"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

DWIE DROGI - DWA ŚWIATY

 

 

Podziw dla wspaniałości Boga

 

Czy duch, który ujrzał Boga, może jeszcze znaleźć coś pociągającego w małych rzeczach ziemi?

 

Gdy Mnie Prawdę poznacie wyswobodzę was z grzechów, uwolnię od was samych, dam wolność prawdziwą,

dam Miłość,  której świat nie zna, nie pojmuje i dlatego pragnąć jej nie potrafi... (Di 2611)

 

Błogosławieni ci, którzy potrafią trwać w Prawdzie i pracować dla Prawdy. Ich miłosierdzie zostanie nagrodzone... (CdJ)

 

30 September 2019
  "Drogie dzieci, dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, żebym mogła wam pomóc. Drogie dzieci, módlcie się na różańcu i rozmyślajcie o tajemnicach Różańca, bo w życiu również przechodzicie przez radości i smutki. W ten sposób tajemnice przekształcą
01 October 2019
      Ujawniam się dziś w tak intensywny sposób, aby być waszą ufnością, pociechą i ocaleniem w tych ostatecznych czasach, w których żyjecie. Dokonuję tego, dając wam orędzia za pośrednictwem Mego tak małego syna oraz objawiając się stale i w nadzwyczajny sposób
03 October 2019
Drogie dzieci! Wola i miłość Ojca Niebieskiego sprawia, że jestem tutaj między wami, abym pomogła wam matczyną miłością, by wzrastała wiara w sercu, tak byście prawdziwie mogli pojąć cel życia ziemskiego i wielkość niebieskiego. Dzieci moje, życie ziemskie jest drogą
04 October 2019
     Jest coś najważniejszego dla wszystkich ludzi, coś co fascynuje, zawsze pozostaje w sferze marzeń, pragnień, usilnych dążeń.  „Szczęście”. Każdy człowiek spontanicznie tęskni za szczęściem, szuka go na drogach swojego życia. Wszystko o czym marzy i mówi, co czyni i do

...WY, KTÓRZY ŻYJECIE W PRAWDZIWYM ŚWIETLE,

POWIEDZCIE IM,

JAK SŁODKO ŻYJE SIĘ W PRAWDZIE! (...) DOPÓKI CZŁOWIEK

NIE ŻYJE W PRAWDZIE,

DOPÓTY NIE DOŚWIADCZA W OGÓLE PRAWDZIWEJ WOLNOŚCI.

SĄDZICIE, ŻE ŻYJECIE W RADOŚCI I POKOJU WY, MOJE DZIECI, BĘDĄCE POZA PRAWDZIWYM PRAWEM,

DLA POSŁUSZEŃSTWA KTÓREMU

WAS STWORZYŁEM.

JEDNAK W GŁĘBI SERCA CZUJECIE,

ŻE NIE MA W WAS ANI

PRAWDZIWEGO POKOJU,

ANI PRAWDZIWEJ RADOŚCI

I ŻE NIE ŻYJECIE W PRAWDZIWEJ WOLNOŚCI TEGO, KTÓRY WAS STWORZYŁ I KTÓRY JEST WASZYM BOGIEM, WASZYM OJCEM!

 

Próbuję Ojcze,  

ale jak wyrazić niewyrażalne?

Podziw wspaniałości Boga

Ja jestem Prawdą

i Drogą aby dojść do Prawdy.

I jestem Życiem i daję Życie,

albowiem kto przyjmuje Prawdę

przyjmuje Życie.

 

*

Patrz na Mnie, mów do Mnie, słuchaj Mnie.

Jestem nie tylko świadkiem prawdy,

lecz jestem Prawdą.

Jestem nie tylko przekazicielem życia,

lecz jestem Życiem.

Jestem nie tylko promieniem światła,

lecz jestem Światłem.

Kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Prawdę.

Kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Życie.

Kto idzie za Mną, podąża drogą światła,

a Światło, którym jestem,

jaśnieje w nim coraz bardziej.

 

Gdy Pan mówi do serca (5)

Podziw wspaniałości Boga

„Jesteście ignorantami,

bo jesteście zbyt wielcy, aby słuchać nauk Boga Miłości”

 

„Waszą siłą jest świadomość waszej nicości”

 

Jezus

 

  Zostaliście stworzeni wolni 

do wybrania drogi,

jaką pragniecie podążać.

Być z Moim Synem w Niebie,

czy być z diabłem w piekle.

Którą drogę chcecie wybrać i którą podążać? 

 Bez świętości nie ma dla was Nieba.

 

(It.1.09.2020)

Kto Ciebie Boże

raz pojąć może ten nic nie pragnie ni szuka

 

(Fragment pieśni, którą - aby  tej Prawdy doświadczyć osobiście - śpiewajmy z wielkim pragnieniem "pojęcia Boga"). 

Objawienie się Jezusa każdemu człowiekowi na ziemi
Serce Boga płonące miłością

"Chcę otworzyć przed wami nieznane źródło tajemnic Bożych i łask, ale związany jestem

waszą wolą, waszym oddaniem, waszym pragnieniem, waszym chcę."  Jezus       (Dialogi 2610) 

  

 

 

    

(...)  Dla kogo Bóg stworzył gwiazdy i planety, przesuwające się jak strzały i rysujące sklepienie nieba? A [dla kogo] – przemieszczające się majestatycznie z pozorną powolnością ciała niebieskie, które dają wam światło, wyznaczają pory roku i są wiecznie, niezmiennie – choć wciąż się zmieniają – nową kartą do czytania na niebie każdego wieczora, miesiąca czy roku?

 

One wydają się wam mówić: “Zapomnijcie, ludzie, o waszych więzieniach. Porzućcie pisma zawierające tylko to, co mroczne, zgniłe, brudne, jadowite, zakłamane, bluźniercze i zdemoralizowane. Wznieście się – choćby tylko spojrzeniem – w stronę bezkresnej wolności firmamentu. Uczyńcie niebem waszą duszę, patrząc na tyle jasności! Zgromadźcie zapasy światła, żeby je zanieść do waszego mrocznego więzienia! Czytajcie słowo, które wypisujemy, śpiewając w naszych gwiezdnych chórach, [brzmiących] bardziej harmonijnie niż wasze organy w katedrach. Czytajcie słowo pisane przez nas naszym migotaniem: słowo, które piszemy z miłością, bo zawsze mamy obecnego [przed oczyma] Tego, który nas obdarzył radością istnienia. I miłujemy Go za to, że dał nam istnienie, blask i [możność] wędrowania, wolność i piękno pośród słodkiego lazuru [nieba], ponad którym widzimy lazur jeszcze wznioślejszy: Raj. Na życzenie Boga spełniamy drugą część przykazania miłości i kochamy was: naszych bliźnich we wszechświecie. Miłujemy was wskazując wam kierunek, dając wam światło, ciepło i piękno. Czytajcie wypowiadane przez nas słowo: Bóg. Ono bowiem kieruje naszym śpiewem, blaskiem, naszym uśmiechem:”

 

Dla kogo Bóg stworzył ten płynny lazur, zwierciadło nieba, drogę w kierunku ziemi, uśmiech wody, głos fal, a także [każde] słowo, które – w szeleście poruszanego jedwabiu, w śmiechu pogodnych dzieci, w westchnieniach starców, którzy wspominają i płaczą, w gwałtownych podmuchach i uderzeniach piorunów, w ryku i grzmocie – mówi nieprzerwanie: ‘Bóg’?

 

Dla was jest morze oraz niebo z gwiazdami, a wraz z morzem – jeziora i rzeki, strumienie, stawy i czyste źródła. Wszystko to służy wam do żeglowania, karmienia, zaspokajania pragnienia i oczyszczania. Służąc zaś wam, [wody] służą Stwórcy i nie występują z brzegów, żeby was zatopić, jak na to zasługujecie.

 

Dla kogo – jeśli nie dla człowieka, króla [stworzenia] – stworzył Bóg te niezliczone rodziny zwierzęce, te jakby fruwające i śpiewające kwiaty, [te zwierzęta], które służą wam, pracują, dają pożywienie i pociechę?

Dla kogo Bóg stworzył wszystkie niezliczone rodziny roślin i kwiatów, podobnych do motyli lub do drogocennych kamieni albo też do nieruchomych ptaków? [Dla kogo stworzył] owoce wyglądające jak naszyjniki z klejnotów, rośliny, ścielące się jak dywany pod wasze stopy, aby dać wam schronienie, przyjemność, pożytek, radość dla umysłu, członków [ciała], oczu i powonienia?

 

Dla kogo Bóg stworzył minerały w głębinach ziemi, sole siarczane, jodowe i bromowe, rozpuszczone w źródłach zimnych lub gorących, jeśli nie dla radości tego, który nie jest Bogiem, lecz dzieckiem Bożym? Dla jednego: dla człowieka.

 

Bogu nic nie było konieczne ani dla Jego radości, ani dla [zaspokojenia] Jego potrzeb. On Sam sobie wystarcza. Kontemplacja Siebie jest Jego szczęściem, pokarmem, życiem i odpoczynkiem. To, co stworzył, nie pomnaża ani o najmniejszą odrobinę Jego nieskończonej radości, piękna, życia i mocy. Wszystko to stworzył dla Swego dziecka, chcąc je uczynić królem wszelkiego Swego dzieła – dla człowieka!

 

Warto więc żyć, żeby ujrzeć tak wiele dzieł Bożych i dziękować za Jego potęgę, która wam je daje. Za to, że żyjecie, powinniście być wdzięczni. Nawet gdybyście zostali odkupieni dopiero na końcu wieków, powinniście mieć wdzięczność, gdyż Bóg udziela wam radości [płynącej ze stykania się z] pięknem wszechświata, [z korzystania] z dobroci wszechświata.

Chociaż wasi Przodkowie i wy sami staliście się i jesteście nadal wiarołomni, pyszni, rozpustni, dokonujący zabójstw, Bóg traktuje was tak, jakbyście byli dobrzy, jak dobre dzieci, które wszystkiego się uczy i wszystko im daje, aby osłodzić im życie i uczynić lepszym.

 

Wszystko, co wiecie [o dobru], znacie dzięki Bożemu światłu. Odkrywacie coś dzięki temu, że Bóg wam to ukazuje. [Tak jest w dziedzinie] Dobra. Inne formy poznania i odkryć, które noszą piętno zła, pochodzą od Najwyższego Zła: szatana...

 

                                     (ciąg dalszy: Poemat Boga-Człowieka 1,8)

 

 

 

– Jezus?

– Jestem. Słuchaj Mojego Głosu. Wołam na tej pustyni. Wszystkich, którzy posłuchają, wywyższę, a ich grzechy zostaną zmyte i zapomniane, jakby uniesione płynącymi wodami. Biada tym, którzy zamkną uszy! Niestety! Będzie wielu wśród was takich, którzy choć się zagubili, nie posłuchają Mnie, który jestem Drogą. Opuściliście Mnie. Tak długo postępowaliście w Błędzie, wdychając jedynie opary szatana, że Moje Imię teraz nic już dla was nie znaczy. Jesteście jak cienie na ziemi, a w waszej niegodziwości obaliliście Prawdę, wspomagani przez szatana. Przysłoniliście Mnie ewolucją. Dałem wam tyle ostrzeżeń. Dzięki Mojemu Nieskończonemu Miłosierdziu przepowiedziałem wam te dni, dałem wam znaki. Wy jednak woleliście zamknąć oczy na Moje Miłosierdzie. Przewodnicy – którzy znacie Moje Słowo i dla Mnie posługujecie, którzy rozpoznajecie Koniec Czasów i uznajecie, że On jest w zasięgu ręki, lecz z czystego lenistwa przedkładacie cześć pochodzącą od ludzi nad cześć pochodzącą ode Mnie, waszego Boga, którzy trzymacie się z dala od wylewanych na was Łask – usiłujcie zrozumieć i spójrzcie jeszcze raz na tajemnice ukryte w Moich Przysłowiach. Proszę was z powagą, abyście błagali Świętego Ducha Rozeznania o zstąpienie na was i udzielenie wam głębszego spojrzenia na Wiedzę. Dni są policzone i wasze dusze również. Bądźcie zatem przygotowani. Zdejmijcie tę zasłonę, którą Mój przeciwnik zakrył wam oczy. Jak długo bowiem trwa wasza próżność, tak długo będzie też ciążyć nad wami wasza wina. Bądźcie pokorni i przyjmijcie Moje Drogi. Odpowiedzcie na Mój Głos wołający w agonii na tej pustyni. Pójdź, Moje dziecko, wesprzyj się na Mnie. Razem... razem będziemy dzielić Moją agonię.

– Tak, mój Panie, chcę ją dzielić.

My? – Na zawsze.

Prawdziwe Życie w Bogu, 14.09.1988

Czy duch, który ujrzał Boga, może znaleźć jeszcze kiedykolwiek coś pociągającego w małych rzeczach ziemi?

 

 

Czy można zachwycać się cieniem, gdy choćby raz doświadczyło się Żyjącej Rzeczywistości? 

Bóg Ojciec - podziw wspaniałości Boga

 

JEDYNIE BÓG ZASŁUGUJE

NA WSZYSTKIE WYSIŁKI ISTOTY

 

Potrzeba tylko uznać się

do tego aktualnie  nie zdolnym

i zapragnąć  poznać Boga osobiście.

Tak niewiele, a dla wielu tak wiele. 

 

 

*

 

Wiedza nie jest zepsuciem,

kiedy jest religią.

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Gdyby ludzie wiedzieli,

co to jest wieczność,

uczyniliby wszystko,

żeby zmienić sposób życia

 

Hiacynta Marto z Fatimy

 

*

 

To wszystko

dla ciebie stworzyłem,

oblubienico Moja,

a wiedz o tym,

że wszystkie piękności niczym są w porównaniu

z tym, co ci przygotowałem

w wieczności.

 

 

Bóg do św. s. Faustyny

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy,

rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.

Szczyćcie się Jego świętym Imieniem,

niech się weseli serce szukających Pana...

 

Ps 105

Bóg Ojciec zasługuje na wszelkie wysiłki człowieka

 

 

 

 

 

 

 

Wiedza jest wielką przeszkodą do świętości. Jest pożyteczna dla oświecenia sumień, lecz także nadyma, karmi miłość własną, pychę, a wady duszy trudniej pokonać i uzdrowić niż te cielesne”.

 

                  bł. Mikołaj Barre

Wiedza jest przeszkodą...

   Słuchaj chętnie każdego słowa

pochodzącego  od Boga.  Syr 6,35

Veritas liberabit vos

(Prawda was wyzwoli) J 8, 32

Hiacynta Marto z Fatimy

Mój Bóg jak drżący słowik w garści.

a nie ogarną Go wszechświaty.

Oddechem gasi gwiazdozbiory,

a drży w oddechu mym jak kwiaty.

 

Mój Bóg wykuwa słowem wieki,

a chwila rani Go jak mieczem,

Mój Bóg straszliwy i daleki,

a bliski jak płaczące dziecię.

 

Mój Bóg depczący z wzgardą trony,

A kłosom zstępujący z drogi –

Jak groźny sędzia przeraźliwy,

Jak żebrak smutny i ubogi.

 

Mój Bóg nade mną ciągle stoi,

Jak cień, jedyny mój towarzysz.

Za sobą czuję Jego kroki,

I złotą glorię Jego twarzy.

 

I oto teraz spoza pleców,

Na dłonie moje wciąż spogląda

I jak syn błaga mnie o serce,

I jak Pan serca mego żąda.

Najmniejsze poznanie Boga

 

 cenniejsze jest od poznania

 

wszystkich innych rzeczy

 

 

Arystoteles

Arystoteles o poznaniu Boga

Podziw dla wspaniałości Boga

W szaleńczej pogoni człowieka za jakimś wyimaginowanym "dobrobytem", za zaspokojeniem niezaspokajalnych namiętności,  w ostatnich 50 latach całkowicie zrujnowaliśmy tę naszą piękną planetę, którą Bóg nam przygotowywał przez miliardy ziemskich lat. A z planetą niszczymy sami siebie.  

Znalezione w sieci (wrzesień 2020 r.):

 

"Najnowszy raport WWF ujawnia tragiczny stan dzikiej przyrody.
Z nowego raportu wynika, że za sprawą działalności człowieka liczebność światowych populacji ssaków, ptaków, płazów, gadów i ryb zmniejszyła się średnio o dwie trzecie od lat 70 ubiegłego wieku.
Działalność człowieka ma coraz większy wpływ na ograniczenie bioróżnorodności naszej planety, a z najnowszego raportu WWF Living Planet możemy się dowiedzieć, jak wyglądają szkody z ostatnich 50 lat. Ta wszechstronna analiza stanu środowiska naturalnego tworzona we współpracy z ponad 125 ekspertami z całego świata, której najważniejszym elementem jest Wskaźnik Żyjącej Planety, odzwierciedlający globalne trendy w liczebności populacji dzikich zwierząt, pokazuje, że brak zrównoważonej działalności człowieka popycha naturalne systemy planety na skraj ich możliwości. Dla przykładu od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku średnia liczebność badanych populacji kręgowców, czyli ssaków, ptaków, ryb, gadów i płazów, spadła o 68%, co jest wynikiem wręcz katastrofalnym!

 
Taki tragiczny obraz nie powinien być jednak zaskoczeniem, bo WWF już w 2016 roku ostrzegało, że dwie trzecie dzikiej przyrody może po prostu zniknąć z naszej planety przed końcem tego roku, co niestety okazało się nadzwyczaj celną prognozą.  Średni spadek o 68% w ciągu minionych 50 lat to katastrofa i jasny dowód szkód, jakie działalność człowieka czyni w naturze. Jeśli nic się nie zmieni, liczba populacji będzie bez wątpienia ciągle spadać, doprowadzając dziką przyrodę na skraj wyginięcia i zagrażając integralności ekosystemów, od których zależymy. (...)

 

Jak czytamy w podsumowaniu raportu:

- Niszczenie przyrody przez człowieka ma katastrofalny wpływ nie tylko na populacje dzikich zwierząt, lecz także na zdrowie człowieka i wszystkie inne aspekty naszego życia (...) Sposób produkcji i konsumpcji żywności oraz energii, a także lekceważenie środowiska leżące u podstaw naszego obecnego modelu gospodarczego doprowadziły środowisko naturalne do granic wytrzymałości. COVID-19 jest wyraźną oznaką naszych zaburzonych relacji z przyrodą i dowodem na głębokie powiązania między zdrowiem człowieka i planety. Już czas, abyśmy odpowiedzieli na sygnał SOS wysyłany przez przyrodę...".


Żeby odpowiedzieć, trzeba by zmienić sposób myślenia. Ale ten świat napędza chora rywalizacja, a to się nie zmieni bez nawrócenia się ludzkości na Boże Prawo. Póki co świat kpi z Boga i bluźni Mu. Jeżeli istnieje jeszcze dla ludzkości przyszłość, to nadzieja jedynie w nadprzyrodzonej interwencji Nieba. I to nastąpi bo jest zapowiedziane, ale cierpienie nasze będzie wielkie...

 

Tymczasem mogło by być tak:

 

6.V.1937 roku. Wniebowstąpienie Pańskie Dziś od samego rana dusza moja jest dotknięta przez Boga. Po Komunii świętej chwilę obcowałam z Ojcem Niebieskim. Dusza moja została pociągnięta w sam żar miłości, zrozumiałam, że żadne dzieła zewnętrzne nie mogą iść w porównanie z miłością czystą Boga... Widziałam radość Słowa Wcielonego i zostałam pogrążona w Troistości Bożej. Kiedy przyszłam do siebie, tęsknota zalała mi duszę, tęsknię za połączeniem się z Bogiem. Miłość ogarniała mnie tak wielka ku Ojcu Niebieskiemu, że ten dzień cały nazywam nieprzerwaną ekstazą miłości. Cały wszechświat wydał mi się jakoby małą kropelką wobec Boga. Nie masz szczęścia większego nad to, że mi Bóg daje poznać wewnętrznie, że jest Mu miłe każde uderzenie serca mojego i kiedy mi okazuje, że mnie szczególnie miłuje. To wewnętrzne przeświadczenie, w którym mię Bóg utwierdza o swej miłości ku mnie i o tym jak Mu jest miła dusza moja, wprowadza w duszę moją głębię pokoju. W dniu tym nie mogłam przyjąć żadnego pokarmu, czułam się nasycona miłością. (Dz 1121)

 

 

Cud powstania życia dzięki informacji zawartej w DNA

... W walce o zwycięstwo Miłości, miłość tworzy cuda. A jeśli takich dzieci Boga-Hostii Miłości jest wiele i ze sobą związanych, i złączonych, to tworzy się taka potęga, że zmobilizowane przez moce zła siły atomowe są słabymi drgnięciami, które moc Miłości jednym aktem ujarzmić i unicestwić może, bo miłość jest potęgą, która rządzi nie tylko ziemią, ale nie dającymi się zliczyć gwiazdami  i wszystkimi duchami, i całym stworzeniem – Wszechmocna Miłość, której na imię Bóg.”   (Di 2992)