"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

133

W towarzystwie Aniołów i Świętych z Raju i z modlitwą dusz czyśćcowych staję każdego dnia u Tronu Boga, by ofiarować Mu coraz piękniejsze bukiety kwiatów z Mojego ogrodu.

 

163

Nie czujcie się osamotnieni! Do Mojego zastępu należą również święci w Niebie i wasi bracia, którzy są jeszcze w Czyśćcu i ofiarowują Mi swoje modlitwy i cierpienie.

 

235

Niech stale umacnia się wspólnota życia ze wszystkimi waszymi braćmi, którzy już doszli do Raju. W tych dniach świętych obcowanie powinno być jeszcze bardziej przeżywane, ponieważ jeden jest Kościół, w którym Mój Syn Jezus żyje, króluje i doznaje chwały ze strony Swoich braci walczących jeszcze, cierpiących lub cieszących się wiecznym szczęściem.

 

276

Moje Serce Matki łączy was dzisiaj w niezwykłej wspólnocie życia ze wszystkimi waszymi braćmi z Raju i z tymi, którzy są pewni zbawienia, lecz przechodzą jeszcze bolesny okres osobistego oczyszczenia w Czyśćcu.

Stanowią oni ogromną, niewidzialną i bardzo cenną część Mojej armii, ponieważ Moi święci synowie są już przyobleczeni w potęgę Bożą i Moją własną moc, a dusze znajdujące się w Czyśćcu mogą Mi dać swój wkład cierpienia i nieprzerwanej modlitwy.

Oto dlaczego nie powinniście nigdy czuć się osamotnieni. Umocnijcie wasze więzy ze świętymi w Niebie i z tymi, którzy oczyszczają się jeszcze w Czyśćcu. Są oni bardzo blisko was, widzą wszystkie wasze trudności, znają straszliwe zasadzki zastawiane przez Mojego przeciwnika i zawsze skutecznie wam pomagają. Popatrzcie dziś na wszystkich, którzy już wyprzedzili was w życiu ziemskim i – naznaczeni znakiem wiary – oczekują was teraz z miłością i w radości!

Jestem Mamą Królową wszystkich Świętych.

Jestem Wodzem niezrównanej armii.

Jestem Matką całego Kościoła: Kościoła walczącego, cierpiącego i tryumfującego. Moje Niepokalane Serce drży z radości, widząc was tak zjednoczonych braterską więzią wspólnoty miłości i życia.

Zjednoczona z waszymi braćmi, a Moimi najmilszymi synami tu zgromadzonymi, i ze wszystkimi duszami modlącymi się i cierpiącymi jeszcze w Czyśćcu błogosławię was dziś z Raju w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

284

Darem Mojego Niepokalanego Serca jest ujawniony wam przeze Mnie plan. Gdy wy mówicie, wypowiadacie się w oparciu o doświadczenie waszego ziemskiego życia. Kiedy Ja się do was zwracam, posługuję się waszymi ludzkimi słowami, mówię jednak do was poprzez Światło Raju. W Sercu Mojego Syna Jezusa i w ukrytych głębinach Przenajświętszej Trójcy istnieje jedyna rzeczywistość, łącząca w prawdziwej jedności życia teraźniejszość, przeszłość i przyszłość: Kościół tryumfujący i radujący się w Niebie, Kościół cierpiący i oczyszczający się w Czyśćcu i Kościół walczący jeszcze w czasie swej pielgrzymki po waszej biednej ziemi.l Mając przed oczyma wizję Boskiej wspólnoty, która już was jednoczy, mówię do was – zawsze widząc wieczność. Dla Mnie nie ma różnicy między Moimi dziećmi żyjącymi tu w Raju a tymi, które są w Czyśćcu lub wędrują jeszcze po ziemi.

 

330

Na ten szczyt Raju wznoszą się również głębokie pragnienia, oczyszczające cierpienia i nieustanna modlitwa wszystkich dusz czyśćcowych. Dusze te kierują się tu przez pragnienie oraz przez coraz większą miłość. Jej doskonałość proporcjonalna jest do ich stopniowego wyzwalania się z wszelkiego długu, należnego z powodu ich słabości i win. Trwa to aż do chwili, gdy – doskonale odnowione przez Miłość – mogą przyłączyć się do niebiańskiego śpiewu wokół Przenajświętszej Boskiej Trójcy. Znajduje się Ona w Niebie i każdym Tabernakulum, w którym obecny jest Jezus, w najbardziej oddalonych i najbardziej opuszczonych częściach świata.

Oto dlaczego przy boku Jezusa jest radosna Matka Eucharystii.

Jestem również bolesną Matką Eucharystii.

Wraz z Kościołem tryumfującym i cierpiącym – żyjącym wokół centrum miłości, którym jest Jezus w Eucharystii – powinien się gromadzić też Kościół wojujący. Powinniście się gromadzić wy wszyscy, umiłowani synowie, osoby zakonne i świeccy, aby tworzyć z Niebem i Czyśćcem nieustanny hymn adoracji i uwielbienia.

 

 

336

Jestem Królową Różańca Świętego. Jestem waszym Wodzem prowadzącym was w tej straszliwej walce przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom. Jeśli pozwolicie Mi się ulegle prowadzić, będziecie zawsze odczuwać przy sobie drogocenną pomoc Aniołów Pańskich, Błogosławionych i Świętych z Raju oraz wszystkich dusz oczyszczających się jeszcze w Czyśćcu.

 

338

Powinniście codziennie odczuwać przy sobie Świętych i Błogosławionych z Nieba. Wzywajcie ich pomocy i opieki. Odczuwajcie u waszego boku dusze sprawiedliwych, które cierpią jeszcze i modlą się w Czyśćcu, czekając na chwilę pełnego szczęścia w doskonałym kontemplowaniu Pana. Tworzą oni wraz z wami jeden zastęp słuchający Moich rozkazów. Jestem Matką i Królową wszystkich. Każdy spełnia niepowtarzalną rolę w Moim zwycięskim planie.

W tych czasach pragnę pogłębić i uczynić bardziej niezwykłą i odczuwalną waszą wspólnotę z tymi, którzy was poprzedzili w ziemskim życiu i radują się obecnie wiecznym zbawieniem. W matczynym darze Mojego Niepokalanego Serca ofiarowuję wam – jako drogocenną pomoc – dusze Świętych z Raju i sprawiedliwych z Czyśćca. Jesteście wystawieni na poważne niebezpieczeństwa, a oni potrafią wam pomóc je przezwyciężyć. Padacie ofiarami podstępnych zasadzek Mojego przeciwnika, a oni mogą dać wam światło, aby je dostrzec, i siłę, aby ich uniknąć. Jesteście słabi i często zdarza się wam wpadać w grzech, oni zaś potrafią wam pomagać zawsze iść drogą dobra i świętości.

 

339

Dziś w chwale Raju i w oczyszczającej światłości Czyśćca przyjmuję hołd całego ziemskiego, pielgrzymującego Kościoła, aby wraz z wami wszystkimi ofiarować królewską koronę Jezusowi Chrystusowi, naszemu Bogu, Zbawicielowi i Królowi.

 

360

Jestem Matką adoracji i wynagrodzenia. Obok każdego Tabernakulum na ziemi jestem zawsze obecna jako Matka. Wznoszę nowe Tabernakulum miłości dla Mego Syna Jezusa, otoczonego dziś samotnością. Buduję ogród niebiańskiej miłości, który ogarnia Go całym zachwytem Raju w adorujących chórach anielskich, w błogosławionej modlitwie Świętych, w bolesnym pragnieniu wielu dusz oczyszczających się jeszcze w Czyśćcu. W Moim Niepokalanym Sercu wszyscy uczestniczą w koncercie nieustannej adoracji, stałej modlitwy i głębokiej miłości do Jezusa rzeczywiście obecnego w każdym Tabernakulum na ziemi.u Niech wasza modlitwa stanie się nieustanną adoracją i wstawiennictwem, dziękczynieniem i wynagradzaniem! Niech będzie modlitwą jednoczącą się z niebiańskim śpiewem Aniołów i Świętych, z żarliwym błaganiem dusz oczyszczających się jeszcze w Czyśćcu. Niech stanie się modlitwą gromadzącą głosy całej ludzkości, która powinna upadać na twarz przed każdym Tabernakulum na ziemi – w akcie nieprzerwanej wdzięczności i codziennego dziękczynienia.

 

368

Przyjmuję dziś z radością wasz hołd miłości. Dołączam go do pieśni chwały Raju, do modlitw dusz czyśćcowych, do chóru uwielbienia Kościoła wojującego i pielgrzymującego. Wzywam was do życia w wielkiej nadziei, czekając na Moją bliską i nadzwyczajną interwencję.

 

377

Wyrażam wam obecnie Moją matczyną wolę, by Jezus Eucharystyczny znalazł w waszych kościołach Swój królewski tron, przy którym – stale otoczony niezliczonymi zastępami Aniołów, Świętych i dusz czyśćcowych – byłby również czczony i adorowany przez wiernych. Zróbcie tak, by Najświętszy Sakrament był otoczony kwiatami i światłem – znakami wyrażającymi waszą miłość i waszą pobożność. Często wystawiajcie Go, aby doznawał czci ze strony wiernych. Mnóżcie godziny publicznej adoracji dla wynagrodzenia za obojętność, zniewagi, liczne świętokradztwa i straszliwą profanację, będącą celem czarnych mszy, kultu szatana i świętokradztw. Szerzą się one coraz bardziej i osiągają szczyt w ohydnych i bezwstydnych aktach wobec Najświętszej Eucharystii.

 

394

Patrzcie dziś wszyscy na Mnie – na waszą Niepokalaną Mamę. Aby kontemplować Mnie jako znak nadziei i pocieszenia, zjednoczcie się z zastępami Aniołów i ze Świętymi w Niebie, z wszystkimi duszami modlącymi się i cierpiącymi w Czyśćcu oraz z Kościołem ziemskim i pielgrzymującym, żyjącym jeszcze w czasie i kroczącym po pustyni świata.

 

413

Dziś jest święto wszystkich świętych, a jutro będziecie wspominać tych wszystkich, którzy mają zapewnione zbawienie, lecz są jeszcze zanurzeni w oczyszczającym cierpieniu Czyśćca. W tych czasach wielkiego oczyszczenia powinniście silnie przeżywać Obcowanie Świętych. Jestem Królową wszystkich świętych. Jestem Wodzem niezwykłego zastępu.f Bestia podobna do baranka naraża was, Moi synowie najmilsi, na trudności, szyderstwa, usunięcie na margines. W tej sytuacji szukajcie więc stałej łączności modlitewnej ze świętymi duszami w Czyśćcu. Ta modlitewna wspólnota z duszami czyśćcowymi daje im światło, umocnienie i skraca ich czas oczyszczenia, wam zaś pozwala bezpiecznie i odważnie realizować w życiu Mój plan. Polega on na pomaganiu wam w wypełnianiu w każdej chwili Boskiej woli Pana.

 

453

Nadchodząca nowa epoka prowadzi was do pełnej wspólnoty życia z tymi, którzy was poprzedzili i tu, w Raju, cieszą się doskonałym szczęściem.Zobaczcie wspaniałość Niebieskich Zastępów, łączcie się ze świętymi w Raju, przynoście ulgę duszom cierpiącym i oczyszczającym się jeszcze w Czyśćcu. Doświadczajcie w sposób silny i widoczny pocieszającej prawdy o świętych obcowaniu.

 

475

Zapraszam was do przeżycia tego dnia ze Mną i w jedności ze świętymi duszami z Raju i błogosławionymi duszami oczyszczającymi się w Czyśćcu.e Aniołowie i wszystkie chóry anielskie nie posiadają się z radości, kontemplując dziś, w rajskiej światłości, chwalebne i uwielbione Ciało waszej Niebieskiej Mamy. Święci cieszą się w Niebie, a dusze w Czyśćcu drżą z radości. Kościół pielgrzymujący i cierpiący – kroczący po pustyni świata i historii – utwierdza się w nadziei i znajduje pocieszenie pośród wszystkich ucisków.

 

481

Wiele dusz znajduje się jeszcze w Czyśćcu. Mają one pewność wiecznego zbawienia. Muszą jednak znieść jeszcze wiele oczyszczających cierpień, zanim będą mogły posiąść Boga. Ich posiadanie nie jest jeszcze ani pełne, ani doskonałe.e Chcę wam dziś powiedzieć, że wasi bracia są szczególnie blisko was. Tworzą najcenniejszą część Mojego zwycięskiego zastępu. Jedną mam armię, jak jeden jest Mój Kościół – zjednoczony w radosnym doświadczaniu Obcowania Świętych.

Święci wstawiają się za wami, oświetlają waszą drogę, pomagają wam bardzo czystą miłością. Bronią was przed zwodniczymi zasadzkami, zastawianymi na was przez Mojego przeciwnika, i z niecierpliwością czekają na chwilę spotkania z wami.

Dusze czyśćcowe modlą się za was, ofiarowują swoje cierpienia dla waszego dobra. Wasze modlitwy pomagają im uwolnić się od ludzkich niedoskonałości, które przeszkadzają im wejść do wiecznej szczęśliwości Raju.

Święci, którzy na ziemi żyli poświęceniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu, tworzą koronę miłości. Łagodzi ona boleści waszej Niebieskiej Mamy i stanowi Moją najpiękniejszą koronę chwały. Święci są blisko Mojego Tronu i podążają za Niebieską Mamą wszędzie, dokąd Ona idzie.

Dusze czyśćcowe, które na ziemi należały do Mojej armii, radują się teraz szczególną jednością ze Mną. Odczuwają w szczególny sposób Moją obecność, która łagodzi gorycz ich cierpienia i skraca czas ich oczyszczenia. Osobiście wychodzę, aby przyjąć te dusze w Moje ramiona i wprowadzić je w niezrównaną światłość Raju.

 

524

Szczególne umocnienie spływa na wszystkie dusze, które cierpią w Czyśćcu – na modlitwie i w bólu – ponieważ w wizji Mojego chwalebnego Ciała ich oczyszczenie staje się silniejsze, a pragnienie połączenia się ze Mną w chwale Raju – bardziej żarliwe.

Dziś jest święto radości. Cieszą się aniołowie i święci w Niebie. Cieszą się dusze oczyszczające się w Czyśćcu. Cieszy się Kościół na ziemi, widząc we Mnie znak pociechy i niezawodnej nadziei. Cieszą się Moje biedne dzieci, grzeszne, chore, zranione, zagubione i zrozpaczone.

 

544

Niech radość wasza zespoli się z radością całego Raju, który przyjmuje Syna Bożego zmartwychwstałego i zasiadającego po prawicy Ojca; z radością sprawiedliwych, którzy w otchłani witają chwilę swego wyzwolenia!

 

549

Kontemplujecie dziś waszą Niebieską Mamę wyniesioną z Ciałem do chwały Raju. Przyłączcie się do radości wszystkich zastępów anielskich, świętych, dusz oczyszczających się jeszcze w czyśćcu. Bierzcie tak udział w radości Kościoła pielgrzymującego przez pustynię świata i historii, który kontempluje waszą Niebieską Mamę jako znak pociechy i niezawodnej nadziei.

 

550

Popatrzcie dziś na waszą Mamę - Dziecko. Wokół Mojej kołyski radują się Aniołowie i Święci z Raju, dusze oczyszczające się w Czyśćcu i pielgrzymujący Kościół, przeżywający na pustyni świata swe bolesne pielgrzymowanie ku Niebieskiej Ojczyźnie.

 

552

Coraz dalej w przestrzeni, w której znajdują się wszystkie Moje dzieci zjednoczone w jedną wielką rodzinę: Moje dzieci cieszące się w Raju oraz te, które oczyszczają się w Czyśćcu, a także te, które jeszcze cierpią i walczą na wyschłej pustyni tego świata.

 

569

Z całym Kościołem walczącym, cierpiącym i zwycięskim na ziemi, w czyśćcu i w raju, niech wzniesie się do Jezusa nasz akt głębokiej adoracji i ogromnego dziękczynienia:

«Uwielbiamy Cię i błogosławimy Ciebie, o Chryste, bo przez Twój Święty Krzyż odkupiłeś świat i przez Twoje święte rany zostaliśmy uzdrowieni»

 

 

Źródło: Ks. Stefano Gobbi, Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej

 

O CZYŚĆCU, DUSZACH OCZYSZCZAJĄCYCH SIĘ I ŚWIĘTYCH NIEBA.    
Matka Boża do ks. Stefano Gobbi

02 November 2019
Najświętsza Maryja Panna zaprasza na Wieczernik

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.