"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

– Jestem Miłością. Jestem Najwyższym Źródłem Miłości. Nie opierajcie Mi się, przyjdźcie do Mnie. Zanurzcie się we Mnie, bo Ja jestem oceanem Czułości i Pokoju. Zaczerpnijcie wszyscy z Mojego Najświętszego Serca, aby napełnić swoje serca. Upiększę was, uczynię doskonałymi. Przyjdźcie i odżywiajcie się Mną, a będziecie żyli wiecznie, bo Ja jestem Chlebem Żyjącym, Chlebem Życia!

 

Umiłowani, nie wątpcie w Moje Opatrznościowe Wezwania. (...) Odczuwajcie Moją obecność.

Jestem Arcykapłanem przemawiającym w waszych sercach i zachęcającym wszystkich do zbliżenia się do Mnie. Nigdy tak bardzo nie próbowałem przyciągnąć was blisko Mnie. Ach! Jak płonę, aby trzymać was wszystkich w Moich Ramionach, aby objąć was wszystkich z wielką Czułością! Jak bardzo pragnę, abyście się zbliżyli do Mnie i abyście żyli ze Mną w zażyłości! Jestem waszym Arcykapłanem, a także waszym Świętym, waszym Bratem, Towarzyszem i waszym Małżonkiem. Jestem waszym Stworzycielem, a wy wszyscy – Moim potomstwem...

(...)

– Jestem. Przypomnę wam wszystkim, że jestem Święty, abyście i wy żyli w świętości. Jestem Miłością i z powodu Mojej Nieskończonej Miłości daję wam ostrzeżenia i znaki w różnych miejscach na całym globie. Czy nie powiedziałem, że Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim Imieniu, wszystkiego was nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem?

(...)

Jestem waszym Panem, Ukrzyżowanym. Dzieci Mojej Duszy, umiłowani Mojego Serca, Miłość cierpi głęboko. Zrozumcie, jak Ja się czuję. Czuję się opuszczony, zapomniany i zdradzony przez Swoich. Jestem dziś przybity do Mojego Krzyża. Przeżywam drugą Mękę. Ta ziemia jest bardziej wysuszona niż kiedykolwiek dotąd, a wy, umiłowani, cierpicie konsekwencje tego, jesteście tego ofiarami. Wielu z was jest zagłodzonych, innych stale zwodzi Zły. Jak bardzo lituję się nad wami wszystkimi! Moje Serce krwawi, widząc to wszystko z Mojego Krzyża, a Moje Oczy napełniają Krwawe Łzy. Daję wam wszystkim tyle znaków, jednakże tylko nieliczni je zauważają.

 

Przychodźcie do Mnie w waszych modlitwach, jestem Obecny i słucham was. Przyjdźcie w Ramiona waszego Zbawiciela z wszystkimi waszymi winami, a Ja was oczyszczę, uzdrowię i przebóstwię, bo jestem Boskością. Uczynię was doskonałymi! Przyjdźcie do Mnie tacy, jacy jesteście, nie lękajcie się Mnie, Ja jestem Bogiem Miłości. Jestem pełen Miłosierdzia dla godnych litości. Jestem Bogiem Litościwym. Módlcie się do Mnie, rozmawiajcie ze Mną, nie wahajcie się! Gorąco was wyczekuję... Moja Miłość do was wszystkich jest tak wielka, że Ja – który jestem Świętym Świętych, Odwiecznym Władcą całego Mojego stworzenia – zniżam się, by móc was dosięgnąć i uzdrowić z waszych słabości. Jestem zawsze pośród was i będę aż do końca. Błogosławieni, którzy rozpowszechniają Moje Orędzie Pokoju i Miłości. Błogosławieni, którzy przychodzą i pocieszają Mnie. Bądźcie jedno ze Mną. Trwajcie w Mojej Miłości na zawsze.

 

 Żródło - Prawdziwe Życie w Bogu, 21.11.1988

 

"Dzieci Mojej Duszy, umiłowani Mojego Serca, Miłość cierpi głęboko. Zrozumcie, jak Ja się czuję. Czuję się opuszczony, zapomniany i zdradzony przez Swoich. (...)
Jestem Miłością. Jestem Najwyższym Źródłem Miłości. Nie opierajcie Mi się, przyjdźcie do Mnie. Zanurzcie się we Mnie, bo Ja jestem oceanem Czułości i Pokoju".  

17 November 2019
Najświętsza Maryja Panna zaprasza na Wieczernik

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.