"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ŚWIAT    DUCHA

SŁOWA Z NIEBA

 

VOX   SPIRITUS   SANCTI

 

 

30 September 2019
Na odosobnionej we Wszechświecie, niewielkiej Planecie nie znano jeszcze ognia. Pewnego razu pojawił się tam "syn planetański" (jak sam o sobie mówił) imieniem Planetariusz z cudownym kryształem do jego rozniecania.
30 September 2019
  «Daj Micheaszowi tyle pieniędzy, aby mógł jutro zwrócić to, co pożyczył dziś od okolicznych wieśniaków» – mówi Jezus do Judasza Iskarioty, który zazwyczaj zajmuje się... sakiewką wspólnoty. Potem Jezus przywołuje

Tak, jak słońce potrafi najobrzydliwsze błoto wysuszyć i tam, gdzie nie można było przejść zrobi ścieżkę dogodną i suchą, że nikt idąc nie zbrudzi się, tak Ja słońcem Mojej Miłości wysuszę w was wszystkie bagna, wszystkie naleciałości, wszystkie brzydoty namiętności, że będziecie drogą czystą  i ścieżki waszego życia nie tylko będą dogodne, ale na ścieżkach życia waszego zasieję kwiaty i ze złych dróg, z pustyni serca waszego wyschniętego, uczynię oazę, gdzie z miłością będę mógł spoczywać i rozkoszować się arcydziełem, bo jestem Artystą - Duchem, który stwarza swe dzieła z nicości.

byśmy zapragnęli Darów Ducha Świętego, Który pragnie Słońcem Swojej Miłości wysuszyć bagna namiętności naszych serc,

byśmy stali się drogą czystą,  by na ścieżkach naszego życia wyrosły kwiaty, pustynia serca stała się oazą...

Podziwia się Wielkiego Artystę [Boga], ale Wykończycielem,

który rozjaśnia,

który nadaje urok godny wielkiego podziwu, jest właśnie Duch Święty. (...)

To jest Duch Piękności,

Duch Światłości,

Duch Miłości,

Duch Artysta,

Duch uzupełniający wszystko,

co jest stworzone,

Duch największej subtelności...       

Jezus

 

*

 

Pozwólcie prowadzić się

Duchowi Świętemu.

Jego Światło jest

samą słodyczą. 

On jest Miłością Boga.

 

  *

 

Kto potrafi pozostawać w Duchu, ten rodzi dzieła ducha.
Stworzenie owładnięte Duchem tryska miłością, łagodnością, czystością, wiedzą i wszelkim dobrym dziełem połączonym z wielką pokorą.  (Por. Ga 5,22-23)   
Inni - jak syczące węże - rodzą zepsucie, oszustwa, lubieżność, zbrodnie, gdyż ich serce jest gniazdem piekielnych węży.
 
Gdzież jednak są ci, którzy potrafią dążyć do życia duchowego i być godnymi przyjąć w siebie wlanie Pocieszyciela, który przychodzi ze swymi darami, lecz chce mieć za tron ducha spragnionego Go, gotowego na Jego przyjęcie? (...)
 
7.06.1943  Koniec czasów 

 

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 
      O Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, Duchu radości, i miłości. Uwielbiam Ciebie, oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, pouczaj co mam czynić, rozkazuj mi. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać Twoją Świętą Wolę. Amen
 
(Pn.) Proszę Cię Święty Duchu Poznania za każdym człowiekiem, byśmy wszyscy mogli poznać Ciebie Trójco Przenajświętsza, a poznając Cię, abyśmy rozpoznawali w sobie samych Twoje Odbicie, Twój Obraz.
          Spraw abyśmy nie ulegali zniekształceniom, jakich doznaje Słowo Boże, przywróć jedność Kościoła Świętego. Daj nam poznać Twoje oczekiwania, byśmy nie stawiali na pierwszym miejscu swych własnych spraw, lecz Ciebie Trójjedynego Boga.
          Przyjdź do mnie w Darze umiejętności życia Twoimi świętymi zasadami, bym nie ulegał swym własnym skłonnościom.
 
(Wt) Proszę Cię Święty Duchu Mądrości, spraw by wszyscy ludzie szukali Niebieskiego Winnego Krzewu, by nasze dusze tęskniły za jego owocami.
          Porwij chrześcijan Swoim nieskalanym wpływem i spraw, że nasze dusze zwrócą się wyłącznie ku rzeczom niebieskim, byśmy dążyli do tego, co święte i niezniszczalne.
         Oto jestem w moim ubóstwie i nędzy, błagam Cię Święty Duchu Mądrości nawiedź mnie abym mógł poznać, co jest miłe Tobie, ukaż mi Królestwo miłości zachowane dla prawych i świętych. Daj mi serce prawe abym nigdy Cię nie zasmucił. Duchu Mądrości bądź moim przewodnikiem i kierownikiem, i doprowadź mnie do Królestwa Niebieskiego przygotowanego od założenia świata.
 
(Śr) Błagam Cię Święty Duchu Zrozumienia, poprowadź kroki ludzkości, do ofiarowywanego nam Królestwa Niebieskiego. Niechaj wszyscy zapragniemy odziedziczyć to, co trwa na zawsze. Objaw nam Swoje Tajemnice, których sami racjonalistycznym umysłem pojąć nie możemy.
        Zstąp na Kościół walczący i jak świecące słońce oświeć nas w naszej słabości promieniami uzdrawiającymi, by wszystkie rzeczy, które wydają się nam zaciemnione i niedostępne, stały się zrozumiałe. Potrzebujemy Twoich pouczeń przekraczających naszą ludzką inteligencję, pomóż nam wniknąć w to, co nieprzeniknione i niezniszczalne, dosięgnąć głębokości Boga.
        W mej nicości Święty Duchu Zrozumienia poprowadź mnie ku tajemnicy Bożej Prawdy. Oświeć Swoim Boskim Światłem mojego ducha i umysł, byś przez kontrast z moją nicością stał się dla mnie wszystkim. Ożyw mą duszę zażyłością, jakiej Ty Trójjedyny Boże pragniesz ode mnie wobec Ciebie.
 
 (Cz) Święty Duchu Rady proszę daj całemu rodzajowi ludzkiemu poznać w sposób pewny Twe Prawo i udzielaj nam rady, abyśmy czynili dobro przez wszystkie dni życia, byśmy podjęli decyzję zdobycia Królestwa Bożego przygotowanego dla tych, którzy czynią dobrze.
          Spraw, by chrześcijanie zapragnęli doskonałości, pokory, wierności i dobroci, aby nasze kroki nie prowadziły nas ku czynieniu zła. Naucz nas żyć przykazaniami miłości, odpłacać miłością za zło tak, by ogarnęła nas Twoja woń i nasze szczęście było jak rzeka rozdzielająca się na wiele strumieni udzielających innym rady i ogłaszających, aby szukali Królestwa Niebieskiego.
          Naucz mnie rozpoznawać i być uważnym na Twoje rady byś mógł przyozdobić mojego ducha w Boski Blask, bym żył dla chwały Twojej Trójjedynej Świętości teraz i na wieki.
 
 
 
(Pt) Duchu Mocy - oświeć każdego człowieka na tej ziemi, byś choć Niewidzialny uwidaczniał się nam w Swoim potężnym działaniu. Byśmy wszyscy osiągnęli wiarę, że chociaż nie można Cię dotknąć, jesteś jednak wokół nas i w nas.
          Duchu Mocy przyodziej Kościół Mocą Jezusa do dawania gorliwie i odważnie świadectwa o Prawdzie, Alfie i Omedze. Panie bądź Ty naszą Siłą, abyśmy nigdy nie kroczyli sami niosąc krzyże dawane nam dla naszego uświęcenia; udziel nam ducha męstwa, aby umożliwić nam dosięgnięcie ofiarowywanego nam kielicha. Spraw, że będziemy głosić Twoje Słowo i Twoją Tradycję wykorzystując wszelkie swoje zdolności dzięki Twej potędze Duchu Mocy. Byśmy broniąc Prawdy przyczynili się do doprowadzenia wszystkich do uznania Ciebie Boże Jedyny i w Trójcy, do ukazania Twojej Boskiej wspaniałości w Trójjedynej Chwale.
           Stając oto w obliczu Twojej Świętości oraz świętych w Niebie proszę Cię Duchu Mocy pomóż mi pokonać wszelkie przeszkody stające na mojej drodze i przeszkadzające Mi Ciebie Boga dosięgnąć. Udzielił mi Swej promieniejącej Mocy dla Bożych spraw, bym stał się jak wojownik pełen męstwa i siły; pozwól mi osiągnąć to, co niedostępne, dotrzeć do tego, co nieosiągalne. Błogosław mi Twoim Darem, dzięki Któremu otrzymam siłę, by żyć w posłuszeństwie wiary, w prawości, w radości i pokoju, nie lękając się ludzkich drwin i zniewag. Udziel mi wytrwałości, abym połączony ze Świętym Michałem Archaniołem uczestniczył w bitwie naszego czasu, zwalczał zło i bluźnierstwo, zniekształcanie Bożego Słowa i bunt wobec wszystkiego, co święte.
 
 
 
 (So) Duchu Święty Boże, proszę z całego serca o Dar Pobożności. Pobudź wszystkie ludzkie serca, niechaj zapragną Ciebie, podnieś nasze dusze potrzebujące litości!
            Duchu Pobożności spraw, by Chrześcijanie oddający się Tobie stali się największą Radością Ojca, kwiatem w Ogrodzie Jezusa. Dawco Życia udziel nam mocy do wzrastania w miłości, byśmy poznali Ciebie Trójjedynego Boga i otrzymali Twoje Królestwo. Udziel nam Ducha Pobożności, aby nasze dusze wzrastały w zasadach Świętych, aby nasze myśli stały się Twoimi Myślami, nasze działania, Twoimi Działaniami, całkowicie czystymi i Boskimi.
            Duchu Święty, naucz mnie osiągać doskonałość i zapanować nad wszystkim, co jest we mnie złe, dla osiągnięcia Życia Wiecznego. Duchu Pobożności, przyjdź do mnie i oblecz mojego ducha w czystość, abym ja również mógł być miły w Twoich Oczach. Przyodziej moją duszę duchem Żyjącym, aby służyła Tobie Przenajświętsza Trójco ze czcią i wdziękiem. Spraw, bym umarł dla swoich zasad; spraw, bym umarł dla mojej stronniczości, dla mojej letniości, mojego letargu i dla moich ambicji. Przyjdź ożywić mnie Twoją Czystością. Niech mój język smakuje to, co najczystsze w Światłości Boga Trzykroć Świętego. Niech spożywa tego, który powiedział: «Ja jestem Chlebem Życia». Święty Duchu Życia, Trzykroć Święty, daj mojemu duchowi osiągnąć doskonałość w Poznaniu Ducha Pobożności, abym się nauczył, jak z bojaźnią patrzeć na to, co jest prawdziwym Ciałem i prawdziwym Pokarmem, prawdziwą Krwią i prawdziwym Napojem, abym mógł żyć w Ojcu, w Synu i Duchu Świętym. Spraw, by moja dusza działała zgodnie z Twoimi zamiarami, które są święte i odkupieńcze, by podobała się Ci w najwyższym stopniu. Wchodząc do mojej duszy Twój Duch Pobożności przemieni mnie, w sługę wiernego i oddanego. Boska Światłości mojej duszy, daj mi pobożność Twoich Świętych, abym święcie przestrzegał Twoich Praw. Okaż łaskawość mojej nędznej duszy, aby mi przypomnieć, że nieskazitelność doprowadzi mnie do Boga Trójjedynego, Wszechmogącego i Najświętszego, a wtedy nic nieczystego nie będzie mogło zamieszkać we mnie.
 
 
 
 
(Ni) Proszę Cię Przenajświętszy Boże, ukaż wszystkim Twoim dzieciom, że Ty, Pan wszystkiego ofiarowujesz łaskę i miłosier¬dzie tym, którzy się Ciebie boją i mają w bojaźni Twoje Imię. Daj nam, mieszkańcom tej Ziemi poznać Twoje Imię Trzykroć Święte, byśmy oddawali Ci cześć i uwielbienie. Duchu Bojaźni, w swej mocy spraw, byśmy wszyscy dowiedzieli się, że Ty jesteś Bogiem, dzięki któremu możemy otrzymać Wieczne Życie, Radość i Pokój. Udziel nam wszystkim wiedzy, co znaczy «Bojaźń Pana» będącej początkiem Mądrości, koroną Mądrości.
          Proszę Cię Duchu Bojaźni abyś nas przynależących do Kościoła Chrystusowego, ćwiczył w zachowywaniu Świętości Bożego Imienia, pomóż nam upokorzyć pychę, przyoblecz nas w cześć i szacunek - dar i rzadki skarb, znak miłującej wierności. Naucz nas nisko pochylać głowę przed Tobą, abyś Ty Boże mógł być dostrzeżony. Naucz nas ściszać głos, abyśmy zaczęli słyszeć Twój Głos i abyśmy odkryli Twoje zamiary, pragnienia i Twoją Wolę. Naucz nas wznosić głos jedynie dla uwielbiania Twojej Obecności pełnej Chwały. Naucz nas podnosić głowę jedynie w poszukiwaniu Ciebie i tego, co niebieskie... Daj nam posiąść bojaźń uznając Świętość Osób Boskich, przyjmując Jezusa Obecnego w Eucharystii z dziękczynieniem, ze czcią, wiernością, szacunkiem, uniżając samego siebie w Waszej Obecności i błagając o przebaczenie. Objaw swą potęgę, by wszyscy zrozumieli, że Twoje Imię Trzykroć Święte powinno być czczone i zachowywane w świętości i że naszą powinnością wobec Ciebie jest bojaźń.
          O Panie, pragnę wynagradzać za tych, którzy Ciebie Boga nie uczcili ani nie okazali Ci szacunku. Udziel mi ducha bojaźni, byś na mojej świętej bojaźni mógł złożyć Swoją ufność, Swoje skarby i tajemnice. Przyjmij teraz ode mnie mój Panie moje poddanie się Tobie ze świętą bojaźnią, przyoblecz mnie Twoją niezwyciężoną świętością, by każdy ślad anarchii, który jeszcze we mnie pozostaje, rozproszył się jak poranna rosa. Zrodzony i odnowiony przez Ciebie Święty Duchu zacznę żyć na nowo i działać tak, jak Ty tego chcesz, z bystrością i świętą Bojaźnią. Pomóż mi, bym nieustannie pamiętał, że poddanie Ci się jest czymś, co Ciebie urzeka, że jest ono otwarciem, dzięki któremu możesz wejść do mego serca i urzeczywistniać Twoją Wolę. Uczyń Panie ze mnie wieczny ołtarz, na którym złożysz całą Swoją Wiedzę, Swoje Zasady i Swoje Prawo. Amen.
 
 
                                                                                                                   

Powiedzcie Mi, czy ciało może żyć bez serca? Dowiedzcie się, że Mój Święty Duch jest Sercem Ciała, którym jest Kościół. Nauczcie się, że Mój Święty Duch jest Oddechem Kościoła, Istotą gorliwości dla Mnie, waszego Boga. Mój Duch Święty jest słodką Manną z Nieba karmiącą ubogich. Błogosławiony człowiek, który otwiera serce na Mojego Ducha Świętego. Będzie on jak drzewo na brzegu rzeki, dające nowe owoce w każdym czasie, mające liście, które nigdy nie więdną i które leczą. Błogosławiony człowiek otwierający serce na Mojego Ducha Świętego. Mój Duch popłynie w jego sercu jak krystaliczny potok, jak rzeka odnawiając go, gdyż tam, gdzie płynie ta rzeka, wytryska życie i radość! (...)

 Och! Czegóż nie zrobiłby dla was Mój Święty Duch! Mój Święty Duch jest smakiem waszego życia, Królewską Koroną Chwały, Diademem Piękna pochodzącym z Moich Ust, promieniejącą Chwałą Żyjącego, Tajemnym Objawieniem waszego stworzenia. Mój Święty Duch jest zapachem waszych homilii w Moich Zgromadzeniach i wypełnieniem waszego Czasu... On jest Płonącym Ogniem waszych serc i wnikaniem w Moje Tajemnice. Mój Święty Duch jest treścią waszych uwielbień kierowanych do Mnie, objawiającym waszym sercom, że Ja Jestem, Który Jestem; objawiającym waszemu duchowi, że Ja jestem waszym

Abba

i że wy jesteście Moim potomstwem, Moim nasieniem... Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Mnie zobaczą.

 

Cieszcie się i radujcie, i otwórzcie się, aby przyjąć Mego Świętego Ducha, abyście i wy mogli rozkoszować się słyszeniem Mojego Głosu! Otwórzcie serca, a ujrzycie Moją Chwałę. Mój Święty Duch pocieszy was jak dziecko potrzebujące pociechy, On, którego miłość do was przekracza wszelką ludzką miłość. Ja, Stworzyciel Nieba i ziemi, mówię wam: Mój Święty Duch jest Małżonkiem Oblubienicy, Tej, która nosiła Dziecko, Które miało was zbawić i odkupić, i w Którym, przez Jego Krew, otrzymaliście wolność i przebaczenie grzechów.

 

On jest Małżonkiem Tej, którą znalazł jak otoczony ogród wydzielający najrzadsze zapachy cnót, zapieczętowane źródło; Małżonkiem najbardziej zachwycającej z Niewiast, zanurzonej w czystości ze względu na Jej wyjątkową doskonałość. Mój Duch zstąpił na Nią i okrył Ją Swym cieniem, i uwielbił Mnie czyniąc z Niej Matkę Boga, Matkę całej ludzkości i Królową Niebios.

 

Takie jest Bogactwo Mojego Ducha Świętego...

 

PŻwB 5.10.92

Ja patrzę na tego, który z drżeniem czci Moje Słowo.

Iz66,2

 Słuchaj chętnie każdego słowa

pochodzącego  od Boga.  Syr 6,35