"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

(...)

Pokój niech będzie z wami. Dzieci Mojego Serca, uświadomcie sobie, że Niebo każdego dnia otwiera się dla was dzięki Mojej Łasce, aby wezwać was do nawrócenia... przypomnieć Moje Słowo... pouczenia; aby was nauczyć podążania drogą Moich Przykazań. Niebo otwiera każdego dnia Swoje Bramy w wielu miejscach na świecie, by przynieść wam Pokój i Miłość. Mądrość zstępuje właśnie w całej Swej Chwale, na Tronie, do was wszystkich, ażeby otworzyć oczy ślepym, uszy – głuchym i wskrzesić martwych, którymi usłana jest ta pustynia.

 

Nie, Mądrość nie objawi się przebiegłej duszy. Ona przyjdzie pouczyć tylko ubogiego i prostego oraz wylać na nich wszystkie Swe Dzieła, bo te dusze wiedzą, jak lękać się Mnie, Pana, i jak cenić Moje Słowo. Jakiż dar może przewyższyć przyniesienie Mądrości na sam próg waszych drzwi? Cóż radośniejszego od Jej uśmiechu do was? Cóż radośniejszego od usłyszenia, jak Ona śpiewa wam Swój Nowy Kantyk Miłości?

 

Rozwesel się więc, stworzenie! Ja Jestem stoi bowiem u waszych drzwi... Pokolenie! Ta radość została zachowana dla twojej epoki, w której szatan i całe jego królestwo oraz jego światowa władza połączona z fałszywym prorokiem – którego kroki słyszycie wszędzie coraz wyraźniej każdego dnia – właśnie dochodzą do szczytu swej mocy w Moim Kościele i we wszystkich narodach. Uzbrojeni są aż po zęby, aby wydać wojnę Mojemu Kościołowi i tym wszystkim, którzy są posłuszni Moim Przykazaniom.

Zachowałem dla waszego czasu, umiłowane dzieci, tę Niebieską Mannę ofiarowaną przez Mojego Ducha. To jest ta ukryta Manna, którą zachowałem na czasy pustyni i nieprawości. To pożywienie ubogich i tych, którzy są zagłodzeni. Obiecuję wam, że otrzymają do jedzenia tyle, ile zechcą, i dam im Moje Nowe Imię. To ten Niebieski Pokarm daję z Nieba. Jest to wylanie Mojego Świętego Ducha napełniającego waszą wewnętrzną pustynię. To Miłość przemawia do wrogiego świata. To Miłość puka do każdych zaryglowanych drzwi. To Miłość woła z drugiej strony Muru, który nas dzieli, zbudowanego przez Moich wrogów. To Miłość błaga jak żebrak o powrót miłości... o uśmiech... o żal... o westchnienie...

To Ja, Najświętsze Serce.

 

Przychodzę jeszcze raz ożywić ten umierający płomień w waszych sercach, czyniąc z niego Pożerający Ogień Czułości i Miłości. Zstępuję, aby hojnie wylać wszystkie Skarby Mojego Serca na ciebie, ludzkości... i oświecić tych, którzy w cieniach i mrokach śmierci mieszkają. Przychodzę rozbić na kawałki drzwi twoich więzień, a łańcuchy twojego grzechu stopić Moim Płomieniem. Przychodzę cię wyzwolić z twojej niewoli oraz z twojej nieprawości i położyć kres twojej rozwiązłości. Pragnę cię ocalić, pokolenie. Nawet jeśli będę musiał wyprowadzić cię aż na pustynię – aby do ciebie mówić, ukazywać ci twe wyjałowienie i to, jak całe twoje ciało napełnione jest ciemnością – uczynię to dla twojego ocalenia. Ach! Stworzenie! Czegóż nie zrobiłbym dla ciebie... Mój Duch jest nad tobą i będzie spoczywał na tobie na wieki, na zawsze.

 

Otwórzcie zatem serca i pozwólcie Mi napełnić je Moją Łaską. Przyjdźcie do Mnie zaczerpnąć siły, wzmocnić wasze korzenie we Mnie. Co bowiem zrobicie w dniu ucisku, gdy wasze korzenie będą kruche? Zostaniecie poruszeni wiatrem, wykorzenieni gwałtownością wichury, a wasze gałęzie rozprysną się jak szklane paciorki. Nie, nie będziecie zdolni iść za Mną. Przyjdźcie więc do Mnie i wzrastajcie w Moich Bogactwach, abyście nie zginęli.

Przyjdźcie do Mnie tacy, jacy jesteście. Nie czekajcie, aż będziecie święci, aby przyjść do Mnie. Przyjdźcie do Mnie tacy, jacy jesteście, a Ja przebaczę wam grzechy i oczyszczę wasze dusze. Wtedy przyoblekę was Moją Boskością przez wzgląd na Moje Święte Imię, aby przygotować was na nasze duchowe Zaślubiny. Ja, Pan, pragnę poślubić cię w Mojej Chwale i uczynić cię, pokolenie, całkowicie Moim. Chcę sprawić, że odnajdziecie Drogę, i poprowadzić wasze kroki z dala od krętych ścieżek. Przygotuję was, abyście na zawsze należeli do Mnie, na całą wieczność.

 

Dziś pochylam się z Nieba nad wami z Miłości i Miłosierdzia. Jednak Dusza Moja napełnia się bólem i niewysłowionym smutkiem na widok Moich baranków i Moich owiec. Jedne bowiem są rozproszone, inne zagubione, jeszcze inne pożerane przez wilki ukryte w owczych skórach.

 

Nie bądźcie zaskoczeni Moją wizytą. Z każdym mijającym dniem będziecie Mnie widzieć coraz wyraźniej, aż do zupełnego rozpoznania Mnie twarzą w twarz. Przyjdę jak ogień pochłaniający zmieść tych wszystkich, którzy nie uznają Mnie za swego Boga. Mówię wam: czas nagli, godziny uciekają i Dzień Mojej Chwały wkrótce nadejdzie. Nie bądźcie jednymi z tych, którzy mówią: “No więc! Gdzie jest to Nadejście?” “Gdzież jest ta Obietnica?” Moje Przyjście jest bliskie, a Moja Obietnica właśnie się wypełnia. Wasze oczekiwanie zostanie skrócone przez wzgląd na modlitwy Mojej Matki, zjednoczone z modlitwami wszystkich świętych. W czasie tego oczekiwania, Moi umiłowani, pojednajcie się i prowadźcie święte życie, abym znalazł was w pokoju. Powrócę już wkrótce jako Miłość.

Każda rzecz ma kres i pewnego dnia będziecie musieli Mi wszyscy odpowiedzieć i rozliczyć się ze Mną. Co stanie się więc z niegodziwym i grzesznikiem? Co stanie się z tymi, którzy nadal Mnie obrażają?

Ja jestem Wierny i Prawdziwy i Moja Obietnica wypełni się. Nie spóźnię się. Im lepiej usłyszycie kroki fałszywego proroka i jego stronnictwa na powierzchni ziemi, tym lepiej dam wam słyszeć Moje Własne Kroki, aby oczyścić Moją Krwią ślady trucizny, którą oni pozostawiają po swoim przejściu jako przynętę dla was.

Ten Buntownik i jego zwolennicy kwitną teraz ukrywając się pod szatami Arcykapłana, ukrywając się pod maską baranka, udając Prawdę, aby zmylić wielu i doprowadzić ich do śmierci.

Nie mówię już teraz w przypowieściach, lecz w jasnych słowach. Nadeszły czasy zapowiadane w Piśmie, w których Moi wrogowie nadadzą Mi tytuł nie należący do Mnie ani nie mający ze Mną nic wspólnego: fałszywy Chrystus; martwy obraz, fałszywy bóg, bożek, subtelnie ukryty pod fałszywym ekumenizmem.

To Ostrze Włóczni głęboko utkwione w Moim Najświętszym Sercu i przyczyna wylania tak wielkiej ilości Krwi... Parodiując Prawdę, Moje Słowo, Mądrość i język Mojego Krzyża, zmuszą was mieczem do spożywania ich skalanego pokarmu: porcja Racjonalizmu jednego dnia, porcja Naturalizmu następnego dnia i tak dalej. Jednak Ogień spadnie z Nieba i pożre ich: jego oraz jego zwolenników. To jest pewne i wypełni się.

Mówię wam o wszystkich tych rzeczach, umiłowani, aby was ostrzec przed fałszywymi nauczycielami i przed ludzkimi doktrynami i aby wam powiedzieć, że w tych nadchodzących dniach ucisku Moje Najświętsze Serce, będące Ogniem, nie przestanie podążać za wami. Jak żebrak spodziewa się jałmużny, tak i Ja również mam nadzieję zdobyć wasze serca, zanim spadną na was ciemności.

Błogosławię każdego z was, pozostawiając pieczęć Mojego Tchnienia Miłości na waszych czołach.

Ja, Jezus Chrystus, Umiłowany Syn Boga i Zbawiciel, z całego serca pozostawiam wam Mój Pokój. Kocham was nieskończenie. Bądźcie jedno.

(PŻwB 12.09.90)

 

 

POWRÓT: odrodzedoprawdy.pl/koniec-czasow---proroctwa-i-znaki-czasu

Dzieci Mojego Serca. (...) Nie bądźcie zaskoczeni Moją wizytą. Z każdym mijającym dniem będziecie Mnie widzieć coraz wyraźniej, aż do zupełnego rozpoznania Mnie twarzą w twarz. Przyjdę jak ogień pochłaniający zmieść tych wszystkich, którzy nie uznają Mnie za swego Boga. Mówię wam: czas nagli, godziny uciekają i Dzień Mojej Chwały wkrótce nadejdzie...

19 October 2020
Czystość myśli, serca, duszy i ciała ma swój wzór.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)