"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

Gertruda z Helfty zwaną Wielką żyła na ziemi w latach 1256 - 1302. Gdy miała 5 lat została sierotą. Powierzono ją do klasztoru sióstr benedyktynek. Została tam do końca życia najpierw jako uczennica, a później mniszka. Po dwudziestu latach, 27 stycznia 1281 r. przeżyła głębokie nawrócenie - "nie od grzechu do pobożności oczywiście, ale od pobożności do Boga żywego". Otrzymała dar kontemplacji, nadprzyrodzonych ekstaz, objawień, mistycznych przeżyć, proroczych wizji oraz szczególnego poznania tajemnicy miłości Serca Jezusowego. Pan Jezus posługując się Gertrudą zapoczątkował w Kościele Katolickim nabożeństwo do Swojego Najświętszego Serca, które z czasem zaczęło się upowszechniać. Zdarzało się, że gdy z powodu choroby nie mogła uczestniczyć we Mszy Świętej przeżywała ją mistycznie. Sam Chrystus dla niej samej odprawiał Mszę świętą, którą widziała jako część celebrowanej w Niebie liturgii.

 

Św. Gertruda  szczególnie umiłowała cnotę czystości. Jest dla nas przykładem uczuciowej religijności.  Dziś uczucia wiąże się głównie z seksualnością człowieka. Gertruda zaś w swej niezwykłej czystości wolna była od pokus.   Serce Jezusa pochłaniało płomienie przyrodzonych namiętności ogniem swego kochającego Serca. Człowiek o czystych myślach, czystym sercu i duszy staje się zwierciadłem doskonałego porządku istniejącym w zamyśle stwórczym Pana Boga. "Teologia moralna zwraca uwagę, że zachowanie cnoty czystości, przy opanowaniu rozpraszających namiętności, zwielokrotnia wydajność pracy umysłowej, co też sprawdziło się w przypadku świętej intelektualistki, której pisma kazał sobie czytać św. Tomasz z Akwinu przed śmiercią".

 

Gertruda zostawiła po sobie dzieło pt. Objawienia, które pisane było na polecenie Pana Jezusa. Oprócz tego cenny podręcznik życia duchowego - Ćwiczenia duchowe, gdzie omawia kolejne etapy wzrostu w doskonałości chrześcijańskiej.  Z czasem jej pisma i listy zaczęły wywierać wpływ na cały Kościół. 

 

Można chyba powiedzieć, że misją Gertrudy było wskazanie, że każdy człowiek jest powołany przez Pana Jezusa do przeżywania zażyłej przyjaźni z Nim. Gdy tego nie chcemy, nie pragniemy, to przecież odrzucamy to zaproszenie Boskiego Serca Jezusa. Pan Gertrudzie wyjaśniał, że przemawia do każdego w jego własnym języku i odpowiada każdemu zgodnie z jego możliwościami pojmowania, objawiając duszy Siebie, stosownie do otwartości i rozumu, jakimi ją obdarzył.

 

 

Święta Gertrudo wstawiaj się za nami współczesnymi chrześcijanami tracącymi wiarę, gorszącymi się tym, co dzieje się z naszym dzisiejszym ziemskim kościołem. Wspomóż, byśmy w naszej rutynowej, powierzchownej  pobożności i religijności zapragnęli zażyłości z Bogiem i jak ty nawrócili się do Boga żywego. 

 

Panie nie pozwól mi być ludzkim wrakiem,

wznoś mnie na pola kontemplacji,

bym był wiernym kanałem Twojej Łaski...

 

 

Maranatha

 

<><

 

 

 

 

 

 

 

Święta Gertruda z Helfty zwana Wielką - 16 listopada wspomnienie wspaniałej świętej, jednej z największych mistyczek  Kościoła. 

16 November 2020
Każdy ochrzczony jest do tego powołany.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)