"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 Nie rzeczywistość, ale własna wyobraźnia jest najbardziej niebezpieczna, bo jest przyczyną chorych zachowań z paniką włącznie.

 

Pan Jezus powiedział:

"Poszukiwanie Boga rodzi odwagę. Lęki to dziedzictwo tych, którzy szukają rzeczy niskich".

 

Z każdego zła można wyciągnąć dla siebie dobro. Choćby dostrzec Prawdę o stanie swojej wiary. Czy jest wiarą w Boga Prawdziwego czy też wiarą we własne wyobrażenia o bogu? Dobrem jest stanięcie w prawdzie o sobie i zapragnięcie tej prawdziwej - bo tylko w niej dokonuje się wzrost duchowy.

A oto już i w Polsce objawia się nasz prawdziwy katolicyzm, prawda naszej wiary.

 

Katolik całą nadzieję pokłada w Bogu prawdziwie Obecnym w Eucharystii - Jego Woli z ufnością się powierzając. Najwięcej bólu zadają Panu Jezusowi katolicy, którzy Mu nie ufają - to jak policzek, to jak zarzucanie kłamstwa.

 

Świat najbardziej lęka się śmierci. Czy prawdziwy Katolik, który nie przez świat, a przez Boga jest kształtowany może lękać się śmierci? Nie. Nawet więcej - o tej chwili marzy.

 

Prawdę tę jakże pięknie ujawnia s.Faustyna Kowalska. Czy żyjąc dzisiaj lękałaby się wirusa mając takie poglądy?:

 

O dniu wieczysty, o dniu upragniony, wyglądam cię z tęsknotą i upragnieniem.

Już niedługo miłość rozwiąże zasłony, ty staniesz mi się zbawieniem.

O dniu przepiękny, chwilo niezrównana,

W której ujrzę po raz pierwszy swego Boga,

Oblubieńca swej duszy i nad pany Pana.

Czuję to, że duszy mojej nie obejmie trwoga.

O dniu najuroczystszy, o dniu jasności,

w którym dusza pozna Boga w Jego potędze,

i cała zatonie w Jego miłości,

i pozna, że już minęły wygnania nędze.

O dniu szczęśliwy, o dniu błogosławiony,

w którym serce moje zapłonie ku Tobie wieczystym żarem,

bo już Cię teraz wyczuwam, choć przez zasłony,

Tyś mi, o Jezu, w życiu i śmierci zachwytem i czarem.

O dniu, którego przez całe życie wyglądam,

i wyczekuję na Ciebie, o Boże, bo tylko Ciebie jednego żądam.

Tyś mi jeden w sercu, a niczym wszystko, co istnieć może.

O dniu rozkoszy, wieczystych słodyczy,

Wielkiego Majestatu Boże, Oblubieńcze mój,

Ty wiesz, że nic nie zadowoli serca dziewicy.

Na Twoim słodkim Sercu opieram swą skroń.

(Dzienniczek 1230)

 

 

 

Od naszej dobrej woli zależy, jakie życie i śmierć sami sobie gotujemy.

Szukać, pragnąć Osoby Boga Żywego, dojść do osobistych relacji  jest największym naszym dobrem, szczęściem i rozkoszą. A wówczas dzień tzw. śmierci - najuroczystszym, najpiękniejszym Dniem przejścia z życia do ŻYCIA

W ŚWIATŁOŚCI WIEKUISTEJ.
 
Pan Jezus:
" Nie zawiodę cię. Olśniony zachwycającymi cudownościami, jakie odkryjesz w niebie, będziesz żałował tylko tego, że za mało kochałeś. (Gdy Pan mówi...378)
 

Czy możliwe jest życie na tej ziemi poza tą wiarą w większym pokoju, wolności, radości, dobru, szczęściu? 

Dojścia do tej wiary, korzystając jeszcze z tego czasu łaski (już kończącego się) - wszystkim tak jak i sobie życzę.

><>

 

Świat paraliżuje strach przed niewidocznym wirusem. 
Jakie to szczęście być Katolikiem.


07 March 2020
Czy dobrem jest homoseksualizm, heteroseksualizm? Współżycie w małżeństwie podniesionym do rangi Sakramentu Świętego  służyć ma prokreacji, a nie "uprawianiu" jakiegoś seksu niczym rodzaju sportu. Bogu podoba się jedynie czystość. I do niej uzdalnia jej pragnących, ofiarnych dusz.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)