"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

(…) Posłuchaj Mnie i zapisz Moje Orędzie dla całego świata:

Pokój niech będzie z wami. Miłość mówi. Miłość ofiarowuje. Miłość uzdrawia nawet takie rany, które wydają się nieuleczalne. Miłość pociesza tych, o których nikt się nie troszczy. Moja Miłość do was jest odwieczna i jestem znany ze stałości Mojego uczucia. Zbliżcie się... zbliżcie się do Mnie, modląc się sercem.

 

Ofiaruję wam miejsce w Mojej szkole. Ofiaruję wam Mądrość, aby nauczyć was Mojego Poznania. Błogosławieni ci, którzy pokornie przyjmują Moje Pouczenia i biorą do serca Moje Słowa. Posłuchajcie Mnie, Moi umiłowani. Pismo mówi:

„Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla tych spośród was, którzy dostępują zbawienia." ( 1Kor 1,18 ).

 

To tego Języka przychodzę was nauczyć, ten właśnie Język Miłości usłyszycie w Mojej szkole i wy, wy, którzy pragniecie się uczyć, bądźcie błogosławieni, silni i szczęśliwi. Jakiekolwiek przeszkody nadejdą, nie lękajcie się, miejcie ufność we Mnie. Ale biada temu, kto je wznosi, będzie musiał odpowiedzieć przede Mną w Dniu Sądu!

 

Mój Powrót jest bardzo bliski i daję wam stale znaki, aby was przygotować. Miłość jest na Drodze Powrotu. Ja jestem na drodze Mego Powrotu. Powiedzcie Mi: kiedy król wchodzi do miasta, czy nie zostaną podjęte żadne przygotowania, aby go przyjąć? Całe miasto będzie ożywione, a król wyśle przed sobą swych wybranych i królewski dwór, aby przygotowali mu drogę i wyprostowali ścieżki. Wyśle swoich posłańców, aby zapowiedzieli jego przybycie. Poleci im wołać donośnym głosem: „Oto wasz Król, wasz Król nadchodzi, ze Swoim Sercem na Dłoni, aby wam Je ofiarować! Ulitowało się nad wami Miłosierdzie i pochyla się z Niebios, ze Swojego Tronu." (por. Za9,9)

 

To dlatego właśnie przed Moim Powrotem posyłam przede Mną Arkę Przymierza, posyłam wam Niewiastę z Apokalipsy, (Ap 12,1) drugą Ewę, która zmiażdży Swą piętą głowę węża, (Rdz.3,15) wysyłam przede Mną Moją Matkę, aby otworzyć wam szeroką drogę na tej pustyni i wyrównać ją. Wysyłam wam Królową Nieba, Bramę Niebios, aby was przygotowała i pouczyła tych wszystkich z was, którzy leżą ciągle w pyle, aby zbliżyli się i zawarli pokój ze Mną, waszym Bogiem, przed Moim Wielkim Powrotem. Wysyłam wam Królową Pokoju, aby wzywała na apel – od jednego krańca ziemi do drugiego - i zgromadziła was wszystkich.

Przed Moim Wielkim Powrotem wysyłam wam Moje sługi, proroków, aby wam przypomnieli Moje Prawo i zawrócili was z waszych złych dróg, doprowadzili do świętego życia i ogłosili wam te wydarzenia, zanim one nadejdą. Wysyłam wam Moich aniołów, aby przypomnieli o Mojej Świętości, Wspaniałości i Blasku.

Wysyłam Moich rzeczników, aby wołali i ogłaszali na dachach waszych domów Zaślubiny Mojego Świętego Ducha. Nie zmęczę się wzywaniem was do zaślubienia Mnie. Nie zniechęcę się ani waszą wrogością, ani waszą oschłością. Będę podążał za waszymi sercami. Ten, którego cały czas raniliście, zaślubi was, jak młodzieniec poślubia dziewicę. Moją Miłością sprawię, że Koroną z kwiatów zastąpicie Ciernie otaczające Moje Serce. Jak oblubieniec noszący ślubną koronę, Ja także będę ją nosił, bo ta korona będzie Moją Koroną Zwycięstwa, ona stanie się Trofeum Mojego Miłosierdzia...

 

Pokolenie, uczynię cię Moim. Podniosę cię i poniosę jak oblubieniec zanosi swą małżonkę do komnaty. W Mojej odwiecznej Miłości zaniosę cię do Mojego Najświętszego Serca i uczynię Moim na wieczność. Wkrótce, już niedługo, rozedrę niebiosa, otworzę je, aby zstąpić z pełną mocą!Gdybyście tylko w pełni zrozumieli, czego pragnę, nie spędzalibyście waszego czasu w letargu, lecz zwracalibyście się do Mnie w nieustannej modlitwie. Nagle bowiem, szybko jak błyskawica, zstąpię w płomieniu pochłaniającego ognia i odkryję wszystko, co było przed wami ukryte ( Mt 24,27; Łk 17,24). Ukażę wam Moim Palcem wszystkich tych, którzy czcili Mnie wargami, nigdy nie służąc Mi jednak Językiem, którego ich nauczyłem: Językiem Mojego Krzyża, Językiem Miłości, Językiem uczącym was rzeczy przekraczających ludzkie zrozumienie ( Iz 29,13 ). Ukażę wam Kainów, których język nie jest Moim Językiem, lecz językiem bogatych kupców i handlarzy. Módlcie się za tych Kainów, nie osądzajcie ich, spędzajcie wasz czas na modlitwie za nich. Nie pozwólcie waszemu językowi zbaczać z drogi, nie bądźcie jednymi z tych, którzy mówią do widzących Mnie: „Nie miejcie widzeń", a do Moich proroków: „Nie prorokujcie"( Iz 30,8-10). Pozwólcie Mojemu Królewskiemu Dworowi przygotować dla Mnie Drogę. Żadne proroctwo nigdy nie przyszło z inicjatywy człowieka. Gdy widzący Mnie i prorocy mówią dla Mnie, czynią to dzięki Łasce i dzięki Memu Świętemu Duchowi napełniającemu ich, ożywiającemu i otwierającemu ich usta, by powtarzali Moje Słowa ( 2P 1,20-21). Będę wam nadal powtarzał Prawdę przez Moich rzeczników, nawet jeśli znacie Prawdę. Będę nadal ujawniał Moje Plany Moim sługom, prorokom, a widzącym Mnie będę ukazywał w wizjach Moją Wspaniałość. Pozwólcie Moim wybranym, Moim duszom, w których mam upodobanie, przygotowywać w nieskrępowany sposób Drogę dla Mnie, waszego Króla. Pozwólcie im dokończyć dawanie świadectwa. Wysyłam do was Mój Niebieski Dwór, aby prorokował o Końcu Czasów na tej pustyni waszej ery, aby was nawrócił, zanim nadejdzie Mój Wielki Dzień.

Uświadomcie sobie, że nie zstępuję jedynie z Miłosierdzia, ale również na Sąd. Nie powiedziałem Moim posłańcom, by wzywali tylko sprawiedliwych, lecz poleciłem im, by wzywali także niesprawiedliwych, biednych, chromych, wyrzutków waszego społeczeństwa i wszystkich tych, których spotkają na ulicach ( Łk 14, 15-24) aby przyszli zapełnić Moją szkołę. Chcę wezwać tych wszystkich, którzy Mnie nigdy nie szukali ani nie poznali, do przyjścia i zakwitnięcia w Moim Domu, bo to są Czasy miłosierdzia i Łaski. Pozwólcie ponadto, aby ci, którzy was widzą, podziwiali i szeroko otwarli oczy wobec waszej przemiany Niech to - że byliście w Mojej szkole i że jesteście Moimi uczniami, a Ja waszym Nauczycielem - będzie widoczne na waszych twarzach i przez promieniowanie waszych serc. Niech zobaczą w waszych oczach odbicie wszystkiego tego, o czym świadczyliście. Niech widzą na waszym ciele ślady Moich Ran. A jeśli ktoś zapyta was, jak je otrzymaliście, powiedzcie, że zadano wam je w Domu przyjaciół waszego Mistrza, tam, gdzie On Sam otrzymał je jako pierwszy... ( Za 13,6) Potem podnieście wasz krzyż i idźcie za Mną.

 

Ja, Jezus Chrystus, Umiłowany Syn Boga i Zbawiciel, kładę na was Moje Tchnienie i błogosławię was wszystkich, pozostawiając Westchnienie Mojej Miłości na waszych czołach.Idźcie w pokoju i bądźcie jedno w Moje Imię.

 

 

Orędzie Królowej Nieba

 

- Pokój niech będzie z wami. Nabierzcie odwagi, Boże kadzidła, bo Ja jestem z wami. Jestem z wami i z Moimi niezliczonymi aniołami otaczam was, aby was ochronić.Zstępuję wraz ze świętymi, aby was prowadzić. Jestem Królową Nieba, jestem Królową Pokoju, jestem Matką waszego Zbawiciela. Jestem Tą, która poprzedza przyjście Pana. Ja jestem Tą, która otwarła szeroką drogę, aby na ziemię mógł zstąpić wasz Odkupiciel. Również dziś Najwyższy wysyła Mnie, abym wyrównała drogę na Jego Powrót. (Iz35,8) Chociaż szatan posługuje się ludźmi, aby opóźnić Moje Dzieło i wznieść przeszkody, nie lękajcie się. Pan jest Wszechmogący i na koniec Nasze Serca (Określenie Nasze Serca zawsze odnosi się do złączonych w miłości Najświętszych Serc Jezusa i Maryi) zwyciężą. Ufajcie Jego ogromnej Sile, gdyż On może przenosić góry i topić skały. Nic nie może zatrzymać Jego Mocnej Ręki. Co widzicie nad wami? Popatrzcie w górę na to, co Pan właśnie wznosi: Sztandar Jego Wielkiej Miłości i Wielkiego Miłosierdzia. On przychodzi uleczyć was Swoimi pieszczotami i nakarmić radościami. On przychodzi otoczyć was Swoim delikatnym zapachem Mirry, przychodzi wyleczyć wasze rany Swoim balsamem Czułości. Zstępuje, aby wylać Swój olej na ciebie, pokolenie, i namaścić cię (Łk 10, 30-37). Król zaprowadzi was do Swych Komnat, aby was pocieszyć i osuszyć łzy. Strzeże was jak Źrenicy Swoich Oczu.

 

A czy wy odpowiadacie Mu na Miłość? Oddajcie Mu wasze serca i wolę. Wielu z was zapomniało o Drogach Pana. Odeszliście, zdani na łaskę losu, porwani prądem jeziora, morzem letargu. Wasza drogą skalana materializmem, zmieniła kierunek: z Drogi prawej i świętej zostaliście sprowadzeni prosto w sieci demona i w paszczę lwa! Nie śledziliście śladów Drogocennej Krwi, którą Jezus pozostawił za Sobą jako znak, aby pozwolić wam podążać za Nim. Nie, wy poszliście za brudnymi śladami, pozostawionymi wam przez szatana, za śladami, które wszystkie prowadzą na pustynię, gdzie nie ma nikogo, kto zatroszczyłby się o wasze rany i nikogo, kto by was pocieszył; prowadzą na pustynię, na której umrzecie. Wasze pokolenie nie potrafiło docenić wielkiej Miłości Boga. To dlatego wasze kraje podpalił egoizm, bezbożność oraz wściekłość szatana. I jeszcze dziś jego ręka jest podniesiona, aby was uderzyć i rzucić w ogień wszystkie narody. Z powodu waszego ateizmu i przewrotności sami zawinęliście się w śmiertelny całun, waszych bliskich owinęliście krzemienną chmurą. W agonii, wzywam z Wysoka was wszystkich do zawarcia pokoju z Bogiem do pojednania się z waszymi rodzinami.Gdy przychodzicie z pielgrzymkami modlić się, czy przychodzicie z czystym sercem? Czy przestaliście czynić zło? Czy żyjecie w pokoju z bliźnimi? Czy rzeczywiście wyznaliście grzechy i żałowaliście za nie? Czy pobłogosławiliście waszych wrogów i przebaczyliście im? Czy odpłaciliście miłością za zło? Czy rzeczywiście jesteście gotowi spotkać Pana, mając ręce pełne dobrych dzieł?Błogosławcie tych, którzy was prześladują, i módlcie się za nich (Łk 6,27n). Nie osądzajcie ich. Bądźcie wytrwali na modlitwie. Na cóż zdadzą się ofiary, jeśli wasze serca są bezlitosne i zachowują urazy? Gdzież więc jest wasza świętość? Oczyśćcie się i żyjcie w Bożym Świetle i w Miłości Bożej.

Bądź prawdziwym świadkiem Ewangelii przez ciepło i promieniowanie światła wychodzące z twego serca. Bądź świadkiem Jezusa, niosąc razem z Nim Jego Krzyż. Bądź świadkiem Kościoła, będąc stały w wierze i zjednoczony z Namiestnikiem Chrystusa. Zawsze panujcie nad waszym językiem. Bądźcie doskonali, jak Pan jest doskonały. Niech będzie widoczne, że rzeczywiście jesteście pierwocinami wielkiej Miłości Boga. Niech każde oko stanie się świadkiem waszego dobrego zachowania i niech dowie się, że to dlatego, iż jesteście dziećmi Najwyższego. Niech ślady Jego Pięciu Ran będą widoczne też na waszym ciele. Niech będą znakami ukazującymi, że jesteście Jego uczniami, a On - waszym Boskim Mistrzem.

Żyjcie Naszymi Orędziami i rozsiewajcie je jak ziarna. Niech wasze wołanie przebiegnie całą ziemię aż do jej najdalszych krańców. Błogosławię każdego z was i dziękuję wam, że poświęciliście Mi wasz czas. Odejdź w pokoju.

(PŻwB,10.10.90)

ORĘDZIE JEZUSA CHRYSTUSA I NIEPOKALANEJ DZIEWICY MARYI DLA CAŁEGO ŚWIATA.

15 October 2019