"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

(...)  Pośród niezliczonych cierpień chwili obecnej, licznych niepokojów, zagrożeń ciążących nad waszą przyszłością spójrzcie na waszą Niebieską Mamę jak na źródło Miłosierdzia Bożego i na wielki znak nadziei dla was.

 

Jestem Matką Nadziei!

Nadzieja to cnota teologiczna, którą trzeba żyć szczególnie w krwawych godzinach oczyszczenia.

 

Na ileż sposobów Mój przeciwnik próbuje doprowadzić was do zniechęcenia, aby w ten sposób unieszkodliwić was i zmniejszyć siłę Mojej zwycięskiej armii! Nie lękajcie się, ponieważ Jezus pokonał już szatana i każde z jego pozornych zwycięstw przygotowuje mu nową, prawdziwą i wielką porażkę.

 

Niech wasza ufność w Miłosierdzie Ojca Niebieskiego staje się coraz większa. Niech ona wzrasta, chociaż nienawiść na nowo zalewa krwią wasze drogi, chociaż grzech pokrywa lodem dusze i serca bardzo wielu, chociaż ludzkość nie powraca na drogę miłości, chociaż bunt przeciwko Bogu z każdym dniem staje się coraz silniejszy. Patrzcie na Mnie, na znak waszej nadziei!

 

Jestem Matką miłości i łaski, przebaczenia i miłosierdzia. Dlatego (...) przemierzam opustoszałe drogi świata, aby zasiewać w sercach Moich dzieci ziarna skruchy, dobroci i nadziei. Wszystkie Moje dzieci tak bardzo dzisiaj potrzebują światła, umocnienia i macierzyńskiej pociechy! Patrzę z pełną bólu litością na niezliczoną rzeszę Moich grzesznych dzieci. Patrzę na młodzież zwiedzioną i zdradzoną przez społeczeństwo, w którym żyje; na dorosłych zniewolonych przez niepohamowany egoizm i nienawiść; na synów Kościoła, którzy stali się leniwi z powodu obojętności i braku wiary. Wszystkim dzisiaj powtarzam: jestem Matką waszej Nadziei!

 

Niech was nie zniechęca wielki chłód ogarniający świat, gdyż każdego dnia rozrzucam wszędzie ziarna życia i zmartwychwstania.

 

Jestem Świtem poprzedzającym wschód Słońca. Jestem Jutrzenką zapowiadającą nowy Dzień. Jestem Matką świętej Radości.

 

Cieszcie się, ponieważ jesteście umiłowani przez Boga, waszego Ojca, niesieni przez Ducha jak dzieci i podtrzymywani przez Jezusa jako Jego mali bracia.

 

[Trwajcie w tym czasie w] pełni radości z życia w Sercu Przenajświętszej Trójcy i ze znajdowania bezpieczeństwa w ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca. Przeżyjcie wszyscy ten [czas] ze Mną!

Pośród niezliczonych cierpień (...) spójrzcie na waszą Niebieską Mamę jak na źródło Miłosierdzia Bożego i na wielki znak nadziei dla was - Wieczernik (DK 257)

10 May 2020
Jednocz się z Moją modlitwą... - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)