"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

Drogie dzieci!

W tym czasie łaski pragnę widzieć wasze twarze przemienione w modlitwie.

Jesteście tak zatopieni ziemskimi troskami i nie odczuwacie, że wiosna jest na progu.

 

Jesteście wezwani, małe dzieci, do pokuty i modlitwy.

Tak jak przyroda walczy w ciszy o nowe życie, i wy jesteście wezwani, abyście w modlitwie otworzyli się na Boga, w Którym znajdziecie pokój i ciepło wiosennego słońca w waszych sercach.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 


 

Mam wrażenie że, to przenośnia. Tak zatopieni jesteśmy ziemskimi troskami, że nie odczuwamy, iż na progu jest zapowiadana wiosna Kościoła. Patrząc oczami ciała na to, co się obecnie dzieje w Kościele i świecie wygląda jakby ciemności duchowe i moralne wciąż się pogłębiały, jakby zimno wyniosłości, obojętności, zdystansowania, wzajemnej niechęci, wrogości itd., dominowały nad ciepłem wzajemnej życzliwości i troski. Jakby żar  miłości do Boga serc ludzkich zatopiony był przez ziemskie troski w ferworze wzajemnej rywalizacji o dobra doczesne i wspinania się po drabinie hierarchii społecznej. Te pragnienia i potrzeby nie są naszymi duchowymi, wrodzonymi potrzebami. To wpoił nam świat. Nie przyniosą nam one szczęścia nawet, gdybyśmy cały świat zdobyli, nawet gdy byłby u naszych stóp.  

 

Potrzeba modlitwy i pokuty, by przebudzić swoją świadomość z tego zimowego, mroźnego letargu, w jakim pogrążyliśmy się jako chcrześcijanie wraz z ludzkością.

Modlitwa, to nie odmówienie formułek, ale wejście w żywe relacje z Jezusem.

Pokuta, to odmawianie sobie tego, co wydaje nam się niezbędne do życia. Potrzebna jest ona również dla wejścia na codzień w życie umiarkowane, jakim jest używanie i spożywanie tylko tego, co jest niezbędne do życia.

Pokuta i modlitwa potrzebne są do wynagradzania Bogu za bunt ludzkości przeciwko Niemu i Jego Prawu Miłości,  by wszyscy bez wyjątku ludzie  otworzyli się na Jego Miłość. By Trójjedyny Bóg  był znany czczony i kochany przez wszystkich ludzi - czego od nas oczekuje. 

 

Maryja mówi do nas: "małe dzieci". Pragnie nas widzieć małymi. Mali nie mają wielkiego mniemania o sobie. Kiedyś powiedziała,  jaka pokuta jest nam najbardziej potrzebna. By nasza pycha pokutowała wyrzekając się samozadowolenia - sprawcę naszej oschłości i oziębłości na modlitwie.

 

To ta płynąca z rozmodlenia potrzeba walki z sobą, wpływami świata i szatana  prowadzi do doświadczenia we własnym sercu niewysłowionej miłości  Boga żywego. To sprawia, że twarze się przemieniają, ogarnia je szczęście, pokój i radość, promieniują życzliwymi spojrzeniami i miłością ofiarną - miłością, która po ludzku myśląc wcale się komuś nie należy. Miłością, która nie tyle jest nagrodą (bo i poganie tak czynią), co światłem śłońca  dla pogrążonych w mrokach intelektulanych błędów i kłamstw; co lekarstwem rozgrzewającym dusze tych wszystkich, których ściska mróz pychy i egoizmu. 

 

Choć Kościół wydaje się umierać, to jednak jest zapowiedź, że ani ten świat ani piekło go nie przemoże.

Ileż to razy św. Jan Paweł II  mówił o wiośnie Kościoła. Maryja daje nadzieję, że wiosna tuż, tuż. 

Nie możemy czekać bezczynnie, nie możemy czuć się gotowi, bo może być to jedynie dobre mniemanie o sobie, które nie ma nic wspólnego z Bożą Prawdą. Każdy człowiek powinien do ostatka toczyć walkę w sobie, by świat i szatani nie przemogły kościoła - świątyni Boga we własnym sercu.

 

Skupienie się nie na tym, co dzieje się w świecie, Kościele i wokół nas ale na samej Osobie Boga sprawi, że będziemy już teraz odczuwać pokój i ciepło Bożego promieniowania w naszych sercach. To nic innego jak szczęście.  Nie my własnymi pomysłami i mocą  będziemy wówczas próbować coś zmieniać w świecie z odwrotnym skutkiem.

To promieniowanie Bożej Miłości i Łaski przechodzące przez kanały naszych serc przemienia ten świat wokół nas. Nam wówczas nie będzie brakować niczego, Bóg Sam Wystarczy. 

 

Pan Jezus powiedział:

Proś Mnie często, bym wzmógł w tobie pragnienie Mnie, smak i radość obcowania ze Mną. Takiej modlitwy wysłuchuje z przyjemnością. 

Również:

Pielegnuj zażyłoś wewnętrzną ze Mną jako najwiekszy Skarb, jaki można znaleść na ziemi. To wewnętrzne obcowanie ze Mną rodzić będzie w tobie wszystkie dary i owoce Ducha Świętego, a nade wszystko pokój i miłość...

A także:

Obdarzać miłością i dobrocią mogą tylko ludzie szczęśliwi, bo tylko tacy mają dobroć i miłość w swym sercu - i dlatego są szczęśliwi. 

Amen

 

Ps. Niektórzy nie chcą słuchać Maryi, bo uważają się za "chrystocentrycznych". A któż z ludzi jest bardziej od Maryi chrystocentryczny i lepiej zna drogę do Serca Chrystusa?

Przepraszam i dziękuję Ci Matko i Królowo Kościoła.  

 

Deo omnia gloria

<><

Orędzie Królowej Pokoju z Medziugorje z 25 lutego 2020 r. z rozważaniem.

26 February 2020
Matka Boża  wzywa do modlitwy różańcowej dla ratowania świata i do poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu dla otrzymania Jej pomocy.  Orędzia dawane ks. Gobbi

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.