"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

Czy Ten, który wiecznie syci się nieskończoną pełnią Swego Bóstwa, mógłby czegoś pragnąć? Czy może Mu czegoś brakować?  (...) 

W tych godzinach strasznej walki między Niebem i piekłem, skrajnego niebezpieczeństwa dla dusz, pomyślcie o prawdziwym znaczeniu Mojej misji Zbawiciela, aby uczestniczyć w niej głębiej.

 

[Ta zbawcza misja to]: 

- szukać, aby zbawiać;
- zbawiać, aby przebóstwiać;
- przebóstwiać, aby rozszerzyć Chwałę Ojca, tworząc wielki krąg przybranej rodziny Bożej.

 

Ale żebyście (w tej zbawczej misji) mogli uczestniczyć skutecznie - jako prawdziwi współodkupiciele, w duchu Mojego Błagania - nie zapominajcie, jaka jest droga szukania: to Droga Krzyża - Droga Hostii.


Czego szukacie? 

 

Wy, dusze (...) czego szukacie? Wszystkie szczęścia... Ale jakiego szczęścia?... [Szczęścia w którym] jest wszystko... Szczęścia i pocieszenia dawanego albo też szczęścia pocieszenia otrzymywanego? Usiłujecie udowodnić miłość lub zaspokoić egoizm? Nie ma bowiem innego wyboru. Niech wasze serca, patrząc na Moje Serce, odpowiedzą szczerze.
 

Aby pobudzić się do aktywnej odpowiedzi, posłuchajcie Mego miłosiernego zapewnienia i niezawodnej obietnicy:
Każde szukanie miłości jest spotkaniem z miłością.
Kto Mnie szuka, już Mnie znalazł.
Kto Mnie szuka, jeszcze bardziej Mnie znajduje.
Echo Mojego słowa ewangelicznego: Szukajcie (miłości), a znajdziecie (miłość).


Jeszcze inne pytanie: Jak szukacie?


[Może] bez przygotowania, błądząc bez celu, śladem tysięcy kapryśnych pragnień? Czy takie miałoby być prawdziwe szukanie? Czy żadna z was, (...) nie rozpoznaje, że właśnie tak postępuje? 

Na czym zatem polega prawdziwe szukanie? To pośpieszne podążanie w jednym kierunku, pobudzane przez serce owładnięte przez jedyną i nienasyconą żądzę wychwalania i zaspokojenia Miłości, przez wolę oddaną nieustannej aktywności ofiary, dla osiągnięcia tego celu.
Czy takie są cechy waszego szukania: czystość i zapał, aktywność i wielkie pragnienie? Przebadajcie siebie jak zawsze w świetle Mojej Ewangelii. Czy jest w was nieustannie i bez żadnych zastrzeżeń żarliwa aktywność miłości? 


Gdzie i kiedy Mnie szukacie?


Czy nie powinniście szukać wszędzie i zawsze? Czyż bowiem Moją siedzibą nie jest każde miejsce - dzięki [Wszechobecności] Mojej bezmiernej miłości stwórczej, [stwarzającej] każdy
byt? I czyż nie jestem obecny w każdym czasie przez niezmienną Wieczność Mojej aktywności miłości?
A czym w rzeczywistości jest dla was to zawsze i wszędzie, jeśli nie w teraz każdej chwili i w miejscu chwili obecnej. Nie zapominajcie, że to jedynie w teraźniejszości jestem obecny [Swoją] obecnością działającą, ożywiającą miłości.
...

W teraźniejszości miłości, którą jest Moja Wola, wcielona w wasz obowiązek danej chwili... właśnie tu... Ciałem siłą rzeczy jesteście tu, ale czy jesteście tu również duchem, sercem, wolą, duszą?


Jeszcze jedno pytanie, aby pobudzić gorliwość waszych poszukiwań: Czy myślicie o tym, czy wierzycie, że to Ja, Moje Serce, zawsze jako pierwsze się zbliża? [Czy pamiętacie,] że to
Ja jestem wielkim Szukającym - Tym, który szuka, podąża za waszymi duszami? [Czy wierzycie,] że nie moglibyście Mnie szukać, gdybym Ja was najpierw nie szukał? [Czy zastanawiacie się nad tym,] że każdej z waszych [dusz] poszukuję w sposób nienasycony, za każdą z nich podążam w chwili obecnej?
Poproście Maryję, aby pomogła wam zrozumieć, że jako wybrancy Miłości jesteście tymi, za którymi podążam - i to tym bardziej, im pełniej [jesteście] Jej oddane.
Wzajemne szukanie się, wzajemne podążanie za sobą, to warunek przemieniającego spotkania.

 

Odkryjcie w Moim Błaganiu wyraźne i wzruszające wyrażenie miłosiernego poszukiwania Mojego Serca. Rozważajcie je w tym swietle, aby nim żyć, rozpalając się płomieniem potężnej Miłości Bożej. 
 
 

 

(Fragmenty: "Ojciec szuka... Ja przyszedłem szukać... W wy kogo szukacie?" - Błaganie Odkupiciela 133)
  

Błaganie Odkupiciela o uczestniczenie w zbawczej misji

27 November 2020