"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

W   POSZUKIWANIU   SZCZĘŚCIA

 

Czyli jak wejść na drogę ku prawdziwej, wewnętrznej wolności, by móc prowadzić piękne, owocne życie - wbrew światu.

Zacząć dostrzegać swoje błędy, to przejawy inteligencji; potrafić przyznać się do nich wskazuje na cnotę pokory; więcej ich nie popełniać to moc;

nie przypisywać sobie zasług lecz oddawać Bogu chwałę to mądrość.

30 September 2019
  "Drogie dzieci, dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, żebym mogła wam pomóc. Drogie dzieci, módlcie się na różańcu i rozmyślajcie o tajemnicach Różańca, bo w życiu również przechodzicie przez radości i smutki. W ten sposób tajemnice przekształcą wasze życie, bo życie jest tajemnicą, dopóki nie złożycie go
01 October 2019
      Ujawniam się dziś w tak intensywny sposób, aby być waszą ufnością, pociechą i ocaleniem w tych ostatecznych czasach, w których żyjecie. Dokonuję tego, dając wam orędzia za pośrednictwem Mego tak małego syna oraz objawiając się stale i w nadzwyczajny sposób w wielu regionach świata. Wierzcie w Moje zaproszenia, przyjmujcie Moje
03 October 2019
Drogie dzieci! Wola i miłość Ojca Niebieskiego sprawia, że jestem tutaj między wami, abym pomogła wam matczyną miłością, by wzrastała wiara w sercu, tak byście prawdziwie mogli pojąć cel życia ziemskiego i wielkość niebieskiego. Dzieci moje, życie ziemskie jest drogą do wieczności, ku Prawdzie i Życiu – mojemu Synowi. Pragnę
04 October 2019
     Jest coś najważniejszego dla wszystkich ludzi, coś co fascynuje, zawsze pozostaje w sferze marzeń, pragnień, usilnych dążeń.  „Szczęście”. Każdy człowiek spontanicznie tęskni za szczęściem, szuka go na drogach swojego życia. Wszystko o czym marzy i mówi, co czyni i do czego dąży ma ten jeden cel – by  być szczęśliwym.
04 October 2019
     Szczęście. Choć różnie je sobie wyobrażamy, to jednak wszyscy bez wyjątku chcemy być w życiu szczęśliwi. Szczęścia sobie najczęściej życzymy, o szczęściu marzymy, dla szczęścia trudzimy, szczęścia szukamy, za szczęściem gonimy. Pragnienie szczęścia i nie cierpienia mamy niejako wrodzone. Ale już nie potrafimy tak żyć.     Nieszczęścia nasze najczęściej nie są
04 October 2019
      Greckie słowo oznaczające ten termin to agonia, od agon – „walka”. Nawet, jeśli nie pokazujemy swego strachu na zewnątrz, nie chcemy o nim mówić otwarcie, wstydzimy się go, to jednak on stale nam towarzyszy, wyczerpuje ciągłą walką. Strach często zagląda nam w oczy, uciekamy od niego świadomością, a potrzeba, byśmy
04 October 2019
      Odkąd ludzkość istnieje, człowiek nigdy nie był atakowany aż na tyle sposobów i taką ilością bodźców informacyjnych jak obecnie. Nie jest to bez znaczenia, gdyż przez tak silne oddziaływanie na nasze pięć zmysłów i myśl, jesteśmy jak nigdy dotąd na taką skalę manipulowani i zwodzeni. A co najgorsze, wypaczana jest

Przerażające jest to,

że dziś już tak udoskonalono techniki manipulacji umysłami,

że większość ludzi już tylko myśli, że myśli samodzielnie.

Valere Nihil

„Wiem, że nic nie wiem”

Sokrates

 

 Oto postawa mędrca - miłośnika mądrości otwartego na ciągłe  poszukiwanie prawdy, na uczenie się, poznawanie...  

A przecież dopiero dziś 

-  w dobie "wielkiego postępu",

uczeni coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że wobec tak niepojęcie złożonej rzeczywistości,  to co wiemy...  

- to prawie nic nie wiemy.  

 

Żyje się tylko raz

mówi mędrzec.

 

Żyje się tylko raz

- krzyczy głupiec

 

 

 

Prawdziwym mędrcem jest ten, kto umie widzieć rzeczy nie zasłonięte fałszującym je cieniem własnej zmysłowości i przemyślnych kalkulacji.

*

Nie szukaj nigdzie tego, co tylko Ja mogę ci dać:

Pocieszenie i miłość.

IC

 

 

 

 

 

 

Chcesz osiągnąć sukces, chcesz, aby osiągnęły go twoje dzieci,

a tymczasem prawdziwy sukces życiowy, to stanąć przed Bogiem

bez wstydu. 

 

św. Charbel, Słowa z Nieba

W  dążeniu do szczęścia, w pragnieniu  sukcesu, coraz więcej ludzi ma problemy z niską samooceną, z poczuciem własnej wartości, z kompleksami, z akceptacją samych siebie. 

Usiłujemy sobie z tym poradzić stosując  mechanizmy  samooszukiwania się.  Nie żyjemy więc  rzeczywistością lecz  złudzeniami, które wciągają w spiralę  zła.

Poznawanie Prawdy o sobie i o Bogu jest najtrudniejsze, ale może nieskończenie zmieniać jakość naszego życia -  bo aż na wieczność.  Większy sukces nie istnieje.

 

Jezus mówi:

« (...) Mądrość (...) zstępuje ciągle, aby udzielać wam swych świateł. Wystarczy, że ją kochacie i szukacie jej jako najcenniejszego skarbu. Świat ginie, gdyż wyszydził Mądrość i odrzucił ją, schodząc z jej dróg.

Człowiek zgromadził w swym umyśle dużą wiedzę, lecz jest większym ignorantem niż w stanie prymitywnym. Wtedy bowiem szukał dróg Pana i skłaniał duszę do przyjęcia Jego słów. Obecnie szuka wszystkiego z wyjątkiem tego, czego szukać powinien. Napełnia siebie rozmaitymi najbardziej bezużytecznymi i niebezpiecznymi słowami, lecz nie tymi, które byłyby jego życiem. (...)          (PBC 4,42)

   Jezus mówi: Kochaj Mnie taki, jaki jesteś!

 

Znam twoją nędzę, twoje walki, utrapienia twojej duszy, słabości twego ciała.  Znam także twoją tchórzliwość, twoje grzechy, a mimo to mówię do ciebie:  "Daj mi serce twoje i kochaj Mnie taki, jaki jesteś".

Jeślibyś miał czekać, aż aniołem się staniesz, aby wtedy dopiero oddać miłości, to nigdy Mnie nie będziesz kochał. Gdy jesteś tchórzliwy w spełnianiu swoich obowiązków i w ćwiczeniu się w cnotach, gdy ciągle popadasz w te same grzechy, których chciałbyś uniknąć - Ja Ci nie pozwalam, abyś Mnie nie kochał. Kochaj Mnie taki, jakim jesteś!

W każdym oka mgnieniu, w każdej sytuacji - czy masz zapał czy cierpisz na oschłość, czy jesteś wierny, czy niewierny - kochaj Mnie taki, jaki jesteś. Ja będę miłością twego serca, gdyż jeślibyś czekał aż będziesz doskonały, nigdy nie będziesz Mnie kochał.

Czy Ja z każdego ziarnka piasku nie mógłbym uczynić Serafina jaśniejącego czystością, wielkodusznością i miłością? Czy Ja nie jestem Wszechmocny? Ale skoro postanowiłem opuścić cudowne stworzenia /byty/ w niebie, aby biedną miłość twojego serca postawić na pierwszym miejscu - czy Ja nie jestem Panem twojej miłości?

 

Dziecko moje, pozwól mi kochać ciebie; Ja chcę twego serca. Na pewno z czasem będę cię przemieniał, ale dziś kocham cię takim, jaki jesteś i pragnę, abyś i ty Mnie kochał taki, jaki jesteś. Ja chcę widzieć jak wyrasta z głębi twojej nędzy twoja miłość. Ja kocham w tobie twoje słabości, Ja cenię miłość dusz biednych i bezradnych. Ja chcę słyszeć od biednych ludzi nieustanne wołanie: "Jezu, kocham Ciebie!"

Ja pragnę tego jedynego śpiewu twego serca, Ja nie chcę twojej mądrości ani twoich talentów.

Jedno dla Mnie jest ważne: widzieć Cię, że pracujesz z miłości.

 

***

 

Nie niepokój się, nie szukaj uznania pochodzącego od tego świata. Nie szukaj ludzkiej chwały, bo podziwiany przez ludzi jest odpychający w Moich oczach.

 

***

 

   Palą Mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O jaki Mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą. (...) Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego Serca Mojego, a Ja ich napełnię pokojem. Powiedz, córko Moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do Mnie z ufnością napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze.

Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem.

W tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia Mojego, szczęśliwa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju Miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość.

Napisz - wszystko, co istnieje, jest zawarte we wnętrznościach Mojego Miłosierdzia głębiej, niż niemowlę w łonie matki.

Jak boleśnie rani Mnie niedowierzanie Mojej dobroci. Najboleśniej ranią Mnie grzechy nieufności.

(Dz1074-1075-1076)

 

 

*

 

Ja jestem Prawdą

i Drogą aby dojść do Prawdy.

I jestem Życiem i daję Życie,

albowiem kto przyjmuje Prawdę

przyjmuje Życie.

IC

 

*

 

W Miłosierdziu swoim ciągle objawiam wam tę samą prawdę, bo Prawda jest jedna.

Pokazuję ją wam i uczę was wieloma sposobami z nieskończoną cierpliwością i miłością, bo ciągle oddajecie się tej samej ślepocie miłości własnej, która was zabija i dla której zabijacie innych. (SP175)

 

Techno - muzyka zagłady

O   STROJACH 

 

 

Anguera 3.05.2005 NMP:

„Drogie dzieci, (...) Nieszczęśliwi są ci, którzy żyją przywiązani do dóbr materialnych. Wiedzcie, że w światowej gospodarce zapanuje wielki chaos i tylko potulni i pokorni w sercu będą w stanie przetrwać. Proszę was, trzymajcie się z dala od wszelkiej próżności. Uciekaj przed modą świata. Naucz się ubierać skromnie. Dbaj o swoje ciało, bo jesteś świątynią Ducha Świętego. Bądź ostrożny. Należysz do Pana. Kto obraża Pana modą, naraża się na wieczne potępienie. Uwolnijcie się naprawdę ze szponów diabła. Nie pozwólcie swojej duszy na potępienie. To jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej...”  

   

„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się

przez odnawianie umysłu,

abyście umieli rozpoznać,

jaka jest Wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.”

  Rz 12,2

KTO UWIERZY, BĘDZIE ZBAWIONY