"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność
Niewątpliwie narasta zamęt, błąd, niewiara.  Niewielu pozostanie w Prawdzie Bożej. 

Jak powinien wyglądać Ołtarz


 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ŚWIAT DUCHA

DWIE KOLUMNY

 

 

 EUCHARYSTIA - ZGŁĘBIANIE  TAJEMNICY 

 

Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. (J17,19)

 

12 December 2020
   «Przyjdźcie w procesji» – powiedziałam do Bernadety, pokornej dziewczynki, ukazując się jej w ubogiej massabielskiej
07 December 2020
  Moja umiłowana, pójdź, aby się nauczyć. Kto Mnie najbardziej wysławił? Powiem ci, kto Mnie najbardziej
07 December 2020
  Wartość dogmatów Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. J Ratzinger, a później jako Papież Benedykt XVI
02 December 2020
Kiedy objawienie jest prawdziwe? Gdy świadczy Prawdę, broniąc jej. Duch Święty nie może być przychylny
27 November 2020
     Drogie dzieci! To jest czas miłości, ciepła, modlitwy i radości. Dzieci, módlcie się, aby Dziecię
21 November 2020
  (...)  Od tej nocy [Bożego narodzenia] życie człowieka nabiera nowego sensu, ponieważ rodzące się Dziecko
15 November 2020
  (...)  Jestem Matką wstawiennictwa i wynagrodzenia.   Moje zadanie polega na wstawianiu się każdego dnia za
07 November 2020
  (...) Jezus ustanowił Swój Kościół na niezawodnej skale apostoła Piotra. Piotrowi Jezus przydzielił zadanie bycia
03 November 2020
CZYSTOŚĆ Dziś wasza Niepokalana Mama wzywa was wszystkich do czystości umysłu, serca i ciała, do

 

  SŁOWA   Z   NIEBA   O   EUCHARYSTII

 

Ukrywam siebie, aby nie zniewolić wspaniałością Mojego Daru. Jezus

12 December 2020
   «Przyjdźcie w procesji» – powiedziałam do Bernadety, pokornej dziewczynki, ukazując się jej w ubogiej massabielskiej grocie.    Dlaczego o to poprosiłam?    Ponieważ chcę, aby wszystkie Moje dzieci szły razem, zjednoczone w
08 December 2020
Skrót Orędzia: Nadeszły dla was wszystkich czasy wielkiej próby... Jeśli żyjecie w grzechu, wpadacie na nowo w niewolę szatana – poddani jego diabelskiej mocy. Wtedy dar Odkupienia dokonanego dla was

ZGŁĘBIANIE TAJEMNICY EUCHARYSTII

Rozkoszą moją jest wpatrywać się w Ciebie, Boże niepojęty. W tych tajemniczych istnieniach przebywa duch mój, tam czuję, że jestem u siebie. Znane mi jest dobrze mieszkanie oblubieńca mego.

Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie, która by nie płonęła miłością ku Tobie.

O Piękności niestworzona, kto Ciebie raz pozna, ten nic innego kochać nie może.

Czuję otchłań swej duszy bezdenną i nic jej nie wyrówna – jeno Bóg sam.

Czuję, ze tonę w Nim, jako jedno ziarenko piasku w bezdennym oceanie.

 

(s.Faustyna, Dzienniczek 343)

 

*

Przeżywam chwile z Matką Bożą i przygotowuję się do tej uroczystej chwili przyjścia Pana Jezusa. Matka Boża poucza mnie o tym życiu wewnętrznym duszy z Jezusem, szczególnie w Komunii świętej. Jak wielkiej tajemnicy dokonuje w nas Komunia święta poznamy to dopiero w wieczności. O chwile najdrogocenniejsze w moim życiu.

(s. Faustyna; Dzienniczek 840)

 

*

 

 O Stwórco mój, tęsknię za Tobą. Ty mnie rozumiesz, o Panie mój. Wszystko, co na ziemi, bladym mi się cieniem wydaje, ja Ciebie żądam i pragnę, chociaż czynisz tak niepojęcie wiele dla mnie, bo sam w sposób szczególny odwiedzasz mnie, jednak te odwiedziny nie koją serca rany, ale pobudzają mnie do coraz większej tęsknoty za Tobą Panie, o weź mnie do siebie, Panie, jeżeli jest taka wola Twoja. Ty wiesz, że umieram i z tęsknoty za Tobą, a umrzeć nie mogę. Śmierci, gdzie jesteś? Pociągasz mnie w otchłań Bóstwa Swego i zasłaniasz się ciemnością. Cała istota moja jest zanurzona w Tobie, jednak ja pragnę Cię oglądać twarzą w twarz. Kiedyż to nastąpi dla mnie?

                                              (Dz 841)

 

*

 

Po przyjęciu Komunii św., nagle ujrzałam Wieczernik, a w nim Pana Jezusa i Apostołów; widziałam ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Jezus pozwolił mi wniknąć do wnętrza Swego i poznałam wielki Majestat Jego i zarazem wielkie uniżenie Jego. To dziwne światło, które mi pozwoliło poznać Jego Majestat, równocześnie odsłoniło mi, co jest w duszy mojej.                          (Dz 757) 

 

*

 

...Pragnąłeś o Jezu, zamieszkać w moim sercu, Twoja żywa Krew łączy się z krwią moją. Kto pojmie tę ścisłą łączność? Moje serce zamyka Wszechmocnego, Nieogarnionego.

O Jezu, udzielaj mi Swego życia Bożego, niech Twoja czysta i szlachetna Krew, pulsuje całą mocą w moim sercu. Oddaję Ci całą istotę moją, przemień mnie w Siebie i uczyń mnie zdolną do spełnienia we wszystkim Twojej świętej woli, do miłowania nawzajem Ciebie.

O słodki mój Oblubieńcze, Ty wiesz, że serce moje nie zna nikogo prócz Ciebie. Otworzyłeś w mym sercu głębię nienasyconą miłowania Ciebie; od pierwszej chwili poznania Ciebie, umiłowało serce moje i utonęło w Tobie, jako w jedynym przedmiocie swoim. Niech czysta i wszechmocna miłość Twoja będzie mi pobudką do czynów. Kto zrozumie i pojmie tę głębię miłosierdzia, która wytrysła z Najświętszego Serca Twego?                                            (Dz 832)   

 

Lękam się dnia, w którym nie ma Komunii św. Ten Chleb Mocnych daje mi wszelką siłę do prowadzenia tego dzieła i mam odwagę do pełnienia wszystkiego, czego żąda Pan. Odwaga i moc, która jest we mnie, nie jest moja, ale Tego, który mieszka we mnie – jest Eucharystia. Jezu mój, jak wielkie są niezrozumienia, nieraz gdyby nie Eucharystia, nie miałabym odwagi iść dalej po tej drodze, którąś mi wskazał.                                             (Dz 91)

 

 

Dziś, kiedy przyjmowałam Komunię świętą zauważyłam żywą Hostię w kielichu, którą mi kapłan podał. Kiedy przyszłam na miejsce, zapytałam Pana:, dlaczego jedna żywa? Przecież jesteś tak samo pod wszystkimi postaciami żywy. - Odpowiedział mi Pan: „ tak jest, pod wszystkimi postaciami jestem ten sam, ale nie wszystkie dusze przyjmują Mnie z tak żywą wiarą, jak ty, córko Moja i dlatego nie mogę tak działać w duszach ich, jak w duszy twojej. (Dz 1407)   

 

Dziś po Komunii świętej powiedział mi Jezus, jak bardzo pragnie przychodzić do serc ludzkich.

 

- Pragnę jednoczyć się z duszami ludzkimi; rozkoszą Moją jest łączyć się z duszami. Wiedz o tym, córko Moja, kiedy przychodzę w Komunii świętej do serca ludzkiego, mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy, ale dusze nawet nie zwracają uwagi na Mnie pozostawiają Mnie Samego, a zajmują się, czym innym. O jak Mi smutno, że dusze nie poznały Miłości. Obchodzą się ze Mną, - jak z czymś martwym.

 

Odpowiedziałam Jezusowi: O Skarbie mojego serca, jedyny przedmiocie mojego serca i cała rozkoszy mojej duszy, pragnę Cię uwielbiać w swym sercu, jako jesteś uwielbiany na tronie swej wiekuistej chwały. Miłość moja pragnie Ci, choć w cząstce wynagrodzić za oziębłość tak wielkiej liczby dusz. Jezu, oto serce moje jest dla Ciebie mieszkaniem, do którego nic wstępu nie ma, Ty sam wypoczywaj w nim, jako w pięknym ogrodzie. O Jezu mój, do widzenia, już muszę stanąć do obowiązku, ale miłości swojej ku Tobie dowiodę Ci ofiarą, nie pomijając ani nie pozwolę się wymknąć żadnej sposobności ku temu. Kiedy wyszłam z kaplicy, Matka Przełożona mówi mi: - Siostra nie pójdzie na wykład katechizmu, ale będzie miała dyżur. Dobrze Jezu, otóż przez cały dzień miałam - wyjątkowo dużo sposobności do ofiar, nie opuściłam żadnej dzięki sile ducha, którą czerpałam z Komunii świętej. (Dz 1385-1386)

 

„ Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.
Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej ”.  1Kor 11,26-27

 Kto Ciebie pokocha, uwierzy żeś Żywy, ten nigdy nie umrze, będzie wciąż szczęśliwy.

 

 

 

Nowoczesny kościół z okrągłym stołem

dostosowany do  sprawowania Mszy świętej 

rozumianej jako uczta w Wieczerniku

 

 

Czy tu sprawowana jest Ofiara Golgoty? 

 

 

Wnętrze nowoczesnego kościoła

 

taniec w kość

 

 

2novus-ordo-messae-_www-facebook-com-pages-novus-ordo-insider

 

 

Komunia w Polsce

 

Niewiara w rzeczywistą Obecność Boga w Eucharystii

 

Jezus nie zaraża, Jezus uzdrawia tych, którzy godnie Go przyjmują i pokładają w Nim nadzieję

w kościele

 

taniec w kość

 

84709260_744945459669822_4073677352410808320_n

 

4samoobsc582ugowa-komunia-na-wielki-czwartek-w-katedrze-matki-boc5bcej-z-tournai-notre-dame-de-tournai-belgia_rorate-caeli

 

k na reke

 

komunia św.

 

koncert

 

taniec i BXVI

 

church

 

1470484762_a9iozr_600

 

comment_SGZ9W8fiycpMW9c7nxy6qJKcDzUsCKhI

 

comment_f0tj8txVFDeuNSIVFH6G7auBdvyrHMIr

 

comment_HnvpOs7AwbaNx74xiDx0tbldSa1EtbRm

 

Opuszczony kościół

 

z13547512Q

 

leave-2572677_960_720

 

maxresdefault

 

Opuszczony kościół

 

1471272915_a0m3ff_600

 

uid_aa9261a467d5856a132d304b29bcb72d1554988605212_width_2500_play_0_pos_0_gs_0_height_1500

 

zmiana-funkcji-dyskoteka-planyourspace

 

Ofiara Mszy Świętej - uobecnieniem Ofiary Golgoty

 

Msza Święta Ofiarą Golgoty

 

Msza Święta - Ofiarą Golgoty

 

Wonne kadzidło dla oddania czci

Bogu -Człowiekowi prawdziwie Obecnemu w Tabrenakulum

 

 

Santa Misa Papa Francisco

 

 

Rheinau, Szwajcaria

 

Eucharystia

 

 

Eucharystia - uobecnienie ukrzyżowania Jezusa Chrystusa na Golgocie

w Jerozolimie

 

 

JESTEŚMY OBECNI NA GOLGOCIE

z Maryją, Janem, Magdaleną...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powinniśmy tam być naszym sercem, myślami, duchem

EUCHARYSTIA - WATYKAN

 

 

EUCHARYSTIA - UOBECNIENIE  UKRZYŻOWANIA PANA  JEZUSA 

 

 

MSZA ŚWIĘTA - URZECZYWISTNIENIE UKRZYŻOWANIA CHRYSTUSA

 

 

OFIARA EUCHARYSTYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFIARA JEZUSA SKIEROWANA JEST DO BOGA OJCA  MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. UCZESTNICZY W NIEJ  KOŚCIÓŁ WALCZĄCY O ZBAWIENIE

ALE RÓWNIEŻ KOŚCIÓŁ TRYUMFUJĄCY I  OCZYSZCZAJĄCY SIĘ

 

 

Msza święta

 

 

Niebo otwarte...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTYCZNE URZECZYWISTNIENIE OFIARY GOLGOTY

 

 

Prawdziwe zdjęcie niedowierzającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Ofierze Eucharystycznej

Jezus Chrystus jako

Najwyższy Arcykapłan

sam siebie składa w Ofierze Bogu Ojcu przez urzędowego kapłana

 

 

Przełamanie Hostii - urzeczywistnienie śmierci Jezusa na krzyżu 

 

 

Kielich Krwi Chrystusa  

zmieszany ze łzami 

Maryi Współodkupicielki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trójca Przenajświętsza

i Maryja Współodkupicielka

 

 

 

 

 

Eucharystia to również uobecnienie Zmartwychwstania Chrystusa

Jezus Zmartwychwstały

daje nam się cały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Swoim Ciele i Krwi, Duszy i Bóstwie

Godnie udzielana i przyjęta

Komunia Święta

 

 

Godny sposób udzielania i przyjmowania Chrystusa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Eucharystii spływa na nas

Łaska i Miłosierdzie

Trójcy Przenajświętszej

przez Niepokalane Serce Maryi

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Przedłużane pokorne 

                   dziękczynienie 

         rodzi w naszym sercu radość; 

        wszak wdzięczny jest zawsze         

                         radosny

s. Julia Kim - cud przemiany Eucharystii w Serce Jezusa

s. Julia Kim ukazuje przemianę Papieżowi Janowi Pawłowi  II

 

 

Błogosławieństwo

Przenajświętszym Sakramentem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten "opłatek" to prawdziwe

Ciało i Krew Dusza i Bóstwo

JEZUSA CHRYSTUSA,

Który widzi, słyszy, odczuwa

 

 

W adoracji Eucharystycznej

również uczestniczy Niebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piękna  adoracja

EMMANUELA - BOGA Z NAMI

Łatwiej o poczucie sacrum - Bóg transcendentny staje się immanentny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poczucie sakrum pomaga otworzyć się na przemieniające doświadczenie

Bożej Obecności

 

 

 

Adoracja Papieża Franciszka

 

 

Upadnij na kolana ludu czcią przejęty,

uwielbiaj swego Pana

Święty, Święty, Święty...

 

 

 

Adoracja pełna czci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoracja pełna czci

 

 

Wystawienie

Przenajświętszego Sakramentu

do publicznej adoracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kaplica adoracyjna w Niepokalanowie

 

 

Tryptyk jerozolimski 

 

 

Adoracja pełna czci

 

W zastępstwie ludzi Boga Adorują Aniołowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoracja Aniołów

zbyt często w zastępstwie ludzi

 

 

 CZYM JEST EUCHARYSTIA 

DROGA DO  ZAPOWIADANEJ "OHYDY SPUSTOSZENIA"

- o czym również jest mowa na tej stronie.

Upadnij   na  kolana  ludu  czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana

Święty, Święty Święty...

CHWILA REFLEKSJI NAD SWOJĄ WŁASNĄ WIARĄ:

 
Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, Wszystko oddać dla niego, Jego miłością żyć!
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu; Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu!
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, Boć tu już nie ma chleba! To Bóg, to Jezus mój!
Tu Mu ciągłe Hosanna śpiewa Anielski chór. 
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są: Niechże z Nim przebywanie będzie radością nią!
On wie, co udręczenie, On zna co smutku łzy; 
Powiem Mu swe cierpienie, że serce z bólów drży.
O niebo mojej duszy, Najsłodszy Jezu mój, Dla mnie wśród ziemskiej suszy
Tyś szczęścia pełen zdrój!
Tyś w wieczerniku Siebie raz tylko uczniom dał. W ołtarzu-ś się,
jak w niebie,  powszednim chlebem stał.
Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć,
I z rozpromienionem czołem  Tobie swe serce nieść.
Pozwól jasnym płomieniem błyszczeć tej lampce mej,
Dopóki zimnem tchnieniem śmierć nie zagasi jej.
Niech Ci aż do dnia zgonu miłości pienie brzmi;
  Tu u stóp Twego tronu wierność przysięgam Ci.
O cześć Twą ciągle dbały chcę pójść koniecznie tam, 
Gdzie wśród niebieskiej chwały Tyś szczęściem wszystkich sam.
 
*
 

Ja wiem, w kogo ja wierzę stałością duszy mej

Mój Pan w tym Sakramencie, pełen potęgi Swej.

To Ten, co zstąpił z Nieba, co życie za mnie dał

I pod postacią Chleba pozostać z nami chciał.

 

Ja wiem, w Kim mam nadzieję, w słabości mojej moc

To Ten, przed Którym światło, pali się w dzień i w noc.

On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień.

Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

 

Ja wiem, Kogo miłuję nad wszelki świata czar,

Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar

To Król nad wszystkie króle, wielki i słodki Pan,

Co karmi dusze głodne Ciałem i Krwią swych ran.

 

*

 

 

 I my czekamy na Ciebie Pana,

a skoro przyjdziesz na głos Kapłana,

padniemy na twarz przed Tobą wierząc rześ jest bod osłoną

Chleba i Wina... 

Zdecydowałem, że aż do końca wieków będę nadal żył w

Ofierze Eucharystii.

Uczyniłem to dla pełnego wykonania, dla dokonania zbawczego dzieła,  powierzonego przez Ojca.

W podobny sposób – za przykładem i z pomocą Maryi – macie i wy być Moimi małymi współodkupującymi  przedłużeniami Hostii.  (BO60)

 

***

 

Chcę, byś przypominał

Moim wiernym, że Msza Święta jest prawdziwą ofiarą. Zapomniano o tym. Nikt o tym nie mówi,

że podczas Eucharystii odnawia się Moja ofiara i że jestem obecny na ołtarzu tak, jak byłem na Krzyżu, zarówno jako Kapłan jak  i Ofiara. Pełnia Mojej ofiary, dokonanej z miłości,

odsłania się na ich oczach.

Ty musisz im o tym mówić...

Jezus (10.10.2007 In Sinu Jesu)

 

*

 

(...) Biada nieczystym, przyjmującym Ciało i Krew Mojego Syna w stanie grzechu: jakże jesteście dla Mnie odrażający!

Biada temu, kto Mnie obraża, odrzucając spowiedź i rozgrzeszenie, i przychodzi, pełen winy, przyjmować

Mego Syna!

Nawracajcie się! Okazujcie skruchę z powodu waszych grzechów! (...)

PŻwB 20.03.1991

CZAS WIELKIEJ PRÓBY WIARY

+ Godzina święta - Czwartek.

W tej godzinie modlitwy, Jezus pozwolił mi wejść do Wieczernika i byłam tam obecna, widziałam wszystko to, co się tam działo. Jednak najgłębiej przejęłam się chwilą, w której Jezus przed konsekracją wzniósł oczy w niebo i wszedł w tajemniczą rozmowę z Ojcem Swoim. Ten moment w wieczności dopiero poznamy należycie. Oczy Jego były, jako dwa płomienie, twarz rozpromieniona, biała jak śnieg, cała postać majestatyczna, Jego dusza stęskniona, W CHWILI KONSEKRACJI ODPOCZĘŁA MIŁOŚĆ NASYCONA - ofiara w całej pełni dokonana. Teraz tylko zewnętrzna ceremonia śmierci się wypełni zewnętrzne zniszczenie, istota jest w Wieczerniku. Przez całe życie nie miałam tak głębokiego poznania tej tajemnicy, jako w tej godzinie adoracji. O, jak gorąco pragnę, aby świat cały poznał tę niezgłębioną tajemnicę.

 (Dzienniczek 684)

 

 

 

Daj mi, proszę, udział

w Twojej eucharystycznej pokorze,
w ciszy, w Twoim ukryciu
i w Twojej modlitwie ku Ojcu.
Daj mi udział

w Twoim nieustannym ofiarowaniu się Mu
w Sakramencie Twojej Miłości.
Nie ma chwili, w której byś się nie ofiarował,
nie ma chwili, w której

Twoje całopalenie na krzyżu
nie byłoby uobecniane przed Ojcem

   

w Swoim Kościele Jezus odnawia Ofiarę Odkupienia, udziela daru łaski i gładzi przez przebaczenie wszelki grzech i zło tego świata.

To w Swoim ukrzyżowanym Kościele Jezus staje się zbawieniem dla ludzkości w tych ostatnich czasach oczyszczenia i wielkiego ucisku.

(DK551)

EUCHARYSTIA - ZGŁĘBIANIE  TAJEMNICY 

 

 Boga żywego pragnie moja dusza  (Ps. 42:3)
"Musimy więc chronić tę liturgię, tę Ofiarę. To dla tej Mszy, a nie innej, zostały zbudowane nasze kościoły: dla Ofiary Mszy, nie dla wieczerzy, dla posiłku, wspomnienia czy komunii. Nasi przodkowie zbudowali wspaniałe katedry i kościoły nie jako miejsce posiłku czy wspominek, ale dla Ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, która kontynuuje się na naszych ołtarzach."
Abp Marcel Lefebvre

Link - Święty Proboszcz z Ars o Eucharystii

Zawsze trzymaj się prawdy, nawet gdy chodzi o dobre imię Kościoła. 

Każdy Chrześcijanin ma obowiązek być gotowym za Kościół Chrystusowy umrzeć;

nikt nie ma obowiązku dla niego kłamać.

Nie ma nawet takiego prawa, by trwać w fałszu  w imię posłuszeństwa - nawet za cenę życia. 

Prawdą jest jednak również potrzeba roztropnego, ofiarnego milczenia,  bo nie jest dobre ani mądre dziecko, które rozgłasza na cały świat to, co złego dostrzega w swojej rodzinie. 

Najświętsza Maryja Panna:

Oto ósma boleść Mojego Serca: zdrada i lekceważenie Mojego Syna w Najświętszej Eucharystii. (...)

Jego kapłani, Moje dzieci, zdradzają Go, kiedy nie dają innym Go poznać, kiedy przez zaniechanie nauczania o tajemnicy Jego rzeczywistej obecności pozostawiają dusze w ciemnościach niewiedzy, pozbawione żaru i światła. 

Zdradzają Mojego Syna, gdy przez swój przykład zniechęcają innych do oddawania czci, adoracji i miłosnej uwagi Jego obecności.

Zdradzają Go także wtedy, gdy sprawują niegodnie Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej i gdy wydają Go w ręce grzeszników, którzy nie mają zamiaru oddać Mu swoich serc, szukać Jego miłosierdzia i przebaczenia grzechów.

Zdradzają Go, gdy pozostawiają Go samego w zamkniętych kościołach, i utrudniają lub wręcz uniemożliwiają duszom zbliżać się do Tabernakulum i pozostawać w blasku Jego Eucharystycznego Oblicza.

Zdradzają Go również wtedy, gdy pozwalają, by ich kościoły stawały się miejscami pełnymi hałasu i światowej gadaniny, i kiedy nie czynią nic, by ukazać duszom żywą tajemnicę Jego miłości, to znaczy Jego obecność w Tabernakulum.

Mogę opowiedzieć ci więcej o tej ósmej boleści Mojego Serca? Zadaje Mi ją twój brak wielkoduszności; kiedy ci się nie udaje odpowiedzieć miłością na miłość, kiedy żałujesz czasu dla Tego, który jest obecny w Najświętszej Eucharystii z miłości do ciebie.

 

Mówię to nie tylko do ciebie, ale do wszystkich Moich synów kapłanów i do wszystkich konsekrowanych dusz, które żyją z Moim Synem pod jednym dachem, a mimo to traktują Go z obojętnością, niedbałością i z formalnym dystansem.

Moje Serce cierpi również wtedy, gdy Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej sprawuje się w pośpiechu, bez dziękczynienia; gdy w centrum uwagi nie jest Mój Syn, Baranek, lecz Jego sługa, który - zwracając na siebie uwagę wszystkich - odbiera Bogu to, co tylko Jemu słusznie się należy: pełną miłości uwagę każdego serca podczas Świętych Misteriów.

Co jeszcze mogę ci powiedzieć? Czy i ty nie czujesz bólu ósmej boleści Mojego Serca, spowodowanej wciąż na nowo zadawanymi Mi ranami?      (In Sinu Jesu; 15. 09. 2011 r.)