"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

10 kwietnia 2019, Prawdziwe Życie w Bogu (fragmenty)

 

(...) Pozwól Mi powiedzieć ci: kiedy będziesz dzielić swoje życie ze Mną, zyskasz nieśmiertelność!  Nie lękaj się, raduj się! Niechaj twój duch się wzniesie i pozwoli Mi wziąć cię w posiadanie, Moja droga duszo! Kiedy zwracasz się do Mnie z miłością to głęboko Mnie dotyka.

(…)

Przyjdźcie do Mnie biedni nieszczęśnicy, którzy kroczycie doliną śmierci, przyjdźcie do Mnie, a Ja was odnowię tak, abyście odnaleźli   prawdziwy pokój i umieścili Mnie jak pieczęć na waszym sercu.

Bestia jest przy was, wypełniając was swymi kłamstwami (...).

 

Ile jeszcze ostrzeżeń muszę ujawnić? Czekają was dni ciężkich prób. Ogień1 niezapalony przez człowieka pochłonie narody i to, co człowiek zbudował. Przyroda powstanie przeciwko wam. Powodzie pochłoną wielu. Zniknie z waszych twarzy szyderstwo, które prezentowaliście za każdym razem, gdy słyszeliście o Moim Świętym Imieniu. Wtedy wszystko, co było ukryte w ciemnych zakamarkach, zostanie ujawnione. Pokolenie niewierne, okryją cię zasłony ciemności.

 

Zwracam się ku Zachodowi, potem ku Wschodowi i widzę, jak Mój Dom chwieje się, bo wielu porzuciło poszukiwanie Światła. Wielu działa według swojego upodobania, podejmując złe decyzje, które paraliżują Moje ciało. Na różne sposoby usunęli Mnie ze swojego życia. Moje zasady i Moje pouczenia zostały  przygniecione ruinami Mojego Domu, kiedy odepchnęli od siebie Moje Dzieła.

 

Twoje ciało rozpada się, pokolenie, a twoja dusza jest jak spieczona ziemia, pozbawiona wody. Potrzebuję usłyszeć krzyk skruchy. Czy Moja Ofiara była daremna? Żadne stworzenie, które stworzył Mój Ojciec nie trwa dłużej niż kwiat polny i wraz z podmuchem wiatru ginie, jednak jego dusza trwa na wieki... i na zawsze. Ja jestem Stróżem waszego życia. Czuwam nad wami, ochraniam was i strzegę. Oddałem za was Moje życie, abyście wy mogli żyć. Co mogłem jeszcze uczynić, a czego nie zrobiłem?

 

Wstańcie teraz! Nawróćcie się! Przyznajcie się do swoich przerażających czynów3, ero niegodziwości. Odwróćcie się od waszych złych nawyków, zmieńcie swoje zachowanie i swoje czyny, a Ja was wysłucham i przebaczę wam. Nie zapominajcie, że oddałem za was Moje Życie. Uciekajcie od grzechu, tak jak ucieka się od węża. W tych ostatnich dniach, posługuję się wiatrami jako posłańcami, wysyłam je na pustynię jak koczowników, aby wzmocnili Moje Ciało4, upiększyli je i zjednoczyli.

 

Pracuj, Moja Vassulo, z całego serca, aby zgromadzić Mój lud. Nie pozwól, by ktoś cię zwodził bezsensownymi argumentami, lecz pracuj ciężko i chętnie jedynie dla Mojej Sprawy i dla nikogo innego, aby ustanowić Moje Królestwo w każdym sercu, ucząc je jak się modlić bez przerwy, aby Mój Dom i Jego pasterze stali się wierni i aby ta zasłona letargu i obojętności, która ich okrywa została zdjęta.

Módl się nieustannie i przy wszystkich możliwych okazjach do Ducha Świętego. Umiłuj cnotę, by móc opisać Moje czyny i przypomnij wszystkim, że to Olśniewające Światło mówi do nich dzisiaj. Ufaj, Moja córko, a Ja udzielę ci nawet więcej niż to, o co prosisz. Miłość kocha cię. Bądź błogosławiona.

ic


 

1 23 maja 2018 wyraźnie usłyszałam  po francusku: "Wkrótce będzie miał miejsce wybuch atmosfery”.

2 Ang.: shade.

3 W Oczach Boga każdy grzech, nawet najmniejszy, który wydaje nam się mało znaczący, jest obrzydliwością i On widzi te grzechy jako wielkie!

4 Kościól.

5 Ang.: My Sake.

 

Całość: 

https://vassula.pl/http-vassulapl-oredzia-najnowszehtml.html

Przyjdźcie do Mnie biedni nieszczęśnicy, którzy kroczycie doliną śmierci... Kiedy będziesz dzielić swoje życie ze Mną, zyskasz nieśmiertelność! -  Orędzie Pana Jezusa


16 May 2020
Jednocz się z Moją modlitwą... - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)