"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

Indiański chłopiec pyta swojego dziadka:

- Dziadku, co sądzisz o współczesnym świecie?

 

Starzec chwilę pomyślał i mówi:

- Ze światem jest tak, jak z ludzkim sercem, w którym jakby walczyły ze sobą dwa wilki. Jeden dziki i zły, a drugi oswojony i dobry.

- A który wygrywa? - pyta wnuczek.

- Ten którego karmimy.

 

    Karmimy się tym, jaką sobie wybieramy stację radiową czy telewizyjną, jaki włączamy film, jaki preferujemy portal, po jaką sięgamy gazetę czy książkę, w czym uczestniczymy, jakie dobieramy sobie towarzystwo, co wypisujemy w internecie...

A wybór najczęściej zależy od przypadkowo przyjętych przekonań i przyswojonych upodobań, ale także od tego, co nam schlebia.

 

    Współcześnie - czy nam się to podoba czy też nie - na naszą świadomość mają również wielki wpływ narzucające się, natarczywe, agresywne reklamy rozbudzające szalone pragnienia.Te moje poszukiwania dobra, prawdy i piękna również mogą stanowić pokarm, tyle, że wzmacniający to, co jest w nas dobrego, a czego może się już lękamy, by nie okazać się śmiesznymi w oczach tego niestety coraz bardziej upadlającego się i rywalizującego świata.

 

><>

 

 

Karmienie się prawdą i fałszem


02 October 2019
Karmienie się dobrem i złem - o drodze do Prawdy