłości jest istotą naszej przyjaźni. Pamiętaj, że wybrałem cię po to, abyś był Moim najdroższym przyjacielem, przyjacielem Mojego Serca. Chcę podzielić się z tobą tym wszystkim, co słyszę w łonie Mojego Ojca. Pragnę wyjawić ci pragnienia Mojego Serca, Moje plany oczyszczenia i odnowienia kapłaństwa, a także wszystko to, co Mnie zasmuca.
Proszę, byś Mnie pocieszał, trwając przed Moim Obliczem. Proszę, byś Mnie pocieszał, trwając zawsze blisko Mojego Serca przebitego z miłości do ciebie i do wszystkich grzeszników. Bądź Moim kapłanem adorującym. Pocieszaj Mnie i wynagradzaj za tych, którzy gardzą Moją miłością, oraz za tych, którzy drwią z Moich ran, z Mojej krwi i z Mojej ofiary.

 In Sinu Jesu, 10. 01.2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

Panie Jezu Chryste,
chociaż podczas tej godziny nie mogę zbliżyć się do Ciebie fizycznie w Sakramencie Twojej Miłości,

 chciałbym to uczynić poprzez wiarę i nadzieję.
Przenieś mnie, proszę, pociągając Mój umysł i serce ku temu Tabernakulum na świecie, w którym w tym czasie
jesteś najbardziej opuszczony, zupełnie zapomniany i pozbawiony ludzkiego towarzystwa.
Spraw, by blask Twojego Eucharystycznego Oblicza tak przeniknął moją duszę, 

abym - poprzez ofiarowanie Ci adoracji i zadośćuczynienia i wypełnianie moich zwyczajnych, codziennych obowiązków - mógł uprosić Twoje Najświętsze Serce
o powrót chociażby jednego kapłana do Tabernakulum, w którym Ty dziś na niego czekasz. Amen.

 

In Sinu Jesu

 

 

 

 

 

 

 

 

Bądź pozdrowiona Miłości Wiekuista, Słodki Jezu mój, który raczyłeś zamieszkać w sercu moim.

Pozdrawiam Cię o chwalebne Bóstwo, które raczyło uniżyć się dla mnie i z miłości ku mnie tak wyniszczać się,

aż do nikłej postaci chleba.

Pozdrawiam Cię Jezu, niezwiędły kwiecie człowieczeństwa, Tyś jedyny dla duszy mojej.

Miłość Twa czystsza niż lilija, a obcowanie Twoje jest mi przyjemniejsze, niż woń hiacyntu.

Przyjaźń Twa tkliwsza i delikatniejsza niż zapach róży, a jednak mocniejsza niż śmierć.

O Jezu, śliczności niepojęta, Ty się najlepiej rozumiesz z duszami czystymi, bo one jedne są zdolne do bohaterstwa i ofiary, o słodka i różana Krwi Jezusowa, uszlachetnij krew moją i przeistocz ją we własną Swoją Krew, niechaj mi się to stanie według Twego upodobania. (Dzienniczek 1575)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkoszą moją jest wpatrywać się w Ciebie, Boże niepojęty.

W tych tajemniczych istnieniach przebywa duch mój, tam czuję, że jestem u siebie.

Znane mi jest dobrze mieszkanie oblubieńca mego.

Czuje, ze nie ma ani jednej kropli krwi we mnie, która by nie płonęła miłością ku Tobie.

O Piękności niestworzona, kto Ciebie raz pozna, ten nic innego kochać nie może.

Czuję otchłań swej duszy bezdenną i nic jej nie wyrówna – jeno Bóg sam.

Czuję, ze tonę w Nim, jako jedno ziarenko piasku w bezdennym oceanie.

 

(s.Faustyna, Dzienniczek 343)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

(...)

Jan czynił zadość za Piotra, który się Mnie zaparł - nie przez osądzanie Piotra, którego szanował i kochał jak ojca, ale płacząc wraz z nimi ofiarując siebie jako wynagrodzenie za jego upadek. To Jan ofiarował Mi wierną miłość, by uczynić zadość za zdradę niewiernego Judasza. Kiedy ten opuścił Wieczernik, by wejść w noc, i kiedy Moje Serce straszliwie cierpiało, Jan podarował Mi całą swoją miłość, błagając, bym ją przyjął jako wynagrodzenie za judaszową oziębłość i jego spisek uknuty przeciw Mnie.

Bądź św. Janem dla Mojego Serca. Ofiaruj Mi zadośćuczynienie przez ofiarowanie Mi ciebie samego w imieniu tych, którzy uciekają od Mojego Eucharystycznego Oblicza; w imieniu tych, którzy nie znoszą trwania w Mojej obecności, w bliskości Mojego Serca; w imieniu tych Moich kapłanów, którzy mają czas na wszystko, ale nie dla Mnie.

Podaruj Mi twoje towarzystwo, twoje zaufanie, twoją wdzięczność. Nie pozwól, by cokolwiek odciągało cię od wypełniania Mojego zamysłu. Ten, kto wynagradza za Moich kapłanów, przy końcu swojego życia odkryje, że jego własne grzechy, choć liczne, zostały zakryte jednym jedynym aktem wynagrodzenia - bowiem zadośćuczynienie jest praktykowaniem miłości, a miłość zakrywa grzechy.

Kochaj Mnie, a wypełnisz wszystko, o co cię proszę.

Kochaj Mnie, a Ja wypełnię wszystko, o co ty Mnie prosisz.

Pragnę towarzystwa dusz takich jak św. Jan, kapłanów adorujących i wynagradzających; wyleję na nich rzeki łask dla odnowy Mojego kapłaństwa i ku radości Mojej Oblubienicy - Kościoła. 

(In Sinu Jesu 27.11.11)

 

*

 

 

Daj mi, proszę, udział w Twojej eucharystycznej pokorze,
w ciszy, w Twoim ukryciu i w Twojej modlitwie ku Ojcu.
Daj mi udział w Twoim nieustannym ofiarowaniu się Mu
w Sakramencie Twojej Miłości.
Nie ma chwili, w której byś się nie ofiarował,
nie ma chwili, w której Twoje całopalenie na krzyżu
nie byłoby uobecniane przed Ojcem

 

 

 

 Adoracja Ciała i Krwi, Duszy i Bóstwa Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa 
 obecnego w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza
(on-line)

2020/05/14

Gdy przychodzisz Mnie adorować i przedkładasz Mnie ponad wszystko inne, co zabiega o twoją uwagę i żąda twojego czasu,

pocieszasz Mnie i oddajesz Mi chwałę. (...) Czyniąc tak okazujesz Mi miłość i ofiarujesz pocieszenie prawdziwej przyjaźni. (ISJ220310)