"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

Jestem Bogiem Nieba i ziemi. Kocham wszystkich ludzi! 

 

Każdy grzesznik, który raz po raz upada, nie oszczędzając mi obrazy, sprawia mi tyle bólu.

 

Chcę wybrać każdego człowieka, który wyznaje swoje grzechy, bierze za nie odpowiedzialność i ma ogromne pragnienie, aby ponownie nie upadać.

 

W ludzkości znajduję Moje dzieci, które chcą przejść ponownie na Moją stronę i biegnę do nich z miłością i radością, a zanim wyznaczę pokutę, patrzę na nich jak stoją przede Mną jakby zawsze były przede Mną (por. Łk 15,11-32). Czynię to nawet w tej chwili, gdy ludzkość jest opuszczona, przerażona i chora, słyszę, jak bardzo mnie obraża i gardzi Moją Matką, a świątynie są zamknięte dla Mojego Ludu, Oh…! Czym ból! (Por. Mi 6,3-8).

 

Z tego powodu wzywam Mój wierny Lud, aby każdy dawał świadectwo Miłości do Mnie, w swoich działaniach i działaniach wobec braci, z sercem wolnym od urazy i goryczy spowodowanych odmową przebaczenia. (por. Łk 15,11-25)

Kim jest człowiek, że nie przebacza?

Biedne ludzkie stworzenia, które nie wybaczają, nasycają swoje serca goryczą i są ofiarami zamieszania i zazdrości. Och, jak cierpię za dusze, które nie zbliżają się do Mnie ze skruszonym i upokorzonym sercem w Sakramencie Pokuty! Zamiast tego oddalają się ode Mnie.

 

Wzywam was, abyście pozostali w Mojej Miłości, gdzie nie znajdziecie żadnych aresztowań, żadnych osądów, żadnej pogardy, żadnej goryczy. Zapraszam was, abyście byli Moją własną Miłością, aby Moje Miłosierdzie nie znalazło szlabanów. A zatem w tym czasie, gdy zapoczątkowuje się zmiana ludzkości, zmiana w kierunku prób i nowego życia, zostańcie bezpiecznie z wiarą w Moim Duchu Świętym, Który da wam łaskę wytrwałości i miłości do Mnie, abyście byli na dobrej ścieżce, jeśli będziecie godni takich łask działając w Mojej Woli.

 

Moje dzieci będą pić kielich własnych grzechów, znosząc cierpienie z powodu wielkich błędów, na które otworzyło się to pokolenie. (...)

 

Módlcie się, moje dzieci, za Moją Ziemię, w której głosiłem słowo Boże, a ona zgotowała mi śmierć krzyżową, będzie to motywem do kolejnych ataków.  (...)

 

Módlcie się, dzieci, wojna pasywna zostanie wyjaśniona, zanim ludzkość ujrzy kolejną wojnę zbrojną.

 

Módlcie się, aby Akt Mojego Miłosierdzia był przyjęty przez ludzkość i aby ludzie zachowali wiarę, aby po Ostrzeżeniu Moi aniołowie którzy pozostają na Ziemi, zabierali do Mnie wierne dusze, które głoszą Moje Słowo aby zachęcić wiernych.

 

Modlitwa jest siłą moich ludzi, a komunia Mojego Ciała i Krwi jest codziennym przypomnieniem o Mnie dla tych, którzy Mnie przyjmują.

 

W tym momencie, w którym Moje świątynie się zamknęły, jest to smutna zapowiedź tego, co ma nadejść. Mój lud nie może być zmartwiony i zagubiony, ale musi zostać wzmocniony przez poprzednie komunie i cierpliwie czekać.

Następnie drugie wylanie Mojego Ducha Świętego zostanie dane zaraz po Ostrzeżeniu moim prawym i wiernym, aby zachęcali braci. Moje miłosierdzie i Mój Święty Duch nie zapomina o potrzebach Mojego ludu, a Moi święci archaniołowie i aniołowie nie zostawią Mojego ludu bez pomocy. Kocham was, Mój ludu, błogosławię was.

Nie obawiajcie się dzieci! Zaufajcie Mojemu miłosierdziu, jest nieskończone!

 

(Przekazane przez Marię de Luz)

Orędzie Jezusa Chrystusa w uroczystość Bożego Miłosierdzia 19.04.2020 

07 December 2020
Rozpoznanie prawdy o sobie, by żyć świadomie i otrzymać uwolnienie od złych skłonności.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)