"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

Opatrz Moje Rany miłością zrodzoną przez Mojego Świętego Ducha. Szukaj zawsze Mojego Świętego Ducha. Pójdź i dowiedz się:

Dla zachowania duszy od wszelkiego złego nastawienia i ulegania pokusom, proś Mojego Świętego Ducha, Dawcę Życia, aby panował nad tobą w świętości. Proś, aby pomagał ci wzrastać w łasce i mądrości, by również i ciebie nie uniosły błędy, które coraz bardziej szerzą się w Moim Kościele.

 

Proś Mojego Świętego Ducha Poznania,  abyś nie uległa zniekształceniom, jakich doznaje Słowo Moje, lecz żebyś przyszła do Nas poznawać Nas jako Trzykroć Świętych; a znając Nas, abyś poznała w sobie samej Nasze Odbicie, Nasz Obraz.

Powiedziałem «również i ty » ponieważ wielu z tych, których podniosłem, osłabło i upadło… Porzucili  Moje święte zasady, jakie im  powierzyłem. Zawiedli Mnie, ulegli bowiem swym własnym skłonnościom...  Nie postawili Mnie na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu postawili swe własne sprawy, a nie Moje.

 

 

Proś Mojego Świętego Ducha Mądrości o szukanie Mojego Niebieskiego Winnego Krzewu, by twoja dusza tęskniła za jego owocami. Przyjdź i błagaj Mego Świętego Ducha Mądrości, aby cię nawiedził w twoim ubóstwie i nędzy. On nie umknie lecz potraktuje cię jak przyjaciela. Porwie cię i Swoim nieskalanym wpływem sprawi, że twój duch zwróci się wyłącznie ku rzeczom niebieskim, prosząc Nas o to co święte i niezniszczalne. Mój Święty Duch Mądrości ukarze ci Nasze Królestwo: Królestwo pobożności zachowane dla prawych i świętych.

Nie bądź więc jak ci, którzy codziennie ranią Moje Serce i nieprzerwanie zasmucają Mego Ducha, stając się stałymi, buntownikami, bezlitosnym Kainami. Niech twoje serce będzie prawe. Niech Mój Duch Mądrości będzie twoim przewodnikiem i kierownikiem, aby doprowadzić cię do Naszego Królestwa, które zostało przygotowane od założenia świata

 

Błagaj, a Mój Święty Duch Zrozumienia zstąpi na twoją nicość jak świecące słońce, promieniami uzdrawiania, i – na twoich oczach – wszystkie rzeczy które wydają się zaciemnione i niedostępne, zostaną ujawnione. W twej nicości Mój Święty Duch Zrozumienia poprowadzi cię ku tajemnicy Bożej Prawdy. Nie  pozwól, by Mój Święty Duch znalazł Cię nie przygotowanym lub zbuntowanym. Pozwól Mu oświecać twój umysł, a przez kontrast z twoją nicością Mój Święty Duch Zrozumienia stanie się wszystkim czego ci brak. Towarzysz i Przyjaciel nie ukryje  przed tobą żadnej tajemnicy, lecz udzieli ci pouczeń, jakich żaden umysł nie pojął, przekraczających ludzką inteligencję; pomoże ci wniknąć w to, co nieprzeniknione i niezniszczalne, dosięgnąć głębokości Boga.

Nie bądź więc jak erudyci i filozofowie waszych czasów, którzy wyjaśniają swoją filozofię, bazując na racjonalistycznym duchu. Ciało i krew nie mogą objawić tego, co pochodzi od Ducha (Mt 16,17). Ja mogę ofiarować ci Moje Królestwo i Mój Duch może poprowadzi twoje kroki do Mego Królestwa. Przyjdź więc odziedziczyć to, co trwa na zawsze. Pozwól, by Mój Święty Duch Zrozumienia oświecił Swoim Boskim Światłem twojego ducha i ciało. Pozwól Mu ożywić twą duszę zażyłością, jakiej My pragniemy od ciebie wobec Nas.

Moi synowie, Moje córki, przyjdźcie do nas w ciszy, aby otrzymać dary, jakie możemy wam ofiarować. Trzykroć święte jest nasze imię.

Nie bądź filozofem, który opiera się wyłącznie na ludzkim intelekcie, wtedy bowiem żmija ma w tobie schronienie. Przyjdź raczej do Nas i przyjmij Dary Ducha, które mogą przeobrazić twoją duszę w Nasze Niebo. Proś Nas sercem, a otrzymasz. Rozpoznaj Nas w Naszej Świętości Trójjedynej, a zostaniesz nazwany «Naszym dzieckiem, należącym do Nas». Uczynimy bowiem z twojej duszy żyjące odbicie naszej Świętości, widzialny obraz Niewidzialnego, przyciągający wszelkie rzeczy święte, które zostały wam ogłoszone dla waszego zbawienia od początku Czasów.

 

Posłuchaj i zrozum: czy chcesz być spokrewniony ze Świętym Duchem Rady i mieć pewność, że osiągniesz Niebo? Uznaj Nas w Naszej Świętości Trójjedynej, a wzniosą cię Nasi Aniołowie, byś odkrył Tego-Który-Jest. Proś o radę, a otrzymasz ją, aby czynić dobro przez wszystkie dni życia. Królestwo jest przygotowane dla ciebie, który czynisz dobrze. Naucz się odpłacać miłością za zło. Znasz Przykazania i wiesz również, że na dwóch największych opiera się całe Prawo i Prorocy. Nie musisz być bogaty ani wykształcony, żeby wejść Mego Królestwa. Moje Królestwo dawane jest ubogim w duchu i tym, którzy wołają: «Boże, udziel mi Twego miłosierdzia, mnie, grzesznikowi». Moje Królestwo dawane jest dzieciom prostym i pokornym, które potrafią wołać: «Abba!». Szukaj Mnie, Mnie – twego Pana. Ja jestem Miłością. Szukajcie Miłości, wy, wszyscy pokorni tej ziemi, którzy jesteście posłuszni Moim Przykazaniom. Proście Mego Ducha Rady, by sprawił, że zapragniecie doskonałości, pokory, wierności i dobroci, aby wasze kroki nie zwodziły was, prowadząc ku czynieniu zła.

Mój Święty Duch Rady da wam poznać w sposób pewny Swe Prawo i udzieli wam rady. Powie wam: «Nie stawiajcie nikogo na równi z Bogiem; służcie sprawie dobra; przynoście ulgę uciśnionym; nikogo nie rańcie, lecz kochajcie się i pomagajcie sobie wzajemnie. Nie zasmucajcie ani nie nękajcie wdowy, nie okazujcie się zatwardziali wobec sieroty. Praktykujcie dobro i nie bądźcie jak przestępcy lub złoczyńcy, którzy doprowadzają swe dusze do ruiny, niszcząc bezbronnych. Nigdy się nie buntujcie przeciw waszemu Bogu, lecz pochylcie głowy i zegnijcie kolana w Jego Świętej Obecności. Nie zamieniajcie nigdy Jego Nieustannej Ofiary na nic, nawet na wszystkie królestwa świata i ich blask».

Bądźcie uważni na Jego rady, a ogarnie was woń i wasze szczęście będzie jak rzeka rozdzielająca się na wiele strumieni udzielających innym rady i ogłaszających, aby szukali Królestwa Niebieskiego i chwały Naszej Trójjedynej Świętości, która może przyozdobić waszego ducha  w Nasz Blask teraz i na wieki.

 

Czyż nie mam mocy ocalić? Jednym słowem błogosławię i zbawiam. Nie leż więc, odrzucając pomoc. Mogę dać ci Ducha Mocy. On nie jest udzielany tylko Moim aniołom, lecz również wam. Mogę sprawić że będziecie głosić Moje Słowo i Moją Tradycję, trzykroć błogosławioną, wykorzystując wszelkie wasze zdolności dzięki potędze Mojego Ducha Mocy. Błogosławiony jesteś ty, który otrzymasz Mój Dar, bo dzięki Niemu otrzymasz siłę, by żyć w posłuszeństwie wiary, w prawości, w radości i pokoju. Nie leż więc jakby w grobie, bez sił i zalękniony.

Mówię ci, nie lękaj się drwin ludzi ani niech cię nie przerażają ich zniewagi. Mole zjedzą ich jak ubrania, od początku bowiem byli w łączności z szatanem. To Ja będę twą Siłą i nigdy nie będziesz kroczyć sama. Ja i ty, ty i Ja poniesiemy razem wszystkie krzyże, które są ci dawane dla twego uświęcenia. Mój Duch Mocy może cię przyo­dziać Moją Siłą do dawania gorliwie i odważnie świadectwa o Praw­dzie, Alfie i Omedze. Mój Duch Mocy może ci pomóc pokonać wszelkie przeszkody, stające na twojej drodze i przeszkadzające ci Mnie dosięgnąć. W mocy Mego Ducha staniesz się jak wojownik pe­łen męstwa i siły. Wzmocniona Jego mocą umocnisz Moją Świątynię przeciw nieprzyjacielowi i przeciw naruszaniu prawa. Zabłyśniesz jak słońce w Naszej Trzykroć Świętej Obecności. Twoje słowa będą pło­nąć jak ogień, jak pochodnia. Twoje proroctwa uderzą jak miecz, który ucina i przenika, obalając królestwa świata aż do ich zniszcze­nia. W mocy Mojego Ducha osiągniesz to, co niedostępne, dotrzesz do tego, co nieosiągalne. Każde z twoich osiągnięć ukaże Naszą wspaniałość w Naszej Trójjedynej Chwale.

Nie mówcie: «Gdzież więc, gdzie znajdziemy dość mocy i siły, aby uwielbić Boga?». Moje Cuda mieszczą się w Duchu, który - choć Niewidzialny - uwidacznia się jednak w Swoim potężnym działaniu. Chociaż nie można Go dotknąć, jest jednak wokół was i w was. Kto może usiłować zrozumieć sposób, w jaki działa Mój Duch? Proś Me­go Świętego Ducha Męstwa, aby udzielił ci Swej promieniejącej Siły dla Moich Spraw i dla Mnie, a Ja udzielę ci bez ograniczeń wysta­czającej mocy, abyś połączyła się ze Świętym Michałem Archaniołem w bitwie waszego czasu i abyś zwalczała zło i bluźnierstwo, zniek­ształcanie Mojego Słowa i bunt wobec wszystkiego co święte. Zech­ciej Mnie prosić o udzielenie ci Ducha Męstwa, aby umożliwił ci do­sięgnięcie ręką kielicha, jaki ci ofiarowuję. O to wszystko powinnaś prosić w obliczu Moich Świętych i Naszej Trynitarnej Świętości. Wtedy również i ty będziesz mieć wytrwałość w bitwie Wielkiego Dnia, ażeby bronić Prawdy i doprowadzić wszystkich do uznania Nas jako Trzykroć Świętych, lecz stanowiących Jedno, w jedności istoty.

 

  Zaprosimy wtedy wszystkich do wejścia w tajemnicę Prawdzi­wego Poznania Naszej Trójjedynej Świętości, przyoblekając ich w ła­skę i piękno oraz świąteczne szaty, Nasze najbogatsze szaty:

Boskość. która z Nas promieniuje, prowadząc ich ku Życiu Wiecznemu;

Światłość Trzykroć Świętą, iskrzącą się w ich duszach i ciałach, aby żyli w Nas teraz i na zawsze;

Prawdę i Miłość dla poznania Prawdziwego Boga, Trzykroć Świętego;

Wiarę, zwycięstwo nad całym światem, żniwo Życia Wiecznego.

 

Pójdź, przyjdź ty, który mówisz: «nie mogę osiągnąć zbawienia, bo nie otrzymałem pobożności, by móc wejść do królestwa Bożego». Proś z całego serca o Dar Pobożności, a otrzymasz Go. Powiedz:

Duchu Święty, Dawco Życia, Duchu Święty, Trzykroć Święty,

udziel mi mocy, mnie również, do wzrastania w miłości,

bym poznał Boga i otrzymał Jego Królestwo.

Udziel mi Ducha Pobożności,

aby mój duch wzrastał w zasadach Świętych,

aby moje myśli stały się Twoimi Myślami,

moje działania, Twoimi Działaniami, całkowicie czystymi i Boskimi.

Święty Duchu Pobożności, Boski Przyjacielu,

naucz mnie osiągać doskonałość i zapanować nad wszystkim,

co jest we mnie złe, dla osiągnięcia Życia Wiecznego.

Duchu Pobożności, tak wspaniale przyodziany,

przyjdź do mnie i oblecz mojego ducha w czystość,

abym ja również mógł być miły w Oczach Bożych.

Przyodziej moją duszę Duchem Żyjącym,

aby służyła Najświętszej Trójcy ze czcią i wdziękiem.

Spraw, bym umarł dla swoich zasad;

spraw, bym umarł dla mojej stronniczości,

dla mojej letniości, mojego letargu i dla moich ambicji.

Przyjdź ożywić mnie Twoją Czystością;

Szafarzu owoców z Drzewa Życia,

Radości Wieczna, udziel mi również Twojego Ducha,

abym miał udział w życiu Najświętszej Trójcy,

abym odziedziczył Twoje Królestwo.

Niech mój język smakuje to, co najczystsze

w Światłości Boga Trzykroć Świętego.

Niech spożywa tego, który powiedział: «Ja jestem Chlebem Życia».

Święty Duchu Życia, Trzykroć Święty,

daj mojemu duchowi osiągnąć doskonałość

w Poznaniu Ducha Pobożności,

abym się nauczył, jak z bojaźnią patrzeć na to,

co jest prawdziwym Ciałem i prawdziwym Pokarmem,

prawdziwą Krwią i prawdziwym Napojem,

abym mógł żyć w Ojcu, w Synu i Duchu Świętym,

w Trójcy stanowiącej Jedno, jedno co do istoty.

Spraw, by moja dusza działała zgodnie z Twoimi zamiarami,

które są święte i odkupieńcze,

by podobała Ci się w najwyższym stopniu.

Wchodząc do mojej duszy Twój Duch Pobożności

przemieni mnie, w sługę wiernego i oddanego.

Boska Światłości mojej duszy,

daj mi pobożność Twoich Świętych,

abym święcie przestrzegał Twoich Praw.

Okaż łaskawość mojej nędznej duszy, aby mi przypomnieć,

że nieskazitelność doprowadzi mnie do Boga Trójjedynego,

Wszechmogącego i Najświętszego, a wtedy nic nieczystego

nie będzie mogło zamieszkać we mnie. Amen. ic

 

Duch Pobożności sprawi, że staniesz się największą Radością Ojca, zapachem mirry w Mojej Obecności, lilią w Moim Ogrodzie, chlubą wobec aniołów, świętem stałej radości w Moim Sercu, kopią Mnie Samego.

Musisz jedynie tego chcieć, a ja podniosę twoją duszę godną litoś­ci! Nie brak Mi środków dla ukazania Mojej Mocy i Mojej Władzy. Przyjdź Mnie szukać w prostocie serca, nie trwaj w długu swego grzechu. Proś o przebaczenie, a Ja ci przebaczę.

 

Proś Ducha Bojaźni. aby cię ćwiczył w zachowywaniu Świętości Mojego Imienia. Niech Mój Duch przyoblecze cię w cześć i szacunek - dar i rzadki skarb, znak miłującej wierności. Naucz się nisko pochy­lać głowę, abym Ja mógł być widziany. Naucz się ściszać swój głos, abyś zaczął słyszeć Mój Głos i abyś odkrył Moje zamiary Moje pragnienia i Moją Wolę. Naucz się wznosić głos jedynie dla uwielbiania Mojej Obecności pełnej Chwały. Naucz się podnosić głowę jedynie w poszukiwaniu Mnie i tego, co niebieskie... Wielu wpływowych lu­dzi zostało poniżonych za to, że nigdy Mnie nie uczcili ani nie okazali Mi szacunku.

 

Czy chcesz wiedzieć, co oznacza «Bojaźń Pana»? Bojaźń Pana jest początkiem Mądrości; Bojaźń Pana jest koroną Mądrości. Ma ją ten, kto - uznając Nas za Trzykroć Świętych - przyjmuje Mnie z dziękczynieniem, ze czcią, wiernością i szacunkiem. Bojaźń wobec Mnie polega na uniżeniu samego siebie w Naszej Obecności, na błaganiu Mnie o przebaczenie, abym uczynił z ciebie wieczny ołtarz, na którym złożę całą Moją Wiedzę, Moje Zasady i Moje Prawo. Na twojej świętej Bojaźni złożę Moją ufność, Moje skarby wraz ze świę­tymi przysłowiami odkrywającymi Moje tajemnice i Moje sekrety. W twojej świętej Bojaźni ukażę ci tajemnice Mojego Serca - te ukryte skarby - i wtedy dowiesz się, że Ja jestem Bogiem, dzięki któremu możesz otrzymać Wieczne Życie, Radość i Pokój. Dowiesz się od Mego Ducha Bojaźni, że poddanie Mi się jest czymś, co Mnie urzeka. Choć może się to wydawać surowe, to jest ono Otwarciem, dzięki któremu mogę wejść do twego serca i urzeczywistniać Moją Wolę. Przyjmę twoje poddanie się ze świętą Bojaźnią, podobnie jak przyj­muje się wspaniałą królewską koronę. Wtedy My - Bóg Trójjedyny -przyobleczemy cię Naszą niezwyciężoną świętością w taki sposób, że każdy ślad anarchii, który jeszcze w tobie pozostaje, rozproszy się jak poranna rosa.

Zrodzony i odnowiony przez Mojego Ducha, ty, który - ku Mojej wielkiej boleści - przestałeś żyć, będziesz żył na nowo. Wielu umar­łych będzie na ciebie patrzeć nie rozumiejąc, że ty, niegdyś umarły, teraz żyjesz i działasz tak, jak My tego chcemy, z bystrością i świętą Bojaźnią. Naucz się, że Pan wszystkiego ofiarowuje łaskę i miłosier­dzie tym, którzy się Go boją i mają w bojaźni Jego Imię. Otrzy­mam cześć, jeśli uwielbisz Moje Imię Trzykroć Święte wszędzie, do­kąd pójdziesz, i jeśli kadzidło, które ofiarowujesz Mi z twego serca w Moje Imię, będzie jak czysta ofiara dla Mnie.

Teraz jest chwila szukania tego daru Mojego Ducha Bojaźni - bro­ni dla zwalczenia buntu, która przeszkadza upaść berłu Mego Króles­twa. Upadnij przede Mną na twarz, a Ja podniosę cię z miłością. Uniż się, abym w Moim Miłosierdziu otoczył cię Moimi Ramionami. Jak ktoś, kto podnosi dziecko do policzka, tak Ja cię podniosę, pogłaszczę, okażę ci miłość i nigdy się z tobą nie rozłączę.

Dziś stoję wobec grzechu tych, którzy Mnie uderzają, i wobec niegodziwości tych, którzy posługują się oszustwem. Mówię: „Nie popełniajcie tej ohydy spustoszenia, o której mówił prorok Daniel”. Je­dnak wasze kroki podążają z uporem za Oszustwem. Twoja era prze­ciwstawia się Mojej Mocy. A więc dobrze, ponieważ twoim zamia­rem, pokolenie, jest zdeptanie Mojej Nieustannej Ofiary i usunięcie Jej, powiadam ci:

Uczynię z tobą to, co uczyniłem z Sodomą i Gomorą, lecz stokroć więcej, na miarę twoich grzechów. Czy widzicie tych dziesięć Wież, które zbudowaliście jako Loże dla siebie? O, nigdy w nich nie zamie­szkacie, wasze mocarstwo upadnie razem z wami. A te kamienie szla­chetne, które tak ceniliście? Nigdy nie będziesz ich posiadać, pokole­nie, ponieważ przygotowuję się do przejścia poprzez ciebie, aby ci przypomnieć, że od Początku Moje Imię Trzykroć Święte powinno było być czczone i zachowywane w świętości i że twą powinnością wobec Mnie była bojaźń.

 

Przyjdź, ty, który błąkasz się jeszcze na tej pustyni, słaby i niezde­cydowany! Przyjdź i proś o siedem darów Mojego Świętego Ducha, a Ja, Stwórca Nieba i ziemi, Słowo i Bóg, udzielę ci tych darów. Ofiaruję ci, aby cię zbawić, Moich siedem darów. Nauczę cię umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, abyś wzrósł jak wyborna winorośl. Przyjdź do Mnie, do Mnie, który jestem Trzykroć Święty. Przyjdź, a mocą Mojego Tchnienia przemienię cię w nieska­lane zwierciadło do odbijania w tobie i na tobie Naszej Boskości i bę­dziesz żył w Nas, Trzykroć Świętych, teraz i na zawsze.

Duszo wystawiona teraz na niesprawiedliwość świata, przyjmij Nasz Pokój i Naszą Miłość. Ja Jestem jest z tobą. Czy pragniesz wciąż pracować dla pokoju, jedności i miłości?

 

- Tak, pragnę pracować dla pokoju, jedności i miłości.

 

- Bądź więc uważna na Moje wskazania... Bądź cierpliwa, przypo­mnij sobie i pamiętaj, co Ja zniosłem. Bądź zadowolona z tego, co już ci dałem, i nie szukaj więcej. Nadal bądź sumienna w twej pracy.

Na początku Mojego Orędzia powiedziałem: «Opatrz Moje Rany miłością». Jestem zraniony w takim stopniu, że nie można Mnie roz­poznać. Wznieś twoje oczy ku Niebu, a ujrzysz, jak płaczą Moi anio­łowie... Ach, pokolenie! Sprowadzasz na siebie gniew Mojego Ojca, ściągasz Jego gniew, który rozpali się i wybuchnie płomieniem. Kiedy się to stanie, On przyjdzie do ciebie w płomieniu pochłaniającego og­nia. Spłoniesz i zamienisz się w popiół, ty i twój bunt wraz z całym złem przebranym za dobro. Biada wam, którzy przebraliście się za sługi prawości i pełnicie służbę w Moim Kościele, lecz wy jedynie naśladujecie sługi, służąc zgodnie ze wskazaniami Bestii. Mówię wam: ściągniecie na siebie gniew Mojego Ojca i również skończycie w płomieniach, chyba że się nawrócicie.

Nie jesteście zadowoleni z tego, który zasiada na tronie Piotra i który stale przypomina wam o świętym wypełnianiu Moich przyka­zań, gdyż one są święte. Jesteście niezadowoleni z jego wezwań do zachowywania Tradycji Kościoła i do życia codziennie życiem Eu­charystycznym. Wasze obawy budzi zbliżenie się Kościoła Wschodu do Kościoła Zachodu i urzeczywistnienie się Jedności!

Pokolenie niegodziwe i zepsute! Jak długo mam znosić twój bunt? Jednak mówię ci: to, czego się boisz, dokona się. To, czego się lę­kasz, urzeczywistni się. Na koniec Mój Kościół się zjednoczy i będzie jeden. Moja Modlitwa do Ojca  zostanie wysłuchana.

 

Czy obecnie będziecie wciąż trwać w waszych złych zamiarach? Słudzy Bestii, pewnego dnia - razem z Fałszywym Prorokiem, czyli drugą Bestią - poniesiecie jarzmo waszych win jak Śmierć. Dziś, jeszcze w tajemnicy, bierzecie za cel Tron Piotra, posługując się waszymi ludźmi, których umieszczacie na najwyższych stanowiskach, by zmienić Prawdę w liberalizm lub w coś innego. Fałszujecie Moje Święte Prawo i niszczycie je, aby usunąć Moją Tradycję. To dlatego Mój Ojciec pozbawi was wszystkiego, co posiadacie, podkładając ogień pod waszych dziesięć Wież i obnażając ich fundamenty. Wszyst­kie wasze drogocenne kamienie zostaną rozbite, a was samych poch­łonie ogień. Jeśli nie usłyszę waszego krzyku nawrócenia, wykonam wszystkie te rzeczy w krótkim czasie. Kościół ożyje!

 

Mój kwiecie, jestem z tobą. Stoję przed tobą i błogosławię cię. Ka­żdy wysiłek, każdy krok do przodu uczyniony dla jedności jest trzy­kroć błogosławiony przez Ojca, przeze Mnie i przez Ducha Święte­go. Niech to będzie wiadome. Powiedz o tym wszystkim, którzy pra­cują dla jedności i modlą się o nią.

Jeśli ktoś przychodzi do ciebie i pyta, co podoba Mi się najbardziej, powiedz: «Uczta w Królestwie Niebieskim jest w zasięgu ręki. Bądź­cie więc gotowi kierować do Boga wasze modlitwy dla zbawienia zagubionych dusz. Gromadźcie się i módlcie się, aby Kościół był jeden. Módlcie się z przekonaniem, a Bóg was wysłucha. Nie ma takiego, kto modliłby się, poświęcał, pościł ze względu na Królestwo Niebies­kie, a nie zostałby wysłuchany i nie otrzymał stokroć więcej obecnie oraz przyszłym świecie i kto nie odziedziczyłby Życia Wiecznego»

Przekaż im te słowa i poproś ich, by przypomnieli sobie Moje Sło­wa z Pisma «Z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobre­go skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony»  (Mt 12,34-37).

Ukazuj Moją. Świętość i służ Mi gorliwie tak jak teraz. Kocham cię, Ja, twój Nauczyciel, ale również Przyjaciel i Umiłowany twego serca. Przyjmij Mój Pokój i Moje błogosławieństwa. Na razie to wszystko Ja Jestem z tobą, Pójdź. My?

 Jezus jest Moje Imię, strzeż Jego świętości

 

 

Jezus Chrystus mówi o Darach Ducha Świętego i stanie Kościoła.


28 January 2020
Rozpoznanie prawdy o sobie, by żyć świadomie i otrzymać uwolnienie od złych skłonności.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)