"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

  PILNE PRZESŁANIE

 

     APOKALIPSY św. Jana

Otwieram  przed  wami  zapieczętowaną  Księgę,
aby zostały ujawnione zawarte w niej tajemnice.  

 

Najświętsza Maryja Panna

do ks. Stefano Gobbi   13.10.1988r

 

 

 

 

 

 

 

    Słowo Boże i przesłania Maryi zawarte w tym opracowaniu mają ogromną wagę, pozwalają dostrzec straszliwą   prawdę  słów Jezusa: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” /Łk 18,8/  

     Dlatego też uważam, że Poznanie, które możemy otrzymać dzięki tej księdze - z uwagi na czasy w jakich

  żyjemy- dziś jest ową drogocenną perłą, (Por. Mt 13,46) dla której warto poświęcić wszystko!  /fragment  wstępu/