"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

   Osoby niedoinformowane, które nigdy tych Orędzi same nie przeczytały, nie kontemplowały lub którym nie podoba się "melodia Głosu Boga" negują ich nadprzyrodzony charakter powołując się na brak imprimatur i notę potępiającą.

 

Gdy chodzi o coś nadprzyrodzonego, wzywającego do powrotu do miłości Boga, do jedności, do prawdziwego życia duchowego, wykazującego błąd w myśleniu - żąda się nie obowiązującego już imprimatur obawiając się zwiedzenia.

Tymczasem najbardziej zwodzą nasze umysły i niszczą nasze dusze wszelkie światowe media propagujące życie niemoralne, bluźniące Bożym przykazaniom, gardzące samym Bogiem, negującym nawet Jego istnienie. Tymi treściami bezrefleksyjnie się karmimy nie myśląc o imprimatur.  Jest tu widoczna niekonsekwencja, błąd w myśleniu, zwiedzenie.

 

"Prawdziwe Życie w Bogu" miało imprimatur w Polsce, ale po dziwnej nocie potępiającej Vassulę zostało cofnięte. Vassula należy do Kościoła Prawosławnego. Wzywa do jedności obu siostrzanych Kościołów, a jedność ta jest pragnieniem Boga, nakazem Pisma Świętego i upragniona przez wszystkich Papieży. Potępienie osoby należącej do kościoła prawosławnego przez nie znanych z nazwiska katolickich hierarchów, na dodatek bez dania jej możliwości ustosunkowania się do zarzutów i możliwości obrony jest niezgodne nie tylko z przepisami kościoła katolickiego, umowami pomiędzy obydwoma kościołami, ale także w ogóle z jakimkolwiek prawem czy choćby dobrymi obyczajami. Tym bardziej bolesna to rzecz, że chrześcijanie winni kierować się jedynie miłością - jest to znak chrześcijan. Pod tekstem tej noty nikt się nie podpisał i nikt chyba do dzisiaj do tego się nie przyznaje, a znana jest ona tylko z publikacji w gazecie L`Osservatore Romano. 

 

Wszystko to nie opiera się na Prawdzie i miłości. A zatem od złego pochodzi. Ktoś, kto w tej sytuacji zniesławia Vassulę i rozpowszechnia oszczerstwa staje się choćby tylko nieświadomym, ale jednak narzędziem złego. Instynkt samozachowawczy powinien też potępiającym podpowiadać, że bezpieczniej się od tego powstrzymać, bo z każdego, choćby niepotrzebnego słowa zostaniemy rozliczeni, a może się okazać, że potępiamy samego Boga, który przez Vassulę do nas mówi.

 

By dziś poznać Prawdę, trzeba jej samemu zapragnąć, umiłować i z dobrym życzliwym nastawieniem, dobrą wolą samemu szukać nigdy nie uchybiając miłości. Tego nam wszystkim życzę.

 

 

Poniżej linki do stron publikujących dialog Vassuli z Kongregacją Nauki Wiary, który miał miejsce już po potępieniu Vassuli - na jej prośbę.  Zarzuty zostały wyjaśnione i nie są podtrzymywane przez Kongregację (bardzo przykre jest też to, że przeprosin, sprostowań i wynagrodzenia nie było, fałsz wciąż się rozrasta, Bóg pozostaje zlekceważony, a kościół pogrąża się):

 

https://www.vassula.pl/ocena-teologiczna.html

https://voxdomini.pl/.../TLIG-dialog-z...

 

 

"Słysząc Głos Pana  serc nie zatwardzajcie"

 

Wezwania z Nieba lekceważone i potępiane. Wyjaśnienia w związku z szerzeniem nieprawdziwych informacji i atakami  na mistyczkę Vassulę Ryden oraz pisma pt. "Prawdziwe Życie w Bogu" 

12 June 2020
Modlitwy egzorcyzmy i o uwolnienie  z prośbą do Boga.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)