"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

(...) Niech się nie trwoży wasze serce z powodu coraz częstszych ataków przeciwko Mojemu Ruchowi.

 

To wyłącznie Moje Dzieło (...). Ja Sama dopuszczam trudności... Pragnę, by zostało oczyszczone z wszystkiego co ludzkie, aby mogło odbijać tylko Moje najczystsze światło.

 

Tym najczystszym światłem pragnę okryć wszystkich (...) poświęconych Memu Niepokalanemu Sercu.

 

Proszę was o zupełne oderwanie się od wszystkich, abym mogła obdarzyć was prawdziwą czystością serca. Każde ludzkie przywiązanie – do siebie samych, do stworzeń, do świata – przyćmiewa waszą wewnętrzną czystość. (...)

 

Zgodnie z wolą Mego Syna macie żyć w świecie, ale nie być ze świata.

 

Macie żyć w świecie, będąc jednak wyłącznie własnością Mojego Syna Jezusa.  (...)

 

Z powodu fałszywego pojmowania sposobu życia w świecie wiele Moich dzieci wciąganych jest dziś w liczne błędy i oddala się od Mojego Syna i ode Mnie.

 

Iluż to Moich biednych synów Kapłanów doszło w końcu do tego, że są wyłącznie ze świata, i stało się jego więźniami.

 

Mój Syn Jezus zbawił świat przede wszystkim wtedy, gdy – chcąc być wiernym woli Ojca – oderwał się od wszystkich, aby pozwolić się wywyższyć ponad ziemię, zawiesić na Krzyżu.

 

Doprowadzicie na nowo wiele dusz do Mojego Syna, gdy – za Jego przykładem – będziecie również wywyższeni ponad ziemię.  (...) [wewnętrznie oderwani od świata]

 

W ten sposób posiądziecie prawdziwą czystość serca i będziecie naprawdę zdolni do miłości – aż do najwyższej próby.

 

Wasza Mama będzie was zawsze niosła. Ona wie, dokąd i jak was prowadzić, by także w każdym z was spełnił się zamiar woli Ojca.

 


 

 

"W ten sposób posiądziecie prawdziwą czystość serca i będziecie naprawdę zdolni do miłości..." - Wieczernik w ramach Ruchu Maryjnego (DK 98).  

05 January 2020
Matka Boża Różańcowa

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.