"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

    M O D L I T W Y

 

Dusza, gdy się modli do Mnie, poznaje samą siebie.  W najskrytszych ciemnościach dusza dostrzega to, co ją szpeci i zasłania obraz

całej Naszej Trójcy Świętej w niej.  (Orędzia Trójcy Świętej)

 

Przed każdym podejmowanym działaniem twoich rąk, umysłu czy serca, zwracaj się do Mnie, abym tchnął w nie mego Ducha, aby wypełniło je Boże życie i aby służyło rozszerzaniu się Królestwa Bożego wszędzie, gdzie jesteś i gdzie sięga myśl twoja. (Sp 178)

 

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aż modlitwa stanie się dla was radością...  NMP (Medjugorje)

 

 

12 December 2020
   «Przyjdźcie w procesji» – powiedziałam do Bernadety, pokornej dziewczynki, ukazując się jej w ubogiej massabielskiej grocie.    Dlaczego o to poprosiłam?    Ponieważ chcę, aby wszystkie Moje dzieci szły razem, zjednoczone w
12 December 2020
   «Przyjdźcie w procesji» – powiedziałam do Bernadety, pokornej dziewczynki, ukazując się jej w ubogiej massabielskiej grocie.    Dlaczego o to poprosiłam?    Ponieważ chcę, aby wszystkie Moje dzieci szły razem, zjednoczone w modlitwie i miłości.   Dziś Mój przeciwnik usiłuje wszelkimi
08 December 2020
Skrót Orędzia: Nadeszły dla was wszystkich czasy wielkiej próby... Jeśli żyjecie w grzechu, wpadacie na nowo w niewolę szatana – poddani jego diabelskiej mocy. Wtedy dar Odkupienia dokonanego dla was przez Jezusa staje się bezużyteczny. Znika też pokój
07 December 2020
  Moja umiłowana, pójdź, aby się nauczyć. Kto Mnie najbardziej wysławił? Powiem ci, kto Mnie najbardziej wysławił: Nowa Ewa. Tak! Niewiasta obleczona w słońce, z księżycem pod Stopami, mająca za koronę na Swojej Głowie dwanaście gwiazd.   Ja – który
07 December 2020
  Wartość dogmatów Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. J Ratzinger, a później jako Papież Benedykt XVI w wielu artykułach,  książkach i dokumentach przypominał podstawowe prawdy wiary. Szczególnie o konieczności zachowywania w Kościele Katolickim wszystkich dogmatów wiary. Są one coraz
07 December 2020
  Jestem Bogiem Nieba i ziemi. Kocham wszystkich ludzi!  Każdy grzesznik, który raz po raz upada, nie oszczędzając mi obrazy, sprawia mi tyle bólu. Chcę wybrać każdego człowieka, który wyznaje swoje grzechy, bierze za nie odpowiedzialność i ma ogromne
05 December 2020
Pozwólcie Mi się ulegle pouczać (...)  W [tym] czasie skupcie się na modlitwie i na słuchaniu słowa waszej Niebieskiej Mamy, Prorokini tych ostatnich czasów. Wiele razy wam ogłaszałam, że zbliża się koniec czasów i przyjście Jezusa w chwale.

KORONKA

O UŚMIERZENIE GNIEWU BOŻEGO

znana jako "Koronka do Bożego Miłosierdzia"

podyktowana przez Pana Jezusa s. Faustynie

 

 

"Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie:

- Ile razy wejdziesz do kaplicy – odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj.

Kiedy odmawiałam tę modlitwę, usłyszałam w duszy te słowa: Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga, następnie na paciorkach Ojcze Nasz mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruje ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach Zdrowaś Maryjo, będziesz odmawiać następujące słowa: dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami i nad całym światem".

(DZIENNICZEK św. s. Faustyny - 476)

 

*

Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę, albo przy konającym inni odmówią, jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a Miłosierdzie Niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności Miłosierdzia Mojego, dla Bolesnej Męki Syna Mojego.                                                          (Dz 811)  

 

*

 

O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek, w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez Mękę Moją....                    (Dz 1320)

 

*

 

Modlitwa podyktowana przez Jezusa

Módl się o zdolność przejrzenia i życia w Prawdzie, o uwolnienie od siebie samej,  byś mogła przyjąć Moje Prawo Miłości i żyć według pierwszego przykazania, bo z niego wynikają pozostałe i wszystko dobro.

 

Módl się o to za innych i nie żałuj trudu i ofiar, by im pomóc uwalniać się od ślepoty, jaką daje zapatrzenie w siebie. Ono jest jak krzywe zwierciadło zniekształcające wszystko, co w człowieku i w świecie uczyniłem dobre i piękne.

Módl się o to i błagaj, i pragnij stale, albowiem tylko Ja mogę cię uwolnić gdy na to pozwolisz. Sama nie uczynisz nic i Ja nie uczynię nic, jeśli brak będzie twojego przyzwolenia.

A uczynię tym więcej i tym prędzej, im gorętsze będą twoje wołania i twoje pragnienie Mnie samego, albowiem Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. We Mnie jest twoje uwolnienie i uwolnienie tych, za których się wstawiasz.

Słowo Pouczenia 175

 

*

Bądź wdzięczny za łaski jakich ci udzielam oraz za te, jakich udzielam ludziom za twoim pośrednictwem. (Słowo Pouczenia 291)

 

*

 

Proś Mnie często,

bym wzmógł w tobie

pragnienie Mnie,

smak i radość  obcowania ze Mną.  Takiej modlitwy

wysłuchuję z przyjemnością.

 

*

 

Przyzywaj Mnie

jak światła, które zdolne jest

oświecić twój umysł, 

jak ognia, który zdolny jest

rozpalić twoje serce,

jak mocy, która zdolna jest

pokrzepić twoje siły.

 

Wzywaj   mnie

jak przyjaciela, który pragnie dzielić

z tobą wszystko, czym żyjesz,  

jak Zbawiciela, który pragnie oczyścić twoją duszę z egoizmu,   

jak Boga, który pragnie zanurzyć cię

w Sobie już tu na ziemi,

zanim jeszcze całkowicie zatoniesz

w światłości wiekuistej. (…)

Wzywaj Mnie. Kochaj Mnie.

Niech przeniknie cię pewność,

że zostałeś umiłowany do szaleństwa, taki jaki jesteś ze wszystkimi

twoimi ograniczeniami i nędzą,

bo masz stać się tym, czym pragnę,

to jest rozżarzoną pochodnią

        Bożej Miłości.             

                                           (GPM22)

 

 

Nigdy nie przestawaj aię modlić. Zachowaj swego ducha skupionego jedynie na Mojej niezmiennej Boskości.

                              (PŻwB 11.11.98)

 

*

Oto modlitwa, którą chcę byś odmawiał we wszystkich okolicznościach życia:

 

Mój Jezu, tylko tak, jak Ty chcesz,

kiedy Ty chcesz i w taki sposób

w jaki Ty chcesz.

Tobie, który wszystko czynisz

z potęgą i słodyczą,

i który napełniłeś ziemię Twoją rozmaitą łaską,

chwała i dziękczynienie. Amen

 

*

 

Często jednocz swoją śmierć z Moją śmiercią i ofiaruj ją Ojcu przez ręce Maryi, w Duchu Świętym.

W imię własnej śmierci zjednoczonej z Moją śmiercią możesz prosić o natychmiastową pomoc potrzebną ci do lepszego życia w duchu Bożej miłości.

Tą modlitwą możesz wszystko wyprosić. Korzystaj z tego.   

(GPM 379)

 

 

– Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nad nami.

– Powiedziałem ci, że przed każdym, kto modli się do Mnie odmawiając ten Różaniec, Niebo otworzy się, a Moje Miłosierdzie ocali go. Zawrzyjcie ze Mną pokój, zawrzyjcie ze Mną pokój. Proście Mnie codziennie słowami: “Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznym.”

Córko, ucz tej modlitwy twoich braci. Naucz ich odmawiania Różańca w samotności i w ciszy.

Upiększ Mój Kościół, córko. Pójdź, postępuj w czystości serca.

 (PŻwB 18.01.90)

 

 

 

 

   

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź całkowicie mnie ogarnąć, aby Twoje Intencje stały się moimi intencjami, Twoje Pragnienia - moimi pragnieniami, Twoje Słowa - moimi słowami, Twoje Myśli - moimi myślami.

 

Pozwól mi schronić się w głębinach Twego Najświętszego Serca. Wyniszcz mnie całkowicie. Będę adorować Twoje Najświętsze Serce wgłębi mego serca. Obiecuję służyć Twemu Najświętszemu Sercu z żarem w moim wnętrzu. Będę Ci służyć z gorliwością, z żarliwością większą niż wcześniej. Je­stem słaby, lecz wiem, że Twoja Siła mnie podtrzy­ma. Nie pozwól mi stracić cię z oczu ani nie pozwól mojemu sercu rozpraszać się. Będę szukać wyłącznie Twego Najświętszego Ser­ca i pragnąć będę tylko Ciebie samego.

 

Najświętsze Serce Jezusa, spraw, abym znienawidził wszystko, co sprzeczne jest z Twoją i z Twoją Wolą. Przesiej mnie przez sito, wiele, wiele razy, aby upewnić się, że żaden rywal nie ocalał we mnie. Począ­wszy od dziś, zacieśnij więzy Miłości, którym mnie oplotłeś, i spraw, by moja dusza pragnęła Ciebie, a moje serce było chore z miłości do Ciebie.

 

Najświętsze Serce Jezusa, nie zwlekaj. Przyjdź objąć całą moją istotę Płomieniami Twojej żarliwej Miłości. Niech wszystko, co odtąd uczynię, będzie wykonane jedynie dla Twojego Dzieła i dla Twojej Chwały, nic dla mnie. Ofiarowuję Ci moje życie i począwszy od dziś chcę być niewolnikiem Twojej Miłości, ofiarą Twoich Gorących Pragnień i Twojej Męki, dobrodziejstwem Twojego Kościoła, ofiarą Twojej Duszy. Spraw, by moje rany - poprzez gorycz, którą będę odczuwać na widok głuchoty dusz oraz ich upadków - stały się podobne do tych, które zadano Tobie w czasie Twego Ukrzyżowania. Daj radość mojej duszy.

 

Najświętsze Serce Jezusa, nie oszczędzaj mi Twego Krzyża, jak Ojciec go Tobie nie oszczędził. Weź moje oczy, moje myśli moje pragnienia, aby stały się własnością Twego Najświętszego Serca. Jestem niegod­ny i na nic nie zasługuję, jednak dopomóż mi, abym wiernie żył moim aktem poświęcenia się, wzywając niestrudzenie Twojego Świętego Imienia. Spraw, niech mój duch odrzuci wszystko, co nie jest Tobą.

Najświętsze Serce Jezusa, spraw, by moja dusza mogła znosić, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, Rany Twego Ciała dla nawrócenia dusz. Oddaję dobrowolnie moją wolę Twojej Woli teraz i na wieki. Amen.

                                                                       Prawdziwe Życie w Bogu  26.01.92

AKT ODDANIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

podyktowany Vassuli przez Pana Jezusa

Módl się o zdolność przejrzenia i życia w Prawdzie, o uwolnienie od siebie samej, 

byś mogła przyjąć Moje Prawo Miłości...  (SP175)

 

 


Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej
bł. Elżbiety od Trójcy, karmelitanki 

* * *
Boże mój, Trójco, którą uwielbiam, pomóż mi zapomnieć o sobie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie, nieporuszona, spokojna - tak, jakby moja dusza była już w wieczności. Oby nic nie zmąciło mego pokoju, ani nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój Niezmienny, ale niech każda chwila unosi mnie coraz dalej, w głębię Twego Misterium! Uspokój duszę moją. Uczyń ją swym niebem, swoim mieszkaniem umiłowanym i miejscem swego spoczynku. Niech nigdy nie zostawię Cię tam samego, ale niech trwam tam całą sobą, cała- czuwając przebudzona w wierze, cała- adorując (wielbiąc), cała – poddana Twemu twórczemu działaniu.

*
O Chryste mój, Umiłowany, ukrzyżowany z Miłości! Chciałabym zostać oblubienicą, Twego Serca. Chciałabym złączyć się z Tobą w jedno. Chciałabym okryć Cię chwałą, i ukochać Ciebie tak, iżbym śmierć poniosła z miłości! Ale czuję swą bezsilność. Błagam Cię, przyoblecz mnie w siebie, i duszę moją dostosuj do wszelkich poruszeń Swojej duszy. Ogarnij mnie, pochłoń, zanurz, zastąp moje miejsce, aby moje życie promieniowało jedynie Twoim życiem. Przyjdź do mnie, jako Ten, który uwielbia, wynagradza i zbawia.
* O, Verbum, Odwieczne Słowo mego Boga! Chcę przebyć życie słuchając Ciebie. Chcę być najzupełniej pojętną, aby Cię zrozumieć, od Ciebie wszystkiego się nauczyć. A następnie, poprzez ciemności, całą pustkę i własną bezsilność, chcę zawsze wpatrywać się w Ciebie i trwać w Twojej wielkiej Światłości, Gwiazdo moja umiłowana! Olśnij mnie tak, abym nie zdołała oddalić się poza okrąg promieni Twego światła.

*
Ogniu trawiący, Duchu Miłości, zstąp na mnie! Niech w mojej duszy dokona się jakby wcielenie Słowa. Niech stanę się dla Niego jakby nowym człowieczeństwem, w którym mógłby odnawiać swą Tajemnicę.

*
A Ty, mój Ojcze, skłoń się ku swemu ubogiemu, maleńkiemu stworzeniu, "osłoń je swym Cieniem", racz w nim widzieć jedynie "Umiłowanego", w którym złożyłeś całe swe upodobanie.

 *
O, moi Trzej! moje Wszystko! Moja Szczęśliwości! Samotności nieskończona! Bezmiarze, w którym się zatracam! Oddaję się Wam, jako zdobycz ofiarna. Ukryjcie się we mnie, ażebym mogła ukryć się w Was, w oczekiwaniu na wejście w waszą Światłość i przepaść bezmiaru waszych doskonałości.
 
30 September 2019
Na odosobnionej we Wszechświecie, niewielkiej Planecie nie znano jeszcze ognia. Pewnego razu pojawił się tam "syn planetański" (jak sam o sobie mówił) imieniem Planetariusz z cudownym kryształem do jego rozniecania.
30 September 2019
  «Daj Micheaszowi tyle pieniędzy, aby mógł jutro zwrócić to, co pożyczył dziś od okolicznych wieśniaków» – mówi Jezus do Judasza Iskarioty, który zazwyczaj zajmuje się... sakiewką wspólnoty. Potem Jezus przywołuje
30 September 2019
  "Drogie dzieci, dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, żebym mogła wam pomóc. Drogie dzieci, módlcie się na różańcu i rozmyślajcie o tajemnicach Różańca, bo w życiu również
01 October 2019
  Tersa jest tak otoczone bujnymi oliwkami, że trzeba być bardzo blisko nich, aby zauważyć, że jest tam miasto. Pas murów otaczających niezwykle urodzajne ogrody warzywne osłania domy przed wiatrem. W
01 October 2019
      Ujawniam się dziś w tak intensywny sposób, aby być waszą ufnością, pociechą i ocaleniem w tych ostatecznych czasach, w których żyjecie. Dokonuję tego, dając wam orędzia za pośrednictwem Mego tak
02 October 2019
  Widzę Jezusa, który idzie wiejską drogą, w otoczeniu Swych apostołów i uczniów. Jezioro Galilejskie błyszczy, już niedalekie, spokojne i niebieskie, pod pięknym słońcem. Powiedziałabym raczej, że to wiosna, gdyż natura
02 October 2019
  O drodze do prawdy     Współcześnie, za sprawą ogromnego postępu naukowego i technologicznego wielką wartość zaczęto nadawać ludzkiemu rozumowi. Można wręcz mówić o kulcie rozumu. Wydawałoby się więc, że wraz z
02 October 2019
  Indiański chłopiec pyta swojego dziadka: - Dziadku, co sądzisz o współczesnym świecie? Starzec chwilę pomyślał i mówi: - Ze światem jest tak, jak z ludzkim sercem, w którym jakby walczyły
03 October 2019
      Coraz więcej ludzi ma problemy z niską samooceną, z poczuciem własnej wartości, z akceptacją samych siebie. Czujemy się również bezradni wobec dopadającego nas złego samopoczucia, przygnębienia,   udręczenia, lęków, niepewności, strachu,
03 October 2019
Drogie dzieci! Wola i miłość Ojca Niebieskiego sprawia, że jestem tutaj między wami, abym pomogła wam matczyną miłością, by wzrastała wiara w sercu, tak byście prawdziwie mogli pojąć cel życia
03 October 2019
     Pewien człowiek zabrał jajo z gniazda orła, by podłożyć je do wysiedzenia kurom. Po pewnym czasie w kurniku razem z kurczakami wylęgło się orlątko. Wraz z kurami dorastało, a nie
04 October 2019
     Jest coś najważniejszego dla wszystkich ludzi, coś co fascynuje, zawsze pozostaje w sferze marzeń, pragnień, usilnych dążeń.  „Szczęście”. Każdy człowiek spontanicznie tęskni za szczęściem, szuka go na drogach swojego życia.
04 October 2019
     Szczęście. Choć różnie je sobie wyobrażamy, to jednak wszyscy bez wyjątku chcemy być w życiu szczęśliwi. Szczęścia sobie najczęściej życzymy, o szczęściu marzymy, dla szczęścia trudzimy, szczęścia szukamy, za szczęściem
04 October 2019
      Greckie słowo oznaczające ten termin to agonia, od agon – „walka”. Nawet, jeśli nie pokazujemy swego strachu na zewnątrz, nie chcemy o nim mówić otwarcie, wstydzimy się go, to jednak
04 October 2019
      Odkąd ludzkość istnieje, człowiek nigdy nie był atakowany aż na tyle sposobów i taką ilością bodźców informacyjnych jak obecnie. Nie jest to bez znaczenia, gdyż przez tak silne oddziaływanie na
05 October 2019
      Sokrates (470-399 r.p.n.e), jeden z największych w historii ludzkości mędrców służących prawdziwemu dobru stwierdził: „Wiem, że nic nie wiem”. Oto postawa prawdziwego mędrca - miłośnika mądrości i poszukiwacza prawdy, który
05 October 2019
  Czy jesteśmy tylko ciałem?    Obecnie w naukach psychologicznych jak również w środowiskach medycznych i terapeutycznych coraz częściej propaguje się holistyczne (z gr. holos – całość) podejście do człowieka. I słusznie
06 October 2019
Łk 17, 5-10 ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem