"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

„Jestem Bogiem, jestem szczęśliwością samą, Miłością samą. (...)

Mogłem was olśnić, (zmusić) do rzucenia się na twarz przed Mym Boskim Majestatem, tak jak uczynię to w Dniu Sądu, ale Ja wolałem się stać żebrakiem waszej miłości, ukrytym pod osłoną człowieczeństwa, jak dziś ukryty jestem pod osłoną postaci Hostii.

 

Czemu tak robię? Dlatego, że Jestem prawdziwą Miłością, a prawdziwa Miłość nigdy nie narzuca się, a pyta: czy chcesz mnie?

 

Dlatego oddaję się w pełni duszom, które odpowiadają na to ciche wezwanie-pytanie w ich duszach; każę się szukać - Oblubieniec z Pieśni nad pieśniami - by ma oblubienica dała Mi całą swą największą miłość i tęsknotę, do jakiej jej serce jest zdolne. Wtedy łączę ją z Mą Boską Miłością i stajemy się jedno, ale i wtedy, gdy to czynię, jestem zakryty. Inaczej moja gołąbka spłonęłaby w żarze Mej Miłości, w Niebie dopiero pozna, jak była na ziemi złączona ze swym Boskim Oblubieńcem.

 

Chcę, by Mnie kochała, wierząc Mej Miłości, bo w pełni żyć nią będzie dopiero w wieczności. Miłość się oddaje, na ślepo oddaje Umiłowanemu, bo Mu ufa, bo wie, że Miłość tylko dobrze jej uczynić może.”

(Dialogi 1516)

 

Jestem Bogiem, jestem szczęśliwością samą, Miłością samą...

13 October 2019
Łaska i miłosierdzie płynące z Eucharystii

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)