"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 WOLNOŚĆ, RADOŚĆ, POKÓJ - OWOCAMI ODDANIA
 

   Czy wiesz, co znaczy naprawdę oddanie? Czy to ofiara, która cię krępuje?
Nie, miła Moja, to pełna swoboda w miłości. Oddając wszystko, zyskujesz wszystko, o nic się nie troszcząc, boś Mnie wszystko zawierzyła.
Jak maleńkie dziecko wie, że matka we wszystkim za nie odpowiada - żyje, bawi się i śpi spokojnie pod jej okiem, tak i wy, gdy Mi naprawdę wszystko oddacie, żyjecie ze spokojem - Ja za wasze kroki odpowiadam, Ja prowadzę. Dopiero w pełnym oddaniu swobodnie żyć może dusza ludzka, człowiek.

 

Zdany na siebie, na ciągłą troskę, troszcząc się o bardzo wiele, traci pokój i radość dziecka Mojego. Gdy o nic się nie troszczy, pełniąc tylko z miłości to, co Miłość mu przykazała, żyje wolny, bo wie, że [Ja] kieruję, osłaniam, rozwijam i wzrost daję, nawet gdy dziecko śpi, ufnie zdane na Moją pieczę, na Moją miłość.


To tajemnica szczęścia waszego na ziemi, to słodka tajemnica, którą powierzam dzieciom Mej miłości, by będąc jej apostołami, pokój wniosły na ziemię skłóconą, biedną i rozdartą niepokojem, nienawiścią i zbrodnią. Przez was chcę znękanym duszom wnieść pokój i radość, i pełnię radości w pokoju Bożym. Na oścież otwórzcie znękanym braciom waszym wrota radości, radości Bożej czystej i bezpiecznej, dziecięco prostej, a rodzącej mocarzy ducha, bo czerpiącej swą silę z Mej mocy, z wszechmocy Boga Samego.

 

Oto nowe apostolstwo radości i szczęścia złożone w tajemnicy oddania - składam w wasze ręce. Oto królestwo Boże w was i pokój, jakiego świat nie daje.

Chcę was mieć dziećmi Mymi najdroższymi i sercami dziecięco radosnymi miłością i oddaniem na odrodzenie świata.


Apostolstwo dusz smutnych

Teraz ci powiem o największych chorobach dusz, które wam poruczę: oddam wam dusze smutne, abyście je przyprowadzili do radości synów Bożych, bo jedynie radość dzieci Bożych jest radością prawdziwą. Szatan jest ponurym księciem smutku i ciemności, a Jam jest Panem światła i radości, bo radość jest światłem duszy... (...)


Dialogi 1452-1454
 

 

Czego chcesz ode mnie Jezu?

 

Chcę oddania na każdą chwilę.
Dziecięcej ufności, pełnego pokoju oddania, zawierzenia Mi każdej chwili życia twego. Przez oddanie każda [chwila] ma wielką wartość dla Mnie, czy to godzina snu, spoczynku, jedzenia, pracy, czy konania i męki - przez oddanie każda jest Moją.

 

Pogłębiaj dziecko Moje, oddanie, heroicznie pragnij być tak zjednoczoną, by myśl każda była Moją myślą, byś się stała niewolnicą Serca Jezusowego - niewolnicą a wolną, oddaną ślepo a widzącą, bom Ja w tobie światłością – biedną, nędzną i uniżoną na każdą chwilę, a bogatą, bo Samego Jezusa masz mieszkańcem serca swego - a potem – nie troszcz się.
 

Czyż cokolwiek do ciebie należy? Zaiste, całaś Moja, więc wszystko twoje jest Moje, jest w rękach Moich. Nic do ciebie nie należy, dlatego nazwałem cię żebraczką Mego Serca, biedną, słabą, a właśnie, że tak biedną i słabą – Moją. Tego ucz dzieci, że im bardziej są słabi i biedni, im bardziej na Mnie zdani - tym bardziej Moi. Ja nie chcę, byście sami sobą rządzili, a dali się całkiem jak dzieci maleńkie kierować, dać Mi się w ręce. Oddać, oddawać siebie i wszystko bez końca, a wtedy ani życie, ani czyny wasze, ani modlitwa, ani śmierć - nie wasza, waszym jest tylko dziecięce oddanie wasze Oblubieńcowi i Ojcu waszemu".
   

Chcę  pokoju i radości krzyża
 

Pora, bym cię nauczył pokoju i radości krzyża. Pokój Mój płynie z oddania, a radość ze zjednoczenia ze Mną w wypełnieniu woli Ojca.
Krzyż jest wyzwoleniem na wolność, pełną wolność synów Bożych.
Pożądałem gorąco tej godziny, a równocześnie natura Moja drżała od śmiertelnego lęku przed tym, na co nie tylko godziła się, ale [czego] pożądała wola Moja.

Już ci to tu właśnie tak dawno mówiłem, mała. Krzyż Mój był ciężki nad miarę, bo mieścił wszystkie krzyże całej ludzkości, krzyże, do których was przybijają wasze grzechy i upadki.
Takimi były wszystkie krzyże do dnia Odkupienia. Własna wina krzyżowała człowieka i wydawala na mękę i dziś tak cierpią ludzie odłączeni od Mego Krzyża, ale krzyż miłośników Krzyża i dzieci Miłości Ukrzyżowanej jest lekki i niesie wielkie wyzwolenie, pokój i radość, bo to krzyż, który niosę wespół, a właściwie Sam bez mała z Moim dzieckiem, które Mi się całkowicie oddalo i wydało na każdą dla niego wybraną wolę Ojca.

 

Ja w nim, z nim i za niego podejmuję walkę i cierpienie, a samemu cierpieniu daję słodycz najgłębszej pociechy. Jestem nie tylko Miłością, ale i Miłosierdziem; gdy dziecko Moje zdaje się na Me Miłosierdzie, zobowiązuje i wiąże Moje Serce taką miłością, że ona nie pozwala Mi widzieć jego błędów i słabości – jest ślepe na względy sprawiedliwości, a jeno jak matka miłuje.


Ja zresztą nie czekam nawet na doskonałe oddanie, Ja tylko pragne usłyszeć pełne gorącego pragnienia wołanie serca dziecka Mego:
«Daj mi, ukochany Ojcze, Bracie, Oblubieńcze, zdolność oddania się ślepego, na przepadłe; rzucam się ślepo w objęcia, odwiecznej dla mej duszy, woli Twojej»

 

Wtedy przychodzę, by wziąć Me dziecko na ręce i Sam się z nim Ojcu ofiarowuję.
 

Jedna istota ludzka składała inaczej ofiarę: składała Mnie Ojcu Przedwiecznemu na okup za wielu - Matka Moja -i dlatego ma udział w Moim kapłaństwie i współodkupieniu braci. I dlatego przez Jej i tylko przez Jej ręce składam Ojcu ofiarę waszą, a że Ona Mnie ofiarowała - i was współofiarowuje wraz ze Mną, i wy uczestniczycie przez Nią w Mojej ofierze - jedynej ofierze Mego Krzyża, w Moim posłuszeństwie.

Liturgia Wielkiego Tygodnia mówi ci, dziecko, o Mym posłuszeństwie aż do śmierci krzyżowej.
Całe życie Moje było ofiarą, nie tylko męka i śmierć na ołtarzu Krzyża. Całe życie Moje od Wcielenia po śmierć było ofiarą czystą, niepokalaną na ołtarzu przebłagalnym za winy braci, Ofiara niewinnego baranka za potworne winy grzesznej ludzkości. (...)

 

Dialogi 911-917

 

Oddaj Mi się dziecięco w modlitwie oddania. To słodka tajemnica szczęścia...

01 April 2020
Doświadczenie Obecności Jezusa niesie ze sobą najgłębszy pokój i radość - to tajemnica szczęścia

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)