"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

[213.] (...) Nie zabraniam ci przedstawiać Mi swoich intencji, lecz przede wszystkim staraj się jednoczyć z moimi intencjami. Jesteś małą cząstką mojego Mistycznego Ciała, dlatego więcej wagi przywiązuj do moich intencji niż do własnych.

Ja jestem modlitwą substancjalną, adoracją godną niezmierzoności Ojca, uwielbieniem równym Jego nieskończonym doskonałościom (nikt nie zna Ojca, tylko Syn), dziękczynieniem za Jego bezgraniczną dobroć, ofiarą wynagradzającą za wszystkie grzechy każdego człowieka, świadomą i oświeconą prośbą we wszystkich materialnych i duchowych potrzebach całej ludzkości.

Ja jestem modlitwą powszechną spełniającą wszystkie powinności świata względem Ojca. Znam wszystkie potrzeby każdego stworzenia. Modlę się przez wszystko i we wszystkim. Pragnę waszego zjednoczenia, przylgnięcia - choćby tylko dla zasady - do mojej modlitwy, żeby nadać jej wartość zasługi [jaką można zdobywać tylko w czasie życia na ziemi].

Gdybyście wiedzieli, jak bardzo szukam zasług w „tkankach” członków mojego Mistycznego Ciała. Ja sam im te zasługi umożliwiam po to, aby mogli Mi je ofiarowywać!

 

 

[214.] Jednocz się z moją modlitwą w swoim sercu, w sercach twoich bliźnich, w Eucharystii!

W swoim sercu, bo Ja tam mieszkam, nieustannie wznosząc ku Ojcu wszystko, czym jesteś, co myślisz, co robisz - jako hołd miłości, adoracji i dziękczynienia. Mogę uczynić moimi wszystkie twoje prośby. Ileż mógłbyś otrzymać, gdybyś chciał włączać swoją modlitwę w moją modlitwę.

W sercach twoich bliźnich, bo jestem w każdym człowieku. W każdym obecna jest moja Boża iskra, chociaż w nierównym stopniu, nawet w tych, którzy pozornie są daleko ode Mnie, ale którzy stają się Mi bliscy dzięki temu, że Mi ich przynosisz.

W Eucharystii, bo w niej dokonuje się doskonała Ofiara mojego człowieczeństwa jako dar dla tych, którzy włączają w nią swoje ofiary.

 

 

[215.] Przebywam w głębi ludzkich serc i nadaję pełną wartość ich modlitwom, jakiekolwiek by one były.

Jestem w was jako żywy skarb zdolny przebóstwić wasze modlitwy i oczyścić je z wszelkiego ludzkiego brudu.

Jestem w was jako Sługa, lecz jakże często Sługa, którego o nic nie prosicie i którego nawet nie zauważacie.

Stałem się Hostią po to, aby pozostać wśród was jako Ten, który służy. Dołączaj do Niej swoje zasługi - tym bardziej, że masz na to czas tylko w tym życiu.

 

216.] Gdybyś wiedział jak potężna jest twoja prośba o moją interwencję w sprawie, którą pragnę się zająć, lecz czekam na twoje wezwanie! Zdałbyś sobie sprawę, że większą korzyść odnosisz ze swojej pozornej zewnętrznej bezczynności i że nade wszystko liczy się moje wewnętrzne działanie, które umożliwiasz mi zawsze, gdy jednoczysz się duchowo ze Mną. Już same twoje pragnienia są modlitwą, a modlitwy mają wartość i są skuteczne o tyle, o ile zanoszone są z gorącego pragnienia serca.

 

[217.] Niewielu modląc się naprawdę Mnie przyzywa. Zbyt często ludzie odmawiają modlitwy tylko wargami. Wówczas prośby te szybko nużą zarówno ich Adresata, jak i tego, kto wypowiada je bez skupienia! Ileż zmarnowanej energii, ileż straconego czasu, podczas gdy wystarczyłaby odrobina miłości, by to wszystko nabrało życia!

 

 

[218.] Wołaj głośno w głębi serca, że pragniesz mojego przyjścia. Marana tha! było wołaniem pierwszych chrześcijan.

Wzywaj Mnie, abym jeszcze pełniej w tobie mieszkał.

Wzywaj Mnie podczas Mszy świętej, abym w tajemnicy Komunii świętej mógł jeszcze ściślej zjednoczyć się z tobą.

Wzywaj Mnie w godzinach pracy, abyś wyraźniej słyszał w swoim umyśle moje myśli, przez które chcę kierować twoim postępowaniem.

Wzywaj Mnie w godzinach modlitw, abym wprowadzał cię w mój nieustanny dialog z Ojcem. Ten, kto modli się we Mnie i w kim Ja się modlę, przynosi wiele owoców.

Wzywaj Mnie w godzinach cierpienia, aby twój krzyż stał się moim krzyżem i abym pomógł ci dźwigać go świadomie i cierpliwie.

Wzywaj Mnie po imieniu, wzywaj Mnie wypowiadając moje Imię w głębi serca z największą gorliwością, na jaką cię stać, bo pragnę ci odpowiedzieć: „Moje drogie dziecko, jestem tu i gorąco pragnę być najważniejszy w twoim sercu”.

Wzywaj Mnie w jedności ze wszystkimi, którzy również wzywają Mnie z miłością, bo potrzebują mojej obecności i pomocy.

Wzywaj Mnie też w imieniu tych, którym nawet przez myśl nie przejdzie to, aby Mnie wzywać, bo Mnie nie znają, bo nie wiedzą, że beze Mnie ich życie jest jałowe i bezowocne, bo Mnie nie chcą.

 

 

[219.] Twoja modlitwa działa tam, dokąd nie możesz dotrzeć osobiście.

 

 

[220.] Twoja modlitwa na odległość może doprowadzić kogoś do nawrócenia, obudzić powołanie, uśmierzyć ból, towarzyszyć konającemu, oświecić odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji, zażegnać rodzinną kłótnię, uświęcić kapłana.

Twoja modlitwa na odległość może sprawić, że ktoś o Mnie pomyśli, że spełni uczynek miłosierdzia, że w czyimś sercu będzie więcej miłości, że kuszony będzie miał siłę odeprzeć pokusę, opanować złość, skruszyć zatwardziałe serce.

Ileż można niewidzialnie zdziałać w moim Mistycznym Ciele! Nie znacie tajemniczych naczyń, jakie łączą was wokół Mnie, który jestem Sercem Mistycznego Ciała.

 

 

[221.] Poddaj się działaniu Ducha Świętego. Złącz się ze Mną w modlitwie i czci Ojca. Wejdź w moją modlitwę i bądź w niej czynny przez pokorną i miłującą wolę zjednoczenia się z moim uwielbieniem. Nie pojmiesz tego rozumem.

Jakże to ty, który jesteś niczym, mógłbyś posiąść Nieskończonego? A jednak przeze Mnie, ze Mną i we Mnie możesz oddawać Ojcu doskonałą cześć.

Trwaj tak w milczeniu. Nic nie mów... Oddawaj Ojcu cześć przeze Mnie we własnym imieniu, ale też w imieniu wszystkich twoich braci - w jedności z chorymi i niepełnosprawnymi, cierpiącymi i znoszącymi udręki życia bez Boga; w jedności ze wszystkimi duszami konsekrowanymi, które w kontemplacji i prawdziwej miłości żyją darem, jaki złożyły mi z całej swojej osoby. Oddawaj też Ojcu cześć w imieniu ludzi, którzy Nas nie znają, obojętnych, agnostyków i nieprzyjaciół Boga. Nie wiesz, ile światła może zapalić w pozornie zamkniętej duszy uwielbienie lub prośba zaniesiona za nich do Boga.

 

Jednocz się z Moją modlitwą w swoim sercu, w sercach twoich bliźnich, w Eucharystii!... - GDY PAN MÓWI DO SERCA 

10 June 2020
Jednocz się z Moją modlitwą... - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)