"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

 (…)

Wszystko, co wam od jakiegoś czasu przepowiadałam, właśnie się spełnia.

 

Dlatego plan, który mam w stosunku do każdego z was, powinien być jak najszybciej spełniony.

 

Poświęciliście się Niepokalanemu Sercu Niebieskiej Mamy. Uczestniczycie przez to w Moim planie pokonania szatana, pierwszego twórcy grzechu i wszelkiego zła, które rozszerzyło się w świecie.

 

Idźcie ze Mną, a będziecie w świecie światłem nieskalanym, które zwycięży ciemności zła i grzechu.

Wezwałam was wszystkich do wejścia w głębiny Mojego Serca, aby móc dokonać w was prawdziwej przemiany.

 

(…)  Przy was stoi zawsze Mój Syn Jezus. Patrzy na was ze szczególnym umiłowaniem. To Jezus obecny pod białą postacią chleba w Eucharystii.

 

Wasz Wieczernik był prawdziwym Wieczernikiem Eucharystycznym. Do Jezusa w Eucharystii kierowała się wasza modlitwa, wasza miłość, wasze życie.

 

Macie coraz bardziej stawać się apostołami i nowymi męczennikami Jezusa obecnego w Eucharystii. Takie jest wasze powołanie.

 

Dlatego powinniście pogłębiać wasze wynagrodzenie, adorację i życie modlitewne.

 

Eucharystyczne Serce Jezusa dokona wielkich rzeczy w każdym z was.

 

Bądźcie ulegli. To najwięcej was kosztuje, lecz to najbardziej kocham.

 

Bądźcie ulegli. Często wam się to nie udaje. Wtedy wasza Niebieska Mama smuci się widząc, że tak wielkiej dobrej woli odpowiada w praktyce mała uległość. (…) 

 

Gromadźcie się, Moi najmilsi, wzrastajcie ze Mną na drodze, którą wam wytyczyłam.

 

To jest godzina waszego świadectwa!

 (…)

"Wezwałam was  do wejścia w głębiny Mojego Serca, aby móc dokonać w was prawdziwej przemiany...".   Wieczernik w ramach Ruchu Maryjnego  (DK 156)

24 May 2020
Jednocz się z Moją modlitwą... - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)