"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

Najmilsi, kontemplujcie Mnie dziś w światłości Mojego uwielbionego Ciała wyniesionego do chwały Raju.

 

Najświętsza i Boska Trójca odbija we Mnie blask Swej mocy i Swej największej chwały.

Wszystkie duchy niebieskie cieszą się, wyśpiewując w radosnym uniesieniu hymny i upadając na twarz w postawie głębokiej czci przed Tą, która została ustanowiona ich Królową.

Rośnie szczęście całego zastępu Świętych, kiedy widzą Mnie u boku Mojego Syna, w Moim chwalebnym Ciele, otoczoną blaskiem i pięknem. Cieszą się oni na myśl, że pewnego dnia również ich ciała – będące obecnie prochem – osiągną w chwale swoje pełne blasku przeznaczenie, które na razie zarezerwowane jest wyłącznie dla waszej Niebieskiej Mamy.

 

Szczególne umocnienie spływa na wszystkie dusze, które cierpią w Czyśćcu – na modlitwie i w bólu – ponieważ w wizji Mojego chwalebnego Ciała ich oczyszczenie staje się silniejsze, a pragnienie połączenia się ze Mną w chwale Raju – bardziej żarliwe.

 

To jest wielka pociecha i pewna nadzieja dla całego Kościoła, który kroczy jeszcze po pustyni świata, obciążony cierpieniami i zranieniami. Ten Kościół kontempluje Mnie (...), modli się do Mnie i wzywa Mnie gorliwie, aby Moja matczyna obecność pomogła mu kroczyć ufnie ku Ojczyźnie Niebieskiej.

 

Wielkiej radości udzielam jednak przede wszystkim wam, Moi umiłowani, którzy przeżywacie ostatnie czasy oczyszczenia i wielkiego ucisku.

 

Świat stał się pustynią dla miłości i życia. Nieczystość rozszerza się wszędzie za pomocą środków przekazu, które poprzez swe złe oddziaływanie przynoszą zniszczenie i zepsucie obyczajów.

Wasze ciała – będące świątynią Ducha – są znieważane i profanowane. Grzech doprowadził was do nowego i większego niewolnictwa.

 

Wasza Niebieska Mama bierze was za rękę i prowadzi po drogach świetlistych, pięknych, czystych, świętych, które prowadzą was do Raju.

 

Cieszy się Kościół na ziemi, widząc we Mnie znak pociechy i niezawodnej nadziei.

Cieszą się Moje biedne dzieci, grzeszne, chore, zranione, zagubione i zrozpaczone.

Cieszcie się zwłaszcza wy,  (...) którzy wystawieni jesteście na największe cierpienia tych ostatnich czasów. Otwierajcie wasze serca na nadzieję. Niewiasta obleczona w słońce właśnie ma odnieść Swoje największe zwycięstwo przez tryumf Swego Niepokalanego Serca w świecie.

 


 

Ave Maryja

<>< 

Wieczernik w ramach Ruchu Maryjnego
(DK 524)
Wielkiej radości udzielam przede wszystkim wam, Moi umiłowani, którzy przeżywacie ostatnie czasy oczyszczenia i wielkiego ucisku. Wasza Niebieska Mama bierze was za rękę i prowadzi po drogach świetlistych, pięknych, czystych, świętych, które prowadzą was do Raju.

07 March 2020
Matka Boża Różańcowa

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.