"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

HISTORIA STWORZENIA I DZIEJE  ZBAWIENIA

 NASZA PRZYSZŁOŚĆ

 


Pokolenie słabe, wyniszczone przez grzech, prowadzące świat do chaosu, przyjdźcie i postanówcie zmienić swe życie. (...)

 Koniec Czasów, to szczególne Czasy Łaski i Miłosierdzia, które czekają każdego na ziemi. Módl się za grzeszników, módl się za tych, którzy jawnie odeszli od Prawdy. Powiedz im, przypomnij im, że wszyscy przeminą jak cień na tej ziemi. Zaledwie się rodzicie, a już przestajecie istnieć. Jednak wasza dusza nigdy nie przeminie. Kocham was wszystkich.

(Prawdziwe Życie w Bogu  3.08.2016)

 

DZIEJE STWORZENIA I HISTORIA ZBAWIENIA

 

 

 STWORZENIE NIEBA I ANIOŁÓW

 

       Dziewięć chórów:    adorujący         - Trony, Cherubini, Serafini

                                       niosący Słowo  - Księstwa, Potęgi, Panowania

                                       czynu                - Moce, Archaniołowie, Stróżowie

 

 

 STWORZENIE WSZECHŚWIATA MATERIALNEGO

 

      Ok. 13,73 mld lat temu ( przestrzeń, czas, materia, energia i oddziaływania)

               4,6 mld - Ziemia

 

 

Próba wierności Aniołów     

                                 

                          - bunt części aniołów pod wodzą Lucyfera /Niosący światłość/

                          - walka w Niebie. 

                          - strącenie upadłych Aniołów  do piekła.

                                  Z Aniołów światłości stali się aniołami ciemności – demonami niosącymi ciemność, 

                                  nienawiść i śmierć wieczną.

                                                                                                                                                          

                                            ZIEMIA -  CZASY BOGA OJCA

 

 ADAM I EWA – pierwsi rodzice w RAJU

       (nauka: homo sapiens ok. 35 tys. lat temu – do dzisiaj żyło ok. 60 mld ludzi)

 

Próba wierności – dopuszczenie pokusy Lucyfera i pierwszy upadek. 

Mdr 2,24 - szatan, sprawca śmierci, która weszła w człowieka wraz z grzechem

 

Odtąd wszyscy ludzie rodzą się w grzechu (skażeni egoizmem, zmysłowością i pożądliwością). Wyjątkiem jest Niepokalanie poczęta Maryja i Jezus Chrystus - pierworodny wśród stworzenia (poczęty bez fizycznego zbliżenia mężczyzny i kobiety – tak mieli się rodzić w zamyśle Boga wszyscy ludzie, stąd akt seksualny był owym zakazanym owocem).  Pierwsi rodzice jednak ulegli pożądliwości, ten grzech pierworodny zmienił zamysł Boga.  (na podst.pism M.Valtorty)

Odtąd ludzie są bardziej skłonni do zła, przy wrodzonym rozróżnianiu podstawowego dobra i zła.      

Grzechy ludzi  otwierają bramy piekła i dają moc demonom - upadłym aniołom, które mają Boże przyzwolenie na kuszenie ludzi (zapobiegają marazmowi i letniości). Potępieni ludzie nie maja tej możliwości.

 

 

 walka demonów o panowaniew duszach ludzkich

   

Rdz.3,5 – szatan usiłuje skłonić człowieka do występku przez wzbudzenie postawy rywalizacji.

Rdz.6,3 Zepsucie moralne człowieka zmniejsza jego witalność

Rdz 6,11 Skażenie całej ziemi

 

Pycha, pożądliwość, chciwość – trzy trucizny szatana

Szatan podporządkowuje sobie najpierw ciało człowieka – powab cielesny i łakomstwo- najczęstszymi drogami pokus.

 

 

wybrani przez Boga Setyci - zdeprawowanie się Kainici     

 

 Zwycięstwo demonów, ciemności nad światem

     

 

 POTOP ok.4000 r.pne (wg. odkryć archeologicznych) – wygubienie ludzkości

 

                       

 NOE      /tęcza znakiem przymierza Boga z ludźmi/

 

Semici wybranym plemieniem                        

3760 r.pne początek kalendarza Żydowskiego

                         

    Walka demonów o panowanie  w duszach ludzkich

                                                               

    Kult człowieka (samego siebie) i  wieża Babel 

     - rozproszenie ludzi, pomieszanie języków.

        Pierwsze znane cywilizacje: 3100 pne - Sumer, Egipt; 2800 - Chiny

     Hi 1,11; 2,5.7 – szatan wywołuje u człowieka postawę buntu

 

 ABRAHAM

 Ok.1800 r.pne

       /przymierze z Abramem – przejście Boga pomiędzy połowami zwierząt,

              potwierdzane przez potomków Abrahama w znaku obrzezania/

 Zniszczenie Sodomy i Gomory


  PATRIARCHOWIE Izaak, Jakub-Izrael, 12 pokoleń

                       

   1680rpne Izraelici w Egipcie /430 lat/

                       

   MOJŻESZ

1250-1200 WYJŚCIE – ZAWARCIE PRZYMIERZA – PIERWSZE PRAWA

 

1200-1050 12 POKOLEŃ – przymierze wystawione na próbę

 

1050- 586 KRÓLESTWO – prorocy nawołują do przymierza

 

 586- 538 WYGNANIE - oczyszczenie ludu wybranego w niewoli. Pozostały dwa pokolenia.

 

 od 538- ODBUDOWA - odnowiona Wspólnota Oczekuje Mesjasza

 

 

                       CZASY BOGA SYNA

 

 Histora Zbawienia  (wg. Biblii i Pism M. Vltorty)

 

KALENDARZ

                 Ród Kapłański  i Królewski Ród Dawida 

 

 

Żyd

Rzym

Greg

 

 

 

        Anna z pokolenia Aarona i  Joachim z  rodu Dawida                 

Jakub z Nazaretu    Ojciec Alfeusza i Józefa -  przyszłego męża Maryi 

 

 

 

 

 

 

 

3737

731

-23

1

czerwiec/lipiec  –Narodzenie Niepokalanej Maryi  

 

               3 lata z rodzicami w Nazarecie

 

 

 

 

-22

2

 

 

 

 

-21

3

 

 

 

 

-20

1

 

 

 

 

 

12 lat w świątyni z dziewicami  pod opieką prorokini Anny

 

 

 

 

                                                                                                  

Dekret o odbudowie świątyni

 

 

 

-19

2

 

 

 

 

-18

3

 

 

 

 

-17

4

 

 

 

 

-16

5

 

 

 

 

-15

6

 

 

 

 

-14

7

 

 

 

 

-13

8

 

 

 

 

-12

9

 

 

 

 

-11

10

 

 

 

 

-10

11

 

 

 

745

-9

12

 

 

3752

746

-8

 Wybranie Józefa na małżonka poprzez wyosowanie cudownie zakwitłej gałązki lilii

koniec grudnia (po święcie Świateł -Hanukka-1Mch4,54)

Kwirynius 8 - 6rpne

 

747

-7

Opuszczenie Świątyni i Zaślubiny z Józefem  - miesiąc adar  (luty)

Zwiastowanie – Fiat Niepokalanej (marzec)

Maryja Dziewica, Córka Ojca Przedwiecznego, Oblubienica Ducha Świętego, za Którego sprawą poczęła  Jezusa – nastąpiło wcielenie Syna  Bożego, Drugiej Osoby Boskiej

3 mies. w Hebronie u Elżbiety i Zachariasza

 Wymarsz do Betlejem

Narodzenie BOGA-CZŁOWIEKA – JEZUSA CHRYSTUSA  

 

 

 

 

 

w Święto Świateł

25 Kislew- odpowiadający 14 XII

dekret o spisie ludności

 

748

-6

    prawie 10 mies. w Betlejem

   

 

m. Tiszri  IX/X            Ucieczka do Egiptu           

 

1 urodziny w Egipcie w m. Matarea (Matarijah)

po kilku dniach  spędzonych w grocie – w wynajętym mieszkaniu.

Po hołdzie trzech Mędrców

 

 

749

-5

                                                W Egipcie  

 2  urodziny 

 

 

 

750

-4

      wiosna  - powrót do Nazaretu

 3 urodziny w Nazarecie

Wiosna - śmierć Heroda

 

 

751

-3

   4

 

 

 

 

 

w szkole Maryi

 

egzamin

                                  Życie ukryte

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Śmierć Józefa (przed kilkoma laty od rozpoczęcia działalności) PBC2/1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienie Jana Chrzciciela-

 

 

 

752

-2

   5

 

 

 

753

-1  pne

   6

 

 

3760

754

 1    ne

   7

 

 

 

 

 2

   8

 

 

 

 

 3

   9

 

 

 

 

     4

 10

 

 

 

 

 5

 11

 

 

 

 

 6

 12

 

 

 

 

 7

 13

 

 

 

 

 8

 14

 

 

 

 

 9

 15

 

 

 

 

10

 16

 

 

3770

 

11

 17

 

 

 

 

12

 18

 

 

 

 

13

 19

 

 

 

 

14

 20

 

 

 

 

15

 21

 

 

 

 

16

 22

 

 

 

 

17

 23

 

 

 

 

18

 24

 

 

 

 

19

 25

 

 

 

 

20

 26

 

 

3780

 

21

 27

 

 

 

 

22

 28

 

 

 

 

23

 29

 

 

3783

777

24

 

30

 

urodziny Jezusa   25 kislew

 

 

3784

778

25

 

 

 

 

 

31

1 rok  działalności - Nauczyciel

rozpoczęcie działalności Pana Jezusa: chrzest w Jordanie,

 40 dniowy post na pustyni,

pierwsi uczniowie, pierwszy cud w Kanie dla uświęcenia małżeństwa,

1 Pascha

 urodziny

Koniec m. Tebet – połowa stycznia

 

3785

779

26

 

 

32

2 rok działalności -  Zbawiciel

2 Pascha

urodziny

 

Wg. historyków

26-36 r Piłat prokonsulem

3786

780

27

33

rok

ży-

cia

3 rok działalności -  Odkupiciel

3 Pascha. Bóg – Człowiek Jezus Chrystus, Zbawiciel, samego siebie  składa w Ofierze doskonałej Sprawiedliwości Boga Ojca ustanawiając  przy tym Ofiarę Eucharystyczną stanowiącą wieczne Przymierze Krwi  dla ciągłego wynagradzania za grzechy ludzkości   (walka o zbawienie ludzi trwać będzie do końca istnienia świata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syn Boży wprowadza pierwszych ludzkich mieszkańców do Nieba – Królestwa Bożego (z otchłani)

 

Syn Boży mocą Swojego ducha Zmartwychwstaje w ciele – przywrócenie Łaski

Eccesia

 

Wniebowstapienie

 

Zesłanie Ducha Świętego

 

 

14 nisan czwartek – przygotowanie Paschy  

 po godz. 18 zaczyna się 15 nisan  piątek (11 IV ???)   - Wieczerza Paschalna

- Pierwsza Eucharystia

- Ogrojec i Pojmanie

- Sąd u Annasza i Kajfasza

- Sąd u Piłata i Heroda

- Sąd u Piłata, biczowanie, cierniem ukoronowanie

- Skazanie na ukrzyżowanie

- Droga na Golgotę, Ukrzyżowanie i  Śmierć

- Zdjęcie z Krzyża i złożenie w grobie

16 nisan – sobota

 

17 nisan - po 38 godz. –  5 rano

 

po 40 dniach,

w dzień Pięćdziesiątnicy

 

                 

 

 

ERA CHRZEŚCIJAŃSKA

 

Czas

Znaki czasu  Kościół           (losy na wzór życia Jezusa)         

Znaczenie, Proroctwa i Objawienia

 Znaki czasu świat

 

    

 

KOŚCIÓŁ - ECCLESIA

Mistyczne CIAŁO   CHRYSTUSA  -  Matka Maryja

 

33 r Męczeństwo Szczepana

ok. 35 - Nawrócenie Szawła / Pawła

43 r. Śmierć Jakuba st. s Zebedeusza

44/45 Wniebowzięcie NMP

 

49/50  - Sobór Jerozolimski

62 - Śmierć Jakuba mł. s Alfeusza (strącony z murów świątyni) pierwszego  następcy Pana w Palestynie

ok. 70 r.  Śmierć św. Piotra

 Śmierć św. Pawła

 

 

 

 

 

 

ok. 104 Śmierć św. Jana – ostatniego Apostoła

 

przybliżenie się Królestwo Bożego – duchowego.

    Gdy człowiek wyrzeka się siebie, detronizuje swoje „ego”  cielesne  (powraca duchowa samoświadomość, tzn.  utożsamia się ze swoją duszą  („ja” duchowe )  które  na tron swego serca przyjmuje  Jezusa.  Tym  samym  przywraca  w sobie duchowe Królestwo Boże.

   Rozprzestrzenia się ono na ziemi pośród  tych dusz tworząc Królestwo Boże na Ziemi. 

   Nie zdołało ono jednak   ogarnąć świata z powodu  podziału  i odstępstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 nisan 70 r. oblężenie Jerozolimy zakończone jej zburzeniem.

 Wygnanie Żydów z Palestyny

 

do 325

 

okres ukryty Kościoła i prześladowania

             ê

 

Ciągłość Tradycji utwierdzana w Ojcach i Doktorach Kościoła

 

 

działalność publiczna i prześladowania

 

 

 

XX w

 

1917

 

 

1939

 

1961

 

1973

 

1981

 

1968-70

0k1989

Droga krzyżowa

 

 

Rozpoczęły się czasy ostateczne – wypełnianie się Apokalipsy św. Jana 

 

Fatima objawienia  Maryi nawołujące do pokuty  – nie wypełnione przez Kościół. Stąd wypełnienie się zapowiedzi rozprzestrzenienia się władzy Apokaliptycznego Czerwonego Smoka –  ateizmu komunistycznego. Kościół prześladowany fizycznie. Setki milionów ofiar   

 

  - z powodu braku odpowiedzi kościoła  i ludzkości na wezwania do pokuty i nawrócenia  wybuch zapowiadanej II wojny światowej

 

 

Zmiany posoborowe w kościele niezgodne z duchem Soboru Watykańskiego II.W Kościele rozprzestrzeniają się kłamstwa i błędy. „Pogaństwo  wdarło się co samego wnętrza Kościoła” - Benedykt XVI

Zapowiedziany w Apokalipsie upadek komunizmu -  „Czerwony smok przekazuje władzę Bestii” – masonerii będącej kościołem szatana.  

Rozprzestrzenienie się liberalizmu podstępnie walczącego z Kościołem. Niszczenie duchowości, moralności, czystości.

 

 

 

Działalność Dwóch Świadków z Apokalipsy   NSJ i NSM

 

/Objawienia, proroctwa, znaki, łzy w tym krawe itp./

 

Garabandal – wezwania i proroctwa

 

ks. Gobbi  - objawienia i kult NSM – Wieczerniki ratunkiem

Medziugorje – wezwania i nauka

Na podstawie: Biblii,  Pism Marii Valtorty,

Vassuli Ryden,

objawień w Fatimie, Garabandal,

Medziugorje, 

do ks. Gobbiego,

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI wiek

 

Czas wypełniania się proroctw zna tylko Bóg

 Kalwaria i Agonia Kościoła – błędy i odstępstwa od prawdziwej wiary. Postępująca Ohyda spustoszenia

 

Szaleństwo świata opanowanego przez próżność i pychę.

Hierarchowie Kościoła pociągani przez świat stają się milczący i bezczynni. Wielu zgorszonych.

Chrześcijanie zarażeni trucizną świata. Interwencja Boga w uwolnieniu żywiołów  

Wobec braku odpowiedzi na wezwania Nieba do pokuty i nawrócenia   Bóg pozostawia ludzkość jej szaleństwu zniszczenia. 

 

Powrót „komunizmu”. Rosja opanowuje świat

Prześladowanie Kościoła  

 

Zanika wiara w Ofiarę Eucharystyczną   podczas której mistycznie uobecnia się  Ofiara Krzyżowa Jezusa Chrystusa – mówi się o pamiątce, dziękczynieniu, uczcie ale coraz  rzadziej   o  Ofierze wynagradzającej za  wciąż popełniane, coraz straszliwsze  grzechy ludzkości.

 

Ohyda spustoszenia i czas Antychrystaniecałe 3,5 roku” ???

   

 

 

NSM tworzy Nowy ukryty Kościół

 

 

Zdrajca na wzór Judasza

 

Ohyda spustoszenia w świątyni Pańskiej- zniesienie Stałej Ofiary  jaką  podczas każdej  Eucharystii dokonuje Jezus Chrystus wynagradzając Bogu Ojcu za wciąż popełniane grzechy (Eucharystia już tylko jako spotkanie na pamiątkę, jako uczta, agapa )

 „...on musi przyjść, to jednak biada tym, którzy przyśpieszają jego przyjście i przedłużają je. On bowiem przestanie istnieć  w godzinie od wieków ustalonej, a im dłuższy będzie czas  jego po­bytu, tym więcej będzie dusz, które się zatracą.”                  /KCz 267/

 

Zwycięstwo kłamstwa nad    Dwoma Świadkami z Apokalipsy Ap11,7

 (odrzucenie nadprzyrodzonych działań, objawień) 

 

 

 

Ostrzeżenie -  Objawienie się Pana Jezusa  w wielkiej chwale, w towarzystwie aniołów każdemu człowiekowi na ziemi. Każdy zobaczy swoje grzechy oczami Boga. Wielu umrze z przerażenia.

 

 

Nawrócenie się Rosji i Wschodu

 

Nieusuwalny Znak - Cud w Garabandal i Medziuorju

Czas rozdzielenia:

 

powrót świata do grzechu

 

 

- „Powrót (duchowy) Pana Jezusa  przy końcu czasów” -  

   Objawienie się   Pana Jezusa  (np. 1 kor.1,7 )w duszy każdego człowieka, wszyscy  doświadczą Jego miłości i zobaczą własne grzechy widziane Oczami Boga – wielu nawet   umrze z obrzydzenia.

Cała ludzkość rozpozna Jezusa Chrystusa jako Boga lecz większość się nie nawróci. (?)

 

W obecnych pokoleniach

Koniec czasu miłosierdzia, nastaje czas sprawiedliwości Bożej

ê

 „ogień z nieba” 

 Nastąpi zagłada Wielkiego Babilonu – tej cywilizacji Ziemskiej, która uczyniła ją jedyną zepsutą planetę we wszechświecie.

Nawrócenie ocalałej "reszty"  ludzkości i Druga Pięćdziesiątnica

Zginą źli i dobrzy, którzy nie uwierzyli proroctwom.

 

 

strącenie demonów do piekła

 

Pozostanie wiernej„Reszty”

 

 

CZAS DUCHA ŚWIĘTEGO

 

 Nowa Ziemia i Nowe Niebo 

 

Zapowiadane  „1000-letnie ”

KRÓLESTWO BOŻE NA ZIEMI

Tryumf Niepokalanego Serca Maryi   

 

 

 Odpowiada czasowi pomiędzy  zmartwychwstaniem Chrystusa a wniebowstąpieniem.

 

 

 

Zmartwychwstały Kościół tworzy ocalała „Reszta”.

Duchowe zaślubiny – „nowe przymierze wyryte w sercach ludzkich”

 

       to  „Tysiącletnie Królestwo” o którym mówi Apokalipsa św. Jana

 

 

 

 

 Ponowne, krótkotrwałe lecz najstraszniejsze  zdeprawowanie się ludzkości – grzechy otwierają ponownie bramy piekielne.

                 ê

walka i ostateczne zwycięstwo nad złymi duchami

 

Koniec świata końcem wszelkiego życia na Ziemi

                        

 

 

ê    czas trwania czyśćca  (do oczyszczenia ostatnich ludzi)

 

 

 

POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA  (w Ciele) na

SĄD OSTATECZNY

Zmartwychwstanie wszystkich ciał    è 

 

strącenie potępionych ludzi na zawsze  do piekła       

                 ê

   Tryumf wybranych

 

 

 KONIEC CZASU  I    WSZECHŚWIATA

 

                 ê

 

 

NOWE JERUZALEM NIEBIAŃSKIE

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczyna się wieczność  (czas nie istnieje, istnieją tylko wartości trwałe dla których już dziś jedynie warto żyć)

 

 

Wieczorem, kiedy się modliłam, powiedziała mi Matka Boża:

- Życie wasze ma być podobne do życia Mojego, ciche i ukryte, nieustannie się jednoczyć z Bogiem i prosić za ludzkością i przygotować świat, na powtórne przyjście Boga. (Dz 625)

Proroctwa o przyszłości

 

Wieczorem, kiedy się modliłam, powiedziała mi Matka Boża:

- Życie wasze ma być podobne do życia Mojego, ciche i ukryte, nieustannie się jednoczyć z Bogiem i prosić za ludzkością i przygotować świat, na powtórne przyjście Boga. (Dzienniczek 625)

 

 

PŻwB 15.09.91(fragmenty)

(...) W czasie całego twojego życia, pokolenie, Moje Prawo było przez ciebie wyśmiewane. Odwróciliście się i zbuntowaliście się. Czy wreszcie zaczniecie się przygotowywać na spotkanie ze Mną waszym Bogiem? Zamierzam wkrótce przejść przez twoje Miasto, a będzie to wcześniej niż myślisz! To będą Moje ostatnie ostrzeżenia. Mówię ci z powagą:

Przebudź się z twojego głębokiego snu! Idziesz ku swojej ruinie.

Strząśnij kurz, który cię pokrywa, wskrześ umarłych.

Koniec Czasów jest bliższy, niż myślisz.

 

(1) Niebawem, już wkrótce, otworzę nagle Moją Świątynię w Niebiosach i odsłoniętymi oczami ujrzysz tam jakby tajemne objawienie: miriady Aniołów, Tronów, Panowań i Potęg, Mocy. Wszyscy upadają na twarz wokół Arki Przymierza.

Potem Tchnienie muśnie twoje oblicze i Potęgi Niebios zadrżą. Po błyskawicach nastąpi huk grzmotu. “Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały aż do chwili obecnej” (Dn 12,1), bo pozwolę twej duszy dostrzec wszystkie wydarzenia twojego życia: odsłonię je jedno po drugim. Ku przerażeniu swej duszy uświadomisz sobie, w jakim stopniu twoje grzechy spowodowały popłynięcie niewinnej krwi dusz-ofiar. Wtedy każę twej duszy zobaczyć i uświadomić sobie, w jakim stopniu nigdy nie wypełniałeś Mojego Prawa. Jak zwój, który się rozwija, otworzę Arkę Przymierza i uświadomię ci twój brak szacunku wobec Prawa.

 

(2) Jeśli będziesz jeszcze żył i stał na własnych nogach, oczy twej duszy zobaczą olśniewające Światło, jakby migotanie niezliczonych, drogocennych kamieni, jakby ognie kryształowych diamentów. Światło tak czyste i tak olśniewające, że – chociaż w milczeniu otaczają je miriady aniołów – nie zobaczysz ich w pełni, gdyż to Światło ukryje ich jak złoty pył. Twoja dusza dostrzeże tylko ich sylwetki, nie widząc ich twarzy. Wtedy w tym oślepiającym Świetle twoja dusza ujrzy to, co w ułamku sekundy widziała niegdyś, w samym momencie stworzenia...

 

Zobaczą:

Tego, który jako pierwszy wziął was w Swoje Ręce,

Oczy, które jako pierwsze was ujrzały.

Zobaczą:

Ręce Tego, Który ukształtował was i pobłogosławił...

Zobaczą:

Najbardziej Czułego Ojca, waszego Stwórcę,

przyobleczonego w przerażającą wspaniałość,

Pierwszego i Ostatniego,

Tego, który jest, który był i który ma przyjść,

Wszechmogącego, Alfę i Omegę:

Władcę.

 

Gdy oszołomiony odzyskasz świadomość, twoje oczy będą sparaliżowane strachem, widząc Moje Oczy, które będą jak dwa Płomienie Ognia. Wtedy twoje serce ponownie ujrzy swe grzechy i zostanie ogarnięte wyrzutami sumienia. W ogromnym ucisku i wielkiej agonii będziesz cierpiał z powodu twego braku szacunku dla Prawa, zdając sobie sprawę, w jakim stopniu znieważałeś ustawicznie Moje Święte Imię i jak Mnie odrzucałeś, Mnie, twojego Ojca... W przerażeniu zadrżysz i wzdrygniesz się, gdy zobaczysz samego siebie, jakby rozpadającego się trupa, pożeranego przez robaki i sępy.

 

(3) A jeśli jeszcze utrzymasz się na nogach, to pokażę ci, czym twoja dusza – Moja Świątynia i Moja Siedziba – żywiła się przez wszystkie lata życia. Ku twemu wielkiemu przerażeniu zobaczysz, że – zamiast Mojej Ustawicznej Ofiary – kochałeś Żmiję i że, w najgłębszej sferze swojej duszy, wzniosłeś Ohydę Spustoszenia, o której mówi prorok Daniel:

Bluźnierstwo.

Bluźnierstwo, które zrywa wszystkie więzy niebiańskie łączące cię ze Mną, twoim Bogiem; które tworzy przepaść między tobą a Mną, twoim Bogiem. Gdy nadejdzie ten Dzień, łuski z twoich oczu opadną, abyś ujrzał, jak bardzo jesteś nagi i jak twoje wnętrze podobne jest do wysuszonej krainy... Nieszczęsne stworzenie, twój bunt i wypieranie się Najświętszej Trójcy uczyniły z ciebie buntownika, odstępcę i prześladowcę Mojego Słowa. Twoje skargi i jęki jedynie ty sam usłyszysz. Powiadam ci: będziesz lamentował i płakał, lecz tylko twoje własne uszy usłyszą twe skargi. Ja mogę tylko sądzić, jak Mi zostało nakazane sądzić, a Mój sąd będzie sprawiedliwy. Jak było za czasów Noego, tak będzie wtedy, gdy otworzę Niebiosa i ukażę wam Arkę Przymierza. “Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego”.

Powiadam wam, gdyby ten czas nie został skrócony, dzięki wstawiennictwu waszej Najświętszej Matki, świętych męczenników i dzięki morzom krwi przelanej na ziemi, od Sprawiedliwego Abla aż do krwi wszystkich Moich proroków, nikt z was by nie ocalał!

Ja, wasz Bóg, posyłam anioła za aniołem, aby głosił, że Mój Czas Miłosierdzia dobiega końca i że Czas Mojego Królestwa na ziemi jest w zasięgu ręki. Posyłam wam Moich aniołów, aby świadczyli o Mojej Miłości “wśród tych, którzy żyją na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu”. Posyłam ich wam jako apostołów ostatnich dni, by głosili, że: “Królestwo na tym świecie stanie się jak Moje Królestwo w górze i że Mój Duch będzie królował na wieki wieków!” wśród was. Na tę pustynię posyłam wam Moje sługi -proroków, aby wołali:

 

“Ulęknijcie się Mnie i oddajcie Mi chwałę,

bo godzina sądu Mojego nadeszła.”

 

Moje Królestwo zstąpi nagle na was, dlatego powinniście być stali i wierzyć do końca. Moje dziecko, módl się za grzesznika, który nie jest świadomy swego spustoszenia. Módl się, prosząc Ojca o przebaczenie zbrodni, które świat popełnia bez przerwy. Módl się o nawrócenie dusz, módl się o pokój.

 

 

PŻwB 8.02.95

– Czy jest oprócz Ciebie ktoś, kto nam okaże współczucie i zatroszczy się o nas? Ciągle spodziewamy się Pokoju, takiego Pokoju, jaki pozostawił nam Twój Umiłowany Syn...

Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie i przeciw wszystkim potęgom Nieba. Przestaliśmy żyć, bo odrzuciliśmy Twoje Święte Imię, które jest Źródłem Życia, pozwalającym nam być sobą. Ten wielki bunt, to odstępstwo pożera teraz Twój Dom jak rak.

O, mój Jahwe jaśniejący bardziej niż milion słońc, jakże ludzie mogą nie zauważać Twego blasku, kiedy przechodzisz blisko nich? Jak można mówić: «Nie ma żadnego dowodu na to, że Jahwe przechodzi. Nie widać żadnego śladu Jego przejścia.»

Boże! Ty jesteś jak strzała wypuszczona do celu, a oni – chociaż mają oczy – nie widzą, że strzała już ich minęła i utkwiła już w celu.

O, Boże nasz, ty jesteś naszą nadzieją, przyjdź teraz, w tym roku, bez zwlekania odbudować Twoje zburzone ołtarze, odnowić Twe miasta i Twój Dom.

 

– Ach! Vassiliki! Powstrzymaj swe wzdychania, usłyszałem cię. Moja Ręka jest silniejsza od rąk Moich wrogów. Niebawem zostanie wam udzielona pociecha i podniosę Mój lud, i ożywię waszych kapłanów. Odnowię Moje ołtarze i odbuduję Moje miasta. Najpierw jednak muszę przywołać do porządku bluźnierców, którzy są mistrzami, gdy chodzi o nikczemność. Połknęli odstępstwo tak, jak gdyby spożywali Chleb Życia. Gdyby nawet dziś ujawnili skruchę, okazałbym im łaskawie Moje względy i przebaczenie. Jednak nic od nich nie słyszę... Jakże mogę wyrzec się Mojej gwałtowności i cofnąć Moją Sprawiedliwość, skoro to pokolenie nadal oddaje cześć demonowi?

Znany jestem z tego, że jestem dobry, łaskawy i najbardziej kochający. Jednak który z tych odstępców wzywa Mnie dziś, wołając do Mnie: «mój Ojcze»? Dlatego wkrótce zawierucha ognia wymiecie tę nieprawość i grzech. Nikt z was nie zna tego Dnia, a jeśli ktoś mówi wam, że wie o nim, ten nie pochodzi ode Mnie... Przyjdę do was w chwili, w której się najmniej spodziewacie, w godzinie nie oznaczonej. Nagle, w sposób nieoczekiwany, nawiedzi was huragan płomieni pochłaniającego ognia. To, na co czekacie, nadejdzie. Przemówię, a kiedy będę mówił, Mój Głos stopi razem elementy ziemi wraz z jej nieprawością i grzechem.

Kocham was wszystkich miłością wieczną, a Mojego uczucia do was nie może wyrazić żadne słowo. Czy jednak Moje Imię ma być profanowane na zawsze? To, co zamierzam zrobić, zasmuca Mnie, pogrąża Mnie w boleści, gdyż nie znajduję żadnej przyjemności w gnębieniu was. Choć jest to dla Mnie przykre, będę jednak musiał ogniem skierować was na właściwą drogę.

Płacz, córko, nad nie nawróconymi. Zamysł Mój wypełnię i doprowadzę Mój Plan do końca.

Co do tych, którzy nie zamknęli uszu na Mój Głos i którzy bronili Mego Słowa, tym mówię: nie smućcie się. Moje Oczy widzą wszystko i Ja osądzę każdego z was według jego czynów.

Ponieważ ujawniam rzeczy z wyprzedzeniem, dlatego objawię wam też, co Moja Prawica uczyni zaraz po Moim Dniu. Moja Prawica postawi nowe fundamenty ziemi i Niebios. Resztę, która przetrwa, na nowo przyozdobię Moim Blaskiem i Moją Boskością. Jest więc, córko, nadzieja dla twych potomków. Ja jestem twoją Nadzieją. Przywrócę wielu do Życia i poniosę nad wami Nowe Imię Mego Syna.

Ty, córko, wstawiaj się za Moim Domem. Troszcz się o Moje Sprawy, a Ja zatroszczę się o ciebie. Mój Duch został ci udzielony, abyś stosowała Moje Prawa, miłowała sprawiedliwość i przyprowadziła z daleka Moich synów i córki. Pouczyłem cię i dałem ci język ucznia, abyś była Moim Echem i włożyła Moje Królestwo w ich serca. W twoje oczy, Paraskevi, włożyłem Moje Światło. W twojej duszy rozlałem zapach zmartwychwstania, tchnąłem woń mirry w tabernakulum Mojego Syna, roztoczyłem zapach kadzidła... A teraz słuchaj twojego Ojca:

Moją Duszę ogarnia smutek, a także współczucie. Przemówiłem, lecz bardzo niewielu słucha. Zapukałem, lecz – jak się wydaje – nikt nie usłyszał. Co mam zrobić, skoro Mnie nie słuchają? Córko, mówiłem do was wszystkich o Nadziei. Kiedy jednak dziś mówię o tym, co jest Nadzieją, za którą wszyscy tęsknicie, Moje Słowo – zaledwie wam dane – natychmiast jest ukrywane. Zasiewane przeze Mnie Ziarno Nadziei jest unoszone i chowane... Mówię i oczekuję odpowiedzi, lecz nie zważa się na Moje Słowo – a przecież to Ja jestem Nadzieją serc nieprawych. Równocześnie jestem Mieczem, który rozrywa serca. Tak wiele z nich jest spragnionych Mego Słowa...

Dlaczego jednak ludzie ukrywają skarby, które na nich wylewam? Jeśli Moją Duszę ogarnia smutek, to dzieje się tak dlatego, że Mój Kielich Sprawiedliwości jest już napełniony. Wylewa się na Moje Ręce – gotowe uderzyć i wymierzyć temu bezbożnemu pokoleniu chłostę, jakiej nigdy dotąd nie było. Ponieważ jednak jestem Ojcem, podejdę potem ze współczuciem i czułością, aby uleczyć rany zadane tymi samymi Rękoma, które uderzą... To jest wielka Nadzieja, o którą Mnie prosicie. Przyjdę każdego doprowadzić do domu i uleczyć jego rany. Jako Ojciec zajmę się Moimi zranionymi dziećmi. Będę czuwał nad ich potrzebami. Wtedy będą wiedzieć, że od początku byli Moi i że Ja-Jestem-Który-Jestem jest Ojcem i Zbawicielem. Sprawię, że ich wargi ogłoszą: «Błogosławiony niech będzie nasz Pan», i na nowo będą głosić Królestwo Niebieskie. Będą je ogłaszać tak, jak nigdy dotąd tego nie czynili, ponieważ dam im serce nowe...

Niech was nie zaskakuje, że w dniach ostatnich ludzie są zarozumiali i że zdradzają się wzajemnie. Nie bądźcie zdziwieni wielką liczbą pojawiających się fałszywych proroków i szerzeniem się błędów oraz zniekształcaniem Pism, co czynią fałszywi nauczyciele... Nie, nie bądź zaskoczona, Moje dziecko, że ludzie wyśmiewają się i szydzą teraz z ciebie, gdy mówisz: «Wierzę Mojemu Ojcu, który jest w Niebie. Wierzę w jednego Boga, Ojca wszystkich. Wierzę w chwalebną i żywą Obecność Jego Umiłowanego Syna w Eucharystii. Wierzę w Jezusa Chrystusa, który się począł z Ducha Świętego i zrodził z Dziewicy Maryi.» Nie, córko, oni nie wierzą w Zmartwychwstanie Mego Syna ani w Jego Bóstwo...

Mówię ci to, trwaj w Pokoju pośród wściekłości i w uciskach, trwaj w Moim Pokoju. Szerz Mój Pokój. Nie pozwól nigdy, by twoje serce burzyło się pod wpływem okrucieństwa ludzi... Ja jestem z tobą nawet wtedy, kiedy Mnie nie widzisz, Moje dziecko, Ja jestem z tobą. Aby być wśród was, Mój Syn jest już naprawdę na drodze, którą odszedł – zatem odwagi! Odwagi i nie bądź przerażona. Złóż swą nadzieję we Mnie, a nie w kimś innym. Ja jestem Jahwe, twój Abba, i obiecuję ci, że doprowadzę cię do domu. Idź więc ujawniać Moją Moc i Miłosierdzie. Ja jestem z tobą. Idź, idź powiedzieć każdemu:

«Pomoc przychodzi od Boga, nadzieja przychodzi od Boga. Zwróćcie się do Niego, a On was ocali».

Błogosławię cię, Vassiliki. Czcij zawsze Moje Imię!

 

PŻwB 15.09.91

– Wesprzyj się na Mnie. Błogosławiona Mojej duszy, daję ci Mój Pokój. Napisz: O, Jeruzalem! Zwróć oczy na wschód i na zachód, zwróć je na północ i na południe, a tam Ja Jestem! Zaprawdę powiadam ci, że Mój Duch jeszcze jeden raz zostanie wylany na ciebie i Mój Obraz zostanie rozprzestrzeniony po całej ziemi. To, co postanowiłem, nadejdzie i to, co ci powiedziałem, wypełni się. (...)