"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

Jestem Matką wiary. Jestem Dziewicą wierną.(...) Jak bardzo wasza żarliwa i stała modlitwa pociesza Moje Niepokalane Serce, które obecnie bardziej niż kiedykolwiek otoczone jest wielką koroną cierniową. (...)

Zagraża wam wielkie niebezpieczeństwo. Martwi ono Moje matczyne Serce. Herezje bardzo szeroko się rozpowszechniają. Dąży się do osłabienia więzów łączących was z Papieżem. Wielu wiernych odchodzi od oddawania czci waszej Niebieskiej Mamie.

 

W tych dniach Wieczernika sprawiam, że z Mojego Niepokalanego Serca spływają nadzwyczajne łaski na was i na wszystkie dzieci, które Mi się poświęciły. Pragnę otrzymać od Ducha Świętego dar duchowej przemiany, dzięki której staniecie się dziś odważnymi świadkami.

 

Bądźcie świadkami wiary.

 

(...) Nigdy nie akceptujcie żadnego błędu. Demaskujcie go, kiedy ukazuje się ukryty pod postacią prawdy, ponieważ wtedy jest najbardziej niebezpieczny. Nie lękajcie się, że z powodu takiej postawy zostaniecie uznani za zacofanych i konserwatystów. Jezus – jak i Jego Ewangelia – zawsze jest ten sam: wczoraj, dziś i na zawsze.

 

Odnawiajcie często z wiernymi wasze wyznanie wiary i proście Mnie, Matkę wiary, o łaskę stałego trwania w Prawdzie, objawionej wam przez Mojego Boskiego Syna Jezusa.

 

Bądźcie świadkami jedności.

 

Przede wszystkim pozostańcie zjednoczeni z Papieżem,(...) z waszymi Biskupami przez modlitwę, dobry przykład (...) Pocieszycie wtedy Moje Serce, tak dziś bolejące i zranione z powodu głębokiego podziału, który przeniknął do wnętrza Kościoła.

 

Bądźcie świadkami prawdziwej okazywanej Mi czci.

(...) Istnieje silne dążenie do usuwania Mnie z życia i pobożności wielu Moich dzieci. Wy zatem macie sprawić, że na nowo zajaśnieję na waszej drodze. Dlatego też proszę was o mnożenie Wieczerników modlitwy i życia ze Mną. Organizujcie je wszędzie. Gromadźcie wokół siebie wiernych, aby odmawiać Różaniec Święty, aby rozważać Moje słowa oraz odnawiać i żyć ofiarowaniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

Im bardziej będę na nowo jaśnieć w życiu Kościoła, tym bardziej będą się rozpraszać ciemności błędu i niewierności.

 

Odwagi! Opuśćcie ten Wieczernik z Moim matczynym błogosławieństwem. W chwilach największego zagrożenia stanę się dla was obroną i opieką. Wiele nieszczęść zostanie wam oszczędzonych dzięki waszej wspaniałomyślnej i tak żarliwej odpowiedzi na Moje zaproszenie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu i do udania się w drogę ze Mną.

 

Błogosławię was i wszystkich Moich synów Kapłanów oraz wszystkich wiernych (...) którzy cierpią i modlą się z nadzieją bliskiego wyzwolenia.

 

Wieczernik w ramach Ruchu Maryjnego.
(DK293) - Jestem Matką wiary... W chwilach największego zagrożenia stanę się dla was obroną i opieką. Wiele nieszczęść zostanie wam oszczędzonych... 

26 January 2020
Pan Jezus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem przywrócił nam łaskę uświęcającą

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.