"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 DWIE DROGI - DWA ŚWIATY

 

  

Dowody na istnienie  Boga

 

 

Udowodnienie  istnienia Boga i Jego zajmowania się nami nie daje wiary ani jej nie niweczy.  Nawet pewność istnienia  Stwórcy i poznanie Jego oczekiwań nie jest jeszcze dla nas 

dość silną motywacją do  urzeczywistnienia ich w swoim życiu.  Poznanie prawdy nie zmienia faktu, że człowiekowi wciąż potrzebne jest wzrastanie w  wierze,  albowiem 

 "Brak wiary przejawia się w dawaniu pierwszeństwa ziemskim radościom i bogactwu zamiast bogactwu duchowemu" IC.

   Chodzi więc o coś więcej niż  uzyskanie pewności istnienia Boga.  Chodzi o wzbudzenie w sobie podziwu i  pragnienia osobistego poznania Stwórcy,

by dzięki temu  naszemu pragnieniu i dobrej woli, Bóg (Który szanuje naszą wolność) mógł wpłynąć na nasze serca,  Swą Miłością pociągnąć ku Sobie - szczęściu wiecznemu. 

 

 

30 September 2019
Na odosobnionej we Wszechświecie, niewielkiej Planecie nie znano jeszcze ognia. Pewnego razu pojawił się tam "syn planetański" (jak sam o sobie mówił) imieniem Planetariusz z cudownym kryształem do jego rozniecania.
30 September 2019
  «Daj Micheaszowi tyle pieniędzy, aby mógł jutro zwrócić to, co pożyczył dziś od okolicznych wieśniaków» – mówi Jezus do Judasza Iskarioty, który zazwyczaj zajmuje się... sakiewką wspólnoty. Potem Jezus przywołuje
30 September 2019
  "Drogie dzieci, dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, żebym mogła wam pomóc. Drogie dzieci, módlcie się na różańcu i rozmyślajcie o tajemnicach Różańca, bo w życiu również
01 October 2019
  Tersa jest tak otoczone bujnymi oliwkami, że trzeba być bardzo blisko nich, aby zauważyć, że jest tam miasto. Pas murów otaczających niezwykle urodzajne ogrody warzywne osłania domy przed wiatrem. W
01 October 2019
      Ujawniam się dziś w tak intensywny sposób, aby być waszą ufnością, pociechą i ocaleniem w tych ostatecznych czasach, w których żyjecie. Dokonuję tego, dając wam orędzia za pośrednictwem Mego tak
02 October 2019
  Widzę Jezusa, który idzie wiejską drogą, w otoczeniu Swych apostołów i uczniów. Jezioro Galilejskie błyszczy, już niedalekie, spokojne i niebieskie, pod pięknym słońcem. Powiedziałabym raczej, że to wiosna, gdyż natura
02 October 2019
  O drodze do prawdy     Współcześnie, za sprawą ogromnego postępu naukowego i technologicznego wielką wartość zaczęto nadawać ludzkiemu rozumowi. Można wręcz mówić o kulcie rozumu. Wydawałoby się więc, że wraz z
02 October 2019
  Indiański chłopiec pyta swojego dziadka: - Dziadku, co sądzisz o współczesnym świecie? Starzec chwilę pomyślał i mówi: - Ze światem jest tak, jak z ludzkim sercem, w którym jakby walczyły
03 October 2019
      Coraz więcej ludzi ma problemy z niską samooceną, z poczuciem własnej wartości, z akceptacją samych siebie. Czujemy się również bezradni wobec dopadającego nas złego samopoczucia, przygnębienia,   udręczenia, lęków, niepewności, strachu,
03 October 2019
Drogie dzieci! Wola i miłość Ojca Niebieskiego sprawia, że jestem tutaj między wami, abym pomogła wam matczyną miłością, by wzrastała wiara w sercu, tak byście prawdziwie mogli pojąć cel życia

 Prawdopodobieństwo,

że struktury organiczne

i bardzo precyzyjnie zharmonizowane reakcje typowe dla organizmów żywych zostały wygenerowane przez przypadek wynosi zero.

 

Ilya Prigogine 

chemik, laureat nagrody Nobla

Barbarzyństwo dzisiejszych ludzi 

polega na tym,

że niczego nie chcą zgłębić,

a po wszystkim się prześliznąć -

co gorsza w poczuciu

zadowolenia  z siebie i

posiadania pełnego rozeznania.

                     

         Słowo pouczenia 182; Alicja Lenczewska

Nie istnieje materia jako taka.

Cała materia bierze się i istnieje

tylko dzięki sile, która wywołuje

wibrację cząstek w atomie i utrzymuje

w całości ten mikroskopijny 

"układ słoneczny" atomu.

Musimy przyjąć, że tą siłą kieruje

świadomy i inteligentny Umysł.

Ten Umysł stoi u początków

wszelkiej materii.

 

 Max Planck 

 

słynny fizyk, twórca teorii kwantowej 

 

 

 

Ten jakże piękny układ Słońca, planet i gwiazd mógł powstać tylko z zamiaru i władzy rozumnej i potężnej Istoty

 

Isaac Newton

angielski fizyk

Dwie rzeczy napełniają umysł

coraz to nowym i wzmagającym

się podziwem i czcią, im częściej i trwalej nad nimi się zastanawiamy: niebo gwiaździste  nade mną
i prawo moralne we mnie. 
 
                Immanuel Kant
jeden z najbardziej wpływowych filozofów
wszech czasów

 

 Kiedy poleciałem na Księżyc,

byłem pragmatycznym

pilotem-oblatywaczem.

Ale kiedy zobaczyłem planetę Ziemię unoszącą się w bezmiarze przestrzeni,

odczucie boskości stało się 

niemal ewidentne, i wiedziałem, 

że życie we Wszechświecie

nie jest tylko przypadkiem. 

 

Edgar Mitchell 

astronauta 

 

*

Miałem przemożne wrażenie, że była tam siła wspanialsza niż ktokolwiek z nas; że był tam Bóg; że tam rzeczywiście miał miejsce początek.
 
Frank Borman,
Pierwszy człowiek, który okrążył Księżyc  
 
*
 
  Spojrzeć na ten rodzaj stworzenia i nie uwierzyć w Boga, to według mnie rzecz niemożliwa.
 
John Glenn
Wykonał pierwszy w historii lot orbitalny
 
*
 
 Poczułem moc Boga. Poczułem to w sposób, jakiego nie czułem
nigdy wcześniej.
 
James Irwin
Wylądował na Księżycu.
To doświadczenie tak na niego wpłynęło, że wkrótce został duchownym.
"Gdy patrzę na niebo,
dzieło Twoich palców,
na księżyc i na gwiazdy,
które uczyniłeś,
(wtedy pytam):
kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz,
kim syn człowieka, że Cię tak obchodzi?"
Ps 8:4-5

Czy można sobie wyobrazić ważniejsze pytania w całym ludzkim życiu niż: „Czy Bóg istnieje?"     A  gdy  odkryjemy, że jest realnym Bytem:

"Jakie są Jego oczekiwania względem mnie?" Czy  naprawdę  dobrowolna  ślepota i arogancja  umożliwi nam  osiągnięcie szczęścia w życiu?    

Znalezione w sieci:

"Doktor fizyki, popularyzator nauki, Tomasz Rożek przekonuje, że sposób w jaki jest urządzony świat, jego złożoność i porządek, są argumentem za tym, że Bóg istnieje. Przy okazji odbierania nagrody Ślad mówił:

„Im dłużej badamy kosmos, tym częściej dochodzimy do wniosku, że ilość czynników, która musiała się na siebie nałożyć, żeby w tym jednym konkretnym miejscu powstało życie, jest tak niesamowita, że tutaj właściwie można by wykluczyć przypadek. Choć wielu w taki przypadek wierzy. Ale to prawdopodobieństwo jest nieskończenie małe. I oczywiście zawsze można powiedzieć, że choć jest nieskończenie małe, to i tak jest. Rzeczywiście, jak się wrzuci na złomowisko granat i wszystko wybuchnie, to jest prawdopodobieństwo, że w tym wybuchu, gdy wszystko opadnie, złoży się gotowy samochód. Jest to możliwe, to można obliczyć – bo tu jest silnik, tam wycieraczki, jak to wszystko wyleci w powietrze i opadnie to poskłada się samochód. Ale prawdopodobieństwo takiego zajścia jest bardzo niskie. Więc nawet racjonalnie na sprawy patrząc; to jak urządzony jest świat, to nie dowód, ale to argument, że Pan Bóg istnieje. (…) Jak zacząłem robić doktorat, jak zacząłem bardziej się wczytywać w różne teorie, to widzę tam ogromną regularność, wielki porządek, cząstki, które są idealnie poukładane, wiem, że one nie są przypadkowe. Ale nie jest tak, że dopiero wtedy uwierzyłem. Był to jakiś kolejny kamyczek do tego, że tu według mnie, także jest Pan Bóg.”

Człowiek zgromadził w swym umyśle dużą wiedzę, lecz jest większym ignorantem niż w stanie prymitywnym. 

Wtedy bowiem szukał dróg Pana i skłaniał duszę do przyjęcia Jego słów. Obecnie szuka wszystkiego z wyjątkiem tego, czego szukać powinien. Napełnia siebie rozmaitymi najbardziej bezużytecznymi i niebezpiecznymi słowami, lecz nie tymi, które byłyby jego Życiem...  (MV4,42)  

 

Jezus

Słowo Myśli Boga Ojca,

Odkupiciel ludzkości,

Zbawiciel człowieka

       

  

 

*

Obecnie, przy takim rozwoju nauki i tylu znakach z Nieba, trzeba bardzo mocno się starać, by jeszcze wierzyć, 

że Boga nie ma.

VN

 

*

 

Wiedza nie jest zepsuciem, kiedy jest religią.

 

*

 

W tej chwili wydaje się, że nauka nigdy nie będzie w stanie unieść kurtyny, za którą kryje się tajemnica aktu stworzenia. Dla uczonego, który żyje wiarą w moc rozumu, historia ta kończy się jak zły sen. Pokonał ogromne przestrzenie niewiedzy, właśnie wspina się na najwyższy szczyt, a kiedy podciąga się nad krawędzią ostatniej skały, wita go grupka teologów, którzy zajmują to miejsce już od wieków. 

(...)

Widzimy zatem, że wiedza astronomiczna prowadzi do biblijnych opisów powstania świata. Historie te różnią się w szczegółach, ale najważniejsze elementy Stworzenia tak w relacji Biblii, jak i astronomii są takie same: łańcuch wydarzeń prowadzących do powstania człowieka rozpoczął się gwałtownie i nagle w pewnym ściśle określonym momencie, w rozbłysku światła i energii

 

     Robert Jastrow

 astronomfizyk i kosmolog

Cytat z książki God and Astronomers

(Bóg i astronomowie)  

Mamy pierwszy wgląd w naszą książkę instrukcji, wcześniej znaną tylko Bogu. Bóg Biblii jest Bogiem genomu. Powinien być czczony w katedrze, jak i w laboratorium. Wszystko, co stworzył jest majestatyczne, niesamowite, skomplikowane i piękne... 

 

 Francis S. Collins

 

światowej sławy genetyk, pod którego kierownictwem dokonano zsekwencjonowania  ludzkiego genomu. Autor książki "JĘZYK BOGA KOD ŻYCIA – NAUKA POTWIERDZA WIARĘ" w której m.in. napisał:

(...) Odkryłem niezwykłą satysfakcję płynącą ze świadomości istnienia uporządkowanej natury Wszechświata. Wiedza o tym, że cała materia zbudowana jest z atomów i cząsteczek zgodnie z zasadami matematyki, była prawdziwym i najzupełniej nieoczekiwanym objawieniem. (...)  

Zasada prowadząca od DNA przez RNA do białka - której wcześniej sobie dobrze nie uświadamiałem - ujawniła mi się w swojej całej cyfrowej chwale. Możliwość zastosowania rygorystycznych reguł intelektualnych w wyjaśnieniu procesów biologicznych, czyli to, co wydawało mi się niemożliwe, wybuchło z całą mocą wraz z odkryciem kodu genetycznego. Byłem wstrząśnięty. Biologia zatem odznacza się matematyczną elegancją. Życie ma sens... (...) 

 

Choć byłem ciągle pogrążony w niepewności, którą powinienem podążyć drogą, muszę przyznać, że przekroczyłem wówczas pewien próg - osiągnąłem gotowość przyjęcia światopoglądu duchowego, z istnieniem Boga włącznie. Niemożliwe wydawało mi się wtedy pójście dalej, zawrócenie z drogi. Wiele lat później natknąłem się na sonet Sheldona Vanaukena, który bardzo wiernie opisuje moje ówczesne rozterki. Oto jego końcowe wersy:

Między domysłem i prawdą -

przepaść bez dna.

Strach przed skokiem zniewala,

absurd gwałci pewność,

Ziemia spod nóg ucieka:

to już pewnie szach-mat...

A gdy nasz bastion - punkt widzenia

rozpada się do cna,

Myśl świta z nadzieją: Skoczyć!

I tylko trafić w sedno, By zerwać tę zasłonę, co przesłania nam świat.

 

Przez dłuższy czas stałem drżący na krawędzi owej przepaści. W końcu, nie widząc innego wyjścia, skoczyłem.

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Poznawanie Boga takiego, jaki jest

NASTĘPNA STRONA

Dowody na istnienie Boga

HISTORIA    I    ARCHEOLOGIA

12 December 2020
   «Przyjdźcie w procesji» – powiedziałam do Bernadety, pokornej dziewczynki, ukazując się jej w ubogiej massabielskiej grocie.    Dlaczego o to poprosiłam?    Ponieważ chcę, aby wszystkie Moje dzieci szły razem, zjednoczone w
08 December 2020
Skrót Orędzia: Nadeszły dla was wszystkich czasy wielkiej próby... Jeśli żyjecie w grzechu, wpadacie na nowo w niewolę szatana – poddani jego diabelskiej mocy. Wtedy dar Odkupienia dokonanego dla was
 

A tenże Pan Bóg mówi:

 

  „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia”.  Łk 11, 29-32

 

Wielu z Was ciągle chce widzieć dowody na istnienie Stworzyciela. Żądacie znaków, które pokażą Wam, że prawdziwie istnieje królestwo niebieskie. Powiadam Wam, że macie wiele znaków koło siebie, a kto się zacznie rozglądać, ten znajdzie prawdziwy znak, który świadczy o królestwie niebieskim.

 

Ja jestem prawdziwym znakiem, tylko Wy nie wiecie, co ten znak oznacza. Wiele lat poświęcacie na ziemi, aby uczyć się odczytywać znaki ludzkiego pisma. Czy jeżeli pokażę komuś napisaną książkę, a nie umie on czytać, to czy jest w stanie ją zrozumieć? Jeżeli ma tę książkę przed oczyma i widzi litery, to nawet próbując je odczytać, nic nie rozumie. Dopiero ktoś go musi nauczyć, aby mógł on zrozumieć zawartość zapisaną w książce. Jeżeli ktoś nie umie czytać, a słyszy od drugiego, o czym ta książka jest napisana, nie jest do końca do tego przekonany i sam musi odczytać znaki, bo wtedy ma pewność, że to, co przeczytał, istnieje.

 

Tak samo jest z Królestwem Niebieskim. Często masz Mnie przed swoimi oczyma, ale nawet jak Mnie widzisz, to nie potrafisz Mnie zrozumieć. Ja jestem, a Ty mówisz, że chcesz dowodu, ale dopiero kiedy nauczysz się Mnie odczytywać, wówczas sam zrozumiesz, że to, co przeczytasz, istnieje naprawdę. Tych, co uważają się za mądrych, można uznać za najgłupszych, bo nie nauczyli się oni odczytywać podstawowych liter na tym świecie. Dlatego jeżeli ktoś czyta moje znaki, to wówczas rozumie, że Ja żyję, i ciężko jest mu wytłumaczyć innym, że Ja jestem prawdą. To tak jakby uczony człowiek miał wytłumaczyć, że to, co jest w tej książce, jest prawdą, komuś, kto nie umie czytać. Wie tylko, że istnieje takie pojęcie jak książka, lecz nie może poznać nic więcej niż okładkę i tylko to, że nazywa się to książka.

 

Tak samo jest z istnieniem Stworzyciela. Kto nie umie czytać, wie, że  inni nazywają to Bogiem, ale nic oprócz tego nie może poznać. Nie ma co udowadniać, że istnieje książka, bo wielu mądrzejszych i obecnych wokół niedouczonego mu to powiada.

Tak samo nie ma sensu udowadniać, że istnieje Bóg, lecz należy się nauczyć odczytywać znaki zapisane w księdze życia.

 

Jak się tego nauczyć? Ucz się od innych, którzy dobrze poznali odczytywanie moich znaków. Zamiast się z nimi kłócić, staraj się ich słuchać. Powiadam Ci, że jeżeli wyśmiewasz ich naukę, to tak samo jesteś wyśmiewany w Królestwie Niebieskim. Bo wszystko masz podane, tak jak jedni nazywają książkę książką, tak i inni nazywają Boga Bogiem. Naprawdę nie bądź jak osoba, która nie potrafi czytać najważniejszych liter w życiu. Jak Ciebie można nazwać wykształconym i mądrym? Powiadam Ci, że to Twoja pycha tak Ciebie ogranicza, że nawet jak widzisz książkę i nie umiesz jej czytać, to kłócisz się ze wszystkimi, że ona nie istnieje albo tam nic w środku nie ma.

Tam się wiele znajduje, tylko nie potrafisz tego odczytać i zrozumieć. Kto uważa, że jest rozumny, niech zacznie wykorzystywać swój rozum. Bo dla Pana ten, który nie potrafi czytać podstawowych liter, nie jest rozumny, lecz głupi. Głupi, bo ma możliwość odczytania znaków życia prawdziwego, a w swojej mgle umysłowej albo się boi nauczyć czegoś nowego, albo po prostu nie potrafi.

 

Jeżeli tego nie potrafisz, to uznaj swoją ubogość rozumu i poproś nauczyciela, aby powoli, znak po znaku, litera po literze, nauczył Cię czytać, abyś doświadczył, że Pan zastępów istnieje i jest prawdą.

Jestem Słowem

 

http://jestemslowem.pl/

 

 

 

...Tak długo postępowaliście w Błędzie, wdychając jedynie opary szatana, że Moje Imię teraz nic już dla was nie znaczy. Jesteście jak cienie na ziemi, a w waszej niegodziwości obaliliście Prawdę, wspomagani przez szatana. Przysłoniliście Mnie ewolucją. Dałem wam tyle ostrzeżeń. Dzięki Mojemu Nieskończonemu Miłosierdziu przepowiedziałem wam te dni, dałem wam znaki. Wy jednak woleliście zamknąć oczy...

Prawdziwe Życie w Bogu 14.09.1988

Niebo i ziemia przeminą, ale

Moje  Słowa nie przeminą. Łk21,33

 

 

Wykształcenie mądremu pokazuje

jak mało umie,
głupiemu zaś daje złudzenie,

że dużo wie.


Julian Tuwim

Wykształcenie mądremu pokazuje jak mało umie, głupiemu daje złudzenie, że dużo wie - Odrodzedoprawdy.pl/ dowody na istnienie Boga

 

 

 

Czy   rzeczywiście  człowiek  jest   inteligentną  istotą  kierującą  się  rozumem? 

Zgromadzenie arsenału wystarczającego do kilkunastorazowego unicestwienia

wszelkiego życia na ziemi i jej aktualne zniszczenie to ukazuje.

Sam rozum nie wystarczy,  potrzebuje oświecenia światłem odwiecznej Prawdy. 

Trzeba  tylko najpierw  tego mocno  zapragnąć i posiadać dobrą wolę. 

Tylko tyle, ale dla ludzkiej pychy - aż tyle.

 

VN

 

KTO UWIERZY, BĘDZIE ZBAWIONY

kto nie uwierzy będzie potępiony

Gniew Boży ujawnia się z Nieba

na nieprawość  tych, którzy

nakładają Prawdzie pęta. Rz1,18