"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 
+ To nie przywileje, nadzwyczajne łaski czy też mistyczne doznania doskonalą dusze w miłości, ale całkowite przylgnięcie do Mojej woli oraz prawdziwa śmierć wobec tego wszystkiego, co nią nie jest.

Twoje życie szybko przeminie. Na jego końcu tylko jedno przyniesie ci pocieszenie: twoje „tak" wypowiedziane w odpowiedzi na Moją Miłość do ciebie oraz twoje przylgnięcie do Mojej woli, która odsłania się przed tobą z minuty na minutę, z godziny na godzinę, z dnia na dzień.


Zapewnij Mnie więc, że pragniesz tego, czego Ja pragnę. Zapewnij Mnie, że wszystko, co nie jest Moją wolą wobec ciebie, uznajesz za śmieci. Proś, bym oczyścił twoje życie z tego, co nagromadziłeś przez tyle lat. Proś, abym uczynił cię czystego serca i ubogiego w duchu. Nie szukaj niczego poza tym, czego pragnie dla ciebie Moje Serce. Proś jedynie o to, czym Ono pragnie cię obdarzyć. Tylko w ten sposób odnajdziesz pokój, twoją radość, twoje zbawienie i chwałę.


Twoje plany, twoje pragnienia i twoje niepokoje są jak kłęby dymu, które wiatr rozmiata. Jedynie to, czego Ja pragnę, trwa. Jedynie to, czego Ja pragnę, daje ci szczęście. Szukaj więc tego, czego Ja pragnę i zaufaj, że dam ci to, czego ty szukasz. Dusze uganiające się za wiatrem przeoczą skarby, które położyłem pod ich stopami i zaprzepaszczą je, ścigając przyszłość, której nie ma i która się nie zrealizuje. Jakże to niszczy ciebie i tyle podobnych do ciebie dusz, które - oczarowane jakimś ideałem - nie dostrzegają Mojego działania i wspaniałości Mojej woli wobec nich objawiającej się w teraźniejszości.
 
Żyj zatem chwilą obecną. Bądź wierny wobec Mnie w małych rzeczach, które ci daję i których od ciebie wymagam minuta na minucie, godzina po godzinie, dzień po dniu. Jakie to zgubne: opierać swe nadzieje na wyimaginowanym dobru i tracić na nie swoje siły, podczas gdy prawdziwe dobro, które mam ci do zaofiarowania, jest tu i teraz. 

 

Nie zabraniam ci marzyć czy wyobrażać sobie twojej przyszłości, która by cię uszczęśliwiła, to Ja dałem ci wyobraźnię i nie obrażam się, gdy jej używasz. Jednakże wyimaginowane dobro staje się złem, kiedy wysysa z ciebie siły, kiedy pozbawia cię żywotności, którą mógłbyś Mi ofiarować, będąc wierny teraźniejszości, która rozgrywa się tu i teraz, i kiedy używasz wyobraźni, by uciekać od posłuszeństwa i od bycia uległym wobec Mnie w tych okolicznościach i miejscach, w których cię na ten czas umieściłem.


Planuj przyszłość, żyjąc teraźniejszością. Otwieraj każdego dnia twoje serce na Mój głos i lgnij do każdego, nawet najmniejszego, przejawu Mojej woli. Wyrzeknij się wszystkiego, co wypływa z twoich własnych pragnień i wyobrażeń, i powtarzaj twoje "tak" wobec tego wszystkiego, co pochodzi z Mojego najbardziej miłującego i miłosiernego Serca. W ten sposób odnajdziesz pokój, radość i twoje zbawienie.


Codziennie do ciebie przemawiam. Pracuję nad tobą i nad wszystkim wokół. Jesteś Moim kapłanem i użyję cię, by przekazać Mojemu ludowi słowa pociechy, światła i życia. Jesteś Moim kapłanem i w tobie staję przed Moim Ojcem, wstawiając się za grzesznikami i wychwalając Jego nieskończone miłosierdzie. Bądź Moim kapłanem-pośrednikiem i pozwól Mi, bym posługiwał się tobą, jak uznam za stosowne. Na mocy twojego kapłaństwa - Mojego kapłaństwa, nieodwracalnie wyrytego w twojej duszy - ty jesteś we Mnie, a Ja w tobie, w każdej chwili przynosząc Boga ludziom, a ludzi Bogu. Przy ołtarzu owo kapłańskie pośredniczenie osiąga najwyższy stopień - Mojej śmierci na krzyżu, Mojej kapłańskiej ofiary na Kalwarii.
 
Czy to ci nie wystarcza i czy to nie wystarcza każdemu z Moich kapłanów? Biada temu, który szuka innych dzieł poza tym jednym jedynym dziełem: wielkim dziełem miłości, którym jest krzyż odnawiany na ołtarzu w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej.

 

(...) Słuchaj natchnień, które przekazuję ci przez twojego Anioła Stróża, a wypełnisz wszystko jak potrzeba.

 

IN SINU JESU; 19.02.2011 r.

Dusze uganiające się za wiatrem przeoczą skarby, które położyłem pod ich stopami i zaprzepaszczą je, ścigając przyszłość, której nie ma i która się nie zrealizuje. (...)
Biada temu, który szuka innych dzieł poza tym jednym jedynym dziełem...

24 July 2020
Matka Boża w Medziugorju  dla ratowania świata daje nam swoje orędzie ukazujące drogę ratunku.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)