"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

(...) Za pośrednictwem Mego Kapłańskiego Ruchu Maryjnego zapraszam dziś wszystkie dzieci Kościoła do zgromadzenia się w stałym wieczerniku modlitwy ze Mną, waszą Niebieską Mamą. Zapraszam wszystkich Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne i wiernych.

 

Moje Niepokalane Serce jest miejscem nowego Wieczernika – duchowego i powszechnego. Powinniście wejść do tego Wieczernika przez wasz akt poświęcenia się, którym na zawsze powierzycie Mi siebie, abym mogła połączyć Mój głos z waszymi głosami dla wyproszenia daru drugiej Pięćdziesiątnicy dla Kościoła i dla całej ludzkości.

 

Jedynie Duch Pański może doprowadzić ludzkość do doskonałego uwielbienia Boga. Tylko Duch Pański może odnowić Kościół wspaniałością Swej jedności i świętości. Jedynie Duch Pański może pokonać moc i zwycięską siłę ogromnego czerwonego Smoka, który w waszym wieku rozszalał się wszędzie w straszliwy sposób, aby zwieść i oszukać całą ludzkość.

 

Ogromny czerwony Smok to ateistyczny komunizm, który wszędzie rozszerzył błąd negacji i uporczywego odrzucania Boga. Ogromny czerwony Smok to marksistowski ateizm. Ukazuje się on z dziesięcioma rogami, to znaczy z mocą swych środków przekazu, aby doprowadzić ludzkość do nieposłuszeństwa dziesięciu przykazaniom Bożym. Smok ma siedem głów, a każda nosi diadem – znak potęgi i władzy królewskiej. Jego ukoronowane głowy oznaczają narody, w których ateistyczny komunizm osiadł i panuje poprzez swoją ideologiczną, polityczną i wojskową potęgę.

 

Ogrom Smoka ukazuje jasno wielki obszar ziemi znajdującej się pod absolutną władzą komunistycznego ateizmu. Smok jest czerwony, ponieważ poprzez wojny i przelewanie krwi dokonuje swych licznych podbojów.

 

Ogromnemu czerwonemu Smokowi udało się w tych latach zdobyć ludzkość dla błędu ateizmu teoretycznego i praktycznego, który zwiódł obecnie wszystkie narody ziemi. Udało mu się w ten sposób zbudować nową cywilizację bez Boga – materialistyczną, egoistyczną, hedonistyczną, wyjałowioną, chłodną, noszącą w sobie ziarna zepsucia i śmierci.

 

Diabelskie zadanie ogromnego czerwonego Smoka polega na wyrywaniu całej ludzkości spod władzy Boga. Odciąga on ją od uwielbiania Trójcy Przenajświętszej i od realizowania w pełni planu Ojca, który przez Syna urzeczywistnia go dla Swojej chwały.

 

Pan przyoblekł Mnie Swoją Światłością, a Duch Święty – Swoją Boską mocą. Dzięki temu ukazuję się jako wielki znak na Niebie – Niewiasta obleczona w słońce. Powierzone Mi zostało zadanie wyrwania ludzkości spod władzy ogromnego czerwonego Smoka i doprowadzenia jej całej do doskonałego uwielbiania Przenajświętszej Trójcy.

 

Dlatego też wszędzie na świecie formuję zastęp złożony z Moich najmniejszych dzieci. Proszę je o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przez wiarę i miłość prowadzę je do życia jedynie dla chwały Bożej. Ja sama pielęgnuję je zazdrośnie w Moim niebiańskim ogrodzie.

 

Każdego dnia staję w akcie głębokiej adoracji przez tronem Mojego Pana. Otwieram złotą bramę Mego Niepokalanego Serca i w Swoich ramionach składam w ofierze wszystkie dzieci mówiąc:

«Przenajświętsza i Boska Trójco, w chwili powszechnego odrzucania Ciebie przynoszę Ci daninę Mojego macierzyńskiego wynagrodzenia: wszystkie Moje małe dzieci, które codziennie formuję dla Twojej największej chwały.»

Dzięki temu również dziś Pan otrzymuje doskonałe uwielbienie – z ust dzieci i niemowląt.

 

 

 


 

"Ogromnemu czerwonemu Smokowi udało się w tych latach zdobyć ludzkość dla błędu ateizmu teoretycznego i praktycznego, który zwiódł obecnie wszystkie narody ziemi. Udało mu się w ten sposób zbudować nową cywilizację bez Boga – materialistyczną, egoistyczną, hedonistyczną, wyjałowioną, chłodną, noszącą w sobie ziarna zepsucia i śmierci. Diabelskie zadanie ogromnego czerwonego Smoka polega na wyrywaniu całej ludzkości spod władzy Boga..."


Chcemy czy nie ateizm i liberalizm wywiera wpływ na nasze myślenie, na nasze poglądy, pragnienia i dążenia. I oto obecnie zdecydowana większość ludzkości, a w tym i Chrześcijan nie chce żyć pod władzą Boga. Chcemy być niezależni, autonomiczni, żyć według własnych pomysłów i zachcianek. Jeżeli jeszcze do czegoś potrzebujemy Boga, to najczęściej do tego, by nam udzielił tego, co my uważamy dla siebie za dobre. Sami  też sobie ustanawiamy co jest dobre, a co złe, co jest prawdą a co kłamstwem, co  moralne, a co nie moralne. Krótko mówiąc chcemy sami być bogami. Ale człowiek ma zbyt słabą naturę, by żyć szczęśliwie bez Boga.  Nie chcąc żyć pod władzą Boga, wpadamy pod władzę apokaliptycznego Smoka (marksistowski ateizm) oraz Bestii (liberalizm). Niosą one ze sobą zniszczenie, śmierć i ogromne zepsucie skutkujące w bardzo wielu przypadkach wiecznym potępieniem - również przebiegle zanegowanym. 

 

Dlatego też wszędzie na świecie formuję zastęp złożony z Moich najmniejszych dzieci. Proszę je o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przez wiarę i miłość prowadzę je do życia jedynie dla chwały Bożej. Ja sama pielęgnuję je zazdrośnie w Moim niebiańskim ogrodzie.

 

To jest owa Ewangeliczna "Reszta", która zaludniać będzie ziemię po zwycięstwie "Niewiasty Obleczonej w Słońce" i wielkim Oczyszczeniu. 

Pan Jezus w jednym z przesłań  powiedział, że to w tym naszym pokoleniu wszystko się dokona.  Wciąż w znacznej większości wahamy się, czy zdecydować się na miłość  Boga całym sercem i umysłem, całą duszą i z wszystkich sił. Bóg nie wydaje nam się aż tak atrakcyjny. Ale to dlatego, że niewysłowionej wspaniałości Boga osobiście nie poznaliśmy, poprzestajemy na idei. Trzeba zdecydować się na osobiste poznanie. W tym celu Bóg pozostając wierny Swojej Miłości do nas  będzie zwiększał znaki zapisane w Apokalipsie, by dotrzeć do naszej świadomości podczas oczyszczania ziemi z ludzi uległych Smokowi i Bestii. Obyśmy stanęli w prawdzie o sobie i choć uznali się za nie zdolnych do tego oczekiwanego miłowania. I szczerze zapragnęli przemiany, uświęcenia, przylgnięcia do  Boga, by mógł wszystkiego czego od nas oczekuje nas nauczyć.  Choć zapragnijmy szczerze pragnąć...

Cywilizacja Czerwonego Smoka - ważne dla zrozumienia właśnie wypełniającej się Apokalipsy św. Jana (Ap 12,3n) i drogi ratunku.
Wieczernik (DK 404)

09 August 2020
Orędzie  z Medziugorje dla parafii i dla świata. Przekazywane każdego 25 dnia miesiąca, poprzez Marię Pavlovic.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)