"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

 

 

Najświętsze Serce Jezusa, prawdziwie obecne w Najświętszym Sakramencie, poświęcam Ci ciało i duszę

dla całkowitego zjednoczenia się z Twoim Se­rcem, nieustannie ofiarowywanym

na wszystkich ołtarzach świata, oddającym chwalę Ojcu i błagają­cym o nadejście Jego Królestwa.

Proszę, przyjmij moją pokorną ofiarę. Użyj mnie, jak chcesz, na chwalę Ojca i dla zbawienia dusz.

Najświętsza Mat­ko Boża, nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Twego Boskiego Syna.

Proszę, broń i ochraniaj mnie jako Swe wybrane dziecko. Amen.

NMP w Akita

 

 

Miłość Boża to wielki dar, którym napełniane są dusze prawe, zaś ufność to akt woli czyniony przez duszę, i tu można wołać pomocy Bożej.

 

,,Panie Boże, Ojcze Wszechmogący,

spraw, by moje serce stało się ufne, proste i pełne Twojej miłości.

Oczyść mnie, przemień mnie i uczyń świątynią Ducha Świętego.

Niech moje „tak”, będzie oddaniem się Tobie w całkowitej ufności,

niech moje „tak” dla Maryi, będzie oddanie się w Jej niewolę miłości,

niech moje „tak” będzie całkowitym zawierzeniem się Bogu.

Ufam, Panie, i pragnę Ci zaufać całkowicie i bez reszty,

by życie moje stało się całkowicie oddane woli Bożej. Amen.

 

Modlitwa ta ma moc przemiany duszy, i każda dusza, która będzie ją codziennie odmawiać doświadczy Mojej łaski.

Jezus

(Anna od Jezusa 2021październik#2)

 

 

 

Nowenna zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa

 

O Panie, Jezu Chryste, Twojemu Najświętszemu Sercu powierzam te intencje...

Spójrz tylko na mnie i uczyń to, do czego skłania Cię Twoje Serce... Niech Twoje Najświętsze Serce zadecyduje... Liczę na nie... Pokładam w nim ufność.. Rzucam się w jego miłosierdzie. Panie Jezu, Ty mnie nie zawiedziesz. Najświętsze Serce Jezusa ufam Tobie. Najświętsze Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze Serce Jezusa przyjdź królestwo Twoje. O Najświętsze Serce Jezusa proszę o wiele łask, lecz najbardziej żarliwie błagam o te. Weź je, umieść w Twoim Najświętszym Sercu. Kiedy Ojciec Przedwieczny zobaczy je pokryte Twą drogocenną krwią, nie odrzuci ich. Nie będą to już moje prośby, ale Twoje, o Jezu. O Najświętsze Serce Jezusa, pokładam ufność w Tobie. Niech nigdy nie doznam zawodu. Amen. (PŻwB)

 

 

Modlitwa podyktowana przez Pana Jezusa 26.03.87 (PŻwB):
 

Niech Pan i Bóg Wszechmogący

będzie błogosławiony.

Niech Jego Królestwo

panuje w Wiecznej Chwale.

Niech Jego Święte Imię będzie uwielbione.

Niech Jego Słowo wniknie do wszystkich serc i niech w nich spocznie. Amen.

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mów często ze Mną o bliźnich z wielką miłością i pragnieniem ich dobra. (GPm245)

 

 

Obdarzać miłością i dobrocią mogą tylko ludzie szczęśliwi, bo tylko tacy mają dobroć i miłość w swym sercu – i dlatego są szczęśliwi.

 

 

Czysty dar z siebie jest wtedy, gdy nic nie pragniesz dla siebie: żadnej satysfakcji, żadnej zapłaty, żadnej wdzięczności, żadnych uczuć.

Tylko wtedy możesz czynić prawdziwe dobro, bo tylko wtedy nie rodzi się w twym sercu to, co niszczy ciebie samego, a pośrednio i innych: to jest żal, rozczarowanie, niechęć. A może nawet osądzanie prowadzące do potępiania innych.

 
 
 

 

 

 

*

 

  

 

 

 

 

 

*

 

 

Koronka zaopatrzenia

(Na czasy głodu i upadku gospodarki)

 

O, Nieskończone Miłosierdzie Boże, które zaopatrujesz we wszystko, co potrzeba ludzi dobrej woli, wdowy i sieroty, zaspokajając ich potrzeby materialne i duchowe; otwórz spiżarnie Nieba, i w Imię Ojca (†), w Imię Syna (†) i w Imię Ducha Świętego (†) poślij mi to wszystko, czego potrzebuję, by zaspokoić moje potrzeby tego dnia. (Wypowiedzieć naszą prośbę…)

„Wierzę w Boga...”

„Ojcze nasz...”.

 

Mówi się: „Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku”.

Odpowiada się: „w Imię Boga Trójjedynego, o Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie”. (10 razy)

 

Na końcu każdej dziesiątki odmawia się „Ojcze nasz”, i zaczyna się od nowa:

„Mogę mieć…” itd., aż odmówi się 5 dziesiątek. Na zakończenie modlitwy odmawia się Psalm 136.

Każdemu, kto odmówi tę koronkę z wiarą i pobożnością, nie zabraknie chleba na każdy dzień. To obietnica Jezusa Miłosiernego.

 

Psalm 136:

Alleluja.

Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki.

On sam cudów wielkich dokonał, bo Jego łaska na wieki.

On w mądrości uczynił niebiosa, bo Jego łaska na wieki.

On rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego łaska na wieki.

On uczynił wielkie światła, bo Jego łaska na wieki.

Słońce, by dniem władało, bo Jego łaska na wieki.

Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, bo Jego łaska na wieki.

On Egipcjanom pobił pierworodnych, bo Jego łaska na wieki.

I wywiódł spośród nich Izraela, bo Jego łaska na wieki.

Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, bo Jego łaska na wieki.

On Morze Czerwone podzielił na części, bo Jego łaska na wieki.

I przeprowadził środkiem Izraela, bo Jego łaska na wieki.

I faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone, bo Jego łaska na wieki.

On prowadził swój lud przez pustynię, bo Jego łaska na wieki.

On pobił wielkich królów, bo Jego łaska na wieki –

jako dziedzictwo słudze swemu Izraelowi, bo Jego łaska na wieki.

On o nas pamiętał w naszym uniżeniu, bo Jego łaska na wieki.

I uwolnił nas od wrogów, bo Jego łaska na wieki.

On daje pokarm wszelkiemu ciału, bo Jego łaska na wieki.

Dziękujcie Bogu, Niebiosa, bo Jego łaska na wieki!

 

 

 

 

 

 

Módl się o zdolność przejrzenia i życia w Prawdzie, o uwolnienie od siebie samej,  byś mogła przyjąć Moje Prawo Miłości i żyć według pierwszego przykazania, bo z niego wynikają pozostałe i wszystko dobro.

 

Módl się o to za innych i nie żałuj trudu i ofiar, by im pomóc uwalniać się od ślepoty, jaką daje zapatrzenie w siebie. Ono jest jak krzywe zwierciadło zniekształcające wszystko, co w człowieku i w świecie uczyniłem dobre i piękne.

Módl się o to i błagaj, i pragnij stale, albowiem tylko Ja mogę cię uwolnić gdy na to pozwolisz. Sama nie uczynisz nic i Ja nie uczynię nic, jeśli brak będzie twojego przyzwolenia.

A uczynię tym więcej i tym prędzej, im gorętsze będą twoje wołania i twoje pragnienie Mnie samego, albowiem Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. We Mnie jest twoje uwolnienie i uwolnienie tych, za których się wstawiasz.

Słowo Pouczenia 175

 

*

Bądź wdzięczny za łaski jakich ci udzielam oraz za te, jakich udzielam ludziom za twoim pośrednictwem. (Słowo Pouczenia 291)

 

*

 

Proś Mnie często,

bym wzmógł w tobie

pragnienie Mnie,

smak i radość  obcowania ze Mną.

  Takiej modlitwy

wysłuchuję z przyjemnością.

 

*

 

Przyzywaj Mnie

jak światła, które zdolne jest

oświecić twój umysł, 

jak ognia, który zdolny jest

rozpalić twoje serce,

jak mocy, która zdolna jest

pokrzepić twoje siły.

 

Wzywaj   mnie

jak przyjaciela, który pragnie dzielić

z tobą wszystko, czym żyjesz,  

jak Zbawiciela, który pragnie oczyścić twoją duszę z egoizmu,   

jak Boga, który pragnie zanurzyć cię

w Sobie już tu na ziemi,

zanim jeszcze całkowicie zatoniesz

w światłości wiekuistej. (…)

Wzywaj Mnie. Kochaj Mnie.

Niech przeniknie cię pewność,

że zostałeś umiłowany do szaleństwa, taki jaki jesteś ze wszystkimi

twoimi ograniczeniami i nędzą,

bo masz stać się tym, czym pragnę,

to jest rozżarzoną pochodnią

        Bożej Miłości.             

                                           (GPM22)

 

 

Nigdy nie przestawaj się modlić. Zachowaj swego ducha skupionego jedynie na Mojej niezmiennej Boskości.

                              (PŻwB 11.11.98)

 

*

Oto modlitwa, którą chcę byś odmawiał we wszystkich okolicznościach życia:

 

Mój Jezu, tylko tak, jak Ty chcesz, kiedy Ty chcesz i w taki sposób w jaki Ty chcesz.

Tobie, który wszystko czynisz z potęgą i słodyczą, 

i który napełniłeś ziemię Twoją rozmaitą łaską,

chwała i dziękczynienie. Amen

 

*

 

Często jednocz swoją śmierć z Moją śmiercią i ofiaruj ją Ojcu przez ręce Maryi, w Duchu Świętym.

W imię własnej śmierci zjednoczonej z Moją śmiercią możesz prosić o natychmiastową pomoc potrzebną ci do lepszego życia w duchu Bożej miłości.

Tą modlitwą możesz wszystko wyprosić. Korzystaj z tego.   

(GPM 379)

 

 

– Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nad nami.

– Powiedziałem ci, że przed każdym, kto modli się do Mnie odmawiając ten Różaniec, Niebo otworzy się, a Moje Miłosierdzie ocali go. Zawrzyjcie ze Mną pokój, zawrzyjcie ze Mną pokój. Proście Mnie codziennie słowami: “Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznym.”

Córko, ucz tej modlitwy twoich braci. Naucz ich odmawiania Różańca w samotności i w ciszy.

Upiększ Mój Kościół, córko. Pójdź, postępuj w czystości serca.

 (PŻwB 18.01.90)

 

 

Moje dzieci, proszę was, abyście podjęli na nowo odmawianie [modlitwy] „Anioł Pański”, o 6.00, 12.00 i 18.00, i jeśli obudzicie się wcześnie rano, [proszę żebyście odmawiali] Koronkę do Miłosierdzia Mego Syna. Modlitwa „Anioł Pański” to potężna broń duchowa, która odstrasza Złego i jego demony; gdybyście znali łaski, jakie otrzymujecie odmawiając „Anioł Pański”, pamiętalibyście o tym w każdej waszej modlitwie. Zacznijcie więc, Moje dzieci, odmawiać Mój „Anioł Pański”, aby pokój i ochrona waszej Matki zawsze były z wami.  (Kolumbia; 15.07.2021)

 

 

 

 

 

KORONKA

O UŚMIERZENIE GNIEWU BOŻEGO

znana jako "Koronka do Bożego Miłosierdzia"

podyktowana przez Pana Jezusa s. Faustynie

 

 

"Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie:

- Ile razy wejdziesz do kaplicy – odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj.

Kiedy odmawiałam tę modlitwę, usłyszałam w duszy te słowa: Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga, następnie na paciorkach Ojcze Nasz mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruje ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach Zdrowaś Maryjo, będziesz odmawiać następujące słowa: dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami i nad całym światem".

(DZIENNICZEK św. s. Faustyny - 476)

 

*

Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę, albo przy konającym inni odmówią, jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a Miłosierdzie Niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności Miłosierdzia Mojego, dla Bolesnej Męki Syna Mojego.                                                          (Dz 811)  

 

*

 

O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek, w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez Mękę Moją....                    (Dz 1320)

 

*

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej
bł. Elżbiety od Trójcy, karmelitanki 
 
* * *
Boże mój, Trójco, którą uwielbiam, pomóż mi zapomnieć o sobie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie, nieporuszona, spokojna - tak, jakby moja dusza była już w wieczności. Oby nic nie zmąciło mego pokoju, ani nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój Niezmienny, ale niech każda chwila unosi mnie coraz dalej, w głębię Twego Misterium! Uspokój duszę moją. Uczyń ją swym niebem, swoim mieszkaniem umiłowanym i miejscem swego spoczynku. Niech nigdy nie zostawię Cię tam samego, ale niech trwam tam całą sobą, cała- czuwając przebudzona w wierze, cała- adorując (wielbiąc), cała – poddana Twemu twórczemu działaniu.
 
*
O Chryste mój, Umiłowany, ukrzyżowany z Miłości! Chciałabym zostać oblubienicą, Twego Serca. Chciałabym złączyć się z Tobą w jedno. Chciałabym okryć Cię chwałą, i ukochać Ciebie tak, iżbym śmierć poniosła z miłości! Ale czuję swą bezsilność. Błagam Cię, przyoblecz mnie w siebie, i duszę moją dostosuj do wszelkich poruszeń Swojej duszy. Ogarnij mnie, pochłoń, zanurz, zastąp moje miejsce, aby moje życie promieniowało jedynie Twoim życiem. Przyjdź do mnie, jako Ten, który uwielbia, wynagradza i zbawia.
* O, Verbum, Odwieczne Słowo mego Boga! Chcę przebyć życie słuchając Ciebie. Chcę być najzupełniej pojętną, aby Cię zrozumieć, od Ciebie wszystkiego się nauczyć. A następnie, poprzez ciemności, całą pustkę i własną bezsilność, chcę zawsze wpatrywać się w Ciebie i trwać w Twojej wielkiej Światłości, Gwiazdo moja umiłowana! Olśnij mnie tak, abym nie zdołała oddalić się poza okrąg promieni Twego światła.
 
*
Ogniu trawiący, Duchu Miłości, zstąp na mnie! Niech w mojej duszy dokona się jakby wcielenie Słowa. Niech stanę się dla Niego jakby nowym człowieczeństwem, w którym mógłby odnawiać swą Tajemnicę.
 
*
A Ty, mój Ojcze, skłoń się ku swemu ubogiemu, maleńkiemu stworzeniu, "osłoń je swym Cieniem", racz w nim widzieć jedynie "Umiłowanego", w którym złożyłeś całe swe upodobanie.
 
 *
O, moi Trzej! moje Wszystko! Moja Szczęśliwości! Samotności nieskończona! Bezmiarze, w którym się zatracam! Oddaję się Wam, jako zdobycz ofiarna. Ukryjcie się we mnie, ażebym mogła ukryć się w Was, w oczekiwaniu na wejście w waszą Światłość i przepaść bezmiaru waszych doskonałości.

 

 

 

 

 em.

 

Ci Świętemu !„

PANIE,  

 

 

**

 

Moje dzieci, proszę was, abyście podjęli na nowo odmawianie [modlitwy] „Anioł Pański”, o 6.00, 12.00 i 18.00, i jeśli obudzicie się wcześnie rano, [proszę żebyście odmawiali] Koronkę do Miłosierdzia Mego Syna. Modlitwa „Anioł Pański” to potężna broń duchowa, która odstrasza Złego i jego demony; gdybyście znali łaski, jakie otrzymujecie odmawiając „Anioł Pański”, pamiętalibyście o tym w każdej waszej modlitwie. Zacznijcie więc, Moje dzieci, odmawiać Mój „Anioł Pański”, aby pokój i ochrona waszej Matki zawsze były z wami.  (NMP, Kolumbia; 15.07.2021)

 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja Służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

***

 

 

 

 

Dziecko, należysz do Mnie, jesteś Moim potomstwem i Moją radością.

Ty jesteś Moim celem, w który trafiam błogosławieństwem za błogosławieństwem

z jednym zamiarem: aby cię ocalić. Pójdź.

Pamiętaj: JA jestem ZAWSZE z tobą !

JA, JEZUS CHRYSTUS, błogosławię was wszystkich.

 

 

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Chwała BOGU Najwyższemu, niech błogosławione będzie Jego Imię.

AMEN.

 

 

 

 

 

 

Któż jak BÓG !

Modlitwy pochodzące z Nieba i o które prosi Niebo

2021/11/24