"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

" Nie opuszczajcie Mnie, uprzywilejowane dzieci, nie wysłuchawszy skarg bólu, jaki jedynie żarliwi przyjaciele i serca wierne, jak wasze, mogą odczuć w całości jego gorycz...

Profanacja Tabernakulum nie jest jedynym ciężkim zamachem przeciw Mojej miłości i Memu panowaniu: jest jeszcze inne Tabernakulum, bardziej dla Mnie drogie, a które świadomie odrzuca Zbawcę swego: 

to serce ludzkie...

 

I czyż go nie umiłowałem bez miary? A iluż chrześcijan profanuje to trucizną pogańskiej miłości...

To serce powinno być kielichem wszelkich pociech moich... Ołtarzem, na którym palić się miała, jak czyste kadzidło miłość chrześcijańska i czysta, jak nakazuje moja Ewangelia... Złożyłem moje łzy w tym kielichu, by go oczyścić. Wlałem weń całą moją Krew, by go wzmocnić... Ofiarowałem mu gorejące płomienie mego Serca, by zaspokoić jego nieodparte pragnie, by kochać i być kochanym...

 

Tymczasem ten dar nieskończonej ceny nie wystarcza mu... bo oto zajęte poszukiwaniem stworzenia opuszcza Mnie dla nich, zapomina o Mnie w porywie rozkoszy, która nie jest ani miłością, ani pokojem, ani życiem, jak to sobie niejeden wyobraża...

Oto dlaczego tylu nieszczęsnych, o sercu złamanym, cierpi nienasycony głód, który ich popycha i wydaje na łup haniebnych żądz.

 

O wy, którzy tak potrzebujecie miłości... przyjdźcie, przyjdźcie do Mnie....  Ja jestem Królem miłości, który dla Siebie zachowuje ciernie, a wam ofiarowuje kwiaty prawdziwych radości... Przyjdźcie ugasić swe pragnienie, wy, których pali pragnienie, aby was bardziej kochano, przyjdźcie, bo Serce Moje jest źródłem żywej wody, wytryskującej na żywot wieczny, przyjdźcie, ale dajcie Mi w zamian wasze serca!..."

 

 

Kiedy serce człowieka dosięga Nieba przyjmując Pana w Komunii Świętej pod postacią małego Chleba, to serce nasze staje się prawdziwym Tabernakulum dla Serca Boga samego.

Ile razy w tym "pałacu "Bożym panował chłód, ciemność i odór naszego zobojętnienia.

Czy nadal był to godny dom dla Króla Królów.... ?

Tak często nasze serca są pokryte lodem niewiary , że w tej Małej Hostii nie ma Boga ukrytego.Ten stan naszego uśpienia czyni z pałacu ...więzienie. Wiezienie pełne bólu dla Jezusa, w którym nie znajdzie On kadzidła modlitwy i czułych szeptów miłości. Nie znajdzie dziecka, którego ponad swoje życie umiłował.

Panie , pragniesz tak niewiele, ofiarowując nam wszystko.... O Królu Miłości, Ty prosisz nas tylko o jedno... "..tylko mnie kochaj moje dziecko".

W Godzinie Świętej będę prosić o wiarę, silną jak skała, o miłość, która ukocha i nie zawiedzie Naszego Pana. W tym czasie kiedy serce przeniesie się obok Krzyża ofiaruję Wasze rodziny, znajomych, Wasze problemy i oddam Wasze serca, by już na zawsze były" pałacem " dla Jedynego BOGA.

 O wy, którzy tak potrzebujecie miłości... przyjdźcie, przyjdźcie do Mnie....  Ja jestem Królem miłości, który dla Siebie zachowuje ciernie, a wam ofiarowuje kwiaty prawdziwych radości... Przyjdźcie ugasić swe pragnienie, wy, których pali pragnienie, aby was bardziej kochano, przyjdźcie..."


16 November 2019
Łaska i miłosierdzie płynące z Eucharystii

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)