"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prorocza wizja  don Bosco

 

 

08 October 2019
      Po co Bóg miałby dawać ludziom takie wizje? Stosunkowo łatwo jest człowiekowi ocenić jakąś sytuację, gdy na nią patrzy z perspektywy czasu. Żyjąc jednak w danym czasie jest o wiele
08 October 2019
https://odrodzedoprawdy.pl/wlasnie-na-naszych-oczach-wypelnia-sie-slynna-prorocza-wizja-dotyczaca-przyszlosci-kosciola-i-swiata-jaka-mial-w-1862-roku-sw-jan-bosko      Refleksja na tym tekstem i spojrzenie na naszą rzeczywistość wymaga świadomego przyjęcia odpowiedniej, pokornej, pełnej miłości i pokoju postawy. Pokój powinien być podstawową więzią łączącą wszystkich ludzi. Potrzeba pragnienia
12 October 2019
    Wobec Boga jesteśmy o wiele mniejsi, niż embrion w stosunku do swej matki. Jaki dobry pomysł możemy mieć na uszczęśliwienie sobie lub komuś życia? W czym sami możemy Wszechmogącemu Bogu

ŚWIAT DUCHA

 

 

DWIE KOLUMNY,  "DWAJ ŚWIADKOWIE", DWA SERCA

 

Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi

 

    Mamy właśnie okazję spojrzeć na świat i na siebie z innej perspektywy, jakiej dotąd nie miały żadne ludzkie pokolenia - niedościgle życzliwymi Oczami Tej, o Której mówi się, że ukazuje się w różnych częściach świata, a także Oczami Emmanuela - "Boga z nami" - Jezusa Chrystusa, Który w wielu częściach świata daje Swoje Orędzia. To "Dwaj świadkowie" zapowiedziani w Apokalipsie św. Jana, to Dwa Najświętsze Serca, "Dwie Kolumny" z wizji św. Jana Bosco.

 

   To wybraństwo spośród wszystkich pokoleń jest nie dlatego, że jesteśmy najlepsi, ale dlatego, że jesteśmy najbardziej duchowo i moralnie chorzy. Zatem dla niektórych może to być nawet decydujące o miejscu przebywania w wieczności. Nie myślenie o tym, nie jest pozytywnym myśleniem - jak wmawia nam ten świat. Jest właśnie uleganiem jego kłamstwom i manipulacji. Ten poświęcony czas na pewno nie będzie stracony, niech będzie Tym Dwom Najświętszym Sercom ofiarowany.

Matka Boża do ks. Stefano Gobbi:

 

Wyjątkowym, szczególnym darem Mojego Niepokalanego Serca jest książka zawierająca Moje orędzia.

 

W niej jest już ukazane to, co powinniście wiedzieć. Jeśli umiecie ją czytać, znajdziecie tam cały Mój plan: jego przygotowanie, bolesne urzeczywistnianie się oraz pełne blasku i zwycięskie zakończenie.

 

Czytajcie ją, Moi umiłowani, rozważajcie i żyjcie nią! Nie miejcie wątpliwości: to Ja mówię do was. Przez te słowa staję się obecna i ujawniam się. Dopiero w przyszłości zrozumiecie wartość Mojego macierzyńskiego orędzia.

Darem Mojego Niepokalanego Serca jest ujawniony wam przeze Mnie plan...

(DK 284)

 

Chcę, aby w tych czasach Moi umiłowani kapłani oraz wszystkie Moje dzieci, które mi się poświęciły, gromadziły się w Wieczernikach modlitwy i życia ze Mną

(DK294)

Słysząc Głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

               (Psalm resporsoryjny)

Modlitwa

stała się Jej księgą

Eucharystia

płonącym stosem Miłości,

a milczące cierpienie

drogą na której wypełniało się zbawienie ludzkości.

                                      Jezus

 

Moje Serce jest najpiękniejszym katechizmem, jaki można sobie wyobrazić!

 

OMM181181

 

Jest zapowiedziane w proroctwach, że  w tych czasach  ciemności  nawet dobrzy zostaną zwiedzeni...

Zapraszam wszystkie Moje dzieci do przemierzenia drogi, którą w tych czasach wyznaczyłam przez orędzia... (DK 582)

Zasady rozwoju doktryny Kościoła powszechnego.

 

Na początku wiele prawd Objawienia Bożego i Apostolskiego było przekazywanych niewyraźnie, w sposób ogólny; tkwiły one jako wyniki w przesłankach, skutki w przyczynach, albo jak ukryte przyczyny wyraźnie ogłoszonych prawd (implicite). 

Ojcowie Kościoła porównują je do kwiatu, którego pąk jest jeszcze zamknięty i który jeszcze nie ukazał całego swego piękna: dopiero z biegiem czasu rozkwitnie i olśni nas swym blaskiem. Podobnie nauka Kościoła stawała się – z biegiem czasu – coraz bardziej czytelna (explicite). Nie znaczy jednak, że jest to jakaś inna nauka; nie, jest to jedna i ta sama nauka, lecz w różnych stadiach rozkwitu.

 
Magisterium pokazuje z całą wyrazistością ten organiczny i harmonijny rozwój nauki o Eucharystii i Najświętszej Maryi Pannie. Jeśli występują jakieś różnice w ich rozumieniu, to nigdy nie dotyczą rzeczy zasadniczych, lecz tylko szczegółów rozumowego badania głębszych przyczyn lub dalszych skutków.
 
Współcześnie jednak do Kościoła wdarło się zwątpienie w prawdy wiary, co pociągnęło za sobą błędy i herezje w nauczaniu zrywające ze Świętą Tradycją. Same Niebo przyszło z pomocą tym, którzy pragną wytrwać w Prawdzie Bożej.
 
 

 

 
07 December 2020
  Wartość dogmatów Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. J Ratzinger, a później jako Papież Benedykt XVI w wielu artykułach,  książkach i dokumentach przypominał podstawowe prawdy wiary. Szczególnie o konieczności zachowywania w Kościele Katolickim wszystkich dogmatów wiary. Są one coraz powszechniej lekceważone, podważane i negowane przez tych, którzy ulegli duchowi naturalizmu i racjonalizmu. Zabija on bowiem wiarę w jakąkolwiek nadprzyrodzoność, w jakikolwiek wpływ Boga czy Jego posłańców na naszą ziemską rzeczywistość. Gdy Sobór lub Papież uroczyście ogłasza jakiś dogmat oznacza to, że ogłasza ostateczną Prawdę, która zostaje objawiona przez Boga. Przykładem niech będzie potwierdzenie przez Maryję w Lourdes w 1858 r. ogłoszonego
07 November 2020
Miłość Czysta, to miłość uwolniona od miłości własnej. Cała tragedia ludzkości i człowieka jest owocem miłości własnej. Wy całym sercem, całym umysłem i ze wszystkich sił kochacie samych siebie i to was zaślepia tak dalece, że wyrządzacie krzywdę sobie: Największą krzywdę sobie samym i wskutek tego innym. Wszystko chcecie czynić w imię swoje i dla swego imienia. Jesteście niewolnikami samych siebie- to Święty Paweł nazywa cielesnością waszą. I nie chodzi mu o ciało, ale o zniewolenie ducha, który wskutek tego jest tak ślepy, tak głuchy, że nie dostrzega Prawdy i nie przyjmuje Dobra. Okłamuje samego siebie i przyjmuje zło. Źródłem
01 August 2020
   Jezus mówi: «To czwarta boleść Maryi, Matki Boga. Pierwszą było ofiarowanie w Świątyni; drugą – ucieczka do Egiptu; trzecią – śmierć Józefa; czwartą – Moje odejście od Niej. (...) Nauka wypływająca z kontemplowania Mojego odejścia dotyczy szczególnie rodziców i dzieci, których wola Boża wzywa do wzajemnej rezygnacji ze względu na wyższą miłość. Na drugim miejscu dotyczy tych wszystkich, którzy muszą stanąć wobec uciążliwej rezygnacji. Ileż znajdziecie ich w życiu! To są ciernie waszego ziemskiego życia, przeszywające serce. Wiem o tym, lecz dla tego, kto przyjmuje je z rezygnacją zmieniają się w wiecznie kwitnące róże. Zauważ, że nie mówię “kto ich
08 July 2020
In Sinu Jesu; 15 września 2011 r. Tak, Mój ukochany synu, ósmą boleścią Mojego matczynego, Niepokalanego Serca jest to, że Mój Syn jest tak często obrażany w Sakramencie Jego Miłości. To Moje cierpienie będzie trwało aż do końca czasów, kiedy to rzeczywista obecność Mojego Syna w Najświętszym Sakramencie zostanie zastąpiona przebywaniem twarzą w twarz z Jego Boskim majestatem. Wtedy to wiarę zastąpi widzenie, a nadzieję - posiadanie na własność. Wtedy to miłość będzie pewnością i wiecznością dla wszystkich, którzy w objęciach Jego Boskiej przyjaźni pomarli. Wiedz, że aż do tego czasu Moje matczyne Serce nie przestanie cierpieć i boleć z

Prawdziwe Życie w Bogu;  9.04.96  - Orędzie naszej Błogosławionej Matki (fragmenty):

(...)

Duch Pana przychodzi jedynie do prostych i czystych sercem i napełnia ich Swymi Darami.  (...)

Przez to Orędzie wzywa was do życia w Pokoju. Bóg wzywa was, On bowiem jest Ojcem. On wzywa was, abyście zmienili wasze życie i żyli w świętości.  

 

Wzrastaj w Moim Niepokalanym Sercu, a Ja zaradzę wszystkim ranom twej duszy, abyś się stał Radością Jezusa, twego Zbawiciela i jutrzenką tego zamroczonego pokolenia. (...)

 

Przyjdź wzrastać w Moim Sercu; stań się sercem Mojego Serca. Zaczerpnij z Mojego Serca wszystkie Bogactwa, których udzieliła Mi Mądrość, abyś i ty również nauczył się kochać Ojca, Mojego Syna i Ducha Świętego. Tym sposobem staniesz się dzieckiem Matki Boga.

 

Przyjdź, przyjdź zaczerpnąć z Mojego Serca cnoty, jakie zostały Mi dane. One wszystkie są również dla ciebie, Moje dziecko. Ach! Pragnę, abyś był wspaniały dla Mojego Syna i miły Ojcu. Pragnę twej doskonałości dla Serca Emmanuela. Rozleję z Mojego Niepokalanego Serca na twoje serce, Moje dziecko, wszystkie Moje łaski, aby również twoje serce stało się ołtarzem dla Najwyższego, kadzielnicą wypełnioną płonącym kadzidłem, abyś i ty kroczył w Łasce i Wierności. Tajemnica Boga może zostać ujawniona jedynie sercom czystym. Jeśli Nasze Dwa Serca podążają niestrudzenie za grzesznikami, to dzieje się tak z powodu ogromu miłości, jaką mamy dla was wszystkich.

 

Ach! Jednak tak wielu spośród was wydaje się nie rozumieć lub nie troszczy się o to i ośmiesza Nasze Wezwania. Kiedy skończy się ten czas miłosierdzia, umarli nie powrócą do życia. Nasze Dwa Boskie Serca są zranione i wołają do was wszystkich z boleścią o przemianę, o modlitwę, o post, o prawdziwą miłość Mojego Syna w Najświętszym Sakramencie.

 

Zapraszam cię do przekroczenia progu Mojego Serca, a Ja cię w Nim ukryję. Zachowam cię i ochronię od wszelkiego zła, które cię otacza i od pokus. Ochronię cię i podniosę, Moje dziecko, ponad burzliwymi wodami grzechu i ukryję cię w Moim Matczynym Sercu. Moja Miłość i Moje uczucie wobec ciebie są tak wielkie, że sami aniołowie chcieliby być na twoim miejscu. Najświętsze Serce Jezusa nie ma ulubieńców, Moje – również nie. Bóg jest sprawiedliwy i dobry.

 

Dziś, Moja córko, i w dniach, które nadchodzą, będziesz przeżywać Święty Tydzień Męki Jezusa po raz drugi. Wiesz, co odczuwają Nasze Dwa Serca z powodu waszego podziału... Rany Naszych Dwóch Serc są niezliczone.

Jeśli stado Pana jest podzielone i rozproszone, a kraj stał się pustkowiem, jeśli bunt przeciw wszystkim Świętym Prawom Bożym osiągnął swój szczyt, jeśli dziś kardynał przeciwstawia się kardynałowi, a biskup – biskupowi, kapłan zaś – kapłanowi, to dzieje się tak dlatego, że wasze pokolenie odmówiło słuchania Moich Słów. Najwyższy wysłał Mnie, aby was ostrzec i łagodnie napomnieć. Dziś jednak twoje pokolenie odmawia Nam miejsca w swoim sercu i nie bierze poważnie Naszych Słów. Będziecie zbierać to, co posialiście. Moje Matczyne Serce smuci się musząc wam to powiedzieć, a Moje Oczy wylewają Krwawe Łzy na widok tego, co mam przed Sobą. Ręka Ojca spadnie na was z przeszywającym krzykiem: «Dość tego! Już wystarczy!» i w potoku ognia On dokona sądu...

 

Nasze Dwa Przeszyte Serca ostrzegają was wciąż poważnie i będziemy nadal was upominać, żebyście zmienili wasze serca i zwrócili je ku Bogu. Żyć można jedynie w Bogu, On bowiem jest waszym codziennym chlebem, waszym napojem, waszym oddechem... Niech wszyscy mieszkańcy Naszych Dwóch Serc wiedzą, iż teraz już wkrótce Nasze Dwa Serca, które są zjednoczone w Jedno Jedyne, zatryumfują i że dokonają się niezliczone rzeczy, jakie przepowiedzieliśmy.

Najświętsze Serce Jezusa i Moje Niepokalane Serce błogosławią każdego z was. Bądźcie jedno.

 

   Czuwam nad wami i jestem z wami za każdym razem,

    gdy o Mnie pomyślicie.    NMP; Medziugorje 2.10.2015 

Ja patrzę na tego, który z drżeniem czci Moje Słowo. 

 Iz66,2

(...) Wiedz córko Moja, że chociaż zostałam wyniesiona do godności Matki Boga, jednak siedem mieczów boleści przeszyło mi serce. Nic nie czyń na swoją obronę, znoś wszystko z pokorą, Bóg Sam cię bronić będzie.
(Dzienniczek 786)
 
 

*

 

Z radością kontemplujecie Mnie w światłości Mojego Niepokalanego Poczęcia.

Jako przeznaczoną od całej wieczności do stania się Matką Wcielonego Słowa Najświętsza Trójca zachowała Mnie od wszelkiego grzechu, w tym od grzechu pierworodnego, który wszelkie stworzenie zaciąga w chwili ludzkiego poczęcia. W ten sposób widzicie we Mnie odblask pierwotnego planu Ojca, który stworzył człowieka na Swój obraz i dla Swej największej chwały. Ojciec Niebieski pochyla się nade Mną ze szczególną życzliwością.

 

Z radością patrzycie na Mnie jako na dziewiczą Matkę Słowa, które stało się człowiekiem w Moim najczystszym łonie. Mój Syn Jezus zrodził się ze Mnie, aby stać się waszym Zbawicielem i waszym Odkupicielem. W Nim samym cała ludzkość ma możliwość wyzwolenia się z niewoli grzechu, aby dojść do komunii życia i miłości z Niebieskim Ojcem.

 

Z radością ujawniam się wam, cała napełniona Duchem Świętym, który jednoczy się z Moją duszą przez prawdziwą więź oblubieńczej miłości. Jedynie przez Jego działanie dochodzi we Mnie do ludzkiego poczęcia Boga, który stał się człowiekiem. Jedynie przez Boskie działanie Ducha Świętego staję się Matką Boga.

 

Jako umiłowana Córka Ojca, Matka Syna i Oblubienica Ducha Świętego mogę naprawdę stać się przyczyną waszej radości.

(DK 584)
 
 
 
(...) Mam zamiar pociągnąć wielu (...) do życia w świętej intymności ze Mną – takiej, jaką cieszyli się św. Józef i św. Jan. Zacznij już teraz żyć w tej łasce.
 
Zwracaj się do Mnie w każdej potrzebie, wielkiej czy małej. Zaufaj, że ułożę wszystko na twoją korzyść oraz na chwałę Mojego Boskiego Syna. Dziel ze Mną twoje życie. Zawierzaj Mi twoje problemy, zmartwienia i obawy. Kiedy jesteś w jakiejkolwiek potrzebie, duchowej czy doczesnej, zwracaj się do Mnie.

Jestem twoją Matką Nieustającej Pomocy. Jestem Pośredniczką Wszelkich Łask. Mam wszelkie łaski i mogę ich udzielać komukolwiek zechcę. Mój Syn obdarzył Mnie tym darem, bo taka jest wola Ojca. Byłam przy Moim Synu, kiedy wisiał na krzyżu, teraz jestem z Nim w chwale. Do Mnie należy rozdzielanie wszystkim duszom owoców Jego odkupienia. Jego Serce jest dla Mnie zawsze otwarte, a z rany Jego boku wydobywam niezmierzone łaski i miłosierdzie dla dusz. Serce Mojego Syna jest niewyczerpanym skarbcem, a Ja jestem jego strażniczką. Ci, którzy z Niego czegoś pragną, niech przyjdą do Mnie, a Ja to dla nich uzyskam i własnoręcznie im przekażę.
Poświęć Mi samego siebie, tak jak o to prosiłam. Ponów to jutro... 

 

WEZWANIA  NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA