"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

 

Wiara w Moje Ojcostwo będzie drogą uzdrowienia dla wielu, którzy, jak ty, nie dorastali w wolności i radości pod troskliwym okiem swojego ojca. Chcę usunąć lęk z twojego życia. Chcę, abyś czuł się kochany i otoczony Moją obecnością jako Ojca – obecnością, która cię wspiera, która pozwoli ci się stać takim mężczyzną, jakiego cię od zawsze chciałem; obecnością, która pozwoli ci stać się ojcem, ojcem na Mój obraz, takim ojcem, jakim był mój Jezus wobec swoich uczniów. Oni odkryli Moje ojcostwo w Jego Obliczu. Doświadczyli go, zbliżając się do Jego Serca, zobaczyli je w znakach miłosierdzia i mocy, których dokonał w Moje Imię.


Tak też musi być i w twoim przypadku. Bądź obrazem Mojego ojcostwa. Dzięki ojcowskiej miłości, którą umieszczę w twoim sercu, będziesz Moim narzędziem dla uzdrowienia wielu, którzy nie wiedzą, co znaczy być kochanym przez ojca.

 

Ojcostwo kapłanów jest łaską, którą obecnie odnowię w Kościele. Tylko wtedy, gdy kapłan jest ojcem, odpowiada Mojemu zamysłowi miłości ku niemu. Kościół, umiłowana Oblubienica Mojego Jednorodzonego Syna, cierpi, ponieważ tak wielu kapłanów nie potrafi żyć ich łaską ojcostwa. Dusze proszą o ojców, a często są odsyłane, porzucane, skazane na to, by żyć jak duchowe sieroty. Ty bądź ojcem. Przyjmij łaskę i siłę Mojego ojcostwa w twojej duszy. Im bardziej kapłan żyje swoją ojcowską misją, tym bardziej będzie przypominał Mojego Syna, który powiedział: „Kto Mnie widzi, widzi Ojca".
(...) Błogosławię ci, byś był ojcem dla Mojej chwały i dla radości Kościoła Mojego Syna.

 

KIEDY SERCE MÓWI DO SERCA 28.10.2007

Bóg Ojciec: "Wiara w Moje Ojcostwo będzie drogą uzdrowienia dla wielu..."  

30 April 2020
Doświadczenie Obecności Jezusa niesie ze sobą najgłębszy pokój i radość - to tajemnica szczęścia

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)