"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

5 (IX)    JEZUS TRZECI RAZ UPADA

 

Żydzi ze wszystkich stron góry weszli na drogę i pobiegli nią do przodu. Zlani potem, wdrapując się – ażeby przejść poprzez rzadkie i cierniste krzewy góry, wysuszonej i spalonej – wpadają na zwaliska, które ją tarasują. Nie troszczą się o nic więcej jak tylko o to, żeby nie przeoczyć żadnego dyszenia Męczennika, żadnego z Jego bolesnych spojrzeń, żadnej, nawet bezwiednej oznaki cierpienia. Nie lękają się o nic innego jak tylko o to, że nie zajmą dobrego miejsca.

Ponownie pada rozkaz wymarszu. Jezus przechodzi tuż obok pasterzy i słyszy ich udręczony płacz. Odwraca z trudem głowę pod brzemieniem krzyża  i uśmiecha się (…).  A potem zaraz ból trzeciego całkowitego upadku. Tym razem to nie jest potknięcie: Jezus przewraca się z powodu nagłej utraty sił, z powodu omdlenia. Upada, uderzając twarzą o porozrzucane kamienie. Pozostaje w pyle, pod krzyżem, który na Niego się przewrócił. Żołnierze usiłują Go podnieść, lecz On wydaje się martwy. Idą donieść o tym centurionowi. W czasie gdy idą i wracają, Jezus odzyskuje przytomność. Powoli z pomocą dwóch żołnierzy – z których jeden podnosi krzyż, a drugi pomaga Skazanemu wstać – podnosi się i staje na nogach. Jest naprawdę wyczerpany.

«Zróbcie tak, żeby umarł dopiero na krzyżu!» – krzyczy tłum. «Jeśli wcześniej doprowadzicie do Jego śmierci, odpowiecie przed Prokonsulem, pamiętajcie! Winny musi żywy dojść na miejsce stracenia» – mówią żołnierzom najważniejsi z uczonych w Piśmie.  Ci przeszywają ich okrutnymi spojrzeniami, lecz z powodu karności nie odzywają się.  

Ludzie, którzy szli za Jezusem, wyją wściekle. Piękny był dla nich widok Jego upadków. Rozdzielają się [na grupy], nieprzyzwoicie złorzecząc Skazańcowi i tym, którzy Go prowadzą. Jedni udają się za karnym pochodem, a inni – niemalże biegiem wspinają się drogą szybką, aby zająć doskonałe miejsce na szczycie.

 


 

PŁACZĄCE FIGURY TEJ, która płacze przez grzechy ludzkości. 

 

W latach osiemdziesiątych pomimo negatywnego stanowiska biskupa miejsca, kult Matki Bożej Róży Mistycznej rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Figury Madonna Rosa Mistica powstawały na całym świecie. I na całym świecie... płakały.

 Pierina Gilli w Montichiari miała wizje Maryi z trzema  mieczami zanurzonymi w Jej piersi, a  szatę zdobiły trzy róże   Podczas pierwszego objawienia Matka Boża powiedziała tylko trzy słowa:" MODLITWY, POŚWIĘCENIA, POKUTY!"  Podczas drugiego dała orędzie, a w kolejnych wyjaśniła atrybuty:

TRZY MIECZE oznaczają:

1. ZMNIEJSZENIE POWOŁAŃ; 2. GRZESZNE ŻYCIE WIELU KAPŁANÓW; 3. NIENAWIŚĆ DO  KOŚCIOŁA.

TRZY RÓŻE: 

 BIAŁA - DUCHA MODLITWY;  CZERWONA - POŚWIĘCENIA,  ŻÓŁTA - POKUTY.

15 sierpnia 2000 roku nowy biskup Brescii, ks. Giulio Sanguinetti uznał kult Matki Bożej w Montichiari.

 

                                                                  PRZESŁANIE MARYI RÓŻY DUCHOWNEJ

 

 


 

Który za nas cierpisz rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

I Ty, która współcierpisz, Matko bolesna przyczyń się za nami.

 


 

Mówi Jezus: 

 

„ Choć wiesz o swej słabości i poznałaś nędzę swoją, pragnij i dąż do tego, aby ten upadek twój był już ostatni. Abyś więcej nie raniła twych braci i sióstr i nie zasmucała Serca Bożego. I ufaj Miłosierdziu Ojca.”

 

„Pragnij, a to cię podniesie, byś czynił dobro i dawał miłość”.

 

*

„Oczyszczenie sięgające coraz bardziej jądra duszy zranionej grzechem”.

 

*

 

„Dziecko Moje, nie zapominaj o swojej słabości. W pokorze proś o przebaczenie, w pokorze przebaczaj braciom twoim. Bądź dla nich miłosierdziem, jak Ja dla ciebie jestem”.

 

*

 

„Upadek może być łaską, jeśli prowadzi do opamiętania”.

 

*

 

„Twoim trzecim upadkiem jest ciągle powtarzanie tych samych upadków i stres z tego powodu lub zobojętnienie. A trzeba, byś dogłębnie poznał swoją słabość i niemożność pokonania jej bez Mojej Łaski. Trzeba byś nauczył się cierpliwości wobec siebie samego i z pokorą przyjmował świadomość własnej nędzy. A także, abyś nauczył się cierpliwości wobec słabości twych bliźnich i miłowania ich takimi, jacy są.  Ukochać drugiego pomimo jego nędzy można jedynie wtedy, gdy dogłębnie pozna się nędzę i bezsilność swoją. Nie załamuj się więc lecz usilnie dąż do ciągłego powstawania i podnoszenia innych wyczekując Mojego Miłosierdzia z nadzieją i pokojem w sercu; największym upadkiem jest bowiem brak nadziei i woli powstania”.

 

*

 

 „Rutyna też jest upadkiem”.

 

*

 

„Ostatni twój upadek człowieczy ujawni ci najgłębiej twoją słabość i moc Moją. Podnoś Mnie w sercu swoim na wyżyny Nieba”.

 

*

 

„Świętość osiąga się przez świadomość upadków i coraz większe pragnienie powstawania z nich siebie i innych.”

 

*

 

„Kolejny upadek, to szansa na heroizm wytrwałości i wiary”.

 

*

 

„Moc rodzi się z nadziei, nadzieja z miłości”.

 

*

 

 Co jest moim następnym upadkiem?

- upór

 

 


 

Dziękuję Ci Panie Jezu za Twoje Słowo i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękę Swoją odkupiłeś świat.

 


 

Opatrz Moje Rany miłością zrodzoną przez Mojego Świętego Ducha.

Szukaj zawsze Mojego Świętego Ducha

 

 

Kiedy uznajemy swój grzech, swój upadek, pozostaje  liczyć na Boga, na Jego wszechmoc, na miłosierdzie zawsze większe niż najcięższy grzech. 

Kiedy szukamy i znajdujemy sobie usprawiedliwienia, światło, które myślimy że jest w nas, tak naprawdę jest ciemnością. Jakże wielka to ciemność. 

 

Prawdziwym mędrcem jest ten, kto umie widzieć rzeczy nie zasłonięte fałszującym je cieniem własnej zmysłowości i przmyślnych kalkulacji.

 

 

 

POWRÓT

 

 

DROGA KRZYŻOWA - 3 UPADEK, 
w wizji Marii Valtorty z nauką Pana Jezusa. Montichiari, płacz Madonny Rosa Mistica

11 March 2020
Czy dobrem jest homoseksualizm, heteroseksualizm? Współżycie w małżeństwie podniesionym do rangi Sakramentu Świętego  służyć ma prokreacji, a nie "uprawianiu" jakiegoś seksu niczym rodzaju sportu. Bogu podoba się jedynie czystość. I do niej uzdalnia jej pragnących, ofiarnych dusz.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)