"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

(...) Raj jednoczy się z ziemią. W Moim Niepokalanym Sercu dochodzi co dzień do waszego spotkania z siostrami i braćmi, którzy poprzedzili was i tu w górze cieszą się obecnie wieczną szczęśliwością Świętych.

 

W światłości Najświętszej Trójcy kontemplują Mój plan. Ich szczęście powiększa wizja ostatecznego tryumfu Chrystusa, który na koniec ukształtuje nowe niebiosa i nową ziemię.

 

Raj jednoczy się z ziemią w wielkiej wspólnocie modlitwy, zanoszonej przez wszystkie Moje dzieci, by Jezus przyśpieszył Swój powrót w chwale, a cały świat przemieniony został w cudowny ogród łaski i świętości, w którym Najświętsza Trójca będzie mogła z upodobaniem odbijać Swój obraz.

 

Raj jednoczy się z ziemią, by uformować jedyny zastęp, którego jestem Niebieskim Wodzem, mającym prowadzić najważniejszą część walki z szatanem i wszystkimi siłami zła oraz doprowadzić do osiągnięcia największego zwycięstwa.

 

Raj jednoczy się z ziemią teraz, gdy przeżywacie końcowy okres oczyszczenia i wielkiego ucisku.

To dlatego Święci z Nieba oświetlają wasze życie, udzielają wam wsparcia swą potężną pomocą, bronią was przed podstępnymi atakami Mojego przeciwnika, prowadzą za rękę po drodze świętości, w niecierpliwym oczekiwaniu na spotkanie kiedyś również i was w wiecznej szczęśliwości.

 

To dlatego zapraszam was dziś do przeżywania radosnego doświadczenia Świętych obcowania.

 

Otrzymacie dzięki temu siłę i odwagę do zniesienia chwil próby, a waszą bolesną drogę, jaką musicie przejść wszyscy, aby przekroczyć promienny próg nadziei - oświetli światłość z Raju.

 

Raj jednoczy się z ziemią w niebiańskim ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca, ponieważ przez Jego tryumf zstąpi z Niebios rosa Bożego Miłosierdzia, która doprowadzi cały świat do nowego życia.

 


 

 

Jesteśmy zatem w końcowym okresie oczyszczenia i wielkiego ucisku. Racjonalizm, naturalizm, modernizm wkroczył do kościoła. Niszczy się poczucie sacrum. Wiarę w nadprzyrodzoność nazywa się ludzką naiwnością...  
Tak kult Boga Obecnego w Eucharystii w swym niepojętym majestacie (który uzdrawia a nie zaraża) zastępuje kult rozumu. Tak zanika wiara w moc i skuteczność sakramentaliów (np. usunięcie wody święconej ze świątyń), naucza się głownie o moralności, a nie o prawdziwej duchowości. Stąd coraz rzadziej wzywa się do nawiązania bliskich relacji, zażyłości z Bogiem, Maryją, świętymi w Niebie. A Maryja mówi o doświadczeniu świętych obcowania... 

 

W tym końcowym okresie oczyszczenia i wielkiego ucisku Raj jednoczy się z ziemią. Dzięki radosnemu doświadczeniu 
Świętych obcowania otrzymacie siłę i odwagę do zniesienia chwil próby - Wieczernik (DK556) 

13 September 2020

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.