"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 "Obiecuję ocalenie" - przed czym?  By lepiej zrozumieć powagę sytuacji. 

 

W Fatimie Matka Boża przyszła prosić Kapłanów i lud Boży o poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu. Prosiła o poświęcenie Jej Rosji, by mogła uratować świat przed kolejną wojną i rozprzestrzenianiem się błędów ateizmu. Niestety odpowiedzi adekwatnej w Kościele nie było i wszystkie przestrogi się wypełniły. Wybuchła więc zapowiadana II wojna światowa, Rosja zaś rozszerzyła swe błędy na cały świat. Czerwony Smok z Apokalipsy (marksistowski ateizm) prześladował fizycznie Kościół, który mijał się z oczekiwaniami Boga. Zgodnie z Apokalipsą „Czerwony Smok” został zwyciężony przez „Niewiastę obleczoną w słońce”. Lecz zapewne wskutek dalszego niedostatku aktów poświęcenia (w tym i Rosji) zdołał przekazać swą władzę "Bestii". Dziś to działająca w ukryciu masoneria propagująca inny rodzaj ateizmu – liberalizm. Jest on jeszcze bardziej niebezpieczny dla zbawienia dusz ludzkich, gdyż działa podstępnie  niszcząc Naukę Jezusa, doktrynę, wiarę, miłość... W Apokalipsie (12,3-4) jest dalej mowa o strąceniu trzeciej części gwiazd z nieba. Niebo jest tu symbolem Kościoła działającego w świecie, a gwiazdy symbolem Kapłanów na firmamencie Kościoła. W 1943 r. Pan Jezus powiedział do Marii Valtorty (Koniec czasów 23. 07.1943):

 

Gdy nadejdzie czas, wiele gwiazd zostanie straconych tchnieniem Lucyfera, (Por. Ap 12,4; 9,1) który dla zwycięstwa potrzebuje zmniejszenia światła dusz. To będzie mogło się stać, gdyż nie tylko świeccy, lecz także duchowni tracili i stale tracą niezłomność wiary, miłości, mocy, czystości, dystans wobec pokus tego świata - co jest konieczne, aby pozostawać w zasięgu światła Boga. Czy wiesz, kim są gwiazdy, o których mówię? To ci, których nazwałem solą ziemi i światłem świata: moi słudzy. W swojej inteligentnej przebiegłości szatan planuje zgasić, przewrócić te latarnie, te światła odbijające moje Światło na tłumy. Jeśli pomimo tylu świateł, jakimi promienieje jeszcze Kościół kapłański, dusze znajdują się w coraz głębszych ciemnościach, to można się domyślić, jakie ciemności zstąpią na nie, kiedy wiele gwiazd zostanie strąconych z mojego Nieba. (…)”.

 

Będąc właśnie w tej sytuacji - co uwidacznia się już chyba wszystkim - wsłuchujmy się w to, co Matka Boża mówi dziś do nas:

 

"Teraz przeżywacie chwile, w których (…) ateizm, rozszerza się po całym świecie i dokonuje coraz większego spustoszenia w duszach. Naprawdę udaje się mu zwieść i strącić z nieba trzecią część gwiazd. Tymi gwiazdami na firmamencie Kościoła są Pasterze: to wy, Moi biedni synowie Kapłani. Czyż nie potwierdził wam tego również Wikariusz Mojego Syna, że dziś najdrożsi przyjaciele i bracia dzielący ten sam stół – Kapłani i Zakonnicy – zdradzają Kościół i powstają przeciw niemu? Nadeszła więc pora, byście uciekali się do wielkiego lekarstwa, jakie daje wam Ojciec dla oparcia się zwodzeniu szatana i dla przeciwstawienia się prawdziwemu odstępstwu – szerzącemu się coraz bardziej wśród Moich biednych dzieci. Poświęćcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Tym, którzy poświęcają się Mojemu Niepokalanemu Sercu, ponownie obiecuję ocalenie: wybawienie od błędu na tym świecie i zbawienie – w wieczności. Otrzymacie je dzięki Mojej specjalnej matczynej interwencji. Ustrzegę was przed wpadnięciem w zasadzki szatana. Będę was strzegła i broniła, pocieszę was i umocnię. W obecnym czasie każdy Kapłan, który pragnie pozostać wierny, powinien przyjąć Moje wezwanie. Niech każdy poświęci się Mojemu Niepokalanemu Sercu. To dzięki wam, Kapłani, i za waszym pośrednictwem wiele Moich dzieci dokona tego poświęcenia. Oto szczepionka, którą – jako Mama pełna dobroci – daję wam, aby was uchronić od epidemii ateizmu, zarażającej tak wiele Moich dzieci i prowadzącej je do duchowej śmierci. Są to czasy, które wam przepowiedziałam – to godzina oczyszczenia". (Do Kapłanów... 99)

 

 

  Pomimo coraz bardziej uwidaczniających się znaków czasu wskazujących na wypełnianie się kolejnych przestróg (danych w Tre Fontane, Garabandal, Medziugorju, Naju, Akicie, Kibeho, poprzez orędzia do ks. Gobbi, Vassuli i wielu innych) w postaci powiększających się kataklizmów i chorób oraz zbliżania się wybuchu III wojny światowej, my wciąż w swojej wierze, w swojej religijności mijamy się z oczekiwaniami Boga. Wezwania Nieba są nazbyt łatwo nieuznawane, wyśmiewane, potępiane i lekceważone. A stawka jest większa niż życie w tym świecie! Tak mało trzeba, a tak trudne.

 

Pan Jezus:

„Pytam wszystkich tych, którzy nadal gaszą Mojego Świętego Ducha: (...) Jak to się dzieje, że pragniecie, abym ja wasz Bóg był milczący i martwy? Pozwólcie Mi powiedzieć i przypomnieć wam, Kim Ja Jestem: Ja Jestem Słowem i Żyjącym, Ja będę działał”.

Od początku czasów objawiałem się w różnych miejscach, różnym narodom, w różnych epokach. Jak to się dzieje, że wasza epoka nie umie już zauważyć Moich znaków? Czy kiedykolwiek powiedziałem, że przestanę ukazywać Siebie i Moje Znaki?”  (20. 04. 1988 PŻwB)

Tym, którzy poświęcają się Mojemu Niepokalanemu Sercu obiecuję ocalenie. (...) Oto szczepionka, którą  daję wam, aby was uchronić od epidemii ateizmu, zarażającej tak wiele Moich dzieci i prowadzącej je do duchowej śmierci.   

20 June 2020
Modlitwy egzorcyzmy i o uwolnienie  z prośbą do Boga.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)