"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

    "W godzinie twojej śmierci będziesz miał największe pocieszenie za uczestnictwo w licznych Mszach Świętych, ponieważ każdą Mszę Świętą zabierasz ze sobą na sąd. One będę wstawiać się za tobą. Proporcjonalnie do gorliwości, z jaką w nich uczestniczyłeś, twoja doczesna kara w czyśćcu będzie zmniejszona. Msza św. gładzi grzechy lekkie, których nigdy nie wyznałeś na spowiedzi i szatan w ten sposób będzie osłabiony wobec ciebie.

 

   Uczestnicząc we Mszy Świętej przyczyniasz się do najbardziej skutecznej pomocy duszom czyśćcowym. Jedna Msza Święta, w której uczestniczyłeś w czasie życia ma większe znaczenie niż wiele innych ofiarowanych za ciebie po śmierci.

 

   Uczestnicząc we Mszy Świętej zostaniesz uwolniony od wielu niebezpieczeństw, nieszczęść, których w przeciwnym wypadku nie mógłbyś uniknąć.

 

   Każda Msza Święta przyczynia się do twojej chwały w niebie. Przez każdą Mszę Świętą będziesz mógł skrócić cierpienia dusz czyśćcowych, które czekają, byś za nie się modlił.

 

   Uczestnicząc we Mszy Świętej otrzymujesz błogosławieństwo Kapłana, a zatem błogosławieństwo Boga, który jest w Niebie. Podczas Mszy Świętej klękasz pośród legionów aniołów, którzy z uszanowaniem obecni są na Mszy Świętej.

Błogosławieństwo Boga zabierasz ze sobą z Mszy Świętej, również dla twoich spraw ziemskich."

 

Fragmenty orędzi Jezusa i Maryi - s. Maria Natalia, Węgry (1936-1988).

 

(z podziękowaniem Wiolettcie Sz)

 

Wartość Mszy Świętej

11 October 2019
Najświętsza Maryja Panna zaprasza na Wieczernik

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.