"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ŚWIAT  DUCHA

 

TRZY KLUCZE ZBAWIENIA:  POKORA

07 November 2020
Miłość Czysta, to miłość uwolniona od miłości własnej. Cała tragedia ludzkości i człowieka jest owocem miłości własnej. Wy całym sercem, całym umysłem i ze wszystkich sił kochacie samych siebie i
14 April 2020
Pokora – cnota ośmieszana, nie lubiana, nie rozumiana, nie znana nawet wśród „głęboko” praktykujących chrześcijan. Z pokorą jest tak jak z miłością. Żeby poznać pokorę, trzeba stać się pokornym, tak

To, co najcenniejsze dla Mnie, to pokora i małość.

Poważaj je obydwie, bo są rodzicami mnóstwa cnót.

(OMM220677)

Świat jest egocentryczny,  ceni pychę stąd lęka się prawdy.  Wobec Boga jesteśmy mniejsi niż embrion w stosunku do swej matki. Świadomość tej prawdy podważa te "wartości" świata i  uzdalnia do pokory.

POKORA jest tym, co decyduje o twoim Niebie. O tym, jakie będzie to twoje Niebo. 

(SP119)

 

*

 

Wielkość nie mieści się w zaszczytach, lecz w ofierze

 

*

 

Owoce pokory i ofiary - dwa potężne magnesy, które przyciągają Boga

ze wszystkimi Jego nadprzyrodzonymi Darami.

Powiększ aż do wyniszczenia,

aż do szaleństwa

pokorę i ofiarę

 

*

 

Ubodzy usłyszą coś, o czym nigdy dotąd się nie mówiło...

Dawaj siebie do ostatecznych granic swych możliwości

 

*

 

Każda pokuta,

to jedna rana mniej

dla twego Boga,

gdyż przyjmujesz ją

na siebie.

Każda pokuta,

to światło,

które rozpala się w czyimś sercu

 

*

 

Potrzeba wynagradzających ofiar!

 

*

 

 

Pycha dokonuje obecnie w świecie takiego spustoszenia, że pilnie potrzebuję wynagrodzenia. (...)

Gdybyście były pokorniejsze, świat nie doszedłby do takiego stanu! Jeśli nie będziecie się starać być bardziej pokornymi, świat będzie podążał ku zgubie.

Aby pomóc wam być taką [pokorną duszą], aby się taką stać, zaczynam od dania każdej z was prostego, lecz niezawodnego sposobu:

Zapomnieć o sobie! Troszczyć się o Mnie!

(...) Kiedy (...) aktywność waszego ducha lub serca jest pobudzana, zdominowana przez wasze własne sprawy lub po prostu są one w nią wmieszane, to czy nie znaczy to, że zapominacie o Mnie, a pochłania was troska o siebie?

Czy wtedy naprawdę możecie mówić, że to Ja jestem miłością, która panuje w waszym życiu, jako jedyne wasze zatroskanie?

Taka postawa ma u podstaw pychę, miłość zbaczającą z Bożego kursu, miłość odwróconą od swego Bożego centrum.

 

Pokora natomiast jest miłością ukierunkowaną na swe święte palenisko, miłością powracającą do swego Boskiego źródła.

 

Jeśli chcecie wzrastać w cnocie [pokory], tak jak was o to proszę, przyjmijcie zwyczaj rozpatrywania jej w aspekcie miłości, która rzuca na nią prawdziwe światło.

[Pokora] jest sprawiedliwością oddawaną Miłości przez troskę o to, by zajmowała ona całe miejsce. Aby jeszcze bardziej docenić [tę cnotę], rozważcie pokorę Mojego Serca, rozważcie pokorę w Moim Sercu!

Jakże odkrywcze są Moje ewangeliczne słowa o troszczeniu się jedynie o sprawy Mojego Ojca, o szukaniu tylko Jego spraw i Moich! Ja nie szukam Mojej chwały, lecz chwały Tego, który Mnie posłał. Czy to nie oznaczało: zapomnienie o Sobie, troszczenie się o Niego? Jedyna troska i udręka - o sprawy Ojca!

 

Oto najbardziej wymowna definicja prawdziwej pokory.

 

A na zasadzie kontrastu możecie wydedukować, jaka jest [definicja] pychy.

Tak więc prawdziwy duch pokory jest duchem sprawiedliwości, sprawiedliwości miłości oddanej Prawdzie... Prawdzie, która identyfikuje się z Miłością Boskiego Ojcostwa... Prawdzie, którą wyraża stwierdzenie: Tylko Boża Miłość jest wszystkim i ma prawo do wszystkiego, ze względu na swoją nieskończoność. Wskutek tego wszystko, co nie jest tą Miłością, jest niczym i nie ma prawa absolutnie do niczego.

Uznanie tej prawdy w praktyce oznacza prawdziwego ducha Sprawiedliwości i tym samym - pokory.

Wszystko dla wszystkiego!

Nic dla niczego!

Czyż nie powinno być ideałem to, żeby każdy oddech waszego życia mówił do Mnie:

Wszystko od Ciebie!

Wszystko Tobie!

Wszystko dla Ciebie!

O, mój ponad wszystko Umiłowany!

Nic ode mnie, nic mnie, nic dla mnie, który jestem tylko nicością.

Taki jest wymagający ideał: doskonała prawość spojrzenia, całkowita czystość serca, absolutna lojalność woli. (...)

Błaganie Odkupiciela VI

 

 

 

Bądźcie niewinni, miejcie dziecięcą wiarę, a wtedy ogarnie was Moje boskie Światło. (...) Moje umiłowane dzieci, ja jestem zawsze z wami. Moja miłość do was jest niestrudzona.