"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

Wezwij ludzi i powiedz im: Bez skruchy i prawdziwej modlitwy to zło będzie trwało dłużej niż myślicie. Zwróćcie się do Mnie, waszego Boga i okażcie skruchę. Szczera i powszechna modlitwa dotrze do Mnie, waszego Boga. Post wypędzi demony. Przyjmuję każdą ofiarę. Odrzućcie ospałość ducha i wyrzeknijcie się waszych złych dróg. Zawrzyjcie pokój ze Mną, waszym Bogiem. Pozwólcie Mi usłyszeć: "Panie, zmiłuj się nade mną, grzesznym!", a Ja okażę współczucie i będę na was wszystkich zsyłać potoki błogosławieństw. Przyjdźcie, nie lękajcie się. Ja słucham... ic

 

Dopisek Vassuli:

Bóg wysłucha, jeśli będziemy pokutować i zmienimy nasze życie – chłodne wobec Boga. On łaskawie udzieli nam wtedy pokoju. Módlmy się za świat, prośmy Go, aby ukazał Swe Oblicze i rozpromienił Je nad nami. Prośmy, aby On był dla nas łaskawy, kiedy będziemy Go błagać... Módlmy się, aby Jego orędzie "Prawdziwego Życia w Bogu" zostało szybko rozpowszechnione i przyjęte z pokorą, tak jak zostało przez was przyjęte. Módlmy się szczególnie za Włochy, bo tam (jak już wyjaśniałam w przeszłości) Orędzia całkowicie zostały odrzucone, prześladowane i spotkały się z głuchotą.

 


 

Ośmielę się dopisać, że na pewno nie chodzi tu o taką modlitwę i skruchę, jaką jest śpiewanie w kościele na coraz piękniejsze i weselsze melodie przy dźwiękach gitar: "Panie zmiłuj się nad nami", podczas gdy w życiu nic na lepsze się nie zmienia. Nie ma skruchy tak długo, jak długo trwa pragnienie tego, co prowadzi do grzechu. Uznana za prawdziwą modlitwa skruszonego celnika nie była wyśpiewywaniem żalu. U człowieka modlącego się prawdziwie zmianie ulega sposób myślenia. Przestaje żyć dla ciała i świata, a zaczyna żyć dla swej duszy i Boga.  Im bardziej słucha Głosu Boga, żyje wolą Bożą, tym bardziej zostaje oczyszczony, uzdrowiony, przemieniony, uświęcony. A dostrzegając w tej wewnętrznej przemianie Boże działanie (nie przypisując nic sobie) jest wdzięczny. Wdzięczny zaś jest radosny i z tą radością oddaje chwałę Bogu pośród tego świata, który Go neguje i nie dowierza.

 

DEO OMNIA GLORIA

<>< 

 

 

Orędzie Pana Jezusa otrzymane przez Vassulę  13 marca 2020

13 March 2020
Matka Boża  wzywa do modlitwy różańcowej dla ratowania świata i do poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu dla otrzymania Jej pomocy.  Orędzia dawane ks. Gobbi

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.