"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

 

„Drogie dzieci! Jestem z wami przez te wszystkie lata, by was prowadzić na drogę zbawienia. Wróćcie do mego Syna, wróćcie do modlitwy i postu. Kochane dzieci, pozwólcie, aby Bóg mówił do waszego serca, bo szatan panuje i pragnie zniszczyć wasze życie i ziemię, po której chodzicie. Bądźcie odważni i zdecydujcie się na świętość. Zobaczycie nawrócenie w waszych sercach i rodzinach, modlitwa będzie wysłuchana, Bóg wysłucha wasze błagania i da wam pokój. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

 


 

Refleksja

 

W Wielkim Poście, w czasie zarazy, gdy ludzie siedzą po domach i już nie mogą tłumaczyć się brakiem czasu i zabieganiem, Matka Boża mówi dwukrotnie "wróćcie". Mamy wrócić do modlitwy (link) i postu z intencją powrotu do Jezusa, a nie  powrotu do "normalności". Bo ta "normalność", to jeszcze wciąż panowanie szatana. Panuje, bo nie ma w nas tej odwagi zdecydowania się na świętość. To wymaga odwagi przeciwstawienia się światu, ale to jedyny ratunek.  Inaczej Bóg nas nie wysłucha i zło będzie nawet więcej niż dziesiątkować ludzkość (są proroctwa że w tym czasie oczyszczenia świata z władzy szatana umrze 1/3 ludzkości, a nawet, że ci, co przeżyją całować będą ślad stopy ludzkiej. Weszliśmy w ten czas, a skala zniszczenia i cierpienia jakże wiele zależy od postawy każdego z nas. Podobnie jak można było uniknąć cierpienia kmunizmu i II wojny światowej zapowiadanych w Fatimie, gdyby tylko posłuchano Maryi. Podobnie jak można było uniknąć mordów w wojnach domowych w byłej Jugosławii (objawienia w Medziugorje) czy w Rwandzie (Kibeho). Teraz skala zapowiedzi zniszczenia jest większa, dotyczy całej kuli ziemskiej.

 

Pan Jezus powiedział w jednym ze Swoich przesłań dla ludzkości, że "Tylko skrucha i miłość posiadają wagę w Oczach Bożych - dla powstrzymania wydarzeń i zmiany ich przebiegu" (KCz19)

 

Zatem nie powrót do modlitwy o oddalenie zła, by móc wrócić do tego co było, ale o powrót do Jezusa przez skruchę i miłość, które też są łaską darmo dawaną temu, kto pragnie i prosi. Nie ma w nas skruchy jak długo jest w nas pragnienie tego, co prowadzi do grzechu. Pragniemy więc grzechu albo świętości. Potrzeba decyzji woli. 

 

Jeżeli w swym sceptycyźmie nie bardzo w to jeszcze wierzymy, to z otwartym sercem, z dobrą wolą czytajmy znaki czasu, bo one będą się coraz bardziej mnożyć. Maryja zachęca do odwagi w podjęciu decyzji dążenia do świętości. Ucieczka od uświadomienia sobie całego zła, jakim świat nas zainfekował, jakie z dnia na dzień coraz bardziej dotyka całą ziemię, niechęć do uświadomienia sobie  istnienia świata duchowego kierującego się jedynie prawem Miłości jest tchórzostwem. Chwały mamy szukać u Boga, nie w tym świecie wrogim Bogu, bo inaczej dopadać nas będzie coraz bardziej poczucie niskiej wartości, niska samoocena, niskie mniemanie o sobie, które prowadzą do smutku, depresji, rozpaczy. Odwrócenie się od "wartości" świata (to głównie  egocentryzm i pysznienie się) i szukanie swej chwały w miłości Boga do nas  jest otwarciem serca, jest wejściem na drogę świętości. Świętość związana jest z Prawdą. A ta leczy i zabezpiecza przed egoizmem i pychą. Samooszukiwanie się, budowanie dobrego mniemania o sobie, to kroczenie drogą tego wrogiego Bogu świata, co kończy się fatalnie.  Szukanie Prawdy o sobie, praca nad stratą wszelkich fałszywych mniemań o sobie jest kroczeniem drogą świętości. Bóg w tym dopomaga dając odczuć Swoją niepojętą miłość do nas. To odczuwanie Boga jakże bardzo umacnia i uzdalnia nas do odwzajemnienia...

 

Zacząć trzeba od nauczenia się właściwej modlitwy:

 

„Wypowiadaj się zawsze odczuwając MNIE... JA, BÓG, czuję, odczuwam wszystko! Muszę odczuwać w twoim wezwaniu miłość płynącą z głębi twojej duszy, pragnącej MNIE i kochającej, myślącej o każdym wypowiadanym słowie . JA, BÓG istnieję i wszystko odczuwam! Każda modlitwa wypowiadana tylko wargami jest tak samo daremna, jak krzyk pogrzebanego w grobie. Pragnę, by wszystkie MOJE dzieci starały się przynosić Mi radość”.

 

"Pozwólcie, aby Bóg mówił do waszego serca, bo szatan panuje i pragnie zniszczyć wasze życie..."

Jak pozwolić Bogu, by mówił do naszego serca? Każdy jest do tego zaproszony. Tutaj jak się otworzyć

 

Wszystkie chyba Orędzia Pana Jezusa i Maryi mówią o końcu czasu władzy szatana nad światem i nastaniu czasu łaski, powszechnego pokoju i miłości określanej w Apokalipsie św. Jana (21) mianem "Nowej ziemi i nowego nieba",  Dojść do niej ludzkość musi jednak przechodząc przez wielkie cierpienie oczyszczające nas z pychy i egoizmu, z ducha rywalizacji i podziałów, a spowodowane naszą niechęcią do zdecydowania się na świętość.

 

Już niemal 39 lat jak Maryja dziękuje nam, że odpowiedzieliśmy na Jej wezwanie, a my chyba wciąż jeszcze tak naprawdę nie odpowiedzieliśmy. 

 

AVE MARIA

DEO GRATIAS

 

 

ORĘDZIE KRÓLOWEJ POKOJU  z Medziugorje, 25.03.2020 
z rozważaniem

26 March 2020
Pan Jezus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem przywrócił nam łaskę uświęcającą

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.