"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

POZNANIE SIEBIE

 

SFERA CIELESNA (ZWIERZĘCA)

 

    CIAŁO - ŚWIĄTYNIA BOGA

Słabości ciała biorą władzę nad sferą moralną i duchową.

       Główne zmysły : wzrok - smak- słuch - węch - dotyk  oraz  myśl, która także jest zmysłem,

od którego też może pochodzić pożądanie.

Ciało powinno być sługą ducha. To nie ciało ma panować nad duchem.

 

Jezus

(Poemat Boga-Człowieka 2,1)

POWRÓT: TRZY SFERY

  Pamiętaj, że masz zmysły po to, aby nimi kochać, a nie po to, aby je kochać.

 

Kiedy kochasz swój wzrok, zaczynasz uwielbiać istoty, które widzisz i zapominasz o Stworzycielu, Który jest poza granicami twojego wzroku.

 

Kiedy kochasz swój słuch, zanurzasz się w melodiach i dźwiękach świata, zapominając o tym, by wsłuchać się w Głos Boga w ciszy, która nie dosięga twoich uszu.

 

Kiedy kochasz swój węch, zaczynasz rozkoszować się zapachami tego świata i zapominasz o dzikich kwiatach, które stworzył dla człowieka Pan Swoją Miłością.

 

Kiedy kochasz swój smak, stajesz się niewolnikiem jedzenia i picia, i zapominasz o tym, co naprawdę cię nakarmi.

 

Kiedy kochasz swój zmysł dotyku, jesteś zniewolony przez to, co zewnętrzne, zapominając o skarbie wnętrza. 

 

Przekraczaj swoje zmysły, a nie zanurzaj się w nich, sięgaj przez nie po Prawdę, tak jak promień światła przechodzi przez kryształ. (...)

 

Prawdziwa radość nie pochodzi z doznań zmysłowych ale przekracza zmysły i trafia prosto do źródła światła, tam gdzie zanurzysz się w samym Sercu Boga, ujrzysz Jego Światło i zagłębisz w Jego Miłości. 

 

Przekraczaj swoje zmysły i przekraczaj samego siebie. (...)

 

Prowadź swoje zmysły w kierunku uwielbienia Boga i nie pozwól aby kierowały cię do uwielbienia Jego stworzeń. 

św. Charbel; Słowa z Nieba

Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało;

ci zaś, którzy żyją według ducha

– do tego, czego chce Duch.

Dążność bowiem ciała 

prowadzi do śmierci;

dążność zaś ducha – do życia i pokoju:

ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu, nie podporządkowuje się bowiem

Prawu Bożemu,

ani nawet nie jest do tego zdolna.

A ci, którzy według ciała żyją,

Bogu podobać się nie mogą. (...)

Jeżeli będziecie żyli według ciała,

czeka was śmierć.

Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała - będziecie żyli. 

 

 Paweł z Tarsu

Z Listu do Rzymian 

 

Ci, u których opary zmysłowe

nie mącą myśli,

oglądają Boga i słyszą Go,

idą za Nim i pokazują Go innym.  IC

 

Grzech zmysłowości niszczy duszę, czyni ją łatwym zerem dla innych grzechów (PBCz2/1/8)

 

Wiele chorób ciała jest spowodowanych zdradą Prawa Bożego. Służąc ciału sprawia się, że to ciało jak rozszalałe zwierzę zagubiło się gubiąc całego człowieka już za jego życia. 

 

Ciało powinno być sługą ducha. To nie ciało ma panować nad duchem.

 

Słabości ciała biorą władzę nad sferą moralną i duchową.

 

Człowieka ze świata, który żyje dla ciał nie potrzeba kusić. Szatan wie, że on sam już działa tak, że zabije swoją duszę i zostawia go aż to uczyni. 

 

Oddalenie od Boga niesie za sobą strach, przywiązanie do życia, osłabienie, zmęczenie. Im głębsze, tym silniejsze są tego następstwa. Kiedy jest całkowite prowadzi do rozpaczy. (PBC6/19)

 

Owoce panowania ciała: przemęczenie, ociężałość, lenistwo, osłabienie, nałogi, choroby, uzależnienia, zboczenia, wycięczenie, obżarstwo, rozwiązłość, dewiacje, lękliwość, 

 

Prawdziwym mędrcem jest ten, kto umie widzieć rzeczy nie zasłonięte fałszującym je cieniem własnej zmysłowości i przmyślnych kalkulacji - zawsze mówić prawdę.

 

Miłość do tego przemijającego świata jest bezwartościowa i nie może nic  więcej przynieść jak tylko ciemność.  (PŻwB110292)

Dla ludzi ja jestem królem. Oni rozumieją jedynie czym jest złoto, żarcie, uciechy...
Ofiara, cierpienie, posłuszeństwo to dla nich martwe słowa...
(słowa szatana PBC2/1/5)