"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 22.09.2011, IN SINU JESU+ Jestem Bogiem ukrytym i ten, kogo powołuję do adorowania Mnie, musi skryć się we Mnie przed oczami świata, a nawet przed samym sobą, kierując swe spojrzenie jedynie na Mnie, podobnie jak Ja kieruję Moje czyste, synowskie spojrzenie na Moim Ojcu w Niebie.

Zrozum, co oznacza być ukrytym: oznacza być wolnym od trosk o samego siebie, o opinie innych i o to, co świat mógłby powiedzieć o tobie czy o Mnie. Oznacza żyć tylko dla Mnie, tak jak Ja żyję dla Ojca.


Ukryj się we Mnie tak, jak Ja jestem ukryty w chwale Mojego Ojca.
Ukryj się we Mnie tak, jak Ja jestem ukryty w świetlanym obłoku Ducha Świętego. Ukryj się we Mnie tak, jak Ja jestem ukryty pod świętymi postaciami eucharystycznymi. Ukryj się w Moim Sercu, jak Ja jestem ukryty w tabernakulach świata: niedostrzegany, nieznany i zapomniany przez ludzi.


Powołuję cię do tego ukrytego życia, dlatego że jestem Bogiem ukrytym i dlatego że Moje eucharystyczne życie pośród was jest życiem ukrytym. 

Ci, którzy chcą Mnie adorować, muszą zgodzić się na to, aby żyć w Moim tabernakulum, ukryci wraz ze Mną, oraz aby miłować jak Ja miłuję: miłować Ojca jak Ja Go miłuję i miłować dusze jak Ja je miłuję, cierpiąc z powodu oziębłości, odrzucenia, niezrozumienia i opuszczenia - wraz ze Mną i dla Mnie.


Gdy zrozumiesz te rzeczy, zaczniesz rozumieć eucharystyczne życie, do którego cię powołuję. Wszystkim - poza duszami, które powołuję do życia adoracją – takie ukrycie się będzie wydawać się niemądre i nieludzkie. Tymczasem będzie ono niczym zaczyn w całym cieście, które wyrośnie i stanie się doskonałym bochenkiem, gotowym na Moją ofiarę. 
To płomień światła podtrzymywany dla świata pogrążonego w ciemności.
To kropla Boskiej słodyczy w morzu goryczy i nędzy.

To obecność miłości w świecie, w którym miłość jest nieobecna.
 

Kochaj Moje ukrycie i ukrywaj się we Mnie. Wycofaj się ze wszystkiego, co pochłania twoją uwagę, energię i zabiera twój czas, i wejdź w tajemnicę Mojego Eucharystycznego Oblicza. W niej ukażę ci, jak najlepiej wykonać te rzeczy, o które cię proszę. Obdarzę cię pokojem, którego nikt nie będzie mógł zakłócić i którego nikt ci nie będzie mógł odebrać. Posłużę się tobą do uświęcenia Moich kapłanów i pocieszenia Mojego Kościoła.
Czy tego pragniesz?


Tak, Panie Jezu, ponieważ Ty mnie o to prosisz. Zgadzam się z całego serca
i pragnę wszystkiego, czego Ty dla mnie pragniesz.


Czy zgadzasz się być oddalonym od tych, których kochasz i tych, którzy ciebie znają i cię kochają, aż po utratę wszystkiego z wyjątkiem Mnie i Mojej miłości?
  

Tak, Panie Jezu, zgadzam się utracić wszystko z wyjątkiem Ciebie, albowiem posiadając Ciebie, niczego nie stracę, a miłując Ciebie, będę przez Ciebie miłowany iw tej miłości znajdę prawdziwe szczęście wraz z łaską miłowania innych tak, jak Ty mnie umiłowałeś.


+ Czy zgadzasz się zniknąć z oczu świata i żyć ukryty we Mnie, tak jak Ja jestem ukryty w Moich tabernakulach?


- Tak, Panie Jezu, zgadzam się na ukryte eucharystyczne życie, do którego mnie powołałeś, i nie pragnę niczego innego.


+ Wiedz zatem, że dziś przyjmuję twoje ,tak" wobec Moich planów dla ciebie. Ponieważ dałeś Mi twoją zgodę, Ja daję ci Moją. Żyj od teraz jako Mój kapłan adorujący, ukryty we Mnie i wraz ze Mną. Nie szukaj żadnego innego sposobu życia. Twoje życie jest od tej pory ukryte ze Mną w Sakramencie Mojej Miłości i w chwale Mojego Ojca. Obiecuję ci radość z przebywania w tajemnicy Mojego Oblicza i nieskończoną słodycz Ukrytej Manny; słodycz, która nie z tego świata pochodzi, lecz ze świata, który nadchodzi; słodycz, której udzielam jako przedsmaku nieba tym, którzy piją z kielicha goryczy Moich eucharystycznych samotności na ziemi.

Oto ideał życia, do którego cię wezwałem. Czas jest krótki. Rozpocznij więc to życie, które dla ciebie przygotowałem. Zostaw wszystko inne. Nasze życie jest jednością: twoje we Mnie, a Moje w tobie, w tajemnicy ukrycia, która oddaje chwałę Mojemu Ojcu i która buduje Mój Kościół.


 
 

Jestem Bogiem ukrytym i ten, kogo powołuję do adorowania Mnie, musi skryć się we Mnie przed oczami świata...

28 August 2020
Orędzie  z Medziugorje dla parafii i dla świata. Przekazywane każdego 25 dnia miesiąca, poprzez Marię Pavlovic.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)