"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych
Główne przyczyny obecnego kryzysu w Kościele:
 
1. Brak autentycznej pokornej modlitwy sercem oraz ducha służby i ofiary zastąpione przez pracę, przez działactwo...
2. Wyparcie ducha Bożego przez ducha tego świata z którym Kosciól miał nie mieć nic wspólnego.
3. Kult Boga zastępowany kultem rozumu
4. desakralizacja, odarcie Boga z Boskości
5. Brak autentycznej skruchy i żalu.
 
 
Ad1. Brak ducha ofiary i autentycznej pokornej modlitwy sercem, tego rozmodlenia, dzięki któremu dusza otwiera się na nadprzyrodzone światło Ducha Świętego, posiada autentyczne relacje z Jezusem i żyje Wolą Ojca Przedwiecznego. Dzięki temu jest uwrażliwiona na pełnienie Woli Bożej poprzez dokładne jej rozeznawanie.   
Modlitwa i ofiara z miłości zostaje zastąpiona działaniem według ludzkich pomysłów i środków, przy nie rozróżnianiu Bożej Prawdy od błędu i kłamstwa, dobra od zła.
 
Czekam na ludzi w nadziei, że zechcą złączyć swoje cierpienie, właściwe ludzkiej egzystencji, z cierpieniami, które znosiłem przez całe swoje życie na ziemi, a szczególnie w dzinach męki.
Czekam na ludzi w nadziei, że zjednocz swoje modlitwy z moją modlitwą i swoją miłość z moją miłością.
Czekam na ludzi. Cóż takiego uniemożliwia wam przyjście do Mnie i wsłuchanie si w mój głos, który cicho, lecz niestrudzenie wa wzywa? To grzech, który oblepia wam władz.duszy niczym lepka smoła, czyniąc duszę śle
pą na sprawy nieba, krępuje ruchy i paraliżuj chód. To duch powierzchowności, brak skupienia, brak refleksji, pośpiech życia, natłospraw, informacji, kontaktów z ludźmi. T brak miłości, której przecież każdy tak bardz-
pragnie. Słowo „miłość" praktycznie nie schodzi z waszych ust, lecz najczęściej oznacza on
tylko zmysłowość i egoizm, zanim nie stocz się w nienawiść.
Czekam na ludzi w nadziei, że zgodzą się bym ich uzdrowił, oczyścił, wybielił i przywrócił im prawdziwe znaczenie wartości. Potrzebuję pomocników takich jak ty. Potrzebuję ludzi żyjących kontemplacją, którzy pomogą mi zmazać winy grzeszników, jednocząc swoje życie  modlitwy, pracy i miłości z Moim życiem przez hojną ofiarę, swoich cierpień włączonych w Moją zbawczą Ofiarę. Potrzebuję ludzi żyjących kontemplacją, któzy lączą swoje błagania z Moją modlitwą [do Ojca]  o misjonarzy i wychowawców duchowych, przenikniętych Duchem Świętym, któych świat nieśwaiadomie pragnie. GPM145
 
2. Duch Boży zostaje wyparty przez ducha tego świata, z którym Kościół miał nie mieć nic wspólnego
    - mieszanie tego, co światowe z tym, co Boskie.
    - zniszczenie w duszach poczucia sacrum, które uzdalniało do przyjęcia darów Bojaźni Bożej i Pobożności.
 
3. Uleganie kultowi ludzkiego rozumu, który zawładnął światem. Przez to do umysłów chrześcijan wdziera się duch racjonalizmu, naturalizmu i szatańskiego modernizmu. Powoduje to zanik wiary w nadprzyrodzoność, w nieustanne zbawcze działanie Jezusa Chrystusa - Emmanuela - Boga nieustannie  Obecnego z nami w Sakramencie Eucharystii. 
 
4. Odarcie Boga Obecnego w Eucharystii z Boskości. Brak szacunku, lekceważenie, obojętność, świętokradztwa, za które się nie wynagradza. Niweczenie Ofiarniczego charakteru Eucharystii - wypełnianie się zapowiedzi - ohydy spustoszenia.  
 
Potrzeba powrotu do najwyższego szacunku dla Boga Obecnego w Eucharystii, do Imion i wizerunków. 
Bez szacunku nie może być mowy o miłości. Potrzeba powrotu do bezgranicznej czci, "być czcią przejęty",  potrzeba pragnienia życia w prawdzie i miłości. Potrzeba nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu w każdej parafii, otaczanie Tabernakulum kwiatami i światłami.
 
5. Brak autentycznej skruchy (Święty Sakrament Pokuty spłycony do "pójścia do spowiedzi"), życie w samozakłamaniu.
     Nie ma skruchy tak długo, jak długo trwa pragnienie tego, co prowadzi do grzechu.
     Potrzeba prosić o łaskę skruchy, która jest środkiem zbawczym. 
 

Pozostań słaby, bo w twojej słabości mogę dokonać wielkich rzeczy, bądź niczym, ponieważ w twojej nicości Ja mogę być wszystkim, pozostań cichy, bo w tym milczeniu znajdę Mój odpoczynek, pozostań uległy, bym mógł uformować z ciebie kopię Mojego krucyfiksu, pozostań ograniczony, Aby Moja Moc stała się widoczna w tobie, stań się wzorem Mnie Samego przez uległość, cierpliwość, czystość, posłuszeństwo, pokorę, wierność i nieustanną modlitwę dzięki której Ja stale przebywałem z Ojcem. (...) Słuchaj Ojca i spełniaj Jego Wolę.

 

Nie niepokój się, nie szukaj uznania pochodzącego od tego świata. Nie szukaj ludzkiej chwały, bo podziwiany przez ludzi jest odpychający w Moich oczach.

 

Nigdy nie czuj się zadowolony z siebie. Patrz na swą nędzę abyś pozostawał czujny i przebudzony. Pogardzaj sobą, uniżaj się, abym Ja zawsze mógł cię wznosić do Mnie i doskonalić cię.

Główne przyczyny kryzysu w Kościele

19 January 2020
Czy dzisiaj przestrzegamy DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH ? - mówi Jezus Chrystus - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)