"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

„Zrób co w twojej mocy, by uniknąć wrzawy i spraw ludzkich. Trzymaj się tak daleko jak tylko zdołasz od miejsc, gdzie ludzie zbierają się by oszukiwać, obrażać się wzajemnie, by się wykorzystywać, by naśmiewać się i kpić z siebie wśród fałszywych gestów przyjaźni.

Ciesz się jeżeli możesz pozostać poza zasięgiem ich odbiorników radiowych, telewizorów, komputerów, nie zawracaj sobie głowy ich wrzaskliwymi piosenkami, nie czytaj ich reklam.

Żaden człowiek, który poszukuje duchowej wolności nie może pozwolić sobie na to, by poddawać się biernie wszelkim urokom społeczeństwa sprzedawców, reklamodawców i konsumentów.

Naturalna przyjemność to jedna rzecz, a co innego pogoń za wszystkimi przyjemnościami, które jawią się  jako niezbędne”.  ( )

                        Tomasz Merton

Zwyciężajcie

nienawiść - miłością,

nieprawdę - prawdą,

przemoc - ofiarą.

 

Mahatma Gandhi

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawda nas wyzwoli"

Musimy wyzwolić się wewnętrznie od zakłamanego obrazu rzeczywistości, który zewsząd jest nam sugerowany, szczególnie przez środki społecznego przekazu. Dając wiarę kłamstwu, jesteśmy rozbrajani i oddajemy się w niewolę! Musimy być czujni i mieć odwagę popatrzeć prawdzie w oczy, aby widzieć, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Musimy demaskować kłamstwo i nazywać rzeczy po imieniu, w świetle wiary i w perspektywie nadprzyrodzonej, bo tylko ona ostatecznie jest w pełni słuszna. Gdzie tylko możemy, otwierajmy ludziom oczy, aby oceniali sytuację w prawdzie!

 

ks. Franciszek Blachnicki

 

*

 

 

 

 

 

 
 Wystarczy, że zapomnisz o Bogu i uczynisz bogiem samego siebie, a twoja mizerna edukacja stanie się podstawą do przekonania, że jesteś wszechwiedzący. Święci staną się dla ciebie głupcami, męczennicy - "fanatykami", wierzący - "durniami", spowiedź święta - "wynalazkiem klechów", Eucharystia - "reliktem pogaństwa", Niebo - "dziecinną mrzonką", a prawda - "ułudą".
Musi być wspaniałą rzeczą wiedzieć tak dużo, lecz musi być rzeczą straszliwą przekonać się na końcu, że w rzeczywistości wiedziało się tak niewiele.
 
Abp.Fulton J. Sheen
Źródło" "Victory over Vice", 1939r (wyd. 2004r.), str. 53.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdyby ludzie wiedzieli, co to jest wieczność, uczyniliby wszystko,

żeby zmienić sposób życia

 

Hiacynta Marto

 

 

"A cóż to jest prawda?"

  te słowa wypowiedział Poncjusz Piłat

i nie wnikając w nią -  dla świętego spokoju 

skazał  Jezusa z Nazaretu 

na powolną śmierć w  męczarniach.

Obojętność prowadzi do życia w zakłamaniu,

a to do zbrodni.  

 

Każdy ma swoje poglądy i przekonania, 

ale one najczęściej nie wynikają z wiedzy. 

Nie zgłębiamy wszak świadomie Prawdy, ale jako prawdę przyjmujemy rozpowszechnione poglądy i mity.

Nie mają one na celu wyjaśnienie czegokolwiek, 

tylko uzasadnianie obowiązującego sposobu myślenia - dalekiego od Myśli Stwórcy wszystkiego - Źródła Prawdy.

Poznawanie Prawdy o sobie i o Bogu nie jest łatwe,

ale za to nieskończenie zmienia jakość naszego życia

- bo aż na wieczność. Większy sukces nie istnieje.


 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

TEN    ŚWIAT

 

 

  Tworzą go myślący na sposób cielesny i zmysłowy, kierowani duchem tego świata, w tym niestety zdecydowana większość współczesnych chrześcijan.

 

"Nie jest możliwy jednocześnie kult tego, co daje świat i ludzie, i kult tego, czym jest Bóg. Musi umrzeć jedno, by zrodziło się drugie."

 "Miłość do tego przemijającego świata jest bezwartościowa i nie może nic  więcej przynieść jak tylko ciemność."

"Prawdziwym mędrcem jest ten, kto umie widzieć rzeczy nie zasłonięte fałszującym je cieniem własnej zmysłowości i przemyślnych kalkulacji."

                                                                                                                                                                         Jezus

      

12 December 2020
   «Przyjdźcie w procesji» – powiedziałam do Bernadety, pokornej dziewczynki, ukazując się jej w ubogiej massabielskiej grocie.    Dlaczego o to poprosiłam?    Ponieważ chcę, aby wszystkie Moje dzieci szły razem, zjednoczone w
08 December 2020
Skrót Orędzia: Nadeszły dla was wszystkich czasy wielkiej próby... Jeśli żyjecie w grzechu, wpadacie na nowo w niewolę szatana – poddani jego diabelskiej mocy. Wtedy dar Odkupienia dokonanego dla was

        L  I  N  K  I           

      Odkrywanie Prawdy  nie jest straszne lecz pasjonujące,  nadaje sens i cel życiu,  przynosi pokój, radość, prawdziwą wolność... 

ludziom o dobrej woli.  

 

O, dzieci, dzieci Moje! O, Moi dzisiejsi Piłaci! Także  wy jak Poncjusz Piłat, wzruszając ramionami, porzucacie problemy najbardziej życiowe.

Wydają się wam czymś bezużytecznym, nieaktualnym.

Cóż to jest Prawda?

Pieniądz? Nie. Kobiety? Nie. Władza? Nie. Zdrowie fizyczne? Nie. Chwała ludzka? Nie. A więc się ją porzuca. Nie warto biegać za jakąś mrzonką. Pieniądze, kobiety, władza, dobre zdrowie, wygody, zaszczyty to coś konkretnego, użytecznego – coś, co można lubić i zdobywać dla jakiegoś celu. Tak rozumujecie. I [postępując] gorzej niż Ezaw, zamieniacie dobra wieczne na niewybredne jedzenie, które szkodzi waszemu zdrowiu fizycznemu i szkodzi także waszemu zbawieniu wiecznemu.

 

Dlaczego nie zadajecie ciągle pytania:

“Co to jest Prawda?”

Prawda wymaga tylko, byście ją poznali, byście jej uczyli. Stoi przed wami jak przed Piłatem i patrzy na was oczyma miłości, błagalnymi, prosząc was:

“Zapytaj Mnie. Pouczę cię”. (...) MV6,23

  

Prosiłem was, abyście pamiętali o święceniu Dnia Szabatu.

Wy jednak przekształciliście Go w nieczystość i splamiliście Go odrażającymi przyjemnościami i praktykami, okrywającymi hańbą wasze ciała i waszego ducha, bo porzuciliście Bożą Prawdę dla kłamstwa i adorujecie stworzenia i służycie im zamiast Mnie służyć. 

Spowodowaliście, że Sodoma i Gomora wydają się prawie nieskazitelne i czyste w porównaniu z waszymi nieczystościami. Zaprawdę powiadam wam, że w owym Dniu Sodoma i Gomora nie zostanie potraktowana z taką surowością, jak wy obecnie. Większość z was nie zachowuje Dnia Szabatu. Nie, nie zachowujecie Go, nie zachowujecie Mego Prawa... 

KTO UWIERZY, BĘDZIE ZBAWIONY

*

Gdyby świat był miłosierny!... Świat posiadałby Boga, a to, co was dręczy, opadłoby jak zeschnięty liść.

Ale świat, a na świecie szczególnie chrześcijanie, zastąpili Miłość Nienawiścią, Prawdę - Obłudą, Światło - Ciemnością, Boga - szatanem. I tam, gdzie Ja zasiałem Miłosierdzie i sprawiłem dzięki mojej Krwi, że urosło, szatan rozsiał swe udręki i wywołał ich wzrost swym piekielnym tchnieniem. Lecz nadejdzie czas jego porażki. Na razie jednak nadchodzi on, bo wy mu pomagacie. Błogosławieni jednak ci, którzy potrafią trwać w Prawdzie i pracować dla Prawdy. Ich miłosierdzie zostanie nagrodzone w Niebie.
 
*
 
Miłość do tego przemijającego świata jest bezwartościowa i nie może nic  więcej przynieść jak tylko ciemność.       (PŻwB110292)
 

 

*
 

Herezja szerzy się gwałtownie -

to czas ciemności poprzedzający jutrzenkę zmartwychwstania. Niestety wielka część

padnie łupem ognia, bo  nieprawość osiągnęła swój szczyt.

(OMM251180)

 

*

Dziś usłyszałam głos w duszy:
O, gdyby znali grzesznicy Miłosierdzie Moje, nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Mów duszom grzesznym, aby się nie bały zbliżyć do Mnie, mów o Moim Wielkim Miłosierdziu.
(Dzienniczek s. Faustyny  1396)  
 
Pokolenie słabe, wyniszczone przez grzech, prowadzące świat do chaosu, przyjdźcie i postanówcie zmienić swe życie. (...) Powiedz im, przypomnij im, że wszyscy przeminą jak cień na tej ziemi. Zaledwie się rodzicie, a już przestajecie istnieć. Jednak wasza dusza nigdy nie przeminie. Kocham was wszystkich.
(Prawdziwe Życie w Bogu  3.08.2016)

    Nasza cywilizacja popada w szaleństwo, zmierza do samozagłady. To skutek błędnego sposobu myślenia,

który przyswajamy sobie przyjmując bezrefleksyjnie fałszywe wartości tego świata - świata rywalizacji, pozorów i złudzeń, w którym wszyscy ostatecznie przegrywają niedołężniejąc i umierając.
Istnieje inna droga po której krocząc życie nabiera najgłębszego sensu, a cel jest niezniszczalny, wieczny...
 
   Nie osądzamy, nie potępiamy nikogo, kto kroczy drogami tego świata. Rozróżniamy zło od tego, kto mu ulega i je czyni - tym bowiem sam sobie najbardziej szkodzi. Jest godzien współczucia, wielka jest bowiem godność każdego człowieka, choć bywa tak bardzo oszpecona, że trudno dostrzegalna. 
 
  Z życzliwością - dla uświadomienia zagubionych, oszukanych, zniewolonych, zdezorientowanych -  ukazujemy prawdę o błędnych sposobach myślenia, o fałszywych doktrynach i szaleńczych ideologiach...,    bo tragiczne dla ludzkości są tego skutki, a najstraszniejsze dla tych, którzy je wywołują!
 
   Chcemy świadczyć o istnieniu innych wartości, innego, wspanialszego Świata, do którego prowadzi droga prawdy, która jest drogą wyzwolenia się od wpływów tego świata i zniewoleń własnej cielesności -  dla prowadzenia szlachetnego, owocnego, pięknego, szczęśliwego życia.
 
   Mamy świadomość, że  ten  świat nie lubi tego, kto nie jest taki jak on, kto odwraca się od jego "wartości", czyli tego, za czym niemal wszyscy gonią. Sama jego obecność jest wyrzutem i udręką. Nie żywimy więc  urazy nawet do tych, którzy kpią, źle nam życzą i czynią. 

"Wszystkie stresy i złe samopoczucia wywodzą się z z zapatrzenia w siebie, z egocentryzmu. Wszystkie żale, pretensje osądy, agresje także. Krzyżem na którym każdy człowiek wisi jest jego egocentryzm. To was krzyżuje, tym krzyżujecie się wzajemnie"

 

"Zło zewnętrzne jest dopuszczone w celu ujawnienia twojego wewnętrznego zła, którego nie chcesz dostrzec".

Boże, świat pogrąża się w ciemnościach błędu, 

spraw,  abyśmy  żyli  w blasku Twojej Prawdy. 

 

Ukazuję ci zło po to, abyś poznając jego niszczącą siłę wstawiała się do Ojca o miłosierdzie nad światem, który zdąża do zagłady.
I abyś była świadoma za co podjęłaś się ofiary i pokuty. Ale ukazuję ci głębię zła także po to, abyś ukazywała je innym nazywając jednoznacznie zło - złem, a dobro – dobrem.
Świat opętany Jest przez szatana erotyzmu i seksu. Módl się i pokutuj, przyjmując wszystkie trudy i cierpienia, wszystko cokolwiek przychodzi na ciebie i co przeżywasz za wyzwolenie ocalenie dzieci tego świata. I za tych, którzy pragną być Apostołami Czystej Miłości. Trzeba, abyś była w tej „Sodomie”, dopóki nie spełni się ofiara twoja. Duszą bądź zawsze przy Mnie i zawsze w Niebie.

8.VIII.91 Słowo pouczenia

 

 

Chrześcijanie są chrześcijanami już tylko z nazwy. Zdążają do zguby, bo nie zdają sobie z tego sprawy!

Niewierzący mniej od tamtych zajmują puste miejsce w Moim Sercu i Ja ich nauczam... łagodnie, by ich nie przestraszyć.

Robotnicy ostatniej godziny, dostaną wyższą zapłatę niż ci, którzy służyli Mi jedynie w hipokryzji i w dobrowolnym zanegowaniu Moich Praw, które znają.
 

 

 

(...) Stworzyłem cię z jednego powodu: stworzyłem cię z Miłości, abyś Mnie kochała. Kiedy ciało już się wyniszczy i wyczerpie, wtedy ten, kto był Mi miły, zostanie przyciągnięty do Mojej Duszy na wieki, na zawsze. Ale biada temu, kto się Mnie nie lękał!

Biada temu, który nigdy nie uznawał niegodziwości za obłąkanie, a głupoty – za szaleństwo!

Biada sercu, które uwierzyło, że osiągnęło szczyt własnej mocy swoimi własnymi wysiłkami, beze Mnie!

Biada temu, kto nie był posłuszny Moim Przykazaniom!

Biada temu, którego serce wypełnione jest niegodziwością!

Biada szakalowi, który spiskował nocą!

Biada temu, kto osądzał bliźniego i doprowadzał go do życia w lęku! Biada wargom, które wypowiadały fałszywe świadectwa!

Biada tym, którzy wylali krew niewinnych dzieci mających się narodzić! Waszą zapłatą będzie piekło!

Biada nieczystym, przyjmującym Ciało i Krew Mojego Syna w stanie grzechu: jakże jesteście dla Mnie odrażający!

Biada temu, kto Mnie obraża, odrzucając spowiedź i rozgrzeszenie, i przychodzi, pełen winy, przyjmować Mego Syna!

Nawracajcie się! Okazujcie skruchę z powodu waszych grzechów! Na co Mi składane przez was ofiary, jeśli macie w sobie zwiniętego węża? Jeśli zapytacie Mnie: “Co powinniśmy zrobić, aby osiągnąć Życie wieczne?”, odpowiem wam: Okażcie skruchę! Podążajcie za Moimi Przykazaniami, przynoście właściwe owoce, a Ja, w obecności Moich aniołów, otworzę przed wami mieszkanie, które Sam dla was zachowałem.

Czuwajcie i strzeżcie się wszystkich złych rzeczy. Pozwólcie Mi – dla waszego ocalenia – ukazywać Mojego Ducha na waszej pustyni, tak, jak Mi się podoba, kiedy Mi się podoba i w kim Mi się podoba. (...)

 

Prawdziwe Życie w Bogu 20.03.1991

 

 

 

 

 

(...) Świat zginie, bo chce zginąć. Ale Sprawiedliwość i sprawiedliwi Pańscy będą mogli powiedzieć: „Wszystko wam było dane, aby was uratować, nawet więcej niż było trzeba, miłość bowiem to wiecznie nienasycona hojność, pragnąca obdarowywać. (...) Święte słowa upadają na dusze oporne i zamknięte jak kute stalowe skrzynie. (...)  Zakryli Oblicze Boga. Zaprzeczają Mu. Nie wierzą Mu. Zastąpili Go tym, co jest ich zniszczeniem. (...) Liczne głosy wychodzą z kłamliwych źródeł (...). Chcą znać przyszłość, aby odpowiednio postępować. Przyszłość jednak jest tu: w moim Słowie. Aby uniknąć tej teraźniejszości, która jest gorsza od koszmaru i od potępienia, trzeba badać to Słowo, umieć je czytać i kierować się jego wskazaniami moralnymi, historycznymi i nadprzyrodzonymi. Dla zmniejszenia okrucieństwa przyszłości trzeba by jeszcze studiować to Słowo, które uczy Dobra i Prawdy.

(16.11.1943 KCz)

Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności.  Iz 5, 20

Ten świat

Dziś świat bawi się, tańczy, śpiewa, ale już idą dni wielkiego utrapienia, narzekania. Zamiast śpiewu słychać będzie w każdym domu płacz, ucichnie radosna i krzykliwa muzyka. Dadzą się słyszeć krzyki, jęki i błagania. Oto idą te dni do was, grzesznych, bezmyślnych. Mówię wam, jeśli wszyscy nie na­wrócicie się do Boga Świętego – zginiecie! Czy nie wiecie, że Sąd nad świa­tem już się rozpoczął?
Wszystko sobie umiecie wytłumaczyć: że to są ruchy tektoniczne ziemi, skorupa ziemi przesuwa się i stąd te częste trzęsienia ziemi, wichury, tajfuny huragany. Tak to sobie tłumaczycie… A to są znaki na ziemi zbliżającego się Sądu Pańskiego nad wami! Na niebie też wiele znaków widzieliście, ale i to umieliście wytłumaczyć sobie na swój sposób. Twarde są wasze serca, nie chcecie zrozumieć, że grzech ściąga wielką karę, a kara ma różną postać.
Zapisz: Syn mój, Jezus Chrystus, już rychło przyozdobi świat swoją Ko­roną. I przez Koronę Chrystusa świat będzie zbawiony. Sam siebie świat zba­wić nie może, ale może go zbawić Korona Męczeństwa mojego Syna."

  Orędzia Zbawienia -  Zofia Nosko 

 

   Tylko nieliczni ludzie współcześnie żyjący zdają sobie sprawę, że dni tej zepsutej cywilizacji śmierci są już policzone i każdy dzień coraz bardziej zbliża nas do końca. 
   Ale nie jest to koniec świata. Na jego zgliszczach zajaśnieje nowa cywilizacja miłości o którą wszyscy chrześcijanie (wielu niestety całkiem bez świadomości) od niemal dwudziestu wieków modlą się modlitwą Pańską: "...przyjdź Królestwo Twoje..."
By zostać wybranym, trzeba pilnie i gorliwie  nawracać się...
 

 

„ (...) Nieszczęśliwi są ci, którzy żyją przywiązani do dóbr materialnych. Wiedzcie, że w światowej gospodarce zapanuje wielki chaos i tylko pokorni w sercu będą w stanie przetrwać. Proszę was, trzymajcie się z dala od wszelkiej próżności. Uciekaj przed modą świata. Naucz się ubierać skromnie. Dbaj o swoje ciało, bo jesteś świątynią Ducha Świętego. Bądź ostrożny. Należysz do Pana. Kto obraża Pana modą, naraża się na wieczne potępienie. Uwolnijcie się naprawdę ze szponów diabła. Nie pozwólcie swojej duszy na potępienie. To jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej...      (NMP; Anguera 3.05.2005)

To, co będziesz mówił ujawni twoje serce, to czego będziesz słuchał ujawni kim jesteś.

Kłamca słucha kłamstw, oszczerca oszczerstw, nikczemnik nikczemności.

Sprawiedliwy unika ich jak trądu. 

 

Ci, których umysły zaślepił bóg tego świata idą na zatracenie.

(zob.2Kor 4,3)