"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

  

Urodziła się w Nazarecie ok. roku 23/22 pne z rodziców Anny (z kapłańskiego pokolenia Aarona) i Joachima (z królewskiego rodu Dawida). (link) Imię Miriam, jakie Jej nadano oznaczało w języku aramejskim (jakim się wówczas powszechnie posługiwano) gwiazdę, perłę, światłość, pokój, ale i gorycz.  (link)

Po skończeniu 3 roku życia  jej rodzice zgodnie ze ślubowaniem oddali małą Miriam do jerozolimskiej Świątyni, (link) gdzie spędziła 12 lat odbierając gruntowne wykształcenie i służąc pomocą. W tym czasie jej rodzice zmarli, Miriam pozostała sama.

 

Według Prawa po ukończeniu 15 roku życia musiała wyjść za mąż. 

Ok. 8 rpne "po Święcie Świateł" (przypadało w naszym grudniu) miał zostać wylosowany dla niej małżonek spośród zwołanych przez arcykapłana członków rodu Dawida.  Przedziwnie wówczas zakwitłą gałązkę lilii (zima) wybrał Józef z Nazaretu. Miriam powróciła więc do rodzinnego Nazaretu, zamieszkała w odziedziczonym po rodzicach domku.

W lutym roku 7 pne. nastąpiły zaślubiny. Obydwoje małżonkowie ślubowali też Bogu czystość. 

W początkach marca (miesiąc adar) miało miejsce "zwiastowanie" posłańca Boga, Archanioła Gabriela. Natychmiast po wyrażeniu przez Miriam zgody na zostanie Matką Mesjasza - Syna Ojca Przedwiecznego,  nastąpiło poczęcie Syna Bożego, który stał się Człowiekiem za sprawą Ducha Świętego. Wkrótce też za zgodą Józefa, a zgodnie ze słowami Archanioła udała się do Hebronu, by służyć pomocą swej ciotce Elżbiecie (siostrze swojej mamy), która w podeszłym wieku była brzemienna. Po narodzeniu późniejszego świętego proroka Jana Chrzciciela i jego ofiarowaniu w  Świątyni, Miriam powróciła do małżonka do Nazaretu. Odtąd zamieszkali razem w domku Maryi, gdzie też Józef przygotował sobie warsztat stolarski.

 

W grudniu (m. kislew) udali się do Betlejem - kolebki rodu - uznając zarządzony spis ludności jako wezwanie Boże. Miriam wszak znała proroctwa dotyczące Mesjasza. I rzeczywiście w Betlejem, w Święto Świateł (25  kislew - co odpowiada naszemu ok. 14 grudnia), w 7 roku pne., w grocie służącej za stajnię narodził  się z Miriam Syn, któremu zgodnie ze słowami Archanioła nadali imię Jezus - co znaczy Zbawiciel. (link) Po kilku dniach spędzonych w grocie, (link) Świętej Rodzinie zostało przez pasterza udostępnione małe mieszkanko, w którym za namową kapłana Zachariasza (męża ciotki Elżbiety) spędzili ok. 10 miesięcy. Po hołdzie Trzech Mędrców (link) i przestrzeżeniu przez Anioła, Święta Rodzina uciekła przed prześladowaniami do Egiptu do miejscowości Matarea (Matariyah). Było to w miesiącu tiszri (IX-X) roku 6 pne. Przebywali tam do wiosny roku 4 pne. tzn. do śmierci ich  prześladowcy króla Heroda. Wówczas omijając Betlejem i Hebron wrócili do Nazaretu, gdzie pośród rodziny Józefa  prowadzili życie ukryte. Jezus nie uczęszczał do żadnej szkoły, kształciła go sama Miriam, a Józef uczył zawodu stolarza.  Kilka lat przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezusa,  Józef umarł i Jezus sam własną pracą utrzymywał siebie i Mamę.

 

W grudniu roku 25 ne. Jezus osiągnął wiek 30 lat, co zgodnie z Prawem pozwalało Mu na stanie się nauczycielem. Nastąpiło bolesne rozstanie. Miriam najpierw pozostała w Nazarecie pod opieką rodziny, a później wobec ataków na Jezusa (że zadaje się z nierządnicami) towarzyszyła Mu w Jego wędrówkach po Palestynie.

W roku 28 ne  (14 nisan/początek kwietnia) Jezus został  skazany na śmierć i ukrzyżowany w obecności Maryi.  Czas w którym Jezus przebywał w grobie spędziła w Wieczerniku należącym do Marii Magdaleny. (link) 

W Niedzielę wczesnym rankiem 16 nisan Zmartwychwstały Jezus objawił się najpierw Maryi.

Po Wniebowstąpieniu Jezusa (połowa maja), Maryja wraz z 12 Apostołami uczestniczyła w Wieczerniku w modlitwie podczas której nastąpiło Zesłanie Ducha Świętego. 

Po tym wydarzeniu zamieszkała wraz z Apostołem Janem w domku w Getsemanii  - pośród ogrodu oliwnego należącego do Łazarza. 

Była Matką rodzącego się Kościoła, służyła modlitwą, umocnieniem i radą. Uczestniczyła w zabraniu zwłok pierwszego męczennika św. Szczepana (33/34 rok). Nigdy nie opuściła Palestyny. 

Została wzięta z ciałem i duszą do Nieba ok. roku 45 ne. przeżywszy na ziemi ok. 67 lat. 

 

Najświętsza Maryja Panna została przez Jezusa Chrystusa  przeznaczona do najwyższego i najszczególniejszego posłannictwa. Stąd przez wieki nadal czynnie opiekuje się Kościołem i wpływa na losy świata walcząc z jego panem szatanem (to grzechy ludzi nim go czynią). 

Zgodnie z Pismem Świętym, najpokorniejsza z ludzi ostatecznie odniesie nad nim swój wielki tryumf.  

Niektórzy badacze szacują, że łączna liczba objawień Maryi w całej historii Kościoła  wynosi około 2500 (około 500 z nich miało miejsce tylko w XX wieku). 

 

Kościół   przez wieki  formułował definicje prawdy objawionej nazywane dogmatami.  Są też dogmaty maryjne związane z tym szczególnym posłannictwem Najświętszej Maryi Panny (nie wszystkie zostały ogłoszone w sposób uroczysty lecz wszystkie należą do Świętej Tradycji Kościoła). Należą do nich dogmaty:

1) „O Bożym Macierzyństwie Maryi” (Synod w Efezie, rok 431) (link)

2) „O Maryi zawsze Dziewicy” (Synod Laterański w Rzymie, rok 649)  (link) , (link)

3)  „O Niepokalanym Poczęciu Maryi” ( Papież Pius IX, rok 1854) (link) 

4) „O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny” (Papież Pius XII, rok 1950)

 

Również za dogmaty wiary, choć jeszcze uroczyście nie potwierdzone należy uznać, że Maryja jest 

Współodkupicielką rodzaju ludzkiego, za co Jej Syn Jezus Chrystus -  w sposób szczególny wyróżnił Ją jako  Orędowniczkę, Pośredniczkę i Rozdawczynię wszystkich łask oraz Matkę  i Królową ludzkości w porządku łaski.   

Tytuł „Współodkupicielka ludzkości” oznacza, że Najświętsza Maryja Panna współuczestniczyła z Chrystusem w zadośćuczynieniu za grzechy ludzkości - szczególnie za grzech pierwszej niewiasty Ewy. 

Uwidacznia się to również obecnie  w codziennym uobecnianiu Ofiary Golgoty - Ofierze Eucharystii, podczas której Kapłan w kielichu z winem miesza kroplę wody; wino przeistacza się w Krew Chrystusa, a woda we łzy bólu i cierpienia  Maryi. Ustanowione dogmaty maryjne są potwierdzone przez Niebo w licznych tzw. prywatnych objawieniach.

 

Obecnie trwa szczyt walki Niewiasty Obleczonej w Słońce z grzechem oraz z jego głównym sprawcą szatanem, którego ostatecznie zwycięży.

Wsłuchanie się w znaki i orędzia, jakie nam dziś daje, wprowadzanie ich we własne życie i propagowanie jest Jej zwycięstwem nad grzechem w nas i poprzez nas nad złem niszczącym świat. Właśnie (na razie jeszcze w ukryciu) dokonuje się wielki Tryumf Jej Niepokalanego Serca.  Nastanie okres zapowiadanego Królestwa Bożego na ziemi, a po krótkim czasie Antychrysta, na końcu świata ostatecznie zwycięży nad szatanem i jego piekłem.

 

Na wieczność będzie Królową Niebiańskiego Raju.  

                                                                                                                                                                                                                  

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miriam z Nazaretu  
- najpokorniejsza z ludzi wyniesiona do najwyższych godności   
Matki Boga, Współodkupicielki, Królowej Nieba.

2020/05/11